Bygglov för solceller: Så säger reglerna

av Peter Ahrberg Uppdaterad juni 18, 2021
solceller bygglov

Att installera en solcellsanläggning på sin fastighet ger många fördelar som bland annat att man minskar sina energikostnader samtidigt som man bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Men behöver man bygglov för att installera solceller på sitt tak?

I denna artikel reder vi ut vad som gäller kring bygglov när du vill installera solceller.

Reglerna gällande bygglov för solceller:

I de allra flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller. Boverket skriver dock på sin hemsida att samtliga av dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

1. Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

2. Solcellerna ska följa byggnadens form de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

3. De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

4. Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om du ändå känner dig osäker om ditt solcellsprojekt kräver bygglov eller inte så rekommenderar vi att du kontaktar din kommun och frågar, kontaktuppgifter till samtliga kommuner hittar du på Boverkets hemsida.

Så köper du solceller till bäst pris

Att köpa och installera solceller är en enkel procedur idag. Det finns många färdiga paket att välja mellan och då utbudet är stort så går det att hitta prisvärdiga solcellsanläggningar som direkt kan installeras på din fastighet.

Här hos oss på SolcellsOfferter så kan du begära in tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort, helt kostnadsfritt.

Det ger dig möjligheten att i lugn och ro granska olika förslag och lösningar för din solcellsanläggning men också möjligheten att jämföra priser så att du hittar prisvärda solceller som passar dig bra.

Från de företag som du har beställt in offerter ifrån kommer du även att kunna erhålla kostnadsfri rådgivning som gör att du snabbt och tryggt kan fatta ett beslut om en solcellsanläggning.

Mer om solceller

Solceller uppfanns under 1950-talet i samband med att man började skicka ut satelliter i rymden. Solcellerna skulle användas till att fånga upp solens strålar och omvandla dessa till elektricitet som kunde användas för att driva sateliterna.

Eftersom det var en dyrbar process att tillverka solceller så såg man inget direkt användningsområde för solceller på jorden vilket gjorde att det skulle dröja många år innan man lyckades ta fram billigare solceller som också kunde användas som energikällor på jorden.

Idag så tillverkas solceller oftast med kristallina celler eller med tunnfilm. De vanligaste solcellerna är dock kristallina celler, som vanligtvis tillverkas i kisel. En solpanel är som en fotodiod som består av två sidor där framsidan belyses med solens strålar.

Den energi som skapas förs vidare mellan plattorna där likström skapas som sedan förs vidare till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, som direkt kan användas av fastigheten.

En solpanel har normalt måtten 1 m x 1,6 m och det krävs cirka 20 solpaneler för en solcellsanläggning på 5 kW och 40 solpaneler för en solcellsanläggning på 10 kW, vilket börjar bli vanligast idag. Det innebär att det krävs cirka 35 kvadratmeter takyta för att installera solceller på 5 kW och upp till 70 kvadratmeter för solceller på 10 kW.

Den elektricitet som solcellsanläggningen producerar behöver användas omgående då en solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet. Det finns dock möjlighet att installera batterier som gör det möjligt att lagra el som sedan kan användas efter att solen har gått ned dock så är detta fortfarande ganska dyra lösningar.

Man förlorar dock ingen elektricitet utan den elektricitet som man inte själv använder går vidare ut på elnätet där den säljs genom ditt elbolag. Det betyder att om du själv inte använder elektricitet som produceras så får du betalt för att sälja grön el till andra personer på elnätet.

Vad krävs för att installera solceller?

solceller på taket

Solceller kan i princip installeras över hela Sverige även om förutsättningarna för att få ut en högre effekt är bättre i mellersta och södra Sverige och vid kusterna. De mest optimala förutsättningarna är en fastighet som har en takyta som vetter mot söder och som har en lutning på mellan 20-40 grader.

Om du har ett platt tak går det att installera en ställning på taket där solcellerna monteras. Har du inte plats på taket eller om taket är skuggat av andra byggnader så kan du också installera solceller på marken.

Du behöver oftast inte bygglov för att installera solceller så länge din fastighet inte ligger i ett skyddat bostadsområde eller själv är kulturskyddat.

Vad kostar det att installera solceller?

Priset för solceller beror dels på hur stor solcellsanläggning som du vill installera men också på vilken modell och vilken effekt som du vill få ut av dina solceller.

