Bygglov för solceller: Så säger reglerna

av Peter Ahrberg Uppdaterad november 16, 2022
solceller bygglov

Att installera en solcellsanläggning på sin fastighet ger många fördelar som bland annat att man minskar sina energikostnader samtidigt som man bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Men behöver man bygglov för att installera solceller på sitt tak?

I denna artikel reder vi ut vad som gäller kring bygglov när du vill installera solceller.

Reglerna gällande bygglov för solceller:

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller. Boverket skriver dock på sin hemsida att samtliga av dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

2. Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

3. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

4. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om du känner dig osäker om ditt solcellsprojekt kräver bygglov eller inte så rekommenderar vi att du kontaktar din kommun och frågar, kontaktuppgifter till samtliga kommuner hittar du på Boverkets hemsida.

I dessa fall kan bygglov krävas för solcellsinstallation

Det finns alltså vissa bestämmelser att förhålla sig till för att din installation utav solceller ska vara bygglovsbefriad. Nedan listar vi några exempel då bygglov för solceller kan krävas.

  • Huset där solceller ska installeras är K-märkt.
  • Vid installation av integrerade solceller, även kallat solcellstak.
  • Fastigheten har ett platt tak, vilket innebär att man måste bygga en ställning som då avviker från byggnadens form.
  • Solpaneler förbjuds i områdets detaljplan.
  • Huset ligger i ett område som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Installation på en byggnad som är av kulturhistoriskt, historiskt, miljömässigt eller konstnärligt värde.

Det är alltså viktigt att du försäkrar dig om att byggnadslov inte behövs innan du påbörjar din solcellsinstallation.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får kopplat solceller och bygglov.

Kan man få hjälp att ansöka om bygglov?

De allra flesta solcellsföretag kan hjälpa dig som kund att ansöka om bygglov. Detta eftersom att de självklart tjänar på att du får ditt bygglov beviljat och då får en ny kund att sälja solpaneler samt installation till. Vanligtvis tar de inte någon extra avgift för att hjälpa dig med bygglovsansökan.

Kostar det att ansöka om byggnadslov för solceller?

I många kommuner kostar det att ansöka om bygglov för solceller, men detta kan variera från fall till fall. Det är därför rekommenderat att du vänder dig till din kommun för att säkerställa vad kostnaden blir innan du gör din ansökan.

Vad händer om man påbörjar installation utan godkännande?

Om du påbörjar installationen av din solcellsanläggning och du sedan får avslag på ditt bygglov kan du bli tvingad att återställa hela arbetet, vilket kan bli en kostsam historia. Det rekommenderas därför inte att påbörja arbetet om du är osäker om byggnadslov behövs eller inte.

Skribent:
Dela på sociala medier