Solcellsbatteri: Allt om batteri till dina solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 14, 2024
solcellsbatteri

Den el som produceras utav solceller används utav fastigheten direkt, såvida man inte har investerat i ett solcellsbatteri.

Men hur fungerar det egentligen och är det värt att investera i ett batteri till sin solcellsanläggning?

Vad är ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri fungerar som ett vanligt uppladdningsbart batteri som förses med solel från en solcellsanläggning. Eftersom att en solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet av sig själv så kommer det överskott av elektricitet som fastigheten inte använder att laddas i batteriet.

Med ett solcellsbatteri kan man använda mer av sin egenproducerade elektricitet och därmed minska behovet av att köpa elektricitet från elbolaget.

Vänligen notera att kalkyler och antaganden i detta inlägg är baserat på tidigare, mer stabila elpriser. Dagens elpriser skiljer sig stort beroende på vilket elområde du bor i och vilket elavtal du har.

Är det lönsamt att lagra solenergi?

solcellsbatteri på vägg

Det beror på. Att köpa ett solcellsbatteri för att lagra solel och använda den i det egna hemmet är inte lönsamt, men att använda CheckWatts tjänst Currently för att sälja lagrad solel är lönsamt.

Lönsamheten för CheckWatts tjänst Currently

Om du skaffar ett solcellsbatteri med en effekt på 10 kW får du generellt en intäkt på 40 000 kr per år via det virtuella kraftnätet Currently. Det innebär att ditt solcellsbatteri blir en lönsam investering efter ca 5 år. 

Vänligen tänk på att solcellsbatterier som är klara att användas tillsammans med CheckWatt är mycket dyrare än vanliga solcellsbatterier.

Främst då du inte får grönt avdrag för solcellsbatterier du köper batteri med avsikt att använda det med CheckWatts tjänst eller liknande nätutjämningstjänster. Men även då det krävs särskild mjukvara och hårdvara för att batteriet ska fungera tillsammans med CheckWatt.

Att återbetalningstiden blir 5 år har vi baserat på nedanstående uträkning.

  • Ett solcellsbatteri med en effekt på 10 kW som fungerar med CheckWatt kostar ca 200 000 kr exklusive det gröna avdraget.
  • Då intäkten per år blir ca 40 000 kr blir återbetalningstiden ca 5 år (5×40=200000).

Köper du ett litiumbatteri som har en hållbarhet på 15 år blir förtjänsten 400 000 kr sett över batteriets livstid. Detta räknat på att 10 års försäljning är ren vinst, alltså försäljningen från år 5 till 15 (40000×10=400000).

Lönsamheten för att sälja el till elbolaget

Någon lönsamhet för att lagra solel i ditt solcellsbatteri och sälja tillbaka den till elbolaget finns inte.

När man säljer överskottsel på elmarknaden får man betalt samtidigt som det också innebär att man kan erhålla en skattereduktion för såld solel på 60 öre per kWh. Detta gör att skillnaden i kostnader för den elektricitet man säljer och den elektricitet man köper är mycket liten.

Därför kan man istället göra jämförelsen med att man lagrar sitt överskott på elmarknaden till dess att man behöver använda den och då köpa tillbaka elektriciteten från elbolaget.

Men med tanke på att man erhåller en skattereduktion vid försäljning av sin överskottsel, priset på batterierna och batteriernas livslängd blir en investering i ett solcellsbatteri inte lönsamt om du inte använder en tjänst såsom Currently från CheckWatt.

Vad kostar ett solcellsbatteri?

Priset för ett solcellsbatteri till en normalstor villa ligger i dagsläget på mellan 12 500 kr upp till 50 000 kr. Det finns två typer av batterier man kan använda för att lagra elektricitet från sin solcellsanläggning och det är ganska stor skillnad på priset mellan dessa.

När man ska investera i en lagringsenhet till sin solcellsanläggning kan man i dagsläget välja mellan 2 olika modeller: ett blybaserat eller ett litiumbatteri.

Blybaserade batterier kostar ungefär hälften så mycket som ett litiumbatteri men har istället en kort livslängd på drygt 5 år. Ett litiumbatteri har vanligtvis en livslängd på cirka 15 år.

Det innebär att över tid så är en investering i litiumbatterier mer lönsam än i de billigare blybaserade batterierna.

Cirkapriser på solcellsbatteri efter statligt avdrag
Blybaserat batteri (5 kWh):  12 500 kr
Litiumbatteri (5 kWh): 20 000 kr
Litiumbatteri (10 kWh): 35 000 kr
Litiumbatteri (15 kWh): 50 000 kr

Ett batteri på 5 kWh räcker normalt för att lagra elektricitet som kan driva en medelstor privatbostad under kvällen och natten under förutsättning att man inte använder elektricitet för uppvärmning av bostaden.

Precis som med solcellsanläggningar, som har minskat i pris med cirka 80 procent de senaste 7 åren, kommer priserna på solcellsbatterier också att sjunka med tiden. 

Kan man få avdrag när man köper solcellsbatteri?

