Planerar du att köpa solceller för din fastighet är det en del saker som du behöver tänka på så att du får en lönsam solcellsanläggning till ett rimligt pris.

Här i vår kompletta guide hittar du allt du behöver veta inför ditt köp av solceller.

Idag är det tusentals privatpersoner som redan har installerat solceller i Sverige och därmed blivit helt eller delvis självförsörjande då det kommer till deras fastighets energiförbrukning.

Det innebär att de sparar betydande summor varje år samtidigt som de också bidrar till en bättre miljö.

Genom att köpa solceller till din fastighet kan du också bidra till en bättre miljö men även se fram emot en bra avkastning på din solcellsanläggning under många år framöver.

Nedan kan du se 4 punkter du bör vara klar över innan du köper dina solceller:

1. Undersök dina förutsättningar för solceller

Att köpa och installera solceller är ganska okomplicerat idag då både myndigheter, solcellsinstallatörer och elbolag har fungerande rutiner för att kunna hantera installationer av solcellsanläggningar snabbt och enkelt.

Dock är det några saker som du behöver se över när du har bestämt dig för att köpa och installera solceller för din fastighet.

Checklista inför ditt köp av solceller:

1. Behöver ditt tak renoveras eller är det i gott skick? Tänk på att din solcellsanläggning kommer sitta kvar på ditt tak i minst 25-30 år. Om ditt tak är i behov utav renovering är det bäst om du ordnar detta innan du installerar anläggningen, såvida du inte inte vill slå två flugor i en smäll och installera ett solcellstak.

2. Väderstreck och taklutning? Solceller lämpar sig allra bäst på tak som vätter åt syd, men även väst- och östvända tak fungerar bra. Du bör även se över din taklutning, allra helst ska den ha en lutning på 15-60 grader.

3. Vad är taket byggt i för material? Taktypen avgör vilken typ av ingrepp som behövs göras vid själva monteringen. Se också över att det finns utrymme för byggställning och eventuell kranbil intill din fastighet.

4. Är taket skuggfritt? Solceller är som mest effektiva om de är fria från skugga från exempelvis träd, andra byggnader eller skorsten.

4. Hur mycket el förbrukar din fastighet per år? Ta även reda på hur stor din huvudsäkring är. Detta avgör hur stor anläggning som passar ditt hus bäst.

5. Krävs bygglov? I de allra flesta fall behövs inget bygglov för att installera solceller, men det krävs att vissa kriterier är uppfyllda. För att vara helt säker bör du läsa på om reglerna kring bygglov för solceller.

6. Är du berättigad till grönt avdrag? Det nya gröna avdraget ger dig 15% tillbaka på totalkostnaden för din solcellsanläggning, direkt på fakturan. Du kan läsa mer om vilka kriterier som behöver vara uppfyllda på Skatteverkets hemsida.

Solceller på taket eller markinstallation?

solceller på tak vs solceller på marken

Att installera solceller på taket är vanligast den bästa lösningen. Solcellerna ska installeras på ett tak som vetter mot söder och som har en lutning på 30-60 procent för att få ut mest effekt av solcellerna. Det är också viktigt att taket inte hamnar i skugga från omgivna träd eller byggnader.

Om taket är platt så går det att installera en ställning på taket där panelerna monteras utifrån de rådande förutsättningarna. 

Om förutsättningarna för att installera solceller på din fastighets tak är dåliga kan du istället installera dem på din tomt. Det kräver att du har utrymme på tomten och att du kan välja en plats som inte är skuggad av träd eller byggnader. En installation av solceller på marken kan dock kräva att du behöver ansöka om bygglov.

Installera själv eller anlita företag?

Som med allting annat kan man förstås själv utföra allt hantverksarbete på sin fastighet. När det gäller solceller så är det dock viktigt att arbetet blir korrekt utfört så att solcellsanläggningen kan producera elektricitet på högsta effekt.

Därför bör du alltid anlita yrkesmän för att installera solceller. Dessutom krävs det att alla elarbeten för din solcellsanläggning utförs av en certifierad elektriker så att du minimerar riskerna för effektförluster och framtida elolyckor.

När du anlitar ett företag för att installera dina solceller är det bra om du använder Elsäkerhetsverkets tjänst Kolla elföretaget för att kontrollera att de har den kompetens som krävs för att få arbeta med elinstallationer.

2. Val av solpaneler, växelriktare & tillbehör

När du är färdig med att undersöka förutsättningarna för dina solceller är det dags att gå vidare med att välja vilken typ av solpaneler du ska installera samt vilken leverantör du vill anlita.

