Sälja solel: Så gör du med överskottselen

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
sälja solel

Överskottsel är den elektricitet som man producerar via solceller men som fastigheten inte använder.

Eftersom en solcellsanläggning inte kan lagra elektricitet så kommer den överskottsel som fastigheten inte använder för stunden att föras ut på elnätet, vilket även kallas för att sälja solel.

Vänligen notera att kalkyler och antaganden i detta inlägg är baserat på tidigare, mer stabila elpriser. Dagens elpriser skiljer sig stort beroende på vilket elområde du bor i och vilket elavtal du har.

Vad är överskottsel?

En solcellsanläggning kommer alltid att producera ett visst överskott av elektricitet som fastigheten inte förbrukar, det är detta som kallas för överskottsel. Denna överskottsel kan du antingen sälja vidare till ditt elbolag, eller lagra i ett solcellsbatteri.

Om man vill sälja solelen behöver man teckna ett elhandelsavtal med ett elbolag som kan ta emot den elektricitet som fastigheten inte använder.

Eftersom en solcellsanläggning inte producerar elektricitet under dygnets alla timmar kommer man även vara beroende av att själv köpa elektricitet, precis som vanligt. Detta gör att man behöver jämföra både priset man betalar för den el man köper, men också priset som man erhåller för den överskottsel som man säljer.

Hur säljer man solel?

När man installerat en solcellsanläggning så kommer ens elnätsbolag att komma ut till fastigheten och installera en elmätare.

Elmätaren gör det möjligt att sälja överskottsel till sitt elbolag men ger också möjlighet att själv övervaka den mängd elektricitet som man själv producerar, köper och säljer.

När dina solceller sedan är igång och producerar el med hjälp av solenergi kommer processen att sälja solel ske helt automatiskt. Strömmen som solcellerna genererar används utav din fastighet och överskottselen matas direkt ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Priset för såld solel

Priset man får för solel som privatperson ligger vanligtvis på cirka 1.2 kronor per kWh. Priset som de olika elbolagen ger varierar och många erbjuder kampanjpriser för din solel under första året som ny kund.

Nedan kan du läsa mer om de olika faktorerna som påverkar vilket pris du får för din solel:

 • Spotpris: Detta är elhandelspriset för en 1 kWh, som anges via Nordpool. Priset varierar från dag till dag men brukar ligga på cirka 50 öre per kWh.
 • Skattereduktion: För varje såld kWh får du 60 öre i skattereduktion. Det högsta beloppet man kan få per år i skattereduktion är 18 000 kronor per år.
 • Elcertifikat: När man producerar förnybar energi genom en solcellsanläggning kan man ansöka om ett elcertifikat från Energimyndigheten, vilket ger dig cirka 2 öre per kWh.
 • Ursprungsgarantier: Detta är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el och ger dig cirka 1 öre per kWh.
 • Nätnytta: När du matar in din solel i elnätet minskar kostnaderna för att överföra el för den som äger elnätet. Normalt ligger ersättningen för nätnytta på cirka 5 öre per kWh.

Vilket elbolag ger bäst betalt för solel?

Det elbolag som ger bäst pris för solel just nu är Mälarenergi, där du får spotpris +20 öre för din överskottsel. Erbjudandet gäller under 1 år och för solcellsanläggningar med en effekt lägre än 10 kW.

Elskling

Vill du jämföra vad du kan få i ersättning för din solel? Med Elskling kan du snabbt & kostnadsfritt få skräddarsydda förslag från flertalet elbolag som tävlar om att ge dig det bästa priset på din solel.

Till Elskling.se

Många elbolag erbjuder kampanjpriser på din överskottsel men med vissa villkor och ofta gäller det bara under en begränsad tidsperiod.

Skatt på försäljning av solel

Skatt när man säljer solel

När man säljer solel är man en elleverantör och har elbolaget som kund. Det innebär att det är några saker som man behöver hålla reda på så att allt blir rätt med skatten, men det är inte så komplicerat som man kan tro.

Reglerna i korthet:

 • Som privatperson behöver du inte betala skatt om du säljer solel för mindre än 40 000 kr per år.
 • Du behöver heller inte betala moms om du säljer för mindre än 80 000 kr per år.

