Sälja solel: Så gör du med överskottselen

av Peter Ahrberg Senast uppdaterad september 09, 2020
Sälja solel och överskottsel

Överskottsel är den elektricitet som man producerar via solceller men som fastigheten inte använder. Eftersom en solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet så kommer den överskottsel som fastigheten inte använder för stunden att föras ut på elnätet, vilket även kallas för att sälja solel.

Artikelöversikt

Om överskottsel

En solcellsanläggning kommer alltid att producera ett visst överskott av elektricitet som fastigheten inte förbrukar vilket innebär att man kontinuerlig blir en leverantör av grön el på elmarknaden.

När man gör en solcellsinstallation behöver man teckna ett avtal med ett elbolag som kan ta emot den elektricitet som man inte själv använder. Det är viktigt att man kontrollerar med flera elbolag så att man kan erhålla det bästa priset för den solel som man säljer.

Eftersom en solcellsanläggning inte producerar elektricitet under dygnets alla timmar kommer man även vara beroende av att själv köpa elektricitet, precis som vanligt. Detta gör att man behöver jämföra både priset man själv betalar för den el man köper men också priset som man erhåller för den överskottsel som man säljer.

När man har valt ett elbolag som man både ska köpa och sälja el från och till så kommer det elbolaget sedan att komma ut till fastigheten och installera en elmätare.

Elmätaren gör det möjligt att även sälja överskottsel till elbolaget men ger också möjlighet att själv övervaka den mängd elektricitet som man själv producerar, köper och säljer.

När dina solceller sedan är igång och producerer energi kommer processen att sälja solel ske helt automatiskt. Energin som solcellerna genererar används utav din fastighet och överskottet matas direkt ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Skatt på försäljning av solel

Skatt när man säljer solel

När man säljer solel är man en elleverantör och har elbolaget som kund. Det innebär att det är några saker som man behöver hålla reda på så att allt blir rätt med skatten, men det är inte så komplicerat som man kan tro.

Reglerna i korthet:

  • Som privatperson behöver du inte betala skatt om du säljer solel för mindre än 40 000 kr per år.
  • Du behöver heller inte betala moms om du säljer för mindre än 37 500 kr per år.

Det som gäller skattemässigt då man som privatperson säljer öveskottsel är att man kan sälja för motsvarande 40 000 kronor per år utan att behöva betala skatt.

Du måste dock tänka på att ta upp försäljningarna i din inkomstdeklaration, som sedan kvittas mot ett schablonavdrag på upp till 40 000 kr som alla privatbostäder kan utnyttja.

Detta avdrag avser även andra inkomster ifrån bostaden, som exempelvis uthyrning utav bostad eller i detta fall försäljning utav solel.

Man behöver inte betala någon moms för den elektricitet som man säljer om man säljer elektricitet upp till maximalt 37 500 kronor per år.

Man behöver inte heller betala någon energiskatt på den elektricitet som man producerar om man har en solcellsanläggning som inte uppgår till 255 kW. En solcellsanläggning för en privat fastighet ligger normalt på mellan 5 – 25 kW.

Läs mer om skatteregler när du säljer solel som privatperson på Skatteverkets hemsida

Skattereduktion

När du säljer solel har du också möjlighet att erhålla en skattereduktion för den elektricitet som du skickar vidare ut på elnätet, alltså för den överskottsel som du säljer till ditt elbolag.

Här finns det dock vissa regler och begränsningar som man behöver känna till. Till att börja med kan man enbart få en skattereduktion på den elektricitet som motsvarar den mängd elektricitet som fastigheten själv använder.

Om man producerar 20 000 kWh per år och ens fastighet använder 8 000 kWh per år så uppgår den mängd överskottsel som man säljer till 12 000 kWh. Eftersom fastigheten bara har använt 8 000 kWh kan man endast erhålla en skattereduktion för 8 000 kWh av den elektricitet som man har sålt till sitt elbolag.

Man kan som mest få skattereduktion på upp till 30 000 kWh per år. Skattereduktionen uppgår idag till 60 öre per kWh vilket innebär att det högsta belopp som man kan få i skattereduktion är 18 000 kronor per år.

Precis som för alla andra skatteavdrag så gäller att man inte kan få en skattereduktion på ett belopp som är högre än den skatt som man betalat in under året.

Utöver detta måste solcellsanläggningen uppfylla följande kriterier:

1. Solcellsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostadens anslutning till elnätet. Det innebär att elen matas in och matas ut via samma anslutningspunkt och att både inmatning och utmatning mäts via den anslutningspunkten.

2. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

Vad är en mikroproducent?

