Pris på solceller – Så jämför du kostnad för solpaneler

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller pris - vad kostar solceller

Om du gått i tankar på att producera din egen solel på taket och vill veta mer om priset på solceller så har vi på denna sida samlat all information du behöver.

Här kan du se vad solcellsanläggningar i olika storlekar kostar och få tips på viktiga saker att tänka på när du ska köpa solpaneler till ditt hus.

Vänligen notera att kalkyler och antaganden i detta inlägg är baserat på tidigare, mer stabila elpriser. Dagens elpriser skiljer sig stort beroende på vilket elområde du bor i och vilket elavtal du har.

Vad kostar solceller?

Priset för solceller är i genomsnitt 100 000 – 160 000 kr, beroende på effekt och storlek. Det motsvarar 2400 – 3000 kr per kvadratmeter eller 16 000 – 20 000 kr per kW. Denna kostnad sjunker sedan med 20% om du nyttjar ett skatteavdrag, vilket dras av direkt på fakturan.

Under senaste året har kostnaden för solpaneler varierat stort på grund av ovanligt hög efterfrågan från konsumenter och komponentbrist. Det är därför extra viktigt att jämföra offerter från flera leverantörer för att säkerställa att du får det bästa priset.

Priser för solcellspaket på olika hus

Nedan kan du se exempel på vad det kostar att köpa ett solcellspaket till olika typer av hus, med den gröna skattereduktionen på 20% inräknat.

fritidshus
Fritidshus (20 m²): 60 000 kr
Se priskalkyl
Solceller på fritidshus
Antal solpaneler och styrka: 12 paneler / 3kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 20 m²
Pris: 75 000 kr
Pris med skattereduktion på 20%: 60 000 kr
liten villa
Liten villa (30 m²): 80 000 kr
Se priskalkyl
Solceller på liten villa
Antal solpaneler och styrka: 16 paneler / 5 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 30 m²
Pris: 100 000 kr
Pris med skattereduktion på 20%: 80 000 kr
mellanstor villa
Mellanstor villa (45 m²): 96 000 kr
Se priskalkyl
Solceller på mellanstor villa
Antal solpaneler och styrka: 22 paneler / 7,5 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 45 m²
Pris: 120 000 kr
Pris med skattereduktion på 20%: 96 000 kr
stor villa
Stor villa (60 m²): 128 000 kr
Se priskalkyl
Solceller på stor villa
Antal solpaneler och styrka: 36 paneler / 10 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 60 m²
Pris: 160 000 kr
Pris med skattereduktion på 20%: 128 000 kr
jordbruksfastighet
Lantbruk (100 m²): 220 000 kr
Se priskalkyl
Solceller på lantbruk
Antal solpaneler och styrka: 60 paneler / 15 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 100 m²
Pris: 220 000 kr
bostadsrättsförening
BRF (130 m²): 300 000 kr
Se priskalkyl
Solceller på BRF
Antal solpaneler och styrka: 80 paneler / 20 kW
Solcellsanläggningens area i kvadratmeter: 130 m²
Pris: 300 000 kr

Priserna ovan bör användas som riktlinjer. Om du vill veta vad det skulle kosta att installera solceller på just din fastighet kan du genom oss jämföra offerter från upp till 3 lokala leverantörer. Att skapa en förfrågan är helt kostnadsfritt & tar endast 2 minuter!

Vad kostar solceller per kW?

I genomsnitt så kostar solceller 16 000 – 20 000 kronor per kW, lite beroende på vilken leverantör du anlitar och storlek på anläggningen. Generellt så blir det billigare per kW om du köper en större anläggning.

Cirkapriser solceller per kW
Solcellsanläggning 3 kW, yta 20 m²: 25 000 kr/kW
Solcellsanläggning 5 kW, yta 30 m²: 20 000 kr/kW
Solcellsanläggning 10 kW, yta 60 m²: 16 000 kr/kW

Vad kostar solceller per kvadratmeter?