Det som gäller skattemässigt då man som privatperson säljer öveskottsel är att man kan sälja för motsvarande 40 000 kronor per år utan att behöva betala skatt.

Du måste dock tänka på att ta upp försäljningarna i din inkomstdeklaration, som sedan kvittas mot ett schablonavdrag på upp till 40 000 kr som alla privatbostäder kan utnyttja.

Detta avdrag avser även andra inkomster ifrån bostaden, som exempelvis uthyrning utav bostad eller i detta fall försäljning utav solel.

Man behöver inte betala någon moms för den elektricitet som man säljer om man säljer elektricitet upp till maximalt 80 000 kronor per år.

Man behöver inte heller betala någon energiskatt på den elektricitet som man producerar om man har en solcellsanläggning som inte uppgår till 500 kW. En solcellsanläggning för en privat fastighet ligger normalt på mellan 5 – 25 kW.

Läs mer om skatteregler när du säljer solel som privatperson på Skatteverkets hemsida

Skattereduktion

När du säljer solel har du också möjlighet att erhålla en skattereduktion på 60 öre per kWh för den elektricitet som du skickar vidare ut på elnätet, alltså för den överskottsel som du säljer till ditt elbolag.

Här finns det dock vissa regler och begränsningar som man behöver känna till. Till att börja med kan man enbart få en skattereduktion på den elektricitet som motsvarar den mängd elektricitet som fastigheten själv använder.

Om man producerar 20 000 kWh per år och ens fastighet använder 8 000 kWh per år så uppgår den mängd överskottsel som man säljer till 12 000 kWh. Eftersom fastigheten bara har använt 8 000 kWh kan man endast erhålla en skattereduktion för 8 000 kWh av den elektricitet som man har sålt till sitt elbolag.

Man kan som mest få skattereduktion på upp till 30 000 kWh per år. Skattereduktionen uppgår idag till 60 öre per kWh vilket innebär att det högsta belopp som man kan få i skattereduktion är 18 000 kronor per år.

Precis som för alla andra skatteavdrag så gäller att man inte kan få en skattereduktion på ett belopp som är högre än den skatt som man betalat in under året.

Utöver detta måste solcellsanläggningen uppfylla följande kriterier:

1. Solcellsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt och huvudsäkring som privatbostadens anslutning till elnätet. Det innebär att elen matas in och matas ut via samma anslutningspunkt och att både inmatning och utmatning mäts via den anslutningspunkten.

2. Säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere.

Vad innebär mikroproduktion?

mikroproduktion va solel

En mikroproducent är en fastighetsägare som säljer förnybar el som exempelvis solel, men utan att vara näringsidkare.

Det innebär att alla privatpersoner som har en solcellsanläggning och som säljer sin överskottselektricitet på elmarknaden är en mikroproducent.

Detta gäller som mikroproducent av solel:

 • Inkomsterna för elförsäljningen räknas som kapitalinkomst. Du behöver dock inte betala skatt på inkomster som understiger 40 000 kronor.
 • Man behöver inte betala energiskatt om man har en solcellsanläggning som har en effekt på mindre än 500 kW.
 • Man har rätt att erhålla en skattereduktion för den elektricitet som man säljer på upp till 18 000 kr per år.
 • Man behöver inte betala moms på den elektricitet som man säljer om försäljningsbeloppet uppgår till max 80 000 kronor.
 • Man behöver inte registrera företag eller inneha F-skattsedel för att sälja solel om kriterierna ovan är uppfyllda.

Ersättning för elcertifikat & ursprungsgarantier

När man är säljare av förnybar elektricitet, som bland annat överskottsel från en privat solcellsanläggning, kan man erhålla elcertifikat och ursprungsgarantier från Energimyndigheten.

För att kunna erhålla elcertifikat behöver man registrera sig som elleverantör hos Energimyndigheten och sedan installera en mätare som mäter hur mycket elektricitet som man producerar och säljer på elmarknaden.

För varje megawattimme som man har skickat ut på elnätet får man ett elcertifikat. Elcertifikaten får man gratis men man kan i sin tur sedan sälja sina elcertifikat till sitt energibolag och därmed erhålla en ersättning för dessa. Ersättningen för elcertifikat ligger på cirka 2 öre per kWh.

Du kan även få ersättning för ursprungsgarantier, vilket är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på den elektricitet du säljer. Ersättningen för ursprungsgarantier ligger på cirka 1 öre per kWh.

