Solcellsbatteri: Är det värt det 2020?

av Peter Ahrberg Senast uppdaterad september 09, 2020
solcellsbatteri solceller

Vanligtvis brukar en investering i solceller återbetala sig på cirka 10-14 år och därefter får man en bra avkastning på sin investering i form av minskade elkostnader för sin fastighet. Den el som produceras utav solcellerna används utav solcellerna direkt, såvida man inte har investerat i ett solcellsbatteri.

Eftersom en solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet så kommer det överskott av elektricitet som fastigheten inte använder att föras ut på elnätet för försäljning.

Om man investerar i ett solcellsbatteri kan man dock lagra en del av den elektricitet som solcellerna producerar under dagen och sedan använda denna elektricitet under kvällen och natten.

Med ett solcellsbatteri kan man använda mer av sin egenproducerade elektricitet och därmed minska behovet av att köpa elektricitet från elbolaget.

I denna artikel får du mer information om solcellsbatterier, vad de kostar samt om det är lönsamt eller inte.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Det finns två typer av batterier man kan använda för att lagra elektricitet från sin solcellsanläggning och det är ganska stor skillnad på priset mellan dessa.

Dels finns det blybaserade batterier och dels litiumbatterier. Blybaserade batterier kostar ungefär hälften så mycket som ett litiumbatteri men har istället en kort livslängd, drygt 5 år, jämfört med ett litiumbatteri som har en livslängd på cirka 15 år. Det innebär att över tid så är en investering i litiumbatterier mer lönsam än i de billigare blybaserade batterierna.

Ett blybaserat batteri med en kapacitet på 4 kWh kostar cirka 20 000 kronor.

För ett litiumbatteri med en kapacitet på 4 kWh betalar man cirka 40 000 kronor.

Ett batteri på 4 kWh räcker normalt för att lagra elektricitet som kan driva en medelstor privatbostad under kvällen och natten, under förutsättning att man inte använder elektricitet för uppvärmning av bostaden.

Det finns också större batterier som kostar uppåt 100 000 kronor, eller mer, men dessa blir sällan lönsamma för privatbostäder att använda.

Precis som med solcellsanläggningar, som har minskat i pris med cirka 80 procent de senaste 7 åren, kommer priserna på solcellsbatterier också att sjunka med tiden. Dock behöver batterierna bli än mer effektiva för att de ska tilltala en större grupp köpare, vilket krävs för att priserna ska börja sjunka.

Fram till och med den 31 december år 2020 finns det möjlighet att erhålla ett investeringsstöd på 60 procent, upp till 50 000 kronor, då man köper ett solcellsbatteri. Det innebär att man kan köpa ett solcellsbatteri till ett kraftigt reducerat pris.

Bör jag köpa solcellsbatteri till min anläggning?

Om man väljer att köpa ett solcellsbatteri för att använda tillsammans med sin solcellsanläggning får man möjligheten att använda mer av sin egenproducerade elektricitet.

Man har också möjlighet att kunna använda den lagrade elektriciteten i samband med strömavbrott vilket gör att man blir mindre känslig för yttre faktorer. Dock är priserna för dessa batterier fortfarande ganska höga.

Detta gör att man inte tjänar speciellt mycket pengar på att lagra sitt överskott av elektricitet gentemot att sälja den på elmarknaden och sedan köpa tillbaka den då solcellerna inte producerar elektricitet.

Sedan behöver man tänka på att livslängden för solcellsbatterier understiger solcellsanläggnings livslängd, som är mellan 25 till 30 år.

Ett solcellsbatteri behöver bytas minst 1 gång under en solcellsanläggnings livslängd. Det betyder ytterligare kostnader efter cirka 15 år, eller vart 5:e år om man väljer ett blybaserade batteri istället för ett litiumbatteri.

Om man vill kunna lagra elektricitet för att kunna använda under kvällen och natten utan elbaserad uppvärmning kan ett solcellsbatteri vara en bra lösning.

Man kommer ändå att under vissa perioder bli tvungen att köpa elektricitet från elbolaget så ett solcellsbatteri kommer inte att göra att man blir helt självförsörjande.

Är det lönsamt med lagringsbatteri till solceller?

solcellspaneler

Att investera i ett solcellsbatteri för sin solcellsanläggning gör att man kommer att kunna använda mer av sin egenproducerade elektricitet.

Eftersom ett dessa batterier är relativt dyra samtidigt som livslängden är kort så kommer man inte över tid att kunna göra några större besparingar som det ser ut idag.

När man säljer överskottsel på elmarknaden får man betalt samtidigt som det också innebär att man kan erhålla en skattereduktion. Det gör att skillnaden i kostnader för den elektricitet man säljer och den elektricitet man köper är mycket liten.

