Planerar du att köpa solceller för din fastighet är det en del saker som du behöver tänka på så att du får en lönsam solcellsanläggning till ett rimligt pris.

Här i vår kompletta guide hittar du allt du behöver veta inför ditt köp.

Idag är det tusentals privatpersoner som redan har installerat solceller i Sverige och därmed blivit delvis självförsörjande då det kommer till deras fastighets energiförbrukning.

Det innebär att de sparar betydande summor varje år på sin elräkning samtidigt som de bidrar till en bättre miljö.

Genom att köpa solpaneler till din fastighet kan du se fram emot en bra avkastning under många år framöver, vilket gör det till en väldigt lönsam investering.

Nedan kan du se 4 punkter du bör vara klar över innan du köper dina solceller:

1. Undersök dina förutsättningar för solceller

Att köpa och installera solcellspaneler är ganska okomplicerat idag då både myndigheter, solcellsinstallatörer och elbolag har fungerande rutiner för att kunna hantera installation av solceller snabbt och enkelt.

Dock är det några saker som du behöver se över när du har bestämt dig för att köpa och installera en solcellsanläggning till din fastighet.

Checklista inför ditt köp av solceller:

1. Behöver ditt tak renoveras eller är det i gott skick? Tänk på att din solcellsanläggning kommer sitta kvar på ditt tak i minst 25-30 år. Ta därför reda på huruvida ditt tak passar bra för solceller eller inte. Om ditt hustak är i behov utav renovering är det bäst om du ordnar detta innan du installerar anläggningen, såvida du inte inte vill slå två flugor i en smäll och installera ett solcellstak.

2. Väderstreck och taklutning? Solcellspaneler lämpar sig allra bäst på tak som vätter åt syd, men även väst- och östvända tak fungerar bra. Du bör även se över din taklutning, allra helst ska den ha en lutning på 15-50 grader. Om ditt tak inte har någon lutning är det dock ingen fara, det går även bra att installera solceller på platta tak med hjälp av en ställning.

3. Vad är taket byggt i för material? Taktypen avgör vilken typ av ingrepp som behövs göras vid själva monteringen. Se också över att det finns utrymme för byggställning och eventuell kranbil intill din fastighet.

4. Är taket skuggfritt? Solceller är som mest effektiva om de är fria från skugga från exempelvis träd, andra byggnader eller skorsten.

4. Hur mycket el förbrukar din fastighet per år? Ta även reda på hur stor din huvudsäkring är. Detta avgör hur stor anläggning som passar ditt hus bäst.

5. Krävs bygglov? I de allra flesta fall behövs inget bygglov för att installera solpaneler, men det krävs att vissa kriterier är uppfyllda. För att vara helt säker bör du läsa på om reglerna kring bygglov för solceller.

6. Är du berättigad till grönt avdrag? Det nya gröna skattereduktionen ger dig 20% tillbaka på totalkostnaden för din solcellsanläggning, direkt på fakturan. Du kan läsa mer om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda på Skatteverkets hemsida.

Solceller på taket eller marken?

solceller på tak vs solceller på marken

Att installera solceller på taket är vanligast den bästa lösningen. Panelerna ska installeras på ett tak som helst vetter mot söder och som har en lutning på 15-50 grader för att få ut mest effekt. Det är också viktigt att taket inte hamnar i skugga från omgivna träd eller byggnader.

Om taket är platt så går det att installera en ställning på taket där panelerna monteras utifrån de rådande förutsättningarna. 

Om förutsättningarna för att installera solpaneler på din fastighets tak är dåliga kan du istället installera dina solceller på mark. Det kräver att du har utrymme på tomten och att du kan välja en plats som inte är skuggad av träd eller byggnader. En installation på marken kan dock kräva att du behöver ansöka om bygglov.

Installera själv eller anlita företag?

Som med allting annat kan man förstås utföra mycket hantverksarbete på sin fastighet själv. När det gäller solcellsmoduler så är det dock viktigt att arbetet blir korrekt utfört så att solcellsanläggningen kan producera elektricitet på högsta effekt.

Därför bör du alltid anlita yrkesmän för att montera modulerna. Dessutom krävs det att alla elarbeten för din solcellsanläggning utförs av en certifierad elektriker, vilket minimerar riskerna för effektförluster och framtida elolyckor.