Ett genomsnittligt pris för solceller per kvadratmeter (m²) är cirka 3000 kronor, detta för en anläggning på 5 kW. Ju större solcellsanläggning du köper, desto billigare blir priset per kvadratmeter. Priset per kvadratmeter kan också variera beroende på vilken leverantör du väljer och vilka produkter som installeras.

Cirkapriser solceller per kvadratmeter
Solcellsanläggning 3 kW, yta 20 m²: 3700 kr/m²
Solcellsanläggning 5 kW, yta 30 m²: 3000 kr/m²
Solcellsanläggning 10 kW, yta 60 m²: 2400 kr/m²

Prisutveckling på solceller

Priset på solceller har sjunkit stadigt de senaste åren, enligt rapporter från Energimyndigheten med hela 90% mellan åren 2003 – 2015.

Prisutvecklingen har sedan dess varit stabilare, men i takt med att allt fler solcellsleverantörer konkurrerar om marknadsandelar forsätter priserna på solpaneler och tillbehör att sjunka under 2021.

Så här mycket sjönk kostnaden för solcellsmoduler mellan åren 2003 – 2015:

Solceller prisutveckling, mellan åren 2005 till 2015

Källa: Energimyndigheten

Prisutveckling för solceller mellan 2015 och 2022

Mellan 2015 och 2020 fortsatte priserna på solceller att sjunka. Men vid 2020 kom en vändning. Mellan 2020 och 2022 ökade priserna på solceller på grund av främst materialbrist och hög efterfrågan.

Men det är fortfarande lönsamt att köpa solceller och återbetalningstiden för ett solcellssystem är fortfarande relativt kort. Tänk också på att när konkurrensen är särskilt hög är det också särskilt viktigt att jämföra offerter från flera solcellsföretag.

Jämför offerter för att få bäst pris

För att vara säker på att du får det bästa priset på solceller bör du jämföra offerter. Energimyndigheten rekommenderar att du ska jämföra minst 3 stycken leverantörer, vilket du får hjälp med kostnadsfritt via vår tjänst.

Allt du behöver göra är att skapa en offertförfrågan här på vår hemsida, vilket tar cirka 2 minuter. Därefter sätter vi dig i kontakt med noggrant utvalda installationsföretag som arbetar i din kommun så att du kan jämföra priser och villkor på deras produkter och tjänster.

Nedan kan du se vår instruktionsvideo om hur tjänsten fungerar:

När du tagit in 3 offerter från olika solcellsinstallatörer är det dags att jämföra dem. Rekommendationen är att jämföra själva priset baserat på solcellsanläggningens installerade effekt, alltså vad kostnaden per kW är.

Du bör även se över och jämföra följande:

 • Leveransvillkor & leveranstider.
 • Kostnaden för montering, inklusive eventuell byggnadsställning eller lyft av material.
 • Att modellnummer & fabrikat för solpaneler, montagesystem samt växelriktare finns specificerat i offerten.
 • Om leverantören erbjuder hjälp med eventuell ansökan om bygglov.

Om du behöver kostnadsfri och opartisk hjälp med att utvärdera dina offerter kan du vända dig till din kommuns energi- och klimatrådgivare.

Vad påverkar kostnaden för en solcellsanläggning?

Solcellsanläggning till villa

När man köper en solcellsanläggning inklusive installation finns det flera saker som har påverkan på slutpriset för dig som konsument.

Dels är det kostnaden för själva solpanelerna, men man måste också räkna med kostnaden för själva installationen samt eventuella tillbehör.