En solcellsanläggning på 5 kW börjar på cirka 70 000 kronor medan en lite större solcellsanläggning på 10 kW kostar mellan 100 000 kronor och 150 000 kronor.

Hur stor solcellsanläggning du ska investera i beror på hur stor fastighet du har. Dels så krävs det att fastigheten har en takyta där solcellerna kan installeras och dels beror det på hur mycket elektricitet som din fastighet förbrukar.

För en liten villa så brukar en solcellsanläggning på 5 kW räcka ganska långt och för en medelstor villa så kanske en solcellsanläggning på 10 kW är mer ekonomisk. För större villor så finns det solcellsanläggningar på upp till 30 kW eller mer.

Det du bör tänka på är att av den elektricitet som du producerar så behöver den användas i realtid, vilket är under de tider som din solcellsanläggning producerar el. Normalt så brukar man kunna använda cirka 50 procent av den elektricitet som man producerar.

De övriga 50 procenten går ut på elnätet där andra personer köper din gröna el. Eftersom du får betalt för den el du säljer men också en skattereduktion så brukar priset inte vara så mycket lägre än för den el som du själv köper. Det innebär att du kan se elnätet som en tillfällig lagringsplats för ditt överskott av elektricitet.

Är det lönsamt att investera i en solcellsanläggning?

Ja, det kan vara mycket lönsamt att investera i en solcellsanläggning om du ser över en längre tid. En solcellsanläggning på 10 kW går att köpa för 120 000 kronor.

Om du är berättigad ett grönt avdrag för din investering i solceller kan du få tillbaka 15% av totalkostnaden. Det innebär att din totala investering, efter avdraget, blir 102 000 kronor.

Om din fastighet förbrukar 20 000 kWh per år samtidigt som du själv producerar 10 000 kWh per år, med en solcellsanläggning på 10 kW, så kommer du att kunna få en sänkt energikostnad för din fastighet med 50 procent.

Om priset för 1 kWh elektricitet är 1,20 öre så kommer du att kunna spara 12 000 kronor varje år i minskade elkostnader. Det innebär också att återbetalningstiden för din en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 8-10 år.

Därefter så kan du njuta av lägre elkostnader under åtminstone de nästkommande 15-20 åren, vilket innebär betydande med pengar.

Byggnadslov behövs oftast inte

bygglov

Som tidigare nämnts så krävs inte längre bygglov för att installera solceller på din fastighet. Det finns dock undantag om din fastighet exempelvis ligger belägen i ett bostadsområde där det finns restriktioner över hur man får förändra fasaden eller takets utseende.

Om din fastighet ligger i ett tätbebyggt område så är det bättre att ta det säkra före det osäkra och kontrollera om det krävs bygglov, så att du inte senare riskerar böter eller behöver plocka ned dina solceller.

Byggnadslov krävs dock om din byggnad är kulturskyddad.

Guide för att installera solceller

1. Undersök priser och leverantörer

Begär in offerter från solcellsleverantörer på din ort. Då får du chansen att kunna jämföra olika modeller och lösningar men även priserna som du har fått så att du kan hitta den bästa lösningen för din solcellsanläggning.

Om du begär in offerter från oss här på SolcellsOfferter så erbjuder vi dig tre kostnadsfria offerter från professionella solcellsföretag på din ort som dessutom bistår med kostnadsfri rådgivning.

2. Kontrollera behovet av bygglov

Det krävs inget bygglov för att installera solceller idag om din fastighet inte är kulturskyddad eller om fastigheten ligger i ett bostadsområde med estetiska regler.

3. Grönt avdrag

Se över så att du är berättigad grönt avdrag, vilket ger dig 15% avdrag på totalkostnaden för solcellerna inklusive installation direkt på fakturan.

4. Anmälan till elbolaget

Du behöver göra en föranmälan till ditt elbolag och en efteranmälan så att ditt elbolag kan komma ut och byta ut din fastighets elmätare.

5. Installera solceller

När ovanstående är klart och du har hittat en leverantör som du känner dig trygg med så kan du påbörja installationen av dina solceller. Normalt så brukar det ta ett par månader att få solcellerna installerade och därefter så kan du direkt påbörja produktionen av din gröna el.

Dela på sociala medier