Solceller off grid: Går det att leva helt bortkopplad?

av Peter Ahrberg Uppdaterad december 15, 2023
solceller off grid

Många känner sig lockade utav att leva off grid med hjälp utav solceller, det vill säga att vara helt självförsörjande när det kommer till elektricitet och vara helt bortkopplad från elnätet.

Idag finns det möjligheter att bli helt självförsörjande av elektricitet för sin fastighet, även om det inte är en optimal lösning för en fastighet som man bor i året om, ännu.

Det finns olika lösningar för att kunna lagra elektricitet som bland annat med hjälp av batterier men även betydligt dyrare lösningar som bränsleceller eller vätgaslagring.

Vad innebär off grid?

Stuga off grid

Off grid innebär att fastigheten inte är ansluten till elnätet utan istället producerar den själv den elektricitet som fastigheten använder. För att kunna producera egen elektricitet kan man investera i solceller till sitt hus.

En solcellsanläggning producerar elektricitet under tiden då solen är uppe. Under denna tid kan fastigheten använda elektricitet i realtid. Den elektricitet som fastigheten inte använder under dagtid, då solen lyser och solcellerna producerar el, lagras i ett solcellsbatteri.

När sedan solen går ned kan fastigheten använda sig av den lagrade elektriciteten som finns i batterierna. Det innebär att man kan använda lampor, se på tv, laga mat och eventuellt även värma upp fastigheten med den lagrade elektriciteten.

För att kunna lagra tillräckligt med elektricitet för att kunna erhålla all elektricitet för fastigheten krävs det att det finns flera batterier som kan laddas upp då solcellerna producerar elektricitet.

Under en längre period kommer ändå inte elektriciteten att räcka till, framför allt under de mörka och kalla månaderna.

Då kan det uppstå tidsluckor under dygnet då fastigheten inte har elektricitet. Detta kan dock tillfälligt lösas genom att man har ett reservaggregat som man startar upp för att producera elektricitet.

Dessa reservaggregat går normalt på diesel vilket i sig inte är bra för miljön men som kan fungera som en nödlösning under tiden fastigheten inte har elektricitet.

Nedan kan du se en video om en man i Kanada som lever helt off grid i sin egenbyggda stuga med hjälp utav bland annat solceller.

Varför leva off grid?

Det finns flera olika skäl till att man vill leva off grid som bland annat av ekonomiska skäl. En annan vanlig orsak till att leva off grid är att man vill värna om miljön. Andra orsaker kan vara att det inte går eller att det är mycket dyrt att dra in elektricitet till en avlägsen stuga.

För preppers, alltså de personer som har en framförhållning som gör att de kan leva utan samhället under en viss tid vid naturkatastrofer, krig eller vid sjukdomssmitta, är det viktigt att kunna klara sig utan bland annat elförsörjning från samhället.

Då kan en off grid lösning vara ett sätt att tillfälligt kunna använda sig av elektricitet om det vanliga elnätet är utslaget.

Hur fungerar det?

För att producera sin egen el kan man investera i en solcellsanläggning eller ett vindkraftverk. En solcellsanläggning kan i praktiken producera all den elektricitet som en mindre fastighet behöver varje år.

Problemet med en solcellsanläggning är att den inte själv kan lagra det överskott av elektricitet som anläggningen producerar.

Med hjälp av batterier kan man tillfälligt lagra elektricitet vilket innebär att överskottet av den elektricitet som en solcellsanläggning producerar under dagtid, då solen lyser, kan lagras och användas under dygnets mörka timmar.

Dock kan man med hjälp av batterier endast lagra elektricitet för ett par dagar framåt, vilket innebär att det inte går att lagra stora mängder elektricitet under sommaren som man sedan kan använda under vintern.

Går det att klara sig på egenproducerad elektricitet?

Solcellspaneler

Svaret på denna fråga är både ja och nej. Det är egentligen en ekonomisk fråga då en lösning för att helt säkert kunna klara av att producera och lagra den elektricitet som fastigheten behöver året om är mycket dyrbar.

Det krävs omfattande investeringar i lagringsenheter som exempelvis bränsleceller eller vätgaslagring eller i ett stort antal batterier. Det är en investering som sannolikt inte går att räkna hem under solcellsanläggningens livstid och därmed endast kan vara en lösning att ta till då det inte finns andra sätt att erhålla elektricitet.

För en mindre stuga som exempelvis ett fritidshus, en jaktstuga eller en annan mindre fastighet som ligger så pass avlägset så att det inte går att dra in elektricitet kan man dock använda sig av en off grid lösning.

Eftersom man är i stugan under begränsad tid kan man klara sig alldeles utmärkt på den elektricitet som man själv kan producera.

Det går även att ha en off grid lösning för åretruntboende men då kommer det att finnas tidsperioder då man behöver få elektricitet från annat håll, som exempelvis genom ett reservaggregat som tillfälligt kan producera elektricitet.

Det finns dock lösningar på gång, batterier utvecklas kontinuerligt för att kunna lagra större mängder elektricitet. Det pågår också forskning kring batterier som kan möjliggöra lagring av elektricitet under en längre period, så att det eventuellt kommer att gå att lagra elektricitet från sommaren till vintern.

Men det är långt kvar innan det finns prisvärda lösningar för långtidslagring.

Exempel då off grid är en bra lösning

Många gånger kan en off grid lösning vara en bra lösning eller kanske den enda lösningen för att kunna erhålla elektricitet till en fastighet. Om man exempelvis har en jaktstuga eller en annan stuga långt ut i skogen dit det är nästintill omöjligt att få elektricitet indraget kan solceller off grid vara en bra lösning.

Alternativet är att använda sig av ved ugn, kamin eller gasol för att kunna laga mat och värma upp stugan. Vill man ha lampor, uttag för dator, tv eller mikrovågsugn i stugan krävs det elektricitet.

Då kan man installera en solcellsanläggning som producerar elektricitet under de tider som solen är uppe.

Den elektricitet som man inte använder under dagtid lagras i batterier. När solen går ned och solcellerna slutar producera elektricitet kan man använda den elektriciteten som man lagrade med hjälp av batterier för att driva lampor, tv och annat under kvällen och natten.

Dock bör man alltid ha i åtanke att solceller off grid är en bra lösning om man inte kan erhålla elektricitet på annan väg.

Är man ansluten till elnätet idag bör man inte koppla bort sig för det kommer att komma perioder då man helt enkelt inte har elektricitet att tillgå och är det då en mörk och kall vinterkväll är det tacksamt att kunna erhålla elektricitet genom elnätet, även om det kostar en liten slant under denna tidsperiod.

Skribent:
Dela på sociala medier