Dessa faktorer påverkar priset på din solcellsanläggning mest:

 • Effekt. Din solcellsanläggnings totala effekt påverkar självklart slutpriset, men samtidigt blir priset per kvadratmeter och kW billigare ju större system du installerar.
 • Typ av solpaneler. Priset varierar beroende på vilken typ av solpaneler du väljer att installera. Det vanligaste idag är att man installerar monokristallina solpaneler med en toppeffekt på cirka 360 W vardera.
 • Växelriktare. Varje solcellsanläggning måste ha en växelriktare, vilket är en hårdvara som omvandlar den likström som solpanelerna producerar till växelström som kan användas utav ditt hus. Det finns olika typer av växelriktare i olika prisklasser.
 • Tillbehör. Kanske behöver din anläggning en optimerare, eller så vill du installera ett solcellsbatteri för att kunna lagra överskottsel. Dessa tillbehör ingår normalt inte i ett solcellspaket och ökar därmed prislappen ytterligare.
 • Förutsättningar på ditt tak. Beroende på hur ditt tak är utformat kan installationskostnaden variera. Ett väldigt brant tak innebär extra skyddsanordningar, vilket kan medföra extra kostnader. Om ditt hus har flera våningar krävs det ofta att man installerar en byggnadsställning innan arbetet påbörjas.
 • Takets material. I regel är det billigast att installera solceller på plåttak, eftersom att det är enklast och kräver minst monteringstillbehör. Betong- och tegeltak kräver något mer arbete, där tegeltak är det mest krävande. Om ditt tak är gjort i eternit krävs det också extra skyddsutrustning för att skydda dem som arbetar med materialet, vilket gör eternittak till den dyraste typ av tak att installera på.
 • Installatörens resväg. Vanligtvis ingår restid för installatörerna i ditt totalpris, men om din adress ligger längre än 1 timme från installatörens utgångspunkt är det inte ovanligt att 300-400 kr per timme i reseersättning debiteras.

För att få ytterligare klarhet i frågan vände vi oss till solcellsexperten Lars Andrén som nedan berättar mer om vilka kostnadsposter man kan förvänta sig när man ska installera solceller.

Lars Andrén berättar för SolcellsOfferter:

Priset på en solcellsanläggning påverkas i första hand av kostnaden för solpanelerna. Enligt statistik som branschorganistaionen Svensk Solenergi gjort utgör solpanelerna ungefär 25 procent av den totala anläggningskostnaden. Som näst största kostnadspost anges utgifter för installationsarbetet. För privatpersoner står momsen också för en stor del, något större andel än arbetskostnaden.

Bredvid dessa kostnadsposter utgör växelriktaren ungefär 10-15 procent och sedan tillkommer kostnader för övrig elektronik, monteringsmaterial, tillstånd och drifttagning. Naturligtvis varierar kostnaderna beroende på vilken paneltyp som avses och mellan olika företag. Kostnader för byggnadsställningar kan också tillkomma. Generellt kan sägas att priset för solceller är på väg ner och företagen blir allt effektivare i sitt installationsarbete.

Lars AndrénFörfattare & föreläsare inom solenergi Lars Andrén har tidigare varit ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi men arbetar idag som författare & föreläsare. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och framför allt om solenergi.

Nytt avdrag ger dig 20% rabatt på solceller från 2023

Det gröna avdraget innebär från år 2023 att du kan dra av 20% på både arbetskostnader och materialkostnader när du installerar solceller. Det ger också 50% reduktion vid köp av solcellsbatteri eller laddstolpe till elbilen.

Du kan maximalt erhålla 50 000 kronor i skatteavdrag per person och år. Avdraget dras av direkt på fakturan, men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas:

 • Du eller dina föräldrar måste stå som ägare på fastigheten där solcellsinstallationen sker.
 • Du behöver ha betalat in minst motsvarande belopp i skatt.
 • Du behöver köpa både installationsarbetet och materialet från samma företag. Annars har du endast rätt att göra avdrag på kostnaderna för installationen.

Det gröna skatteavdraget avser enbart privatpersoner och kan tyvärr inte nyttjas av företag eller bostadsrättsföreningar.

Om du vill vara säker på att ditt hushåll uppfyller alla kriterier så kan du läsa mer om villkor för det nya avdraget på Skatteverkets hemsida.

Är solceller en bra investering?

