Solceller: Pris & Information inför ditt köp

av Jonas Persson maj 17, 2019

Om du gått i tankar på skaffa solenergi och vill veta mer om solcellers pris så har vi på denna sida samlat all information du behöver. Läs mer om solcellsbidraget, kostnader för installation samt se exempelkalkyler på en solcellsanläggning i normalstorleken.

Priset för solceller har sjunkit drastiskt de senaste 4 åren vilket till stor del beror på att strafftullen på billigare solceller har tagits bort men även på att efterfrågan för solceller har ökat vilket gör att företagen kan köpa in större mängder.

Du kan via SolcellsOfferter ta in och jämföra 3 offerter ifrån solcellsföretag i din kommun, vilket gör det enkelt för dig att se den exakta kostnaden för att installera solceller. Klicka här för att be om prisförslag.

Priset för solceller inklusive installation

Priset för en solcellsanläggning brukar ligga på 100,000 kronor

Priset för solceller på en normalstor villa brukar ligga på cirka 100 000 kronor. Med hjälp av det statliga solcellsbidraget som ger dig 20% tillbaka, så blir det cirka 80 000 kronor istället. Priset inkluderar både material, projektering och installation.

Nedan följer en kalkyl över en solcellsanläggning på 20 solpaneler (cirka 30 kvadratmeter) på 5 kW, installerat på ett hustak:

Pris för solceller på hustak inklusive alla kringkostnader och moms:
Inköp av solcellsanläggning, inklusive arbete och projektering: 100 000 kr
Solcellsbidrag på 20 procent av totalpriset: -20 000 kr
Totalt pris efter solcellsbidrag: 80 000 kr

Detta är alltså priset för att köpa solceller inklusive installation och den uppskattade återbetalningstiden ser du en kalkyl över nedan.

Återbetalningstid för solcellsanläggning

Notera att energiproduktionen kan variera beroende på din anläggnings förutsättningar. Denna kalkyl är baserad på en anläggning som installerats helt utan skugga från träd och i sydlig riktning.

Energiproduktion och uppskattad återbetalningstid:
Uppskattad produktion av el genom solcellsanläggning på 5 kW: 5 000 kWh/år
Elpris per kWh: 1,20 kr *
Total nedsättning av energikostnaden per år (5 000 kWh x 1,20 kr): 6 000 kr
Investeringskostnad för solceller på 5 kW, efter solcellsbidrag: 80 000 kr
Förväntad reducering av elkostnaden per år: 6 000 kr
Uppskattad återbetalningstid för investering: 13-15 år
Uppskattad avkastning på investeringen, cirka 15 år x 6 000 kr: 90 000 kr **

*Priset för 1 kWh kan variera beroende på vilket elbolag du har som leverantör.
** Den uppskattade avkastningen kan variera beroende på solcellernas skick. Effekten minskar med åren och efter 25 år så beräknas effektminskningen vara cirka 10-15 procent.

Kalkylerna ovan är endast ett exempel. Det finns andra faktorer som kan påverka priset och återbetalningstiden, som kvalitéten på solcellerna och förutsättningar för installationen. För att få ett så korrekt pris som möjligt, skapa en offertförfrågan här på SolcellsOfferter & ta emot 3 offerter ifrån certifierade aktörer i din kommun.

Solcellers prisutveckling

Priset på solceller har gått ned med hela 90% de senaste åren vilket bland annat beror på att EU har tagit bort den strafftullsavgift som fanns på de billigare solcellerna som tillverkades i Asien.

Detta ledde till att priserna i Sverige sjönk och efterfrågan på solceller ökade drastiskt vilket i sin tur gjorde att solcellsföretagen kan importera större mängder och därmed erhålla bättre priser, vilket i sin tur också gynnar dig.

Såhär mycket har priset på solceller sjunkit sedan 2003:

Solceller prisutveckling, mellan åren 2005 till 2015

Källa: Energimyndigheten

Idag så ligger priset för en solcellsanläggning på 5 kW cirka 100 000 kronor, vilket betyder att du betalar ungefär 20 000 kronor per 1 kW. Om du väljer att investera i en större solcellsanläggning så sjunker priset ytterligare och priset för exempelvis en anläggning på 10 kW hamnar på cirka 170 000 kronor, vilket gör att priset blir 17 000 kronor per kW.