Från och med 2021 finns det möjlighet att erhålla ett nytt grönt avdrag på 50 % då man köper ett solcellsbatteri. Avdraget ger dig rätt att dra av ända upp till 50 000 kronor på din investering i lagringsenhet för solceller och beloppet dras av direkt på fakturan. 

OBS: Tänk på att du inte har rätt till det gröna avdraget om du tänker använda batteriet med en nätutjämningstjänst såsom den CheckWatt erbjuder.

Det gröna avdraget gäller också när du köper en solcellsanläggning eller laddbox till elbil. När du köper en solcellsanläggning får du göra ett avdrag på 20% och för laddbox samt solcellsbatteri är det 50 % avdrag som gäller.

För att kunna nyttja avdraget gäller att du betalat minst motsvarande belopp som du vill dra av i skatt, samt att du äger fastigheten där installationen sker.

Läs mer om avdraget på Skatteverkets hemsida.

När är ett solcellsbatteri ett bra val?

För att lagra elektricitet för att kunna använda under kvällen och natten är ett solcellsbatteri en bra lösning. Likaså är det ganska lönsamt att använda ditt solcellsbatteri tillsammans med en tjänst såsom Currently.

Men att skaffa solcellslagring i syfte att sälja tillbaka elen till elbolaget eller använda den själv i stället för att köpa av elbolaget är inte lönsamt. 

Om man väljer att köpa ett solcellsbatteri för att använda tillsammans med sin solcellsanläggning får man möjligheten att använda mer av sin egenproducerade elektricitet.

Man har också möjlighet att kunna använda den lagrade elektriciteten i samband med strömavbrott vilket gör att man blir mindre känslig för yttre faktorer. 

Dock är priserna för dessa batterier fortfarande ganska höga. Detta gör att man inte tjänar på att lagra sitt överskott av elektricitet och sälja tillbaka det till sitt elbolag. 

Sedan behöver man tänka på att livslängden för solcellsbatterier understiger solcellsanläggnings livslängd, som är mellan 25 till 30 år.

Ett solcellsbatteri behöver bytas minst 1 gång under en solcellsanläggnings livslängd. Det betyder ytterligare kostnader efter cirka 15 år, eller vart 5:e år om man väljer ett blybaserade batteri istället för ett litiumbatteri.

Vad har solcellsbatterier för livslängd?

Livslängden för ett solcellsbatteri beror på flera olika faktorer. Den normala livslängden för ett blybaserat solcellsbatteri är cirka 5 till 7 år. För ett litiumbatteri är livslängden cirka 15 år.

Andra faktorer som påverkar ett batteriets livslängd är bland annat väder och vind. Dessutom kommer ett batteri som ofta blir urladdat att få en mindre livslängd med tiden.

Eftersom en solcellsanläggning har en livslängd på cirka 25 till 30 år kommer man att bli tvungen att köpa ett nytt lagringsbatteri minst en gång. Det innebär att det tillkommer en ytterligare kostnad efter cirka 15 år, om man väljer ett litiumbatteri.

Eftersom solcellsbatterier är en relativt ny produkt, jämfört med solceller, så kommer utvecklingen framöver bidra till att batterierna får längre livslängd och större kapacitet.

Detta kan på sikt göra att det blir mer lönsamt att investera i ett solcellsbatteri vid ett senare tillfälle då priserna har sjunkit.

Det är värt att lägga till att tjänster såsom Currently sliter lite på ditt solcellsbatteri, men livslängden för ditt solcellsbatteri ökar generellt jämfört med om du cyklar ditt batteri varje dag.

Vad ska man välja för lagringskapacitet?

Vilken lagringskapacitet som ett solcellsbatteri har beror på hur stort solcellsbatteri man väljer. Det är idag vanligast med solcellsbatterier med en lagringskapacitet på mellan 5 till 10 kWh och priset ligger på mellan 12 500 upp till 50 000 kronor, beroende på typ av batteri och storlek.

För en medelstor villa som har fjärrstyrd uppvärmning eller som har alternativ källa för uppvärmning räcker normalt ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 5 kWh för att ge den elektricitet man använder under kvällen och natten. Behöver man även elektricitet för uppvärmningen krävs det ett större batteri.

Hur stor lagringskapacitet man behöver beror på hur stor solcellsanläggning man har. För att effektivare kunna lagra solenergi bör man kunna lagra 1 kWh för varje kW en solcellsanläggning avger. Det innebär att om man har en solcellsanläggning på 8 kW bör man ha en lagringskapacitet på 8 kWh så att batteriet hela tiden laddas.

Man bör också tänka på att ett batteri endast kan lagra elektricitet under en kort tid, ofta mellan 1-3 dygn, vilket innebär att man inte kan lagra elektricitet under någon längre period.

Fördelar & nackdelar med batteri till solceller

Det finns både fördelar och nackdelar med att skaffa ett batteri för att lagra överskottet av elektricitet från sin solcellsanläggning.