Ja, att köpa solceller i Sverige är oftast en väldigt lönsam investering på sikt. Det tar i regel mellan 10-14 år innan din investering är återbetald och därefter så får du en härlig avkastning i minst 15-20 år till i form av lägre energikostnader.

När du beställer in offerter på en solcellsanläggning brukar solcellsinstallatörerna även bifoga en lönsamhetskalkyl, där du kan se förväntad återbetalningstid på solcellerna.

Många Svenskar investerar just nu i solcellspaneler och varje år ökar antalet markant, detta eftersom priserna för moduler stadigt sjunker samtidigt som de blir allt mer effektiva.

Antalet installerade solcellsanläggningar i Sverige de senaste åren:

Statistik från Energimyndigheten

Kostnader för service & underhåll

Solpanelerna kräver normalt ingen service eller underhåll alls under sin livstid, dock så behöver man ofta byta ut växelriktaren efter 12-15 år vilket kan kosta upp till 20 000 kronor.

Utöver detta finns det inte mycket kostnader att förvänta sig under en solcellsanläggnings livslängd.

Om något mot förmodan skulle gå fel har du vanligtvis flertalet garantier som försäkrar att du slipper oförväntade kostnader kopplat till reparation eller service:

 • Effektgarantin på de allra flesta solcellsmoduler ligger på cirka 25 år, vilket innebär att anläggningen utlovas ha minst 80-90% av sin ursprungliga effekt efter 25 år.
 • Produktgarantin brukar vanligtvis ligga på mellan 12-15 år och gör att du kan vara säker på att slippa material- och tillverkningsfel.

Vad är det som kostar i en solcellsanläggning?

Man köper i princip alltid solceller som totalentreprenad och då specificerar företaget vad du får, och inte vad varje moment/hårdvara kostar.

Här nedan berättar vi vad varje del av en solcellsinstallation kostar procentuellt sett. Uppgifterna är hämtade från Energimyndigheten och presenteras av oss som ett intervall.

 • Installationskostnaden är ca 20–25 % av totalpriset.
 • Kostnaden för solcellspanelerna är ca 30–40 % av totalpriset.
 • Kostnaden för växelriktare är ca 15–20 % av totalpriset.
 • Kostnaden för montagesystem är ca 10–15 % av totalpriset.
 • Kostnaden för övriga elektronikprodukter är ca 2–4 % av totalpriset.
 • Övriga kostnader är ca 8–12 % av totalpriset.

Specificering av installationskostnaden (20–25 %)

Installationskostnaden är kostnaden för den arbetstid som går åt för att installera dina solceller. Den mängd arbetstid som går åt beror bland annat på vilket tak solcellerna ska installeras på.

Plåttak kräver bara hälften av de arbetstimmar som krävs vid en solcellsinstallation på papptak för att nämna ett exempel.

Specificering av kostnaden för solpaneler (30–40 %)

Kostnaden för solpaneler beror främst på den generella priskurva som finns för solpaneler, och vilken typ av teknik solcellerna bygger på.

Monokristallina solceller är generellt billigare än polykristallina solceller, men monokristallina solceller har en högre verkningsgrad vilket betyder att de nästan alltid är värda den extra kostnaden.

Det finns också tunnfilmssolceller som är dyra med tanke på verkningsgraden, men samtidigt snygga och diskreta och ofta förekommande i solcellstak.

Specificering av kostnaden för växelriktare (15–20 %)

Det finns grovt räknat två typer av växelriktare som båda har olika priser. Vanligast är strängväxelriktare för solcellsanläggningar utan batteridrift, men det finns även hybridväxelriktare för solcellsanläggningar med batteridrift.

Hybridväxelriktare är dyrare men kostnaden för dig är ungefär samma tack vare att det statliga avdraget för grön teknik är 50 % vid inköp och installation av hybridväxelriktare som används tillsammans med solcellsbatteri.