Priset du betalar för solcellsanläggningen är den totala kostnaden där även arbete med solcellsinstallation, projektering och moms ingår.

Bättre pris med solcellsbidraget eller ROT-avdrag

Du bör ansöka om ett solcellsbidrag i god tid före du installerar din solcellsanläggning, då kötiden kan vara på upp till 2 år innan bidraget betalas ut.

Det så kallade solcellsbidraget är ett utvecklingsbidrag som Energimyndigheten i samarbete med Länsstyrelsen delar ut till privatpersoner som investerar i solceller. Solcellsbidraget är på 20 procent av din totalkostnad för solcellsanläggningen, inklusive arbetskostnaden.

Dock så kan du erhålla bidraget efter att du har färdigställt din solcellsanläggning, så det finns inga skäl att vänta på besked. Du kan ansöka om solcellsbidrag på nätet eller ladda ned ett ansökningsformulär för solcellsbidrag, som du fyller i på datorn, skriver ut och skickar in.

Tack vare att du kan erhålla ett utvecklingsbidrag för din solcellsanläggning så blir din investering än mer lönsam. Om du inte får ett solcellsbidrag beviljat så kan du istället använda dig av ROT-avdraget, vilket innebär att du kan göra ett avdrag på 30 procent av arbetskostnaden istället.

Det innebär att du med ett ROT-avdrag får cirka 9 procent av din totalkostnad för din solcellsanläggning tillbaka, vilket ändå gör din investering billigare.

Är det lönsamt att investera i solceller?

Att investera i solceller är en lönsam investering på sikt. Det tar mellan 13-15 år innan du kan räkna hem sin investering och därefter så får du en härlig avkastning i minst 10-15 år till i form av lägre energikostnader.

Många ser solceller som just en investering och inte en utgift, eftersom att det enkelt går att räkna hem i form av avkastning. Vad som gör solenergi än mer intressant är det fördelaktiga solcellsbidraget, som från och med 2019 ger dig 20% tillbaka på din utgift när du investerar i solenergi.

Vissa leverantörer erbjuder även solcellspaket, där du kan ofta kan få ett bättre pris än vanligt då kostnader kopplat till projektering och planering utav anläggningen minskar.

Räkna ut soltimmar per år

Sverige har i snitt 1700 soltimmar per år

Bäst förutsättningar för att kunna producera el via solens strålar har du som bor i södra och mellersta Sverige, och allra flest soltimmar finner du längs med hela östra havskusten, på Gotland och på Öland, som har nära 2 000 soltimmar per år.

Klicka här för att se antal soltimmar per år i ditt område »

2 000 soltimmar per år är jämförbart med många andra sydliga, europeiska länder. Självklart går det också att använda sig av solceller i nordligaste delen av Sverige också och även om produktionen av el är något lägre så är det fortfarande en bra investering.

Dock så producerar inte solceller energi endast under dessa soltimmar, även om solinstrålningen är som bäst då. De producerar även energi då det är molnigt vilket gör att solceller kan producera el under nästan 50 procent av årets alla timmar, i varierande grad. I Sverige så är den genomsnittliga solinstrålningen cirka 1 100 kWh per år och kvadratmeter i södra och mellersta Sverige.

Beroende på vilka solceller som man väljer att köpa så kan solceller utvinna mellan 15-20 procent av denna instrålning vilket innebär att solceller på en kvadratmeter producerar mellan 165 upp till 220 watt per år. Solinstrålningen har också förbättrats de senaste åren vilket delvis beror på minskade utsläpp men också att klimatet har förändrats.

Nedan ser du antal soltimmar per år för ett flera olika platser i Sverige:
Stockholm 990 kWh/m2
Göteborg 1 005 kWh/m2
Lund 926 kWh/m2
Norrköping 1 025 kWh/m2
Växjö 935 kWh/m2
Visby 1 135 kWh/m2
Öland 1 190 kWh/m2
Umeå 887 kWh/m2
Kiruna 800 kWh/m2

Underhåll, service och garantier

Solceller kräver normalt ingen service alls under sin livstid dock så behöver man byta ut växelriktaren efter 12-15 år, vilket kostar cirka 10 000 kr. Produktgarantin för solceller ligger normalt på mellan 12-15 år och effektgarantin brukar vara på 25 år.