Dock sker hela tiden en vidareutveckling av batterier vilket med tiden kommer att innebära att batterierna får bättre lagringskapacitet, längre levnadstid och att priserna kommer att sjunka.

Fördelar med solcellsbatteri

1. Du kan sälja solel via tjänster såsom CheckWatts tjänst Currently och således förkorta återbetalningstiden för batteriet.

2. En annan fördel med att skaffa solcellsbatteri är att man kan använda en del av den överskottsel som solcellerna producerar under de tider som solcellerna inte producerar någon elektricitet. Det innebär att den elektricitet som man inte använder under de timmar som solen är uppe kan lagras och användas under kvällen och natten då solcellerna inte producerar någon elektricitet.

3. Genom att använda mer av sin egenproducerade elektricitet bidrar man till en bättre miljö.

4. Om man har ett solcellsbatteri kan man fortfarande använda sig av den lagrade elektriciteten under ett strömavbrott vilket innebär att man blir mindre utsatt.

Nackdelar med solcellsbatteri

1. Solcellsbatterier är fortfarande dyra samtidigt som livslängden är kortare än vad livslängden för solcellerna är. Det gör att man behöver investera i ett nytt lagringsbatteri minst en ytterligare gång under solcellernas levnadstid. Teslas Powerwall-batterier har en bra hållbarhet, men de finns inte än att köpa i Sverige.

2. Den besparing man gör med hjälp av ett solcellsbatteri är relativt låg om man säljer tillbaka den el man lagrat till elnätsleverantören. Det innebär att en investering i ett solcellsbatteri inte kommer att bidra till någon lönsamhet så länge du inte använder externa tjänster såsom Currently.

3. Den tid som ett batteri kan lagra elektricitet är begränsat till 1 eller 2 dygn. Det innebär att man inte kan lagra elektricitet under sommaren och sedan använde den under vintern, då man behöver den som mest.

Vanliga frågor

Ska jag skaffa blybatteri eller litiumbatteri?

Solcellsbatterier med litiumteknik är bättre än solcellsbatterier med blyteknik. Blybatterier är större, mindre effektiva och har en kortare livslängd än litiumbatterier. Litiumbatterier kostar lite mer pengar i inköp än blybatterier men trots det är litiumbatterier klart överlägsna och en mycket bättre investering.

Hur påverkar vädret prestandan hos solcellsbatterier?

I Sverige placerar man solcellsbatterier på platser där det är uppvärmt, så någon väderpåverkan i form av kyla blir det i princip aldrig. Om solcellsbatterier placeras utomhus där det är kallt försämras prestandan tillfälligt med cirka 10–20 %.

Likaså är direkt solljus skadligt för solcellsbatterier. Men som sagt, svenska installatörer installerar solcellsbatterier på rätt sätt så detta behöver du inte tänka på.

Hur miljövänliga är solcellsbatterier?

Solcellsbatterier är miljövänliga då de gör att du kan använda solel i ditt hem även när dina solceller inte skapar någon solel. Om du inte hade haft något solcellsbatteri hade du oftare blivit tvungen att köpa el av elbolaget, och då finns det inte alltid några garantier för att det är grön el du köper.

Vilka underhållsbehov finns för solcellsbatterier?

Blybatterier kräver regelbundet underhåll, medan litiumbatterier i princip är helt underhållsfria. Då litiumbatterier är vanligast går det därför att säga att de vanligaste solcellsbatterierna i Sverige är så gott som underhållsfria.

Vad bör man tänka på vid installation av solcellsbatterier?

Ditt solcellsbatteri ska vara placerat på en jämn yta intill en vägg i ett rum som har en bra ventilation. Lokalen ska vara uppvärmd, men det får inte bli mer än 45 grader varmt i det utrymme där batteriet finns. Vanliga installationsplatser för solcellsbatterier är i garage, källare och förråd.

Kan solcellsbatterier integreras med befintliga solceller?

Ja, du kan integrera ett eller flera solcellsbatterier i det solcellssystem du redan har. Du behöver dock byta växelriktare till en hybridväxelrikare om du inte redan har det. Men det smidigaste är att installera solceller och solcellsbatteri på samma gång, för då får du rätt växelriktare från första början.

Vad kan jag göra för att minska degraderingen av batteriet?

För att minska degraderingen av ditt solcellsbatteri ska du se till att det förvaras i rumstemperatur. Värme och direkt solljus är de största bovarna när det kommer till att skynda på den naturliga degradering som alla solcellsbatterier har.

Vilka är de senaste teknologiska framstegen inom solcellsbatterier?

Det största, senaste tekniska framsteget är att solcellsbatterier har fått högre energidensitet, vilket innebär att de klarar av att lagra mer solel utan att man behöver göra batteriet större. De tekniska framsteg som behövs i framtiden är främst att batteriets livslängd och lagringskapacitet borde bli bättre.

Det finns också forskning som tyder på att AI-teknik ska kunna förbättra prestandan hos solcellsbatterier. Det skriver Blue Raven Solar. Men den tekniken är dock fortfarande kvar i försöksstadiet.

Skribent:
Dela på sociala medier