Solcellstak: Allt om solceller integrerade på taket

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solcellstak

Att installera integrerat solcellstak har blivit mycket populärt bland privatpersoner, framför allt då priserna på solceller överlag har sjunkit mycket under de senaste åren.

I denna artikel får du mer information om vilka olika solcellstak (även kallat soltak) som finns och vad du bör tänka på.

Vänligen notera att kalkyler och antaganden i detta inlägg är baserat på tidigare, mer stabila elpriser. Dagens elpriser skiljer sig stort beroende på vilket elområde du bor i och vilket elavtal du har.

Vad är ett solcellstak?

Ett solcellstak är ett tak med inbyggda solceller i takpannorna. Genom att installera ett soltak kan du producera din egen solel utan att det syns att du har en solcellsanläggning på taket. Många väljer denna lösning då den är mer estetiskt tilltalande.

Detta är dock en ny teknisk lösning som i dagsläget ger en mindre effekt än en vanlig solcellsanläggning, samtidigt som den är dyrare. Det kan dock vara en bra lösning om du ändå är tvungen att lägga om fastighetens tak och samtidigt vill installera solceller.

Olika typer av solcellstak

Det designas och utvecklas en hel del kring solcellsmoduler så att de ska få ett mer estetiskt utseende som tilltalar fastighetsägare. Idag så finns det flera olika lösningar för att integrera solceller med takbeläggningen.

Nedan kan du läsa mer om de olika typen av solcellstak som finns tillgängliga just nu.

Solceller integrerade i takpannor

Solceller takpannor

Du kan bland annat välja solceller som är integrerade i takpannor vilket innebär att ditt tak får ett utseende som liknar ett vanligt tak med takpannor i tegel med den skillnaden att vara takpanna har en integrerade solceller som producerar el.

Detta innebär två saker, dels att man kan använda hela takets yta för att producera el men också att man kan installera takpannor med integrerade solceller på en del av takytan och sedan klä in den övriga takytan med vanliga takpannor med samma utseende.

Det gör att ditt tak får ett enhetligt utseende som gör det svårt att se att den döljer en komplett solcellsanläggning.

Solceller integrerade i takplåt

Solceller i takplåt

Föredrar du att använda dig av takplåt till din fastighet så finns det också takplåt som har integrerade solceller vilket innebär att ditt tak får ett utseende som är mycket snarlikt ett vanligt plåttak. Genom att integrera tunnfilmssolceller i plåt så kan du erhålla ett mycket snyggt plåttak som producerar grön el.

Detta innebär att du inte behöver kalkylera hur många kvadratmeter som går åt för att installera solceller med fasta mått då takplåt med integrerade solceller kan erhållas i olika mått så att de passar en taksida exakt. Det innebär att du kan utnyttja hela den taksida med bäst väderstreck för att installera solceller.

Solceller integrerade i glaspannor

Solceller glaspannor

Även om glaspannor i mångt och mycket har samma utseende som vanliga tegelpannor så fungerar glaspannor utmärkt till att integrera solceller i då du får ut en bra effekt per kvadratmeter. Detta är möjligt tack vare glaspannornas form, som är vågig, och som gör att solbestrålningen reflekterar än bättre på taket.

Solceller som takbeklädnad

Solceller taklbeklädnad

Som tidigare nämnts så går utveckling av solceller framåt med stora steg vilket också har inneburit att man utvecklat solceller som både fångar upp solenergi för att producera grön el men som också fungerar som takbeklädnad.

Dessa solceller är tillverkade av härdat glas och sätts symmetriskt över taket så att det inte går att se skillnad mot ett vanligt tak, i alla fall på håll. Dessa solceller är vanliga i övriga Europa och kommer sannolikt också bli populära även i Sverige då de tar tillvara en bra effekt av solens strålar.

Tesla Solar Roof (finns ej i Sverige)

Tesla solar roof sverige

Elbilstillverkaren Tesla säljer även soltak och produkten går under namnet Solar Roof. Dessa solpaneler integreras direkt i takpannorna och ersätter ditt vanliga tak med solceller som genererar ditt hus gratis elektricitet. Tesla Solar Roof säljs för tillfället inte i Sverige och det är oklart när produkten kommer att lanseras här.

De integrerade solcellsanläggningarna säljs i storlekarna 5 kW – 20 kW och har i USA ett pris på motsvarande 38 000 kronor per kvadratmeter.

Nedan kan du se en video när Teslas VD och grundare Elon Musk för första gången presenterar Tesla Solar Roof för allmänheten:

Skillnaden mellan vanliga solceller & soltak

Skillnaden mellan vanliga solpaneler och integrerade

I dagsläget får du ut mest effekt av traditionella solpaneler, så om du är ute efter att producera maximalt med elektricitet och inte bryr dig så mycket om estetik är vanliga solceller det bästa alternativet. En traditionell solcellsanläggning fästs i en ställning på det befintliga takskiktet.

Om du däremot är i behov av att byta takskikt eller bygger nytt hus så kan integrerade solceller vara ett billigare alternativ då du slipper kostnaden för ett nytt takskikt och för en solcellsanläggning.