Det innebär att du är garanterad att solcellerna producerar el varje år i 25 år, sannolikt många år därtill. Den totala effektnedsättningen får enligt effektgarantin uppgå till cirka 10-15 procent, efter 25 år.

Det gör att du slipper dyra underhållskostnader eller andra utgifter för din solcellsanläggning, med undantag för en växelriktare som behöver bytas ut efter cirka 15 år.

Sälja elöverskott

När du producerar egen el så kommer det att finnas tillfällen då du inte själv kan använda dig av den el som dina solceller har producerat. Detta överskott säljs då automatiskt på elmarknaden genom ditt elbolag vilket innebär att inget av den el som du producerar går förlorat.

För den el som du säljer på elmarknaden så får du betalt av ditt elbolag men du får också en skattereduktion på 60 procent på den el som du säljer, vilket i stort innebär att du får nästan lika mycket betalt för din el som du betalar själv för elen.

Så fungerar solceller

Solceller tillverkas i kisel och beroende på vilken typ av solceller som man väljer så kan man erhålla olika upptagningsförmåga av solenergin. För poly kristallina-solceller så är verkningsgraden cirka 15 procent och för monokristallina-solceller så är verkningsgraden cirka 20 procent.

Det finns också en billigare variant av solceller som är tillverkade med tunnfilmsteknik men dessa solceller har en väldigt låg verkningsgrad, oftast under 10 procent.

Solcellspaneler

Solceller är tillverkade med en framsida, som bestrålas av solen, och en baksida. Mellan dessa två sidor så bildas det energi när solen belyser framsidan. Denna energi fångas upp av en metallkabel som sedan för strömmen vidare till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström som sedan kan användas av fastigheten.

En solcellspanel har oftast formatet 1 m x 1,5 meter vilket innebär att en solcellsanläggning på 5 kW består av cirka 20 seriekopplade solpaneler, som tar upp en total yta på cirka 30 kvadratmeter på taket. Har man plats på taket så kan man investera i fler solceller och därmed spara in än mer pengar på sin energiförbrukning.

En solcellsanläggning ska installeras mot söder med en lutning på cirka 45 grader för att solcellerna ska få ut mest effekt av solens strålar. Exakt installationsförfarande varierar dock beroende på vart i Sverige som solcellerna ska installeras.

Självklart så får inte solcellerna skymmas av byggnader eller träd så att solcellerna hamnar i skugga, vilket drar ned produktionen av el. När du ska installera dina solceller så får du hjälp av certifierade solcellsexperter som vet exakt hur solcellerna ska installeras för att ge maximal elproduktion för din fastighet.

Efter att dina solceller är installerade så ska ditt elbolag byta ut din elmätare så att du kan leverera överskottet av el till försäljning på elmarknaden. Detta är helt kostnadsfritt dock så behöver du lämna in en förtidsanmälan till ditt elbolag om att du ska installera solceller och sedan en efteranmälan då installationen av solcellerna är klart. Oftast så får du hjälp med detta av det företag som installerar dina solceller.

Om du begär in tre kostnadsfria offerter från oss på SolcellsOfferter så kan du erhålla kostnadsfri rådgivning från de företag som väljer att lägga en offert. Det gör också att du kan få bra solceller pris då flera företag är med och lägger anbud på din solcellsanläggning.

Fördelar och nackdelar med solceller

Det finns många fördelar med att installera solceller men det kan också finnas en del nackdelar som man behöver ta i beaktan så att investeringen i solceller blir både lönsam och tillfredsställande.

Fördelar

Grön elektricitet

Solceller producerar ren energi och är därmed klassat som grön el. Detta innebär att du bidrar till en bättre miljö och en minskad klimatpåverkan.

Lönsam investering

Om solcellerna kan installeras under gynnsamma förhållanden så är avkastningen på solceller mycket bra. Det innebär att din investering ger en bättre avkastning över tid än vad många banker kan erbjuda dig för dina pengar. Även i städer där solbestrålningen är mindre än genomsnittet är det en bra investering, även om avkastningen blir lite mindre.

