Producera egen el – Hur gör man det och vilka alternativ finns?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Idag talar man alltmer om att minska sitt klimatavtryck. Ett bra och hållbart sätt att göra det är genom att producera sin egen el.

Men vilka alternativ finns det egentligen om man vill producera sin egen el och vilka är fördelarna respektive nackdelarna? I denna artikeln går vi igenom allt det och lite till.

Kan man producera sin egen el?

Ja, idag finns framför allt 3 olika alternativ för dig som vill bli mer klimatsmart och börja producera din egen el. Förnybar energi kan antingen utvinnas från vind, vatten eller solceller.

Det vanligaste och mest lättanvända sättet att producera sin egen el är idag att installera solceller. Men bor du högt i fjällen eller nära havet kan även vindkraft vara värt att undersöka. Bor du däremot nära ett vattendrag kan även elförsörjning från vattenkraft vara aktuellt.

De tre alternativen för privat elproduktion

När man ska börja producera sin egen el behöver man först och främst bestämma sig för vilken typ av förnyelsebar energi man vill använda sig av. Nedan berättar vi mer om dessa.

Solceller – Det vanligaste alternativet

solenergi hemma

Idag blir det allt mer vanligt att köpa solceller som ett sätt att producera sin egen el. Att installera solceller på sin tomt eller sitt tak kräver inga specifika förhållanden utöver att det är solrikt.

Att installera solceller är en relativt dyr investering till en början. Men det är viktigt att komma ihåg att investeringen garanterat kommer sänka din energikostnad från dag ett. När väl solcellerna solpanelerna är avbetalda går du med ren vinst år efter år.

I Sverige har vi goda förhållanden för solceller. Faktum är att vi har i princip lika bra solinstrålning som stora delar utav södra Europa, vilket gör Sverige till ett land som passar väldigt bra för att utvinna solenergi.

Den el som produceras utav din solcellsanläggning används av din fastighet och det som blir över kan du antingen sälja till ditt elbolag eller lagra i ett solcellsbatteri.

Vindkraft – Kräver mycket vind

vindkraftverk på taket hemma

Innan man väljer vindkraft som en alternativ elförsörjning bör man först och främst undersöka om det blåser tillräckligt på tomten.

Detta kan man undersöka på 3 sätt:

  • Du kan titta på vindkartor och lokal statistik för den genomsnittliga årsvindhastigheten.
  • Du kan titta på data från närliggande vindkraftverk.
  • Du kan även beställa en vindmätning i ditt område. (Dessvärre är detta kostsamt.)

Anledningen till att man måste undersöka vindhastigheten beror på att elen utvinns från just vinden. När det blåser skapas en tryckskillnad som som driver en turbinaxel. Denna turbinen driver sedan en generator som därefter alstrar elektricitet. Blåser det mer genererar man mer el och vice versa.

För att vindkraft ska fungera och producera en lönsam mängd el bör vindkraftverket därefter placeras högt, allra helst så högt som 20 meter över mark.

För att kunna installera vindkraft behöver man därför godkännande från närliggande grannar och därefter bygglov. Ett vindkraft har en tendens att ge ifrån sig höga ljud speciellt om man väljer en modell av lägre kvalitét.

Vattenkraft – Kräver ett vattendrag i anslutning till din tomt

vattenkraft hemma

Har du ett vattendrag på eller i anslutning till tomten kan vattenkraft vara ett alternativ till elförsörjning. Vattenkraft är idag fortfarande relativt ovanligt att använda för privat bruk.

Detta beror på 2 faktorer, dels för att få hushåll har vattendrag i nära anslutninig till fastigheten men också för att det finns få företag som säljer vattenkraftverk för privat bruk.

Att utvinna el från vattenkraft innebär att man tar tillvara på energin från vatten i rörelse. När vatten strömmar från en högre nivå till en lägre leds denna in i en turbin som därefter roterar och sedan driver en generator som i sin tur alstrar elen som vi kan använda.

