Växelriktare till solceller: Pris & information

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
växelriktare

En växelriktare är en av de viktigaste komponenterna i en solcellsanläggning då det är växelriktaren som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström så att den kan användas av fastigheten.

Därför bör man vara noggrann med valet då det är viktigt att välja en växelriktare som klarar av att ta emot all den ström som solcellerna producerar utan att den försvinner på vägen.

Dock ska man aldrig köpa en modell som tar emot mer ström än vad solcellerna klarar av att producera. Man bör ha en växelriktare som klarar av att hantera åtminstone 90 procent av solcellernas effekt för att den ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

Precis som med allt annat så får man oftast det man betalar för. Genom att välja en lite dyrare modell kan man optimera strömhanteringen och samtidigt minska underhållet, vilket kan bli mer kostnadseffektivt i längden.

Samtidigt kan livslängden för en lite dyrare växelriktare vara några år mer än vad det är för en billigare variant.

Vad är en växelriktare?

Växelriktare till solceller

En växelriktare, även kallad omvandlare, har till uppgift att konvertera likström till växelström så att den kan användas i en fastighet. En växelriktare tar emot den ström som en solcellsanläggning producerar och omvandlar strömmen till växelström som sedan förs vidare in till fastigheten men också ut på elnätet.

Den arbetar genom att hacka upp likströmmen men hjälp av pulser som efter filtrering blir en fin sinusvåg som sedan förs till fastighetens elnät.

Alla solcellsanläggningar behöver en växelriktare så att den ström som solcellerna produceras kan användas. Verkningsgraden på en genomsnittlig modell är cirka 95-98% vilket innebär att det försvinner mellan 2-5% elektricitet i samband med omvandlingen.

I de flesta solcellspaket som man kan köpa ingår redan en växelriktare som vanligtvis är väl avvägd gentemot de solceller som ingår. Det man ska tänka på vid val av fabrikat är att de allra billigaste modeller tenderar att tappa en del ström på vägen, vilket gör att de inte alltid når upp till den effekt som de utlovar.

Vanligtvis har växelriktaren en livslängd på mellan 10-20 år, vilket innebär att man behöver räkna med att behöva byta ut komponenten under solcellsanläggningens livstid.

Pris för växelriktare

Cirkapriser på trefasanslutna växelriktare:
Växelriktare på 5 kW:  16 000 – 20 000 kr
Växelriktare på 8 kW: 23 000 – 27 000 kr

När man köper en komplett solcellsanläggning inklusive installation är växelriktaren alltid inkluderad i priset.

När man ska välja växelriktare ska man välja en variant som är väl dimensionerad för den solcellsanläggning som man har. Det kan finnas skäl att köpa en modell som är underdimensionerad och i andra fall en som är överdimensionerad, vilket du kan läsa mer om längre ned i denna artikel.

När man vet vilken effekt som omvandlaren behöver ha kan man titta på vilka modeller som finns på marknaden och vad de kostar.

Man bör alltid kontrollera att växelriktaren är kompatibel med solcellerna, har en bra verkningsgrad och inte har för hög grad strömstörningar.

Vill man dock ha en komplett enhet med optimerare, kommunikationsmoduler, appar och annat som kan ingå får man räkna med att betala lite mer för sin enhet.

En annan sak som kan vara viktig att kontrollera är de garantier som medföljer vid köpet. Vissa har mycket långa garantitider vilket gör att man kan räkna med att den också har en längre livslängd.

Växelriktare med optimerare

En växelriktare har även en andra uppgift och det är att belasta solcellerna optimalt för att få ut maximal effekt från solcellerna. Den kan vara utrustad med en eller flera optimerare som arbetar för att få ut den bästa effekten från solcellerna.

Om den är utrustad med flera optimerare kan man ansluta solcellerna i grupper för att effektivisera ytterligare. Därmed minskar man effektbortfallet vid skugga.

En omvandlare har en livslängd på mellan 10-20 år, beroende på vilken modell man väljer. Det är normalt den enda komponenten i en solcellsanläggning som du behöver byta ut under solcellernas livslängd, som i sin tur är på mellan 25 till 30 år.

