Solcellsbatteri: Allt om batteri till dina solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad november 30, 2023
solcellsbatteri

Den el som produceras utav soclceller används utav fastigheten direkt, såvida man inte har investerat i ett solcellsbatteri.

Men hur fungerar det egentligen och är det värt att investera i ett batteri till sin solcellsanläggning?

Vad är ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri fungerar som ett vanligt uppladdningsbart batteri som förses med solel från en solcellsanläggning. Eftersom att en solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet av sig själv så kommer det överskott av elektricitet som fastigheten inte använder att laddas i batteriet.

Med ett solcellsbatteri kan man använda mer av sin egenproducerade elektricitet och därmed minska behovet av att köpa elektricitet från elbolaget.

Vänligen notera att kalkyler och antaganden i detta inlägg är baserat på tidigare, mer stabila elpriser. Dagens elpriser skiljer sig stort beroende på vilket elområde du bor i och vilket elavtal du har.

Är det lönsamt att lagra solenergi?

solcellsbatteri på vägg

Nej, att köpa ett solcellsbatteri för att lagra sin solel är oftast inte lönsamt i dagsläget. Det kan dock vara praktiskt vid vissa situationer, som vid exempelvis strömavbrott eller då fastigheten är helt off grid.

Eftersom de är relativt dyra samtidigt som livslängden är på cirka 5-15 år så kommer man inte över tid att kunna göra några större besparingar som det ser ut idag.

När man säljer överskottsel på elmarknaden får man betalt samtidigt som det också innebär att man kan erhålla en skattereduktion på 60 öre per kWh. Detta gör att skillnaden i kostnader för den elektricitet man säljer och den elektricitet man köper är mycket liten.

Därför kan man istället göra jämförelsen med att man lagrar sitt överskott på elmarknaden till dess att man behöver använda den och då köpa tillbaka elektriciteten från elbolaget.

Men med tanke på att man erhåller en skattereduktion vid försäljning av sin överskottsel, priset på batterierna och batteriernas livslängd blir en investering i ett solcellsbatteri alltså inte direkt lönsamt över tid.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Priset för ett solcellsbatteri till en normalstor villa ligger i dagsläget på mellan 20.000 kr upp till 100.000 kr. Det finns två typer av batterier man kan använda för att lagra elektricitet från sin solcellsanläggning och det är ganska stor skillnad på priset mellan dessa.

När man ska investera i en lagringsenhet till sin solcellsanläggning kan man i dagsläget välja mellan 2 olika modeller: ett blybaserat eller ett litiumbatteri.

Blybaserade batterier kostar ungefär hälften så mycket som ett litiumbatteri men har istället en kort livslängd på drygt 5 år. Ett litiumbatteri har vanligtvis en livslängd på cirka 15 år.

Det innebär att över tid så är en investering i litiumbatterier mer lönsam än i de billigare blybaserade batterierna.

Cirkapriser på solcellsbatteri:
Blybaserat batteri (4 kWh):  20 000 kr
Litiumbatteri (4 kWh): 40 000 kr

Ett batteri på 4 kWh räcker normalt för att lagra elektricitet som kan driva en medelstor privatbostad under kvällen och natten, under förutsättning att man inte använder elektricitet för uppvärmning av bostaden.

Det finns också större batterier som kostar uppåt 100 000 kronor, eller mer, men dessa blir sällan lönsamma för privatbostäder att använda.

Precis som med solcellsanläggningar, som har minskat i pris med cirka 80 procent de senaste 7 åren, kommer priserna på solcellsbatterier också att sjunka med tiden. Dock behöver batterierna bli än mer effektiva för att de ska tilltala en större grupp köpare, vilket krävs för att priserna ska börja sjunka.

Kan man få avdrag när man köper solcellsbatteri?

Från och med 2021 finns det möjlighet att erhålla ett nytt grönt avdrag på 50% då man köper ett solcellsbatteri. Avdraget ger dig rätt att dra av ända upp till 50.000 kronor på din investering i lagringsenhet för solceller och beloppet dras av direkt på fakturan. 

Det gröna avdraget gäller också när du köper en solcellsanläggning eller laddbox till elbil. När du köper en solcellsanläggning får du göra ett avdrag på 20% och för laddbox samt solcellsbatteri är det 50% avdrag som gäller.

För att kunna nyttja avdraget gäller att du betalat minst motsvarande belopp som du vill dra av i skatt, samt att du äger fastigheten där installationen sker.

Läs mer om avdraget på Skatteverkets hemsida.

När kan ett solcellsbatteri vara ett bra val?

Om man vill kunna lagra elektricitet för att kunna använda under kvällen och natten kan ett solcellsbatteri vara en bra lösning.

Om man väljer att köpa ett solcellsbatteri för att använda tillsammans med sin solcellsanläggning får man möjligheten att använda mer av sin egenproducerade elektricitet.

