Växelriktare till solceller: Pris & information

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
växelriktare

Om du är i färd med att köpa solceller har du säkert stött på termen växelriktare. Men vad betyder det egentligen och hur väljer man rätt?

Häng med i denna artikel där du lär dig allt om växelriktare till solceller!

Vad är en växelriktare?

En växelriktare på vägg

En växelriktare, även kallad omvandlare, har till uppgift att konvertera likström till växelström så att den kan användas i en fastighet. En växelriktare tar emot den ström som en solpanel producerar och omvandlar strömmen till växelström som sedan förs vidare in till fastigheten men också ut på elnätet.

Den arbetar genom att hacka upp likströmmen men hjälp av pulser som efter filtrering blir en fin sinusvåg som sedan förs till fastighetens elnät.

Alla solcellsanläggningar behöver en växelriktare så att den ström som solcellerna produceras kan användas. Verkningsgraden på en genomsnittlig modell är cirka 95-98% vilket innebär att det försvinner mellan 2-5% elektricitet i samband med omvandlingen.

I de flesta solcellspaket som man kan köpa ingår redan en växelriktare som vanligtvis är väl avvägd gentemot de solceller som ingår. Det man ska tänka på vid val av fabrikat är att de allra billigaste modeller tenderar att tappa en del ström på vägen, vilket gör att de inte alltid når upp till den effekt som de utlovar.

Vanligtvis har växelriktaren en livslängd på mellan 10-20 år, vilket innebär att man behöver räkna med att behöva byta ut komponenten under solcellsanläggningens livstid.

Pris för växelriktare

Priset för växelriktaren avgörs av vilken effekt den har, men du kan räkna med att betala cirka 16 000 – 27 000 kronor för en trefasansluten växelriktare. När du köper ett solcellspaket ingår alltid en växelriktare i kostnaden.

Cirkapriser på trefasanslutna växelriktare:
Växelriktare på 5 kW:  16 000 – 20 000 kr
Växelriktare på 8 kW: 23 000 – 27 000 kr

Vad ska man tänka på när man väljer växelriktare?

När man ska välja växelriktare ska man välja en variant som är väldimensionerad för den solcellsanläggning som man har. Det kan finnas skäl att köpa en modell som är underdimensionerad och i andra fall en som är överdimensionerad, vilket du kan läsa mer om längre ned i denna artikel.

När man vet vilken effekt som omvandlaren behöver ha kan man titta på vilka modeller som finns på marknaden och vad de kostar.

Man bör alltid kontrollera att växelriktaren är kompatibel med solpanelerna, har en bra verkningsgrad och inte har för hög grad strömstörningar.

Vill man dock ha en komplett enhet med optimerare, kommunikationsmoduler, appar och annat som kan ingå får man räkna med att betala lite mer för sin enhet.

En annan sak som kan vara viktig att kontrollera är de garantier som medföljer vid köpet. Vissa har mycket långa garantitider vilket gör att man kan räkna med att den också har en längre livslängd.

Växelriktare med optimerare

En växelriktare har även en andra uppgift och det är att belasta solcellerna optimalt för att få ut maximal effekt från solcellerna. Den kan vara utrustad med en eller flera optimerare som arbetar för att få ut den bästa effekten från solcellerna.

Om den är utrustad med flera optimerare kan man ansluta solcellerna i grupper för att effektivisera ytterligare. Därmed minskar man effektbortfallet vid skugga.

En omvandlare har en livslängd på mellan 10-20 år, beroende på vilken modell man väljer. Det är normalt den enda komponenten i en solcellsanläggning som du behöver byta ut under solcellernas livslängd, som i sin tur är på mellan 25 till 30 år.

Växelriktarmodeller

Olika modeller av växelriktare

Det finns ett flertal olika växelriktarmodeller att välja mellan för sin solcellsanläggning. Det man ska tänka på när man köper en växelriktare är att den har en tillräcklig effekt för att hantera den ström som solcellerna producerar.

Det är också viktigt att omvandlaren matchar, det vill säga är fullt kompatibel, med solcellerna så att man inte förlorar elektricitet på grund av detta.

Bland de mest kändaste hittar man märken som bland annat:

 • ABB
 • SolarEdge
 • Delta
 • Huawei
 • Sungrow
 • SMA, Samil Power
 • Enphase
 • Kostal
 • Fronius
 • Steca

Alla dessa är väletablerade märken som har bra växelriktarmodeller.

Det finns dock några av dessa som tillhandahåller växelriktare i den övre prisklassen, som bland annat SolarEdge, som i många tester har fått de bästa resultaten.

