Elmätare för solceller: Funktion och kostnad

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024
elmätare-till-solceller

För att dra full nytta av dina solpaneler och deras funktionalitet krävs rätt elmätare. Vi kommer nu utförligt beskriva allt du behöver veta om elmätare för solcellsanläggningar.

Vad är en elmätare för solceller?

En elmätare för solceller syftar på en mätare för solelsproduktion. Denna övervakar systemets prestanda och registrerar all köpt och såld solel från din solcellsanläggning. En elmätare är vital för att säkerställa att solcellerna fungerar effektivt och att du kan dra nytta av solelen på bästa sätt.

När du säljer solel är du berättigad ersättning för detta. Elmätaren är då viktig för faktureringen då den ger dig underlaget som bestämmer hur mycket du ska faktureras eller krediteras för din elkonsumtion.

Det finns både digitala, smarta och analoga elmätare. Den digitala elmätaren är konstant uppkopplad och kan i realtid ge dig alla viktiga data om all köpt och såld solel. Dessutom ofta via ett snyggt gränssnitt.

Den smarta elmätaren kan också ge dig information om din energiförbrukning genom att skicka data om solelsproduktionen till en central server för konstant övervakning och analys.

Viktigt att poängtera är att elbolagen enbart går efter den traditionella, analoga, elmätaren för att registrera din köpta och sålda solel. Elbolagen behöver också bara den enkla varianten för att de ska kunna fakturera eller kreditera dig när du säljer eller köper solel till eller från elnätet.

Behöver du en ny elmätare när du skaffar solceller?

I ungefär 50 % av fallen behöver du en ny elmätare när du installerar solceller till ditt hem. Detta eftersom elmätaren måste ha den vitala funktionen att kunna mäta hur mycket el du köper från elnätet och hur mycket el du säljer till elnätet. Denna dubbla funktionalitet har inte alla elmätare från grunden.

Vad är en smart mätare för solceller?

En smart elmätare för solenergi har en så kallad HAN-port (Home Area Network) som har möjlighet att ge dig en exakt realtidsbild av all såld och köpt solel. Detta ofta via ett snyggt, smart och modernt gränssnitt, exempelvis via en anpassad app.

Många moderna elmätare för solceller är också uppkopplade och kan skicka data om solelsproduktion och energiförbrukning till en central server eller användargränssnitt för övervakning och analys.

Vilka smarta elmätare för solceller finns det?

Flera tillverkare tillhandahåller smarta elmätare för solpaneler. Nedan kommer vi att utforska några av dessa tillverkare och belysa de främsta fördelarna med deras produkter.

Enphase ENV-S-WM-230 (Envoy-S Metered)

Denna enhet kan användas för både enfas och trefas och den är kompatibel med samtliga av tillverkarens mikroväxelriktare. Den smarta elmätaren har möjlighet att skicka all information om elproduktionen och förbrukningen till en dedikerad app där du smidigt kan läsa av alla data.

Fronius SMART METER TS 65A-3 och TS 100A -1

Även denna enhet går att konfigurera för både enfas och trefas. För att kunna följa och mäta elproduktionen och förbrukningen används en specifik app kallad Fronius Solar.web. I appen kan du utläsa alla data från elmätaren.

Huawei DDSU666-H

Huaweis modell Smart Power Sensor, som denna enhet kallas, är även den kompatibel med enfas och trefas. Övervakning och rapportering sker via en specifik app som kallas SolarFusion.

SolarEdge A-400V-3Y-MTR-SE

Denna elmätare är lämpad för användning i både bostäder och kommersiella installationer. Den använder kommunikationsprotokollet Modbus för att ansluta till centrala enheter där energidatan bearbetas. För att kunna avläsa datan används en applikation från SolarEdge.

Datan innehåller bland annat detaljer om din elproduktion, förbrukning och övervakning av elektricitetens import eller export.

SMA EMETER-20

SMA erbjuder både enfas- och trefasmätare som är fullt kompatibla med deras egna växelriktare. Den data som samlas in av dessa smartmätare skickas till SMA Energy App, vilket ger användare möjligheten att övervaka prestandan hos sin solcellsanläggning och mycket mer.

Vad kostar ett elmätarbyte vid solcellsinstallation?

Elbolag erbjuder gratis mätarbyte om din nuvarande huvudsäkring är lägre än 63 Ampere. Detta som en del av ett incitamentsprogram från staten för att främja användningen av solceller och förnybar energi. Elbolaget får betalt av staten för att genomföra ett elmätarbyte.

Typiska värden för huvudsäkringar i bostäder ligger på mellan 16 och 35 A.

Hur lång tid tar det att byta till en elmätare för solceller?

Det brukar normalt ta ungefär tre veckor att byta till en elmätare för solceller, men ibland kan det ta längre tid. Tidsramen varierar beroende på flera faktorer inklusive belastningen på det lokala elnätet och ditt elbolags kapacitet.

Hur går ett mätarbyte till solcellskompatibel mätare till?

Att byta från en vanlig elmätare till en elmätare för solceller är vanligtvis relativt smidigt. Mätarbytet går till enligt nedan process:

  1. Anmälan av byte: Kontakta ditt elbolag och anmäl mätarbytet.
  2. Bekräftelse på bytesdag: Begär en skriftlig bekräftelse av den planerade bytesdagen.
  3. Förberedelse av solcellerna: Se till att ditt solcellssystem är avstängt för att säkerställa säkerheten.
  4. Mätarbyte: Teknikerna kommer att byta ut din gamla mätare mot den nya, solcellskompatibla mätaren.
  5. Testning och verifiering: Teknikerna kommer att testa den nya mätaren och säkerställa att allt fungerar korrekt.
  6. Dokumentation och bekräftelse: Säkerställ att du får all nödvändig dokumentation och en bekräftelse på att bytet har slutförts korrekt.

Hur många elmätare i Sverige är redo för solceller?

Ungefär 50 % av elmätarna i Sverige är idag tekniskt redo för solceller. För att de ska fungera korrekt med solcellsanläggningar behöver de dock uppdateras av nätägaren. År 2025 är planen att samtliga elmätare ska vara kompatibla med solceller, detta för att främja användningen av förnybar energi.

Vanliga frågor

Hur fungerar elmätare för solceller?

Elmätare för solceller mäter dels hur mycket el du köper och dels hur mycket el du säljer. Ditt elnätsbolag räknar tack vare den informationen ut hur mycket pengar du ska få alternativt ska betala på din elräkning.

Skribent:
Dela på sociala medier