Därför kan man istället göra jämförelsen med att man lagrar sitt överskott på elmarknaden till dess att man behöver använda den och då köpa tillbaka elektriciteten från elbolaget.

Att köpa ett solcellsbatteri för att lagra överskottet av sin solenergi är oftast inte lönsamt i dagsläget. Det kan dock vara praktiskt vid vissa situationer, som vid exempelvis strömavbrott eller då fastigheten är helt off grid.

Men med tanke på att man erhåller en skattereduktion vid försäljning av sin överskottsel, priset på batterierna och batteriernas livslängd blir en investering i ett solcellsbatteri inte direkt lönsamt över tid.

Vad har solcellsbatterier för livslängd?

Livslängden för ett solcellsbatteri beror på flera olika faktorer. Den normala livslängden för ett blybaserat solcellsbatteri är cirka 5 till 7 år. För ett litiumbatteri är livslängden cirka 15 år.

Andra faktorer som påverkar ett batteriets livslängd är bland annat väder och vind. Dessutom kommer ett batteri som ofta blir urladdat att få en mindre livslängd med tiden.

Eftersom en solcellsanläggning har en livslängd på cirka 25 till 30 år kommer man att bli tvungen att köpa ett nytt lagringsbatteri minst en gång. Det innebär att det tillkommer en ytterligare kostnad efter cirka 15 år, om man väljer ett litiumbatteri.

Eftersom solcellsbatterier är en relativt ny produkt, jämfört med solceller, så kommer utvecklingen framöver bidra till att batterierna får längre livslängd och större kapacitet.

Detta kan på sikt göra att det blir mer lönsamt att investera i ett solcellsbatteri vid ett senare tillfälle då priserna har sjunkit.

Lagringskapacitet

Vilken lagringskapacitet som ett solcellsbatteri har beror på hur stort solcellsbatteri man väljer. Det finns idag solcellsbatterier med en lagringskapacitet på mellan 4 till 9 kWh och priset ligger på mellan 20 000 upp till 100 000 kronor, beroende på typ av batteri och storlek.

För en medelstor villa som har fjärrstyrd uppvärmning eller som har alternativ källa för uppvärmning räcker normalt ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 4 kWh för att ge den elektricitet man använder under kvällen och natten. Behöver man även elektricitet för uppvärmningen krävs det ett större batteri.

Hur stor lagringskapacitet man behöver beror på hur stor solcellsanläggning man har. För att effektivare kunna lagra solenergi bör man kunna lagra 1 kWh för varje kW en solcellsanläggning avger. Det innebär att om man har en solcellsanläggning på 8 kW bör man ha en lagringskapacitet på 8 kWh så att batteriet hela tiden laddas.

Man bör också tänka på att ett batteri endast kan lagra elektricitet under en kort tid, ofta mellan 1-3 dygn, vilket innebär att man inte kan lagra elektricitet under någon längre period.

Fördelar & nackdelar med batteri till solceller

Det finns både fördelar och nackdelar med att skaffa ett batteri för att lagra överskottet av elektricitet från sin solcellsanläggning.

Dock sker hela tiden en vidareutveckling av batterier vilket med tiden kommer att innebära att batterierna får bättre lagringskapacitet, längre levnadstid och att priserna kommer att sjunka.

Fördelar med solcellsbatteri

1. En fördel med att skaffa solcellsbatteri är att man kan använda en del av den överskottsel som solcellerna producerar under de tider som solcellerna inte producerar någon elektricitet. Det innebär att den elektricitet som man inte använder under de timmar som solen är uppe kan lagras och användas under kvällen och natten då solcellerna inte producerar någon elektricitet.

2. Genom att använda mer av sin egenproducerade elektricitet bidrar man till en bättre miljö.

3. Om man har ett solcellsbatteri kan man fortfarande använda sig av den lagrade elektriciteten under ett strömavbrott vilket innebär att man blir mindre utsatt.

Nackdelar med solcellsbatteri

1. Solcellsbatterier är fortfarande mycket dyra samtidigt som livslängden är kortare än vad livslängden för solcellerna är. Det gör att man behöver investera i ett nytt lagringsbatteri minst en ytterligare gång under solcellernas levnadstid.

2. Den besparing man gör med hjälp av ett solcellsbatteri är mycket lågt eftersom man idag kan erhålla en skattereduktion för den elektricitet som man säljer. Det innebär att en investering i ett solcellsbatteri inte kommer att bidra till någon lönsamhet.

3. Den tid som ett batteri kan lagra elektricitet är begränsat till 1 eller 2 dygn. Det innebär att man inte kan lagra elektricitet under sommaren och sedan använde den under vintern, då man behöver den som mest.

Dela på sociala medier