Mikroproducent

En mikroproducent är en fastighetsägare som säljer förnybar el som exempelvis solel, men utan att vara näringsidkare.

Det innebär att alla privatpersoner som har en solcellsanläggning och som säljer sin överskottselektricitet på elmarknaden är en mikroproducent.

Detta gäller som mikroproducent av solel:

  • Inkomsterna för elförsäljningen räknas som kapitalinkomst. Du behöver dock inte betala skatt på inkomster som understiger 40 000 kronor.
  • Man behöver inte betala energiskatt om man har en solcellsanläggning som har en effekt på mindre än 255 kW.
  • Man har rätt att erhålla en skattereduktion för den elektricitet som man säljer på upp till 18 000 kr per år.
  • Man behöver inte betala moms på den elektricitet som man säljer om försäljningsbeloppet uppgår till max 37 500 kronor.
  • Man behöver inte registrera företag eller inneha F-skattsedel för att sälja solel om kriterierna ovan är uppfyllda.

Ersättning för elcertifikat

När man är säljare av förnybar elektricitet, som bland annat överskottsel från en privat solcellsanläggning, kan man erhålla elcertifikat från Energimyndigheten.

För att kunna erhålla elcertifikat behöver man registrera sig som elleverantör hos Energimyndigheten och sedan installera en mätare som mäter hur mycket elektricitet som man producerar och säljer på elmarknaden.

För varje megawattimme som man har skickat ut på elnätet får man ett elcertifikat. Elcertifikaten får man gratis men man kan i sin tur sedan sälja sina elcertifikat till sitt energibolag och därmed erhålla en ersättning för dessa.

Ersättning för nätnytta

När du matar in din överskottsel i elnätet minskar kostnaderna för att överföra el för den som äger elnätet. Detta ska du få betalt för, vilket ofta kallas ersättning för nätnytta.

Normal ersättning för nätnytta ligger på cirka 2 öre/kWh, men för att vara säker på vad du kommer få bör du kontakta ditt lokala elnätsföretag för att se över deras exakta priser.

Den ersättning som du erhåller från ditt elnätsföretag ska du också ta upp som inkomst av kapital i deklarationen.

Sälja solel som näringsverksamhet

Om man däremot säljer elektricitet som näringsverksamhet kommer företaget att behöva betala moms och skatt på sina intäkter.

Företaget kommer också att behöva betala energiskatt om företagets solcellsanläggning ensamt eller tillsammans med andra solcellsanläggningar som företaget äger har en total toppeffekt på 255 kW.

Läs mer om att sälja solel som näringsverksamhet på Skatteverkets hemsida

Så börjar du sälja solel

När du ska börja sälja solel behöver du först installera en solcellsanläggning som producerar elektricitet.

Information om solceller och möjligheten att begära kostnadsfria offerter kan man få hos SolcellsOfferter, som har hjälpt 1000-tals privatpersoner till lyckade investeringar i solcellsanläggningar.

Då man har bestämt sig för att investera i solceller är det några steg som man behöver gå igenom innan man kan börja producera sin egen elektricitet och även sälja sin överskottsel. Nedan kan du läsa mer om dessa.

1. Man ska börja med att begära in offerter från solcellsinstallatörer på sin ort. Då får man dels möjlighet att kunna jämföra olika lösningar och priser men också ett underlag för sin egen kalkyl.

2. Efter att man har accepterat en offert bör man omgående se över förutsättningarna för att ta del utav ROT-avdraget, vilket ger dig cirka 9% i avdrag på totalkostnaden för solcellsanläggningen inklusive installation.

3. Man ska också undersöka vilka elbolag som finns på marknaden och som kan ta emot den elektricitet som man kommer att sälja. Man bör också jämföra priser för både den el som man säljer men också köper. Det är viktigt att man tecknar ett avtal om att sälja elektricitet så man får ersättningen för den överskottsel som man skickar ut på elnätet.

4. Nu kan installationen av solcellerna påbörjas. Ofta tar det bara några dagar att få en solcellsanläggning installerad på fastigheten. Dock kan det råda väntetider beroende på hur många privatpersoner som för tillfället har valt att installera i solceller på orten.

5. Efter att installationen är klar ska man göra en efteranmälan till sitt elbolag som då kommer ut till fastigheten och installerar en ny mätare. Därefter kan man direkt påbörja produktionen av sin egen, miljövänliga elektricitet.

6. Om man även vill erhålla elcertifikat behöver man registrera sig som elproducent hos Energimyndigheten och installera en mätare. När man uppnår den mängd som krävs kommer man gratis att erhålla ett elcertifikat som man sedan kan sälja till energibolag.

Dela på sociala medier