Specifikation för kostnaden för montagesystem (10–15 %)

Som montagesystem räknas bland annat takfästen, skenor och klämmor till solpanelerna.

Olika tak har olika krav på det montagesystem som används. Plåttak har generellt en kostnad på ungefär en tredjedel jämfört vad montagesystemet för tegeltak kostar, för att nämna ett exempel.

Specifikation för kostnaden för övrig elektronik (2–4 %)

Som övrig elektronik räknas bland annat kostnader för kablage och säkringar. Om dina solceller monteras långt ifrån centralen ökar kostnaden för övrig elektronik, men generellt är denna kostnad låg eller mycket låg.

Övriga kostnader vid solcellsinstallationen (8–12 %)

Som övriga kostnader vid solcellsinstallationen räknas bland annat:

 • bygglov
 • arbetarnas restid
 • projektering
 • bortforsling av material

Hur köper man solceller till paketpris?

Om du jämför offerter via vår tjänst kommer du alltid få paketpris på dina solceller. Det innebär att allt så som installation, solpaneler och växelriktare ingår i priset. Även kostnaden för projektering och transport utav materialet ingår.

Vilka solpaneler är billigast?

Vanligtvis så är polykristallina solceller den billigaste typen utav solpaneler. Dessa paneler är blåa till färgen och har vanligtvis en verkningsgrad på cirka 17%. Det lite dyrare alternativet är monokristallina solceller, som är svarta till färgen och har en verkningsgrad upp emot 20%.

Kan man köpa solceller på avbetalning?

Ja, de flesta solcellsföretag erbjuder avbetalning och i vissa fall leasing av solceller. Det finns också vissa banker och kreditinstitut som erbjuder fördelaktiga solcellslån, som med rätt förutsättningar kan vara direkt lönsamt i det fall avkastningen på solcellsanläggningen är högre än den årliga kostnaden för lånet.

Hur varierar priset på solceller beroende på tillverkare och kvalitet?

Solceller som är av högre kvalitet som har en välkänd tillverkare kostar generellt mer än solceller av låg kvalitet som tillverkats av en lågpristillverkare. Samtidigt får du vanligtvis bättre garantier och bättre potential att tillverka rikligt med solel ifall du har solceller av hög kvalitet från en välkänd tillverkare.

Har solceller för hushåll samma pris som solceller för företag?

Ja, solcellerna kostar generellt lika mycket men skattesatser och statliga avdrag gör att en mindre prisskillnad finns. När man skaffar solceller till sitt företag får man dra av momsen på 25 %, men skaffar man solceller privat får man det gröna teknikavdraget på 20 %. Solceller för företag är alltså generellt lite billigare.

Hur påverkas priset på solceller av tekniska framsteg?

Priset för solceller behöver inte nödvändigtvis minska för att tekniska framsteg sker, men sannolikt blir det så att dina solceller kan producera mer solel för en lägre investeringskostnad om tekniken går snabbt framåt för solceller. Det kan också bli så att statliga avdrag, som avdraget för grön teknik, försvinner ifall staten tycker att solcellstekniken är så pass mogen att inga statliga stöd behövs. Därför är det en bra idé att köpa solceller idag istället för att vänta.

Finns det dolda kostnader när man skaffar solceller?

Nej, det finns inte några dolda kostnader om du skaffar solceller. De solcellsinstallatörer som vi samarbetar med erbjuder helhetslösningar, det vill säga helentreprenad, där allt ingår i den offert du får. Men det kan finnas avgifter du inte räknat med att behöva betala såsom kostnad för bygglov. Fast samtidigt är det mycket ovanligt att bygglov krävs för solceller.

Hur kan jag få en billigare solcellsanläggning?

Det bästa sättet att få en billigare solcellsanläggning på är att jämföra solcellsofferter från olika företag. Detta då det pris du behöver betala ofta skiljer sig med många tusenlappar tack vare att konkurrensen är stor.

Skribent:
Personer som har bidragit till denna artikel:
Dela på sociala medier