Växelriktarmodeller

Olika modeller av växelriktare

Det finns ett flertal olika växelriktarmodeller att välja mellan för sin solcellsanläggning. Det man ska tänka på när man köper en växelriktare är att den har en tillräcklig effekt för att hantera den ström som solcellerna producerar.

Det är också viktigt att omvandlaren matchar, det vill säga är fullt kompatibel, med solcellerna så att man inte förlorar elektricitet på grund av detta.

Bland de mest kändaste hittar man märken som bland annat:

  • ABB
  • SolarEdge
  • Delta
  • Huawei
  • Sungrow
  • SMA, Samil Power
  • Enphase
  • Kostal
  • Fronius
  • Steca

Alla dessa är väletablerade märken som har bra växelriktarmodeller.

Det finns dock några av dessa som tillhandahåller växelriktare i den övre prisklassen, som bland annat SolarEdge, som i många tester har fått de bästa resultaten.

Det är inte viktigast att man köper den dyraste växelriktaren i tron att de ger mest valuta för pengarna utan det som är viktigt att titta på är vilken som ger bäst effekt för just din solcellsanläggning.

Bra kvalitet på elektriciteten

Det är också viktigt att välja en växelriktare som har en bra kvalitet på elektricitetet, alltså en omvandlare som har lite strömstörningar. Strömstörningar är så kallade övertoner på över 50 Hz vilket ger elektriciteten en sämre kvalité.

De flesta växelriktningar har strömstörningar på under 10%. Enligt branschnormer är strömstörningar på upp till 20% acceptabelt. Man bör inte välja en växelriktare som har strömstörningar som överstiger 20%.

Varje märke har sina egna specialiteter men de två som sticker ut är Fronius, som har omvandlare av hög kvalité till rimliga priser och SolarEdge som erbjuder kompletta paket.

Fronius växelriktare har ett har mycket stort inspänningsområde, är framtidssäker och fördelar ut elen jämt på alla tre faser. SolarEdges växelriktare är också populära för den som vill att allt ska ingå, som exempelvis kommunikationsmoduler och appar.

Dock är växelriktare från SolarEdge dyrare än de andra modellerna men är också den mest kompletta.

Så väljer du storlek på växelriktaren

Hur stor växelriktare man ska välja beror på hur stor solcellsanläggning man har. Rent logiskt bör man välja en växelriktare som har samma effekt som solcellsanläggningen.

Det betyder att om solcellsanläggningen är på 10 kW bör man välja en omvandlare som har en effekt på omkring 10 kW. Men det finns ett par aspekter att ta hänsyn till som gör att det ibland kan vara bättre att underdimensionera växelriktarens effekt och ibland kan det vara bättre att överdimensionera.

Att underdimensionera effekten

Det finns flera saker som påverkar solcellernas effekt som exempelvis skugga, värme, takets lutning och en del annat.

Det innebär att om man har en solcellsanläggning på 10 kW så krävs det egentligen bara en omvandlare på maximalt 9 kW för att kunna hantera den ström som solcellerna producerar. Vinsten med detta är att man kan hitta en billigare modell med en lägre effekt utan att förlora elektricitet.

Att överdimensionera effekten

Det kan också finnas skäl till att man istället ska överdimensionera effekten då man väljer växelriktarmodell. Ett exempel på att det kan vara ekonomiskt att överdimensionera är om man köper en solcellsanläggning som man sedan planerar att utöka med fler solpaneler.

Om man redan från start vet att man kommer att utöka bör man istället välja en omvandlare som har en så pass hög effekt så att den klarar av att även ta hand om strömmen från den utökade delen också.

Dock är det inte kostnadseffektivt att uppgradera sin solcellsanläggning senare eftersom man då får betala samma kostnader för installationen en gång till. Har man möjlighet är det mer ekonomiskt att köpa den storlek på solcellsanläggningen som man vill ha från början.

Dela på sociala medier