Kan man lagra el från solceller?

En solpanel består av en framsida av glas och en baksida. När framsidan belyses av solens strålar så skapar en elektronisk spänning mellan framsidan och baksidan. Denna spänning fångas upp av en metallkabel, som är seriekopplad med alla solpaneler på taket.

Den likström som har skapats förs sedan vidare till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström. Växelström kan användas direkt av din fastighet eller skickas vidare ut på elnätet för försäljning, om din fastighet inte förbrukar elektriciteten själv. 

En solcellsanläggning lagrar därmed inte den elektricitet som den producerar utan all elektricitet måste förbrukas av fastigheten i realtid medan överskottet av den elektricitet som du tillverkar säljs på elmarknaden.

Dock så går det att lagra elektricitet som man producerar genom att använda sig av batterier. Det innebär att du kan använda din egen elektricitet även efter att solen har gått ned och solcellerna har upphört att producera elektricitet. Normalt så är lagringstiden av elektricitet cirka 4-5 dagar, vilket innebär att du inte kan lagra elektricitet i batterier under sommaren för att använda dessa sedan under vintern.

Det pågår flera stora projekt där man lär sig mer om batterilagring i flera kommuner vilket säkerligen kommer att kunna leda till att det kommer bättre lösningar för att lagra den elektricitet som du producerar genom dina solceller.