Personuppgiftspolicy

1. Personuppgifter som hanteras

För att kunna fullfölja åtagandet som tjänsten erbjuder, behöver vi lagra och förmedla vissa personuppgifter. Dessa är: namn, telefonnummer, e-post, adress. Vi behöver även information gällande installationen eller köpet av solceller. Uppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt för fullbordandet av tjänsten.

2. Hur används uppgifterna

Personuppgifterna används enbart för att kunna erbjuda efterfrågade tjänster som erbjuds av Solcellsofferter.se & dess samarbetspartners. Personuppgifterna förmedlas till samarbetspartners som erbjuder den efterfrågade tjänsten. Samarbetspartners personuppgiftspolicy gäller, om Användaren ej accepterar användarvillkoren hos samarbetspartners har Användaren rätt att begära att förfrågan återkallas och att personuppgifterna raderas.

3. Dina rättigheter

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) eller inom en annan jurisdiktion som har liknande dataskyddslagar, har du under vissa omständigheter följande rättigheter:

Rätten att veta hur vi använder din information och får tillgång till din information; rätten att få din information åtgärdad eller raderad, eller sätta begränsningar för hantering av din information; rätten att invända mot hanteringen av din information, till exempel för direkt marknadsföring; rätten att få information som du lämnat till oss på ett automatiserat sätt returnerad till dig i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Om detta inte går skickas det direkt till ett annat företag där detta är tekniskt genomförbart (dataportabilitet); rätten att återkalla ett tidigare samtycke omfattas av lagliga eller avtalsmässiga begränsningar; rätten att invända mot alla beslut som grundar sig på automatiserad behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering; och rätten att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvar för dataskyddsfrågor.

Om vi ​​har någon information om dig som är felaktig eller om det finns några ändringar angående dina uppgifter, vänligen meddela oss så att vi kan hålla våra uppgifter korrekta och aktuella.

Om du återkallar ditt samtycke till användandet av din personliga information för de ändamål som anges i vår Integritetspolicy kan vi inte ge dig tillgång till alla, eller delar av vår webbplats eller våra tjänster.

Vi behåller din personliga information under vår affärsrelation och därefter så länge som det är nödvändigt och relevant för våra legitima affärsändamål eller som annars tillåts enligt gällande lagar och regler. Om vi ​​inte längre behöver din personliga information kommer vi att radera den på ett säkert sätt (utan vidare meddelande).

5. Allmänt

Allmänt gäller gällande lagar och regler avseende personuppgifter vid användandet av tjänsten.