Det är inte viktigast att man köper den dyraste växelriktaren i tron att de ger mest valuta för pengarna utan det som är viktigt att titta på är vilken som ger bäst effekt för just din solcellsanläggning.

Omvandlare med bra kvalitét på elektricitet

Det är också viktigt att välja en växelriktare som har en bra kvalitét på elektricitetet, alltså en omvandlare som har lite strömstörningar. Strömstörningar är så kallade övertoner på över 50 Hz vilket ger elektriciteten en sämre kvalité.

De flesta växelriktningar har strömstörningar på under 10%. Enligt branschnormer är strömstörningar på upp till 20% acceptabelt. Man bör inte välja en växelriktare som har strömstörningar som överstiger 20%.

Varje märke har sina egna specialiteter men de två som sticker ut är Fronius, som har omvandlare av hög kvalité till rimliga priser och SolarEdge som erbjuder kompletta paket.

Fronius växelriktare har ett har mycket stort inspänningsområde, är framtidssäker och fördelar ut elen jämt på alla tre faser. SolarEdges växelriktare är också populära för den som vill att allt ska ingå, som exempelvis kommunikationsmoduler och appar.

Dock är växelriktare från SolarEdge dyrare än de andra modellerna men är också den mest kompletta.

Så väljer du storlek på växelriktaren

Hur stor växelriktare man ska välja beror på hur stor solcellsanläggning man har. Rent logiskt bör man välja en växelriktare som har samma effekt som solcellsanläggningen.

Det betyder att om solcellsanläggningen är på 10 kW bör man välja en omvandlare som har en effekt på omkring 10 kW. Men det finns ett par aspekter att ta hänsyn till som gör att det ibland kan vara bättre att underdimensionera växelriktarens effekt och ibland kan det vara bättre att överdimensionera.

Att underdimensionera effekten

Det finns flera saker som påverkar solcellernas effekt som exempelvis skugga, värme, takets lutning och en del annat.

Det innebär att om man har en solcellsanläggning på 10 kW så krävs det egentligen bara en omvandlare på maximalt 9 kW för att kunna hantera den ström som solcellerna producerar. Vinsten med detta är att man kan hitta en billigare modell med en lägre effekt utan att förlora elektricitet.

Att överdimensionera effekten

Det kan också finnas skäl till att man istället ska överdimensionera effekten då man väljer växelriktarmodell. Ett exempel på att det kan vara ekonomiskt att överdimensionera är om man köper en solcellsanläggning som man sedan planerar att utöka med fler solpaneler.

Om man redan från start vet att man kommer att utöka bör man istället välja en omvandlare som har en så pass hög effekt så att den klarar av att även ta hand om strömmen från den utökade delen också.

Dock är det inte kostnadseffektivt att uppgradera sin solcellsanläggning senare eftersom man då får betala samma kostnader för installationen en gång till. Har man möjlighet är det mer ekonomiskt att köpa den storlek på solcellsanläggningen som man vill ha från början.

Vilka typer av växelriktare finns det?

Det finns fyra typer av växelriktare för solceller. Nedan får du kortfattad information om dem.

Strängväxelriktare

Strängväxelriktare kopplar samman en sträng av solpaneler och optimerar prestandan för hela strängen. Strängväxelriktare är den vanligaste växelriktaren i Sverige, och tydliga fördelar med denna typ av växelriktare är att de är prisvärda, effektiva och har en lång livslängd.

Mikroväxelriktare

Mikroväxelriktare är betydligt mindre än strängväxelriktare och monteras direkt på montageskenorna. Vanligtvis sköter en mikroväxelriktare optimeringsarbetet för 2–4 solpaneler.

Solcellsanläggningar med mikroväxelriktare har en växelriktare per “optimeringskanal”, och alltså ingen stor växelriktare som sköter optimeringen för alla solceller på samma gång.

Hybridväxelriktare

Hybridväxelriktare, även kallad hybridriktare, är den typ av växelriktare du borde ha om du tänkt lagra solel med hjälp av ett solcellsbatteri.

Det går att ha solcellsbatteri tillsammans med en strängväxelriktare, men då krävs en likriktare för batteriet, så det är bäst och mest prisvärt att ha hybridväxelriktare vid lagring av solel.

Central växelriktare

En central växelriktare har en mycket hög effekt och används nästan bara inom industrin som ett alternativ till att skaffa flera strängväxelriktare.

Den viktigaste anledningen till att man skaffar central växelriktare är för dem har ett lägre pris per tillverkad kWp jämfört med om flera strängväxelriktare köpts in.

Vad för IP-klass har växelriktare?