När du anlitar ett företag för att utföra en solcellsinstallation är det alltid bra om du använder Elsäkerhetsverkets tjänst Kolla elföretaget för att kontrollera att företaget har de certifieringar som krävs för att få arbeta med elinstallationer.

2. Val av solpaneler, växelriktare & tillbehör

När du är färdig med att undersöka förutsättningarna för din solcellsanläggning är det dags att gå vidare med att välja vilken typ av solpaneler du ska installera samt vilken leverantör du vill anlita.

Men först, lite kort om hur solceller faktiskt fungerar:

Så fungerar solceller

Som du ser på bilden ovan börjar processen med att solens stålar, eller mer specifikt dess fotoner kommer i kontakt med solcellerna och således lösgör elektroner.

Tack vare att elektronerna kan röra sig fritt skapar solcellerna elektrisk spänning som tar sig till sidorna av solcellspanelen och vidare till växelriktaren. Det är växelriktaren som ansvarar för att omvandla likström till växelström som du kan använda i din villa.

Därefter ser elcentralen till att din villa får den ström den behöver medan överskottet matas ut på elnätet. Solel som du säljer till elbolag får du särskilt bra betalt för tack vare skattereduktionen för solceller.

Olika typer av solpaneler

Monokristallina, polykristallina, tunnfilmsolceller

Förutom integrerade solpaneler, även kallat solcellstak, så finns det främst 3 olika typer av produkter att välja mellan på den svenska marknaden:

 • Monokristallina solceller
 • Polykristallina solceller
 • Tunnfilmsolceller

Nedan finner du mer information om deras egenskaper och vad som skiljer dem åt. Du kan också läsa mer i vår artikel om solceller bäst i test.

Monokristallina solceller

Monokristallina solpaneler har en blå-svart färg och består av tunna kiselskivor från enkristall kiselblock.

Monokristallina moduler har funnits längst på marknaden och är fortfarande den typ av solpanel som får ut högst effekt från solens strålar, även under sämre solljusförhållanden. Monokristallina kostar lite mer än polykristallina, även om det idag är marginellt. 

Monokristallina är den allra vanligaste typen av solpaneler som används på den svenska marknaden och har vanligtvis en verkningsgrad på 15-22%.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller är en nyare typ som består av flera mindre kiselkristaller i varje cell. Det gör att tillverkningen av polykristallina solcellspaneler är mindre kostsam vilket också innebär att dessa är något billigare än monokristallina solceller. Denna modul har en blå mosaikskimrande färg.

Polykristallina solceller brukar ha en maximal verkningsgrad på 15-17% från solens instrålning, vilket är något sämre än de produkter som är tillverkade i monokristallina. 

Tunnfilmsolceller

Tunnfilmsolceller består av en metallbaksida som har ett tunt lager med kisel och en framsida som består av glas eller plast.

Skillnaden mellan tunnfilmsolceller och de övriga två typerna ovan är att det går att forma tunnfilmsolceller bättre. Det innebär att det är vanligt att tunnfilmsolceller används för mindre produkter, som exempelvis en batteriladdare för mobiltelefonen.

Tunnfilmsolceller har endast en verkningsgrad på cirka 10% vilket gör att denna typ av solceller inte lämpar sig för fastigheter utan istället för små solcellsprodukter för exempelvis båten, sommarstugan eller på campingen.

Solpaneler & solcellstak, vad är skillnaden?

Solpaneler vs solcellstak

En solpanel har vanligtvis en storlek på 1,6 m x 1 m och monteras plant ovanpå det befintliga takunderlaget. En vanlig solpanel har ett ytskikt som är blått eller svart vilket innebär att du snabbt kan se att en fastighet har en solcellsanläggning monterad på taket.

Ett soltak innebär att solceller istället är integrerade i takmaterialet, de monteras alltså i tegelpannorna eller i takplåten.

Det betyder att du kan få en solcellsanläggning som går i samma färg som taket i övrigt, där man inte direkt kan se att det finns solceller monterade på en fastighetens tak.

Vanliga solcellspaneler är bäst för befintliga fastigheter, om du inte planerar att samtidigt byta ut takets ytskikt. Då kan du istället byta till ett tak som har integrerade solceller.

Annars är solcellstak ett bra alternativ då man bygger nytt hus. Priset för integrerade solceller, ett solcellstak, kan bli billigare än vad priset är för att först lägga ett nytt tak och sedan installera vanliga solpaneler.

