Solcellstak: Allt om solceller integrerade på taket

av Peter Ahrberg Senast uppdaterad september 14, 2020
Solcellstak

Att installera integrerade solceller på taket har blivit mycket populärt bland privatpersoner, framför allt då priserna på en solceller överlag har sjunkit mycket under de senaste åren. I denna artikel får du mer information om vilka olika solcellstak (även kallat soltak) som finns och vad du bör tänka på.

Innehållet i denna artikel:

Hos oss på Solcellsofferter så kan du erhålla tre kostnadsfria offerter på integrerade solceller från certifierade solcellsföretag. Det gör att du enkelt kan jämföra priser men också finna den lösning som passar din fastighet allra bäst.

Olika typer av solcellstak

Det designas och utvecklas en hel del kring solceller så att de får ett etetiskt utseende som tilltalar fastighetsägare. Idag så finns det flera olika lösningar för att integrera solceller med takbeläggningen vilket gör att takets utseende ser ut som ett helt vanligt tak.

Detta är dock en ny teknisk utveckling som ännu testas på många håll i Sverige och som i dagsläget ger en mindre effekt. Det kan dock bli en bli billigare lösning om du ändå är tvungen att lägga om fastighetens tak och samtidigt vill installera en solcellsanläggning.

Solceller integrerade i takpannor

Solceller takpannor

Du kan bland annat välja solceller som är integrerade i takpannor vilket innebär att ditt tak får ett utseende som liknar ett vanligt tak med takpannor i tegel med den skillnaden att vara takpanna har en integrerad solcell som producerar el.

Detta innebär två saker, dels att man kan använda hela takets yta för att producera el men också att man kan installera takpannor med integrerade solceller på en del av takytan och sedan klä in den övriga takytan med vanliga takpannor med samma utseende.

Det gör att ditt tak får ett enhetligt utseende som gör det svårt att se att de döljer en komplett solcellsanläggning. Självklart så finns dessa takpannor med integrerade solceller att erhålla i olika färger som bland annat rött eller svart.

Solceller integrerade i takplåt

Solceller i takplåt

Föredrar du att använda dig av takplåt till din fastighet så finns det också takplåt som har integrerade solceller vilket innebär att ditt tak får ett utseende som är mycket snarlikt ett vanligt plåttak. Genom att integrera tunnfilmssolceller i plåt så kan du erhålla ett mycket snyggt plåttak som producerar grön el.

Detta innebär att du inte behöver kalkylera hur många kvadratmeter som går åt för att installera solceller med fasta mått då takplåt med integrerade solceller kan erhållas i olika mått så att de passar en tak sida exakt. Det innebär att du kan utnyttja hela ditt tak som vetter mot söder för att installera solceller.

Installationen av takplåt med integrerade solceller går snabbt och kan oftast erhållas till mycket bra pris.

Solceller integrerade i glaspannor

Solceller glaspannor

Även om glaspannor i mångt och mycket har samma utseende som vanliga tegelpannor så fungerar glaspannor utmärkt till att integrera solceller i då du får ut en bra effekt per kvadratmeter. Detta är möjligt tack vare glaspannornas form, som är vågig, och som gör att solbestrålningen reflekterar än bättre på taket.

Med ett tak som är klätt med glaspannor med integrerade solceller så får ditt tak ett mycket snyggt estetiskt utseende som inte kräver någon form av byggnadslov.

Solceller som takbeklädnad

Solceller taklbeklädnad

Som tidigare nämnts så går utveckling av solceller framåt med stora steg vilket också har inneburit att man utvecklat solceller som både fångar upp solenergi för att producera grön el men som också fungerar som takbeklädnad.

Dessa solceller är tillverkade av härdat glas och sätts symetriskt över taket så att det inte går att se skillnad mot ett vanligt tak, i alla fall på håll. Dessa solceller är vanliga i Europa och kommer sannolikt också bli populära även i Sverige då de tar tillvara en bra effekt av solens strålar.

