Mikroproducent – Allt om mikroproduktion av solel

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
mikroproducent av solel

Att producera egen solel med hjälp utav solceller är idag det vanligaste alternativet till egen elproduktion men det finns också de som använder sig av vatten eller vind som förnybar energikälla.

Om du går i tankarna, eller kanske redan producerar din egen el, har du förmodligen också kommit i kontakt med termen mikroproducent.

Vad är egentligen mikroproduktion av solel, vilka är fördelarna och vilka är kraven? Det och mycket mer besvarar vi nedan.

Vad är en mikroproducent?

En mikroproducent är en person eller i vissa fall ett företag som i sitt hushåll eller på sin privata mark producerar el i mindre skala och som sedan säljer den överskottsel som inte används.

Denna överskottsel säljs tillbaka till elnätet, som i sin tur blir el som allmänheten kan använda. Man blir alltså en mikroproducent av el.

Krav för att definieras som mikroproducent

Som med så mycket annat finns det även specifika krav du som mikroproducent behöver uppfylla och därefter följa för att det ska räknas som mikroproduktion.

Nedanstående krav behöver efterföljas:

 • Huvudsäkringen (säkringsabonnemanget) får ha en effekt av högst 63 ampere.
 • Anläggningseffekten får högst vara 43,5 kilowatt.
 • Som mikroproducent måste du vara en nettokonsument av el, vilket i praktiken innebär att du måste köpa mer el än du säljer.

Fördelar med att vara mikroproducent

Mikroproduktion av solel

Det finns en mängd olika fördelar med att vara en mikroproducent av förnybar energi.

Nedan beskriver vi några utav dem:

 • Du får en skattereduktion på all såld el. Som mikroproducent av el får du 60 öre per kWh extra för den el du säljer. Du får även betalt för ursprungsgarantier och elcertifikat.
 • Du får gratis mätarbyte. Ditt elnätsbolag kommer kostnadsfritt att byta ut din elmätare när du installerar solceller. Den nya elmätaren för solceller kommer mäta både elen du köper men även den du säljer.
 • Bättre elhandelsavtal. I regel får du ett förmånligare elhandelsavtal som i sin tur ger mer betalt för den el du säljer till elnätet.
 • Du behöver inte betala någon inmatningsavgift. Mikroproducenter behöver inte betala någon avgift för den el som matas in på elnätet.
 • Du blir en inspirationskälla. Som mikroproducent av förnybar energi gör du samhället och världen en stor tjänst eftersom det är ett miljövänligt val. Du kan därefter, speciellt med de många andra fördelarna mikroproducenter har, inspirera andra att göra samma förändring.

Hur mycket kan man tjäna som mikroproducent? Läs mer i vår artikel om att sälja solel.

Skatteregler vid mikroproduktion

Elnätet dit du säljer el som mikroproducent

När du blir en mikroproducent av el finns det en del saker som kan vara bra att veta, skattereglerna däribland. Faktum är att du också kan ta del av en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, men det finns vissa regler man måste förhålla sig till.

Dessa är skattereglerna vid mikroproduktion:

 • Så länge du inte bedriver en verksamhet behöver du inte ansöka om F-skatt.
 • Som mikroproducent behöver du redovisa moms på dina solceller om du har en försäljning på mer än 30 000 kr före moms.
 • Du behöver redovisa inkomsten från den el du säljer till elnätet och de inkomster du då får in.
 • Du kan inte få skattereduktion för ett högre antal kWh än vad du själv köpt från elnätet under året.
 • Du får inte skattereduktion på mer än 30 000 kWh per kalenderår. Denna motsvarar maximalt 18 000 kr.

Du kan läsa mer om mikroproduktion och skatteregler på Skatteverkets hemsida.

Vanliga frågor

Hur vet jag om jag är nettokonsument av el?

Ditt elhandelsbolag och nätägaren kommer på förhand att besluta om du förväntas vara en nettokonsument eller inte. Detta genom att titta på din nuvarande elförbrukning och hur mycket el du förväntas producera per år med din nya anläggning.

Finns det mikroproducenter av vind- eller vattenkraft?

Ja, men det är inte speciellt vanligt eftersom det kräver speciella förhållanden. Det är dessutom relativt dyrt att installera vind- eller vattenkraft för hemmabruk och det finns heller inte så många leverantörer för den typen av anläggningar.

Kan alla bli mikroproducenter?

Ja, vem som helst kan bli en mikrorproducent av el. Man behöver bara installera exempelvis en solcellanläggning och sedan följa de regler och krav som ställs för att det ska klassas som mikroproduktion.

Vad händer om jag mikroproducerar mer solel än jag kan göra av med?

Om du producerar mer solel än din villa kan göra av med matas överbliven solel ut på elnätet, vilket du får betalt för

Behöver jag en speciell försäkring för att kunna mikroproducera solel?

Nej, i normalfallet täcker din hemförsäkring eventuella olycksskador på din solcellanläggning, men hör gärna med försäkringsbolaget så du vet vilka försäkringsvillkor som finns.

Skribent:
Dela på sociala medier