De flesta integrerade lösningar är betydligt mindre än en vanlig solcellspanel, eftersom takpannorna har ett mindre mått. Det innebär att det blir många solceller på taket och därmed också många kopplingspunkter.

Desto fler kopplingspunkter desto större blir risken för att det ska uppstå något fel eller att solcellsanläggningen ska tappa effekt.

Dessutom så är integrerade solpaneler ganska nytt och det kommer att dröja många år innan det går att säga hur de kommer att fungera efter cirka 30 års användning.

Växelriktare

Växelriktare till solceller

En växelriktare för solpaneler krävs för att kunna omvandla den likström som skapas av solpanelerna till växelström, som sedan direkt kan användas av din fastighet.

En växelriktare har också ytterligare en uppgift och det är att belasta solcellerna så de optimeras och därmed levererar maximal effekt från solens strålar, vilket ger än mer producerad elektricitet.

Växelriktaren är en vital del i en solcellsanläggning och därför så är det viktigt att du väljer en växelriktare som klarar av den mängd elektricitet som dina solpaneler levererar. Växelriktare finns som enfas och trefas och vilken storlek du behöver för din solcellsanläggning kan din solcellsleverantör informera dig om.

Verkningsgraden på en växelriktare är cirka 95 procent vilket innebär att du normalt tappar 5 procent av den elektriciteten som du producerar.

Fabrikat på växelriktare föreslås alltid i samband med att du tar in offerter på solceller, men de populäraste modellerna kommer från: SolarEdge, Sungrow, Fronius, Delta, Huawei och ABB.

Lagring av el i solcellsbatteri

För att lagra elektricitet behöver du investera i ett batteri för dina solceller som du kan ladda upp med ditt överskott av elektricitet. Solcellsbatteriet direktkopplas ofta till solcellsanläggningen, så att ingen energi går till spillo.

Batterier för att lagra större mängder elektricitet kan vara en kostsam investering då batterierna fortfarande är relativt dyra.

Dock så möjliggör lagring av elektricitet att du kan använda din egenproducerade elektricitet även under kvällen och natten, då dina solceller inte producerar någon elektricitet. Det gör att du blir mindre beroende av ditt elbolag.

Tyvärr är lagringskapaciteten av din elektricitet begränsad till några dagar, vilket betyder att du inte kan producera elektricitet under sommaren som du sedan kan lagra till vintern.

Dock pågår just nu många projekt kring att lagra elektricitet som produceras genom solceller och inom en snar framtid kommer det säkerligen finnas billigare lösningar för att lagra egenproducerad elektricitet.

Optimerare

Optimerare för solceller är en elektronisk komponent som effektiviserar en solcellsanläggnings effekt då en solpanel inte producerar elektricitet på grund av att den exempelvis hamnat i skugga.

Med hjälp av optimerare kan man få ut maximal effekt av sin solcellsanläggning även då en del av taket hamnar i skugga eller då det är lite molnigt. En solcellsanläggning fungerar förstås även utan optimerare och kan under de mest gynnsamma förhållanden uppnå maximal effekt ändå.

Det finns också flera växelriktare på marknaden som har en eller flera optimerare. Om en växelriktare har flera optimerare kan man ansluta solcellspanelerna i grupper, vilket ökar effekten än mer.

Att installera en solcellsanläggning med optimerare brukar resultera i en prisökning på cirka 5-10%.

Man bör dock konsultera sitt solcellsföretag om ens solcellsanläggning är i behov av optimerare då det inte alls är säkert att det ger en ökad effekt.

3. Kostnaden för solceller & val av leverantör

solceller på ett tak

Priset för solceller har sjunkit med nära 80 procent under de senaste åren vilket har bidragit till att även privatpersoner har möjlighet att köpa ett solcellspaket och själv producera grön el.

Priset för en solcellsanläggning kan variera och det som bestämmer kostnaden är framförallt effekt, fabrikat och vilken leverantör du anlitar.

Cirkakostnader för solcellspaket inkl. installation
Sommarstuga (20 kvm, 3kW): 60 000 kr*
Liten villa (30 kvm, 5kW): 80 000 kr*
Stor villa (60 kvm, 10kW): 128 000 kr*
Jordbruksfastighet (100 kvm,15 kW): 220 000 kr
Bostadsrättsförening (130 kvm, 20 kW): 300 000 kr
*Efter grönt avdrag på 20% av totalkostnaden

Snittkostnaden för en solcellsanläggning på 30 kvm ligger på cirka 3000 kr per kvadratmeter.