Tesla Solar Roof (finns ej i Sverige)

Tesla solar roof sverige

Elbilstillverkaren Tesla säljer även soltak och produkten går under namnet Solar Roof. Dessa solpaneler integreras direkt i takpannorna och ersätter ditt vanliga tak med solceller som genererar ditt hus gratis elektricitet. Tesla Solar Roof säljs för tillfället inte i Sverige och det är oklart när produkten kommer att lanseras här.

De integrerade solcellsanläggningarna säljs i storlekarna 5 kW – 20 kW och har i USA ett pris på motsvarande 38 000 kronor per kvadratmeter.

Nedan kan du se en video när Teslas VD och grundare Elon Musk för första gången presenterar Tesla Solar Roof för allmänheten:

Skillnaden mellan integrerade solceller & traditionella solcellspaneler

Skillnaden mellan vanliga solpaneler och integrerade

Som privatperson så har du kunnat investera i solceller under flera år nu, vilket har möjliggjorts genom att priserna för solceller har sjunkit en hel del under de senaste åren.

Att man även har kunnat ta del av ett solcellsbidrag som motsvarar 20 procent av den totala investeringen, tidigare 30 procent, har också bidragit till att det har varit lönsamt att installera en solcellsanläggning.

Förra året så installerades nära 10200 solcellsanläggningar runt om i Sverige, vilket är en ökning med nästan 67 procent mot tidigare år. Det visar att intresset för solceller är mycket stort i Sverige för att installera solceller.

Tidigare så har man endast kunnat installera traditionella solcellsanläggningar vilket innebar att solcellerna installerades i en ställning ovanpå det befintliga takskiktet.

Det har i vissa fall inneburit att man ibland har försämrat takets utseende vilket också har bidragit till att vissa personer inte har kunnat installera solceller i bostadsområden där det finns etestiska regler. Detta har man nu löst genom att flera företag har börjat tillverka takbeklädnader med integrerade solceller som ser ut som vanliga takbeklädnader i form av tegelpannor eller plåt.

Detta genombrott har inneburit att för nybyggda fastigheter eller för fastigheter där hela takbeklädnaden ska bytas ut så finns det ett alternativ till de traditionella solcellsanläggningarna som innebär att man inte behöver förändra takets utseende.

Fortfarande så får du ut mest effekt av traditionella solcellsanläggningar vilket innebär att om du är ute efter att producera maximalt med elektricitet och inte bryr dig så mycket om etestiska förändringar på taket så är en traditionell solcellsanläggning det bästa alternativet. En traditionell solcellsanläggning fästs i en ställning på det befintliga takskiktet.

Om du däremot är i behov av att byta takskikt eller bygger nytt hus så kan integrerade solceller vara ett billigare alternativ då du slipper kostnaden för ett nytt takskikt och för en solcellsanläggning.

Den effekt som du får ut av integrerade solceller är ännu inte lika hög som för traditionella solceller. Det innebär inte att en investering i integrerade solceller blir mindre lönsam bara att du inte får ut maximal effekt av din solcellsanläggning.

För att installera en traditionell solcellsanläggning på ditt tak så får du hjälp av ett certifierat solcellsföretag som hanterar hela installationen. Om du istället väljer en takbeklädnad som består av tegelpannor, glaspannor eller plåt så blir installationen av din solcellsanläggning med komplex.

Ofta behövs det hantverkare inom olika yrkeskategorier som bland annat certifierade solcellsanläggare, elektriker och takläggare. Det kan i vissa fall innebära att installationen inte går lika snabbt och smidigt som vid en installation av traditionella solceller men också att det kan bli en dyrare lösning i längden.

Pris för solcellstak

Priset för ett solcellstak avgörs av flertalet faktorer, då det inte bara är kostnaden för själva solcellerna som man måste ta hänsyn till. För att installera ett solcellstak behövs en komplett takrenovering och denna kostnad ligger ovanpå kostnaden för själva solpanelerna.

För att kunna ge dig ett korrekt pris på ett solcellstak behöver installatören göra ett hembesök, där de noga kommer inspektera förutsättningarna för att installera takintegrerade solceller.