Vattenkraft är ännu inget privat elförsörjningsalternativ som fått något större genomslag.

Går det att bli självförsörjande på egenproducerad el?

När man pratar om att producera egen el brukar också frågan om total självförsörjning komma på tal. Att bli helt självförsörjande på el är svårt om inte omöjligt.

Du kan tekniskt sett producera tillräckligt med el för att bli självförsörjande men för att kunna använda elen året om kräver det att du kan lagra den.

För att kunna lagra elektricitet behövs ett batteri som har kapacitet att lagra en större mängd energi. Även fast du investerar i ett sådant batteri, som i dagsläget är väldigt dyrt, kommer du med stor förmodan även behöva reservaggregat som går på exempelvis diesel.

Det är alltså möjligt att bli självförsörjande på egenproducerad el, men ännu alldeles för dyrt för att det ska vara ekonomiskt görbart.

Ersättning för din egenproducerade el

När du producerar egen el får du ofta ett överskott som automatiskt matas in i det allmänna elnätet och som du har möjlighet att sälja. Faktum är att de allra flesta som har en solcellsanläggning säljer den överblivna solelen.

För att du ska få ersättning för den el som du säljer kräver det att du har ett avtal med en elleverantör.

Att sälja överskottsel hushållet inte använder är lönsamt eftersom det fortfarande är långt mycket mer kostsamt att lagra sin egen el. Därför väljer de flesta att sälja el man inte behöver för att sedan köpa el när det behövs.

På sätt och vis fungerar därför det allmänna elnätet lite som ett oändligt batteri eftersom värdet på den el man använder i princip är lika stor som den elen man säljer.

Fördelar med att producera sin egen el

Att investera i förnyelsebar energi är att stor steg man som konsument kan ta för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Utöver den stora fördelen att man bidrar till en mer klimatsmart planet finns det även en mängd andra fördelar med att producera sin egen el och bli en mikroproducent.

  • Du sparar pengar från dag ett. När du producerar din egen el minskar du dina elkostnader redan från dag ett. Det kostar nämligen ingenting att producera egen el.
  • Du ökar värdet på din bostad. Att installera i teknik för egenproducerad el är kostsamt. Om möjligheten att producera sin egen el redan från inflytt i ett nytt hus finns höjs i regel värdet på din bostad. Allt fler människor är också mer miljömedvetna och är därför villiga att betala mer pengar för en mer klimatsmart bostad.
  • Du blir mindre beroende av de allmänna elnätet. Marknadens elpriser har en tendens att skifta. Genom att producera egen el blir du mindre beroende av de allmänna elnätet.
  • Det är en hållbar investering i längden. Att installera solceller, vindkraft eller vattenkraft är i regel kostsamt. Men det är bara en engångskostnad. När tekniken väl är installerad behövs knappt något underhåll.
  • Det gröna skatteavdraget ger dig investeringsstöd. Tack vare det gröna skatteavdraget får du 20% i avdrag på totalkostnaden för solcellsinstallationen.

Vanliga frågor

Vad händer om jag producerar mer el än jag behöver?

Om du producerar mer el än du behöver kan du sälja all överbliven el förutsatt att din produktionsanläggning är kopplad mot det allmänna elnätet. En elmätare som kan läsa av både såld och köpt el krävs också.

Är det smartast att sälja eller använda den el som tillverkas?

Det är smartast och mest ekonomiskt att använda den el du tillverkat i ditt hushåll. Besparingen av att använda den egentillverkade elen är alltså större än förtjänsten du får av att sälja elen till nätbolaget.

Kan jag lagra den el som tillverkas?

Ja, du kan lagra den el du tillverkar i solcellsbatterier. Idag är det inte lönsamt att lagra solel du själv tillverkar i batterier, men ansluter du solcellsbatteriet till en stödtjänst för elnätet såsom CheckWatt är det generellt lönsamt med solcellsbatteri.

Skribent:
Dela på sociala medier