Bygglov för solceller: Så säger reglerna

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller bygglov

Att installera en solcellsanläggning på sin fastighet ger många fördelar som bland annat att man minskar sina energikostnader samtidigt som man bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Men behöver man bygglov för att installera solceller på sitt tak?

I denna artikel reder vi ut vad som gäller kring bygglov när du vill installera solceller.

Behövs bygglov för solceller?

Nej, oftast behöver du inte något bygglov för att skaffa solceller. Så länge solcellerna följer byggnadens form och det inte finns någon detaljplan som förbjuder solceller behövs generellt inget bygglov.

Men undantag finns, så det lönar sig att fråga kommunen om vad som gäller innan solcellsinstallationen påbörjas.

Nedan kan du läsa om kriterier som undantar din solcellsanläggning från bygglovskrav.

1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

2. Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

3. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

4. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om du känner dig osäker om ditt solcellsprojekt kräver bygglov eller inte så rekommenderar vi att du kontaktar din kommun och frågar, kontaktuppgifter till samtliga kommuner hittar du på Boverkets hemsida.

I dessa fall kan bygglov krävas för solcellsinstallation

Det finns alltså vissa bestämmelser att förhålla sig till för att din installation utav solceller ska vara bygglovsbefriad. Nedan listar vi några exempel då bygglov för solceller kan krävas.

  • Huset där solceller ska installeras är K-märkt.
  • Vid installation av integrerade solceller, även kallat solcellstak.
  • Fastigheten har ett platt tak, vilket innebär att man måste bygga en ställning som då avviker från byggnadens form.
  • Solpaneler förbjuds i områdets detaljplan.
  • Huset ligger i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Installation på en byggnad som är av kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Det är alltså viktigt att du försäkrar dig om att byggnadslov inte behövs innan du påbörjar din solcellsinstallation.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får kopplat solceller och bygglov.

Kan man få hjälp att ansöka om bygglov?

De allra flesta solcellsföretag kan hjälpa dig som kund att ansöka om bygglov. Detta eftersom att de självklart tjänar på att du får ditt bygglov beviljat och då får en ny kund att sälja solpaneler samt installation till. Vanligtvis tar de inte någon extra avgift för att hjälpa dig med bygglovsansökan.

Hur mycket kostar det att ansöka om bygglov för solceller?

Priset varierar beroende på vilken kommun din fastighet finns i. Vissa kommuner erbjuder gratis bygglovshandläggning för solceller medan andra tar cirka 1 000 kr och uppåt för varje bygglovsansökan för solceller.

Vad händer om man påbörjar installation utan godkännande?

Om du påbörjar installationen av din solcellsanläggning och du sedan får avslag på ditt bygglov kan du bli tvingad att återställa hela arbetet, vilket kan bli en kostsam historia. Det rekommenderas därför inte att påbörja arbetet om du är osäker om byggnadslov behövs eller inte.

Behövs bygglov för solcellsinstallation på radhustak?

Generellt krävs inte ett bygglov så länga solcellerna följer takets konstruktion och form. Däremot är det i många fall problematiskt att få sin solcellsinstallation beviljad av eventuell samfällighet eller förening. Läs gärna mer om det i vår artikel om solceller för radhus.

Hur lång tid tar det att få ett godkänt bygglov för solceller?

Om alla bygglovshandlingar är korrekta och kompletta borde kommunen svara på din bygganmälan inom 4–10 veckor. Den exakta svarstid som gäller varierar från kommun till kommun.

Vem är det som beslutar om bygglov för solceller?

Som första instans är det din kommuns byggnadsnämnd som beslutar om du får bygglov för dina solceller eller inte.

Kan jag få ett godkänt bygglov för solceller på min K-märkta byggnad?

Ja, det är möjligt, men kraven är höga för att bygglov för solceller ska beviljas om du har en byggnad som är kulturmärkt. För att öka möjligheten att bli beviljad ett bygglov kan du uppge att solcellerna ska vara av samma färg som taket i den bygglovsplan du lämnar över.

Kan jag överklaga ett avslag på bygglov för solceller?

Ja, det kan du. Om kommunen inte godkänner ditt bygglov kan du överklaga till länsstyrelsen. Om länsstyrelsen inte godkänner bygglovet kan du överklaga till domstol, men vid ett nej vid domstolsförhandling finns det ingen kvar att överklaga till.

Skribent:
Dela på sociala medier