Priset på din installation kommer avgöras av bland annat:

  • Hur taket är konstruerat – skorsten, ventilationsrör, fönster m.m
  • Undertakets skick
  • Vad taket har för lutning
  • Hur stor del av taket som ska täckas med solceller
  • Vad för material det övriga taket ska byggas i (den del som inte täcks av solceller)

För att få kostnadsfria prisförslag för vad det skulle kosta dig att installera solcellstak rekommenderar vi att skapa en offertförfrågan här på SolcellsOfferter.

Då får du kontakt med upp till 3 solcellsleverantörer som kan ge dig offerter baserat på just din fastighets förutsättningar.

Därför installerar många solceller

Att installera en solcellsanläggning på sin fastighet har blivit en utmaning grannar emellan och ett av skälen till det är att privatpersoner mer och mer blir miljömedvetna. Att själv producera grön el och därmed bidra till en bättre miljö och att minska klimathotet är viktigt för många personer idag.

Dock så är det inte hela sanningen utan en annan bidragande orsak till att investera i en solcellsanläggning är för att det är lönsamt. En investering på 100 000 kronor återbetalar sig oftast inom 13-15 år och därefter så kan fastighetsägaren njuta av sin avkastning i form av drastiskt reducerade energikostnader i många år framåt.

Fram till nu så har man installerat solcellspaneler ovanpå befintligt takskikt, vilket innebär att man monterar solcellerna på sina takpannor eller sitt plåttak. Detta har inte alltid blivit estetiskt riktigt utan i en del fall så har det förändrat fastighetens utseende till det sämre, trots att solcellspanelerna sätts symetriskt och i olika mönster.

Idag finns det dock lösningar för att installera integrerade solceller som ett alternativ till traditionella takbeläggningar som takpannor eller plåt. Dessa integrerade solceller används vanligtvis i samband med nybyggnation eller då man behöver byta ut sitt tak.

Solcellerna är integrerade i takplåten eller tegelpannorna vilket innebär att taket får ett bra utseende samtidigt som det fyller en funktion att producera grön el genom de integrerade solcellerna.

Att tänka på

Slutligen så finns det några saker som man också bör fundera igenom innan man väljer om man ska installera en vanlig solcellsanläggning på sitt befintliga tak eller ersätta taket med en ny takbeklädnad med integrerade solceller.

En normal solcellspanel är på 1 m x 1,6 m och seriekoppas sedan med et flertal solcellspaneler för att tillsammans bilda en solcellsanläggning. En solcellsanläggning på 5 kW innebär att man behöver 16 stycken solcellspaneler på vardera 1 m x 1,60 m.

Detta innebär att för en traditionell solcellsanläggning så krävs det 16 kopplingspunkter. Om man istället väljer att använda sig av takbeklädnad med integrerade solceller så krävs det cirka 10 kopplingspunkter per kvadratmeter, vilket innebär att integrerade solceller kräver upp till 600 kopplingspunkter, där varje kopplingspunkt kan utgöra en felkälla.

Integrerade solcellser är fortfarande nytt på marknaden och har därför inte kunnat testas under en längre period. Med tanke på att kravet för en integrerad solcell kräver dels att hålla taket tätt men också att producera elektricitet så är det idag svårt att förutspå hur skillnaden är mellan en traditionell solcellsanläggning och integrerade solceller över tid som exempelvis 10, 20 och 30 år.

Medan en vanlig solcellsanläggning kan installeras på ett tak med en lutning på mellan 10-60 procent så finns det ofta begränsningar över hur stor lutning ett tak får ha för takbeklädnader med integrerade solceller.

Oftast behöver taklutningen vara som mest 10-20 procent för att kunna installera solceller som takbeklädnad vilket innebär att inte alla fastigheter kan använda sig av integrerade solceller.

Genom att begära in tre offerter för integrerade solceller genom oss, helt kostnadsfritt, så kan du erhålla kostnadsfria råd från certifierade solcellsexperter på din ort. Det gör att du kan få professionell hjälp med att hitta den solcellslösning som passar din fastighet bäst.

Dela på sociala medier