Ursprungsgarantier & elcertifikat – Så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 08, 2024
ursprungsgarantier elcertifikat

Ursprungsgarantier och elcertifikat är två begrepp du kan stöta på i samband med produktion och försäljning av el.

Har du koll på vad de betyder och hur du kan ansöka om dessa? Läs vidare för att få reda på just det!

Vad är ursprungsgarantier?

ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier, som också kan kallas för ursprungsmärkning, är elektroniska handlingar som utfärdas av staten för att bokföra var elen kommer ifrån.

Syftet med dessa handlingar är att elhandelsbolag, men också slutkunder, ska kunna vara säkra på vart elen de köper kommer ifrån.

Det är valfritt för dig som producerar exempelvis solel från solceller att ansöka om att få ursprungsgarantier. Du har rätt till en ursprungsgaranti för varje megawattimme (MWh) el som du producerar.

Priset för ursprungsgarantier

Det finns inget fast pris för ursprungsgarantier, utan värdet varierar beroende på vilken typ av energislag det handlar om. För solel kan man räkna med att få cirka 10 kronor per ursprungsgaranti, vilket innebär att du får 1 öre per producerad kWh.

Vad är elcertifikat?

elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd som finns till för att gynna dig som producerar din egen el. Det innebär att för varje megawattimme (MWh) förnybar el som du producerar får du ett elcertifikat. Dessa elcertifikaten kan du därefter sälja.

Priset för elcertifikat

Även priset för elcertifikat varierar och det har på den senaste tiden sjunkit mycket. I Augusti 2021 var värdet på ett elcertifikat 22.4 kronor, vilket innebär att du får 2 öre per producerad kWh.

Ansök om ursprungsgarantier & elcertifikat

För att få ursprungsgarantier och elcertifikat behöver du skicka in en ansökan till Energimyndigheten. Det är något du gör efter att solcellsanläggningen är installerad. Både elcertifikat och ursprungsgarantier är något som kan ansökas om med samma formulär.

När du fått din ansökan godkänd, förutsatt att anläggningen uppfyller alla krav, kommer du få ett konto i kontoföringssystemet Cesar. När anläggningen börjar producera el kommer certifikaten att samlas i systemet Cesar. Du kan därifrån elektroniskt överföra dina ursprungsgarantier och elcertifikat till köparen.

Från och med 1 juli 2021 infördes en årsavgift på 200 kronor för detta elcertifikatkontot i Cesar. Avgiften tas ut vid halvårsskiftet varje år.

Vem säljer man elcertifikat till?

Som privatperson finns det två typer av aktörer du kan sälja elcertifikat till. Du kan sälja elcertifikat till antingen elbolaget du säljer din överskottsel till, eller privata företag som förser dig med en elcertifikatmätare.

Det kan dock vara bra att vara medveten om att det är långt ifrån alla elbolag som är intresserade av att köpa elcertifikat. Innan du väljer att ansöka om elcertifikat kan det därför vara en bra idé att först se om det elbolag du tänkt sälja till faktiskt är intresserade av att köpa dem.

 

Vem säljer man ursprungsgarantier till?

Ursprungsgarantier säljs vanligtvis till ditt elbolag. Många elbolag erbjuder ett bättre pris på din överskottsel om du överlåter dina ursprungsgarantier till dem, så det kan vara bra att höra efter med din leverantör hur deras erbjudande ser ut.

 

Behöver jag köpa en extra mätare för att få elcertifikat?

För att få elcertifikat för den el du matar ut till elnätet behöver du inte köpa en extra mätare. Vill du få elcertifikat för din egenproducerade el som du även själv använder behöver du däremot köpa en extra elmätare.

 

Är det värt att ansöka om och sälja elcertifikat?

Det krävs en hög produktionsvolym för att det ska vara värt. En genomsnittlig mikroproducent med en solcellsanläggning på 5 KW kunde år 2020 tjäna 31 kronor per år på elcertifikat. Om du installerat en extra mätare kan du förvisso tjäna mer, men det kräver en investering på cirka 3000 kr.

 

Är det värt det att sälja ursprungsgarantier?

Ja, i många fall är det värt det att sälja ursprungsgarantier. Ifall du säljer ursprungsgarantier kan du i regel få ett särskilt förmånligt elavtal, och det tar som mest någon timme att skaffa ett konto på Cesar, vilket krävs för att du ska kunna handla med ursprungsgarantier.

Skribent:
Dela på sociala medier