Ersättning för nätnytta

När du matar in din överskottsel i elnätet minskar kostnaderna för att överföra el för den som äger elnätet. Detta ska du få betalt för, vilket ofta kallas ersättning för nätnytta.

Normal ersättning för nätnytta ligger på cirka 5 öre per kWh, men för att vara säker på vad du kommer få bör du kontakta ditt lokala elnätsföretag för att se över deras exakta priser.

Den ersättning som du erhåller från ditt elnätsföretag ska du också ta upp som inkomst av kapital i deklarationen.

Sälja solel som näringsverksamhet

Om man däremot säljer elektricitet som näringsverksamhet kommer företaget att behöva betala moms och skatt på sina intäkter.

Företaget kommer också att behöva betala energiskatt om företagets solcellsanläggning ensamt eller tillsammans med andra solcellsanläggningar som företaget äger har en total toppeffekt på 500 kW.

Läs mer om att sälja solel som näringsverksamhet på Skatteverkets hemsida

Så gör du för att sälja solel

När du ska börja sälja solel behöver du först installera en solcellsanläggning som producerar elektricitet. Nedan kan du läsa mer om hur processen ser ut därefter.

1. Se över elhandelsavtal. Efter att du installerat dina solceller bör du se över vilket elbolag som kan ge dig bäst betalt för din överskottsel. Vanligtvis kräver elbolagen att du köper och säljer din el hos dem. Se därför över både priset för inköp och försäljning av el.

2. Din solel säljs automatiskt. Din elmätare håller koll på hur mycket egen el du producerar och förbrukar respektive säljer och varje månad i samband med att din elfaktura kommer dras beloppet som du sålt av. Om du någon månad sålt mer el än vad du förbrukat sätts pengarna in på ditt bankkonto.

3. Skattereduktionen registreras automatiskt varje år. I samband med inkomstdeklarationen varje år skickar nätägaren in uppgifter om hur mycket el du sålt till skatteverket, så att du kan få 60 öre per kWh tillbaka. Pengarna räknas av mot dina övriga skatter, vilket innebär att du får dina pengar utbetalt i samband med skatteåterbäringen.

 

Vanliga frågor

Är det dyrt att börja sälja solel?

Ja, investeringskostnaden är ganska hög och ligger på ca 100 000 och 160 000 kr. Men du kommer tjäna igen de pengar du investerar relativt snabbt, vilket du kan läsa om i vår artikel om återbetalningstiden för solceller.

För att börja sälja solel behöver du solceller, växelriktare, en dubbel elmätare och ett avtal med ett elbolag som är beredda på att köpa den solel du tillverkar.

Kan jag försörja mig på att sälja solel?

Nej, du kan inte försörja dig på att sälja solel. Att sälja solel är ett bra sätt att minska sin egen elkostnad på, men de inkomster du får räcker inte för att du ska kunna försörja dig på dem.

Är det bra för miljön att sälja solel?

Ja, det är bra för miljön att sälja solel, främst då du möjliggör att andra personer kan köpa grön el från din solcellsanläggning. Sveriges elmix blir alltså lite grönare tack vare dina solceller, och det är bra för miljön.

Vem bestämmer hur mycket el jag säljer till elbolaget?

Det bestäms så här: I första hand använder du din solel i din egen villa, och i andra hand säljs din solel till nätägaren. Du tjänar mest på att själv förbruka den solel du skapar, så denna lösning är bäst för dig.

Varför blir elräkningen billigare när jag säljer solel?

Din elräkning blir billigare för att du inte längre köper lika mycket el av nätägaren, och då du får betalt för den solel du matar tillbaka på elnätet.

Kan jag sälja solel till någon annan än nätägaren?

Ja, om du har ett solcellsbatteri kan du sälja den solel som finns där till nätutjämningstjänster såsom CheckWatt. Om du gör det tar tjänsten över ditt batteri och tar solel från det när belastningen på elnätet behöver jämnas ut. Du kan fortfarande sälja solel när du använder en nätutjämningstjänst.

Måste jag byta elavtal för att kunna sälja solel?

Ja, du måste byta till ett elavtal som tillåter både försäljning och inköp av el för att kunna sälja solel.

Skribent:
Dela på sociala medier