Minskat beroende

När du producerar egen el så blir du mindre påverkad av prishöjningar på elmarknaden. Dessutom så står du bättre rustad i samband med strömavbrott då dina solceller alltid fortsätter att producera el även då ditt elbolag har problem med elförsörjningen.

Värdeökning av din fastighet

Med en egen solcellsanläggning så ökar din fastighet i värde. För nya köpare så innebär det att de får en fastighet som har reducerade kostnader för elförbrukningen, vilket brukar vara en fastighets största kostnad varje år. Dessutom så visar du omgivningen att du är en miljövän som gör lönsamma investeringar.

Nackdelar

Installation av solceller

För att få ut mest effekt av sin solcellsanläggning så bör man installera solcellerna på en tak-sida som vetter mot söder med en taklutning på mellan 20-60 procent, vilket inte alla tak gör. Taket får inte överskuggas av växtlighet eller andra byggnader, vilket kan dra ned produktionen av el med upp till 50 procent. Dock finns det lösningar som man kan använda sig av för att installera solceller i svårare förhållande, vilket du kan få hjälp av en certifierad solcellsförsäljare att hitta.

Du kan inte lagra el

Den el som din solcellsanläggning producerar behöver användas direkt av din fastighet samtidigt som överskottet av el säljs vidare på elnätet. Det innebär att du endast kan använda egenproducerad el under de timmar som solcellerna producerar el. Det finns dock lösningar som att lagra din egenproducerade el med hjälp av batterier, vilket innebär att du kan använda din egen el även under de timmar som din solcellsanläggning inte producerar någon el.

Sammanfattning

Med tanke på att solcellers pris har sjunkit mycket de senaste åren så blir en investering i solceller för privatpersoner mycket lönsam idag, framför allt om man även erhåller ett solcellsbidrag på 20 procent. Att investera i solceller innebär att man under en lång tid kan reducera sina elkostnader för sin egen fastighet men också att man bidrar till en bättre miljö genom att man använder sig av grön el.

Det finns idag inga billiga och bra lösningar för att lagra egenproducerad el. Då överskottet som man producerar går ut till försäljning på elnätet så kan man ändå erhålla en ersättning för sin sålda el, vilket tillsammans med skattereduktionen på 60 procent gör att man nästan får lika mycket betalt som man själv betalar för sin el. Det gör att man kan se elnätet som en lagringsplats för sin egenproducerade el.

För att få bäst pris på dina solceller så kan du hos oss begära in tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort. Det innebär att du får möjligheten att kunna jämföra priser men även se vilken solcellsleverantör som kan erbjuda dig den bästa lösningen.

Sammanfattningsvis så svarar vi nedan på de vanligaste frågorna vi får ifrån Svenskar som vill investera i solceller:

Vad kostar solceller?

Priset för solceller på en normalstor villa brukar ligga på cirka 100.000 kronor och med hjälp solcellsbidraget på 20% blir det istället 80.000 kronor. Det finns flera faktorer som påverkar priset: Hur stor solcellsanläggningen är, kvalitén på solcellspanelerna och förutsättningarna för installationen.

För att ta reda på den exakta kostnaden för att installera solceller hos dig så kan du via oss ta in 3 offerter att jämföra, helt kostnadsfritt.

Vad är återbetalningstiden på solceller?

Även återbetalningstiden påverkas utav faktorer som anläggningens storlek, kvalitét och elproduktion. Men i genomsnitt så ligger återbetalningstiden på solceller mellan 10 och 14 år. När du tar in offert på solceller medföljer ofta en återbetalningskalkyl baserat på just dina förutsättningar.

Hur fungerar solcellsbidraget?

Solcellsbidraget ligger sedan 2019 på 20% utav dina totalkostnader och delas ut av Energimyndigheten. Du ansöker om solcellsbidraget hos Boverket, antingen online via deras e-tjänst eller via en blankett. Du måste ansöka senast 6 månader efter att ha påbörjat ditt solcellsprojekt.

Dela på sociala medier