En mindre solcellsanläggning kostar mer per kW än vad en större kostar, vilket beror på att omkostnaderna kring en mindre anläggning är nästan lika stora som för en större. 

För att få ett skräddarsytt prisförslag baserat på just dina förutsättningar, skapa en offertförfrågan så sätter vi dig i kontakt med våra noggrant utvalda samarbetspartners.

Genomsnittlig återbetalningstid

Återbetalningstiden för solceller är den tid det tar innan du får dina investerade pengar tillbaka. En större anläggning har en återbetalningstid på cirka 10-14 år medan en mindre solcellsanläggning har en återbetalningstid på upp till 15-20 år.

Formeln för att räkna ut återbetalningstid är att ta inköpskostnaden för solcellsanläggningen delat på den årliga avkastningen.

I samband med att du tar in offerter  kommer du vanligtvis få en estimerad återbetalningstid utav leverantören, baserat på din förväntade elproduktion.

Val av solcellsinstallatör

När du ska köpa solceller till din villa är det viktigt att du tar in offerter från flera solcellsinstallatörer. Det gör det möjligt för dig att kunna jämföra priser men också andra saker som exempelvis leveransvillkor, garantier och vilken lösning som företagen erbjuder.

Energimyndigheten rekommenderar att du ska jämföra minst 3 leverantörer, vilket du enkelt och kostnadsfritt kan göra via vår tjänst.

När du jämför solcellsföretag och deras solpaneler är det viktigt att du inte bara går efter pris, utan även ser över följande:

 • Installationsgaranti
 • Produktgaranti
 • Effektgaranti
 • Allmänna villkor
 • Referenser & omdömen

Du kan genom vår tjänst helt kostnadsfritt skapa en offertförfrågan, så matchar vi dig med upp till 3 kvalitetssäkrade solcellsinstallatörer som är verksamma i ditt område.

4. Överskottsel, garantier & solcellers livslängd

Efter installationen av din solcellsanläggning är det bra om du är klar över hur du ska sälja din överskottsel, vilka garantier som gäller och hur länge dina solceller förväntas hålla.

Sälja överskottsel

sälja överskottsel

När du producerar egen elektricitet så har din solcellsanläggning ingen egen lagringsförmåga. Den elektricitet som dina solceller producerar används direkt av din fastighet i realtid. Med den överskottsel som din fastighet inte utnyttjar finns det två saker att göra: sälja den eller lagra den.

Du behöver ha ett avtal med ditt elbolag om att sälja det överskott av elektricitet som din solcellsanläggning producerar.

Därefter kommer all elektricitet som din fastighet inte använder för stunden att gå vidare ut på elnätet för att säljas på elmarknaden. Det är ditt elbolag som hanterar ditt överskott av elektricitet vilket innebär att du kommer att få betalt för din elektricitet av elbolaget.

Om du har ett elbolag som betalar bra för din elektricitet är chansen stor att du kommer att få i princip lika mycket betalt för din elektricitet som du betalar för den, efter skattereduktionen på 60 öre per kWh.

I genomsnitt brukar man kunna få cirka 1.2 kr per KWh för sin solel, med skattereduktionen inräknad.

Att sälja överskottselen är ungefär som att använda elnätet som lagringsplats för din elektricitet som du inte använder för stunden. När solcellerna slutar producera el för natten köper du tillbaka din elektricitet från ditt elbolag.

Du kan också läsa mer om att sälja solel på Energimarknadsbyråns hemsida.

Garantier på solceller

Det är viktigt att du redan i samband med att du får offerter kontrollerar vilka garantier som gäller för din offererade solcellsanläggning så att du har ett bra skydd för en lång tid framåt.