Man har också möjlighet att kunna använda den lagrade elektriciteten i samband med strömavbrott vilket gör att man blir mindre känslig för yttre faktorer. 

Dock är priserna för dessa batterier fortfarande ganska höga. Detta gör att man inte tjänar speciellt mycket pengar på att lagra sitt överskott av elektricitet gentemot att sälja den på elmarknaden och sedan köpa tillbaka den då solcellerna inte producerar elektricitet.

Sedan behöver man tänka på att livslängden för solcellsbatterier understiger solcellsanläggnings livslängd, som är mellan 25 till 30 år.

Ett solcellsbatteri behöver bytas minst 1 gång under en solcellsanläggnings livslängd. Det betyder ytterligare kostnader efter cirka 15 år, eller vart 5:e år om man väljer ett blybaserade batteri istället för ett litiumbatteri.

Vad har solcellsbatterier för livslängd?

Livslängden för ett solcellsbatteri beror på flera olika faktorer. Den normala livslängden för ett blybaserat solcellsbatteri är cirka 5 till 7 år. För ett litiumbatteri är livslängden cirka 15 år.

Andra faktorer som påverkar ett batteriets livslängd är bland annat väder och vind. Dessutom kommer ett batteri som ofta blir urladdat att få en mindre livslängd med tiden.

Eftersom en solcellsanläggning har en livslängd på cirka 25 till 30 år kommer man att bli tvungen att köpa ett nytt lagringsbatteri minst en gång. Det innebär att det tillkommer en ytterligare kostnad efter cirka 15 år, om man väljer ett litiumbatteri.

Eftersom solcellsbatterier är en relativt ny produkt, jämfört med solceller, så kommer utvecklingen framöver bidra till att batterierna får längre livslängd och större kapacitet.

Detta kan på sikt göra att det blir mer lönsamt att investera i ett solcellsbatteri vid ett senare tillfälle då priserna har sjunkit.

Vad ska man välja för lagringskapacitet?

Vilken lagringskapacitet som ett solcellsbatteri har beror på hur stort solcellsbatteri man väljer. Det finns idag solcellsbatterier med en lagringskapacitet på mellan 4 till 9 kWh och priset ligger på mellan 20 000 upp till 100 000 kronor, beroende på typ av batteri och storlek.

För en medelstor villa som har fjärrstyrd uppvärmning eller som har alternativ källa för uppvärmning räcker normalt ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 4 kWh för att ge den elektricitet man använder under kvällen och natten. Behöver man även elektricitet för uppvärmningen krävs det ett större batteri.

Hur stor lagringskapacitet man behöver beror på hur stor solcellsanläggning man har. För att effektivare kunna lagra solenergi bör man kunna lagra 1 kWh för varje kW en solcellsanläggning avger. Det innebär att om man har en solcellsanläggning på 8 kW bör man ha en lagringskapacitet på 8 kWh så att batteriet hela tiden laddas.

Man bör också tänka på att ett batteri endast kan lagra elektricitet under en kort tid, ofta mellan 1-3 dygn, vilket innebär att man inte kan lagra elektricitet under någon längre period.

Fördelar & nackdelar med batteri till solceller

Det finns både fördelar och nackdelar med att skaffa ett batteri för att lagra överskottet av elektricitet från sin solcellsanläggning.

Dock sker hela tiden en vidareutveckling av batterier vilket med tiden kommer att innebära att batterierna får bättre lagringskapacitet, längre levnadstid och att priserna kommer att sjunka.

Fördelar med solcellsbatteri

1. En fördel med att skaffa solcellsbatteri är att man kan använda en del av den överskottsel som solcellerna producerar under de tider som solcellerna inte producerar någon elektricitet. Det innebär att den elektricitet som man inte använder under de timmar som solen är uppe kan lagras och användas under kvällen och natten då solcellerna inte producerar någon elektricitet.

2. Genom att använda mer av sin egenproducerade elektricitet bidrar man till en bättre miljö.

3. Om man har ett solcellsbatteri kan man fortfarande använda sig av den lagrade elektriciteten under ett strömavbrott vilket innebär att man blir mindre utsatt.

Nackdelar med solcellsbatteri

1. Solcellsbatterier är fortfarande dyra samtidigt som livslängden är kortare än vad livslängden för solcellerna är. Det gör att man behöver investera i ett nytt lagringsbatteri minst en ytterligare gång under solcellernas levnadstid. Teslas Powerwall-batterier har en bra hållbarhet, men de finns inte än att köpa i Sverige.

2. Den besparing man gör med hjälp av ett solcellsbatteri är relativt låg eftersom man idag kan erhålla en skattereduktion för den elektricitet som man säljer. Det innebär att en investering i ett solcellsbatteri inte kommer att bidra till någon lönsamhet.

3. Den tid som ett batteri kan lagra elektricitet är begränsat till 1 eller 2 dygn. Det innebär att man inte kan lagra elektricitet under sommaren och sedan använde den under vintern, då man behöver den som mest.

Skribent:
Dela på sociala medier