Fördelar & nackdelar med solenergi

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
fördelar nackdelar med solenergi

Många privatpersoner och företag har sett vinsterna i att installera i solceller som bland annat att det ger en bra avkastning i form av minskade energikostnader för den elektricitet som fastigheterna använder. Detta tillsammans med att människor idag är mer medvetna om miljön gör att installationer av solceller fortsättningsvis kommer att öka under en lång tid framöver.

Om du planerar att installera solceller för din fastighet så kan du hos oss på SolcellsOfferter erhålla all den information som du behöver för att planera din investering i solceller. Du kan också erhålla tre kostnadsfria offerter från specialister på solceller på din ort. Det betyder att du enkelt kan finna en lösning som passar dig bra till en rimlig investeringskostnad.
Så fungerar solenergi

Solenergin kommer från solens bestrålning och är helt gratis att ta emot och använda för att producera elektricitet. Solens strålar belyser jordens yta med cirka 1 kW per timme och kvadratmeter. Med hjälp av solceller så kan man fånga upp denna solenergi och omvandla den till elektricitet.

En solcell på en kvadratmeter klarar av att fånga upp cirka 15-20 procent av solens bestrålning vilket innebär att varje kvadratmeter med solceller kan producera mellan 150-200 watt per timme.

Tyvärr så kan man endast fånga upp solenergi under de timmar på dygnet som solen strålar. Det innebär att när solen har gått ned så produceras ingen elektricitet förrän solen går upp igen nästa morgon. Dock så produceras elektricitet även under molniga dagar eller då det regnar, även om effekten då är mindre än då solen lyser klart.

Eftersom solceller inte kan lagra elektricitet så kan du endast använda dig av den elektricitet som produceras för tillfället. Det överskott av elektricitet som din fastighet inte använder direkt går därför vidare ut på elnätet där ditt elbolag säljer sin elektricitet för din räkning.

Det innebär att den gröna och miljövänliga elektricitet som du producerar och inte själv används kan användas av andra elförbrukare på elnätet.

Fördelar med solenergi

Fördelarna med solenergi är många och är därför ett mycket bra alternativ för att producera elektricitet, jämfört med fossila bränslen. Nedan finner du några fördelar med att ta tillvara på och använda sig av solenergin.

Oändligt med solenergi

Solen beräknas lysa i minst flera miljarder år framåt vilket innebär att vi kan ta emot oändligt med solenergi under en lång tid framöver. Dessutom så är solenergi helt gratis att använda sig av och kräver inte som fossila bränslen gruvdrift, borra efter olja eller gas, vilket också kräver stora investeringar. Fossila bränslen kommer, till skillnad mot solenergi, att ta slut en dag.

Miljövänligt

Att använda sig av solenergi när man producerar elektricitet är miljövänligt. Det finns inga utsläpp av farliga ämnen i samband med att solpaneler omvandlar solens strålar till elektricitet.

Beräkningar visar att de utsläpp som sker i samband med att man tillverkar solpaneler jämnar ut sig efter att man använt solceller under cirka 4 år. Därefter så är solceller lika rent och miljövänligt alternativ som vattenkraft eller vindkraft.

Skapar möjligheter för alla

Solenergi ger alla, både privatpersoner och företag, möjligheten att kunna producera sin egen elektricitet på ett miljövänligt sätt. Genom att investera i en solcellsanläggning för sin bostad eller för annan fastighet så kan vi alla bidra till en grönare miljö.

Dessutom så är varje investering i solceller lönsamt vilket gör att solceller är en mycket bra investering för de som vill få en bra avkastning över tid.

Solceller ger bekymmerfri egenproducerad elektricitet

Genom att utföra en solcellsinstallation på sin fastighet så kommer man att kunna producera en stor del av fastighetens behov av elektricitet själv. Den elektricitet som man inte själv använder säljer man på elmarknaden, vilket innebär att man bidrar till att fler använder grön el.

Att köpa och installera solceller är idag en ganska enkel process som också går relativt snabbt. Efter att man har valt ut en leverantör av sina solceller så går installationen fort, oftast inom några veckor, och därefter så kan man direkt producera sin egen elektricitet, efter att elbolaget har bytt ut elmätaren.

Det krävs inget arbete, underhåll eller någon administration för att producera sin egen elektricitet med solceller. Hela systemet sköter sig själv. Solpanelerna är underhållsfria och det enda som man behöver göra är att sopa bort löv eller snö för att få ut maximal effekt av den solenergi som belyser solcellerna.

Nackdelar med solenergi

Nackdelarna med solenergi är få vilket gör solenergi till ett mycket bra alternativ till att producera elektricitet, till skillnad mot fossila bränslen. Nedan följer dock några nackdelar med solenergi:

I samband med att man fångar upp solens bestrålning så krävs det att man använder sig av solpaneler som sedan förvandlar solens strålar till elektricitet.

Att producera elektricitet med hjälp av solenergi är miljövänligt och ger inga farliga utsläpp. Dock så sker en del utsläpp i samband med tillverkningen av solceller då de länder som massproducerar solceller använder sig av fossila bränslen som kol och olja för att producera den energi som krävs för att tillverka solpaneler.

Solpaneler innehåller dessutom en del tungmetaller som silver, tenn och bly.

Produktion av grön el genom solceller kan endast ske under de tider på dygnet som solen lyser. På kvällar och nätter då solen är nere så produceras ingen elektricitet. Det finns möjlighet att lagra elektricitet som produceras med solceller men det är fortfarande kostsamt då man producerar el i mindre skala.

Dela på sociala medier