Växelriktare som säljs i Sverige har generellt en IP-klassning på 65 eller bättre.

Växelriktarens IP-klass är ett mått på hur bra den är på att stå emot partiklar och vätska såsom damm, stänk, regn och snö. En IP-klassning på 65 eller bättre betyder att växelriktaren har ett riktigt bra skydd mot både vatten och damm.

Så tolkar du IP-klassningar

En IP-klassning har en första och en andra siffra. Här nedan berättar vi vad varje siffra betyder.

1:a siffran

 • 0: Växelriktaren har ett skydd mot fasta föremål med större omkrets än 50 mm.
 • 1: Växelriktaren har ett skydd mot fasta föremål med större omkrets än 12 mm.
 • 2: Växelriktaren har ett skydd mot fasta föremål med större omkrets än 2,5 mm.
 • 3: Växelriktaren har ett skydd mot fasta föremål med större omkrets än 1 mm.
 • 4: Växelriktaren är dammskyddad.
 • 5: Växelriktaren är dammtät.

2:a siffran

 • 0: Växelriktaren har inget skydd mot vätska.
 • 1: Växelriktaren är skyddad mot droppande vatten.
 • 2: Växelriktaren är skyddad mot droppande vatten så länge den inte har en lutning på mer än 60 grader från normalvinkeln.
 • 3: Växelriktaren är skyddad mot strilande vatten så länge den inte har en lutning på mer än 60 grader.
 • 4: Växelriktaren är skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
 • 5: Växelriktaren är skyddad mot spolande vatten från munstycke.
 • 6: Växelriktaren är skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
 • 7: Växelriktaren kan sänkas ner i vatten utan att ta skada.
 • 8: Växelriktaren kan sänkas ner i vatten under en längre tidsperiod utan att ta skada.
 • 9. Växelriktaren är skyddad mot varmt vatten med högt tryck.

Vanliga frågor

Måste man ha en växelriktare i sitt solcellssystem?

Ja, för att du ska kunna mikroproducera solel som du kan använda i din villa krävs en växelriktare som konverterar växelström till likström. Den el du matar ut på elnätet måste också vara likström som växelriktaren bidrar med via sin omvanding.

Vilken verkningsgrad har en växelriktare?

Växelriktare har vanligtvis en effektivitet på 93–96 %. Att få en verkningsgrad på 100 % går inte då växelriktaren använder lite av växelströmmen för att fungera.

Är det säkert att ha en växelriktare i hemmet?

Ja, de växelriktare som säljs i Sverige är säkra att använda i hemmet.

Men du ska tänka på att växelriktare avger elektromagnetisk strålning, så generellt rekommenderar man att ha växelriktaren på en plats där man inte vistas så ofta, såsom i ett förråd, uppvärmt garage eller i en klädkammare.

Vilka underhållskrav finns för växelriktare?

De två viktigaste underhållskraven är att kontrollera att kylsystemet fungerar som det ska och att rengöra de dammfilter som finns i växelriktaren.

Att se över så inga kablar sitter löst eller har börjat rosta är också viktigt att göra med jämna mellanrum.

Får jag installera en växelriktare själv?

Nej, du får inte installera en växelriktare själv. Det är bara auktoriserade elinstallatörer som får installera växelriktare. Elinstallatörerna måste också arbeta för företag som är registrerade hos Elsäkerhetsverket under en verksamhetstyp som heter Elproduktionsanläggningar.

Tumregeln inom installation av solceller är: Har det med el att göra? Då får du inte röra det.

Låter växelriktare mycket?

Nej, växelriktare har nästan alltid en låg eller mycket låg ljudnivå. Du kan vanligtvis höra ett lågfrekvent brummande som fläktsystemet bidrar med, eller höra ett lågt ljud från transformatorn.

Men allt som allt är det få som stör sig på det ljud som en växelriktare för solceller avger. Oftast hör man inget alls då växelriktaren i regel inte installeras där man befinner sig mest.

Har växelriktare överspänningsskydd?

Det beror på vad installatören tycker är nödvändigt. De växelriktare som säljs i Sverige måste inte ha överspänningsskydd.

Om växelriktaren ska ha överspänningsskydd eller inte bestäms av den riskanalys som installationsföretaget måste göra enligt lag. Rådgör gärna med installatören om du känner dig osäker på om ett överspänningsskydd behövs.

Går det att använda en växelriktare off grid?

Ja, din växelriktare fungerar generellt off grid ifall solcellsanläggningen har batterilagring. Att ha solceller off grid betyder i korthet att din solcellsanläggning inte är uppkopplad mot det allmänna elnätet.

Skribent:
Dela på sociala medier