Det finns i huvudsak 3 garantier på solceller som du behöver känna till:

 • När du köper solceller kommer du att få en produktgaranti som gäller om dina solceller är trasiga eller av andra skäl inte fungerar som utlovat. En produktgaranti för solceller brukar normalt vara på mellan 10-15 år. Skulle en solcellspanel sluta fungera under garantitiden har du rätt att erhålla en ny solcellspanel utan några extra kostnader.
 • Du kommer också erhålla en så kallad effektgaranti på själva solpanelerna. Det innebär att du har garantier för att dina solceller kommer att bibehålla sin effekt efter ett visst antal år, ofta 90-80% av den ursprungliga. En effektgaranti brukar vara på upp till 25-30 år.
 • Slutligen brukar installatören lämna en installationsgaranti på cirka 10 år, som täcker eventuella fel som gjorts i samband med din solcellsinstallation.

Solcellers livslängd

Man brukar säga att livslängden på solceller är på minst 25-30 år, ofta mycket längre än så. Det innebär att du kommer att kunna producera elektricitet i minst 25-30 år framåt med en liten effektförlust under de senare åren.

I och med effektgarantin garanteras att solcellerna kommer producera minst 80-90% av sin ursprungliga toppeffekt inom denna tidsperiod.

Detta gör att du kan vara säker på att din solcellsanläggning kommer att vara lönsam under hela solcellsanläggningens livslängd. Dock är det troligt att dina solceller kommer att kunna producera elektricitet även efter att effektgarantin löpt ut.

Jämför offerter på solceller

Genom vår tjänst kan du enkelt & kostnadsfritt jämföra offerter från upp till 3 solcellsföretag på din ort. Allt du behöver göra är att skapa en offertförfrågan, så förmedlar vi den vidare till våra noggrant utvalda samarbetspartners. Titta på videon nedan för att se hur vår tjänst fungerar!

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de allra vanligaste frågorna vi får om solceller.

Är solceller lönsamt?

Ja, att köpa solceller i Sverige är ofta väldigt lönsamt. I regel kan man räkna med att en solcellsanläggning ger en avkastning på cirka 6-7% per år och återbetalningstiden ligger normalt på 12-15 år. Detta gör att solceller i många fall är en lönsammare investering än att låta pengarna ligga på banken.

Behöver man bygglov för solceller?

Nej, i de allra flesta fall behöver man inte ansöka om något bygglov för att installera solceller på taket. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas, bland annat så måste solcellsanläggningen följa byggnadens form och får inte installeras i bebyggelse som särskilt värdefull eller som är av riksintresse för totalförsvaret.

Hur mycket solceller ska man installera?

En bra tumregel är att man ska försöka installera tillräckligt mycket solceller för att kunna täcka halva sin fastighets årsförbrukning. En 1 kW installerade solceller producerar i runda slängar 800-1000 kWh per år. Detta innebär alltså att om du har en årsförbrukning på 10 000 kWh per år så passar en solcellsanläggning på 5 kW bra för din fastighet.

Vilka bidrag finns för solceller?

Tidigare kunde man ansöka om solcellsbidrag, men nu för tiden gäller istället det gröna avdraget. Det nya avdraget för solceller och annan grön teknik ger dig rätt till 20% avdrag på totalkostnaden när du köper solceller inklusive installation. Avdraget görs direkt på fakturan och du behöver inte ansöka för att ta del utav det.

Hur mycket el producerar solceller per år?

Hur mycket el solceller producerar per år beror på flertalet faktorer som bland annat styrkan på solinstrålningen där du bor, samt i vilket väderstreck solcellsanläggningen är installerad. Men i regel producerar varje installerad kW solceller 800-1000 kWh per år, om förutsättningarna är goda.

Vad har solceller för effekt?

Solcellers effekt varierar lite beroende på vilken typ av solpaneler du installerat. För monokristallina solceller, som är den vanligaste typen idag, kan man räkna med en effekt på runt 20%. Med effekten menar man hur mycket utav solens instrålning som solcellerna klarar av att omvandla till energi som kan användas utav ditt hus.

Hur länge håller solceller?

Dina solceller kommer garanterat att producera el i minst 25 år, för det är så länge som du vanligtvis har en effektgaranti. Men sannolikt så kommer dina solceller att kunna producera el i många år utöver det, säkert i upp till minst 30-40 år totalt.

Kräver solceller underhåll?

Nej, dina solceller är i princip underhållsfria och om något går sönder så kommer du oftast att få detta reparerat inom ramen för din produktgaranti eller genom din hemförsäkring. Det enda underhåll som solceller behöver är att man sopar av snö på vintern och löv på sommaren, så att man får ut maximal effekt utav solens strålar.