Den effekt som du får ut av integrerade solceller är ännu inte lika hög som för traditionella solceller. Det innebär inte att en investering i integrerade solceller blir mindre lönsam bara att du inte får ut maximal effekt av din solcellsanläggning.

För att installera en traditionell solcellsanläggning på ditt tak så får du hjälp av ett solcellsföretag som hanterar hela installationen. Om du istället väljer en takbeklädnad som består av tegelpannor, glaspannor eller plåt så blir installationen av din solcellsanläggning ofta mer komplex.

Ofta behövs det hantverkare inom olika yrkeskategorier som bland annat certifierade solcellsanläggare, elektriker och takläggare. Det kan i vissa fall innebära att installationen inte går lika snabbt och smidigt som vid en installation av traditionella solceller men också att det kan bli en dyrare lösning i längden.

Vad är priset för ett soltak?

Priset för ett soltak är ca 4 000–10 000 kr per kvadratmeter. Ett soltak som tar upp en yta på 50 kvm och har en effekt på 9 kW får alltså ett slutpris på mellan 200 000–500 000 kr. Grovt räknat är solcellstak dubbelt så dyra jämfört med vanliga solceller.

För att installera ett solcellstak behövs ofta en komplett takrenovering och denna kostnad ligger ovanpå kostnaden för själva solpanelerna.

För att kunna ge dig ett korrekt pris på ett solcellstak behöver installatören oftast göra ett hembesök, där de noga kommer inspektera förutsättningarna för att installera takintegrerade solceller.

Priset på din installation kommer avgöras av bland annat:

  • Hur taket är konstruerat – skorsten, ventilationsrör, fönster m.m.
  • Undertakets skick
  • Vad taket har för lutning
  • Hur stor del av taket som ska täckas med solceller
  • Vad för material det övriga taket ska byggas i (den del som inte täcks av solceller)

För att få kostnadsfria prisförslag för vad det skulle kosta dig att installera solcellstak rekommenderar vi att skapa en offertförfrågan här på SolcellsOfferter.

Då får du kontakt med upp till 3 solcellsleverantörer som kan ge dig offerter baserat på just din fastighets förutsättningar.

Vanliga frågor om solcellstak

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får kopplat till integrerade solcellstak.

Ska jag välja vanliga solceller eller solcellstak?

Ett solcellstak kostar i regel det dubbla jämfört med vanliga solceller och har en sämre effekt. Men om du däremot ska byta ditt tak helt och/eller har speciella designkrav kan det vara en bra idé att slå två flugor i en smäll och byta till ett integrerat solcellstak.

Behövs bygglov för att installera solcellstak?

Det krävs nästan alltid bygglov för solcellstak då taket får ett nytt utseende. Men för solceller krävs nästan aldrig bygglov, som du kan i läsa i vår artikel om bygglov för solceller.

Är solcellstak en lönsam investering?

Ja, men vanliga solceller ger en kortare återbetalningstid. Återbetalningstiden för ett solcellstak är generellt mellan 15–20 år räknat på ett soltak med en effekt på 9 kW som tar upp en takyta på 50 kvm. Det kan jämföras med återbetalningstiden för solceller som är mellan 10–14 år. Den höga investeringskostnaden är det som främst driver upp återbetalningstiden för soltak.

Är solcellstak en lönsam investering?

Att installera ett solcellstak kan bli en lönsam investering på sikt, men denna typ av solceller har en mycket längre återbetalningstid än vanliga solpaneler. Detta beror på att effekten per kvadratmeter är mycket lägre, samtidigt som kostnaden är högre i jämförelse med traditionella solpaneler.

Hur fungerar solcellstak?

Ett solcellstak tillverkar solel med hjälp av solens strålar. Solstrålarna absorberas av soltakets solceller och blir till ström. Strömmen går vidare till växelriktaren som omvandlar den likström som skapats till växelström som du kan använda i din villa.

Vilka fördelar har soltak jämfört med vanliga solpaneler?

Solceller betraktas ofta som snyggare än vanliga solceller, och de tar även mindre plats jämfört med vanliga solcellspaneler.

Vad är livslängden för ett solcellstak?

Livslängden för solcellstak är ofta samma som vanliga solcellspaneler, alltså minst 30 år.

Vilka underhållskrav finns för soltak?

De underhållskrav som finns är vanligtvis minimala. Smuts och damm regnar generellt bort, och snö brukar försvinna tack vare soltakets lutning. Men regelbundet underhåll, såsom krattning av löv och rengöring av svårborttaget smuts, krävs i regel för att säkerställa att solcellstaket producerar rikligt med solel.

Finns det statliga avdrag för installation av solcellstak?

Ja, det finns två typer av avdrag som kan användas om du väljer att installera ett solcellstak och byta ditt vanliga tak vid samma tillfälle. Du får ett grönt avdrag på cirka 20 % av totalkostnaden för soltaket, och du får rotavdrag för arbetskostnaden för ditt takbyte.

Skribent:
Dela på sociala medier