Men först, lite kort om hur solceller faktiskt fungerar:

Så fungerar solceller

Solceller fångar upp energin från solen och förvandlar den till elektricitet. När solen belyser solcellernas framsida bildas en elektrisk ström mellan solcellspanelens framsida och baksida.

Denna ström fångas upp av en metallwire, som är seriekopplad mellan alla solcellspaneler på taket. Därefter förs strömmen vidare till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström som sedan direkt kan användas av fastigheten eller säljas på elmarknaden.

Solen har en globalstrålning på cirka 1000 kWh per kvm. Av denna solinstrålning kan solceller fånga upp cirka 15-20 procent av solens energi, vilket innebär att solceller kan producera 150-200 W per kvadratmeter och timme då solen är uppe.

Det finns olika typer av solceller på marknaden och vilken typ som passar dig bäst får du hjälp med hos din solcellsleverantör.

Olika typer av solpaneler

Monokristallina, polykristallina, tunnfilmsolceller

Förutom integrerade solpaneler, även kallat solcellstak, så finns det främst 3 olika typer av solpaneler att välja mellan på den svenska marknaden:

  • Monokristallina solceller
  • Polykristallina solceller
  • Tunnfilmsolceller

Nedan finner du mer information om deras egenskaper och vad som skiljer dem åt. Du kan också läsa mer i vår artikel om solceller bäst i test.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har en blå-svart färg och består av tunna kiselskivor från enkristall kiselblock.

Monokristallina solceller har funnits längst på marknaden och är fortfarande den typ av solpanel som får ut högst effekt från solens strålar, även under sämre solljusförhållanden. Monokristallina kostar lite mer än polykristallina solceller, även om det idag är marginellt. 

Monokristallina är den allra vanligaste typen av solpaneler som används på den svenska marknaden och har vanligtvis en verkningsgrad på 15-22%.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller är en nyare typ av solceller som består av flera mindre kiselkristaller i varje solcell. Det gör att tillverkningen av polykristallina solceller är mindre kostsam vilket också innebär att polykristallina solceller är något billigare än monokristallina solceller. Polykristallina solceller har en blå mosaikskimrande färg.

Polykristallina solceller brukar ha en maximal verkningsgrad på 15-17% från solens instrålning, vilket är något sämre än monokristallina solceller. 

Tunnfilmsolceller

Tunnfilmsolceller består av en metallbaksida som har ett tunt lager med kisel och en framsida som består av glas eller plast.

Skillnaden mellan tunnfilmsolceller och de övriga två typerna ovan är att det går att forma tunnfilmsolceller bättre. Det innebär att det är vanligt att tunnfilmsolceller används för mindre produkter, som exempelvis en batteriladdare för mobiltelefonen.

Tunnfilmsolceller har endast en verkningsgrad på cirka 10% vilket gör att denna typ av solceller inte lämpar sig för fastigheter utan istället för små solcellsprodukter för exempelvis båten, sommarstugan eller på campingen.

Solpaneler & solcellstak, vad är skillnaden?

Solpaneler vs solcellstak

En solpanel har vanligtvis en storlek på 1,6 m x 1 m och monteras plant ovanpå det befintliga takunderlaget. En vanlig solpanel har ett ytskikt som är blått eller svart vilket innebär att du snabbt kan se att en fastighet har en solcellsanläggning monterad på taket.

Ett solcellstak innebär att solceller istället är integrerade i takmaterialet. Det gör att solcellerna finns monterade i tegelpannorna eller i takplåten.

Det betyder att du kan få solceller som går i samma färg som taket i övrigt men också att du inte direkt kan se att det finns solceller monterade på en fastighets tak.

Solcellspaneler är bäst för befintliga fastigheter, om du inte planerar att samtidigt byta ut takets ytskikt. Då kan du välja om du vill ha solcellspaneler eller köpa ett tak som har integrerade solceller.

Annars är solcellstak ett bra alternativ då man bygger nytt hus eftersom det ger dig många fler valmöjligheter men också ett mycket snyggare tak. Priset för integrerade solceller, ett solcellstak, kan bli billigare än vad priset är för att först lägga ett nytt tak och sedan installera vanliga solpaneler.

De flesta integrerade solceller är betydligt mindre än en vanlig solcellspanel, eftersom takpannorna har ett mindre mått. Det innebär att det blir många solceller på taket och därmed också många kopplingspunkter.

Desto fler kopplingspunkter desto större blir risken för att det ska uppstå något fel eller att solcellsanläggningen ska tappa effekt.

Dessutom så är integrerade solceller ganska nytt och det kommer att dröja många år innan det går att säga hur de kommer att fungera efter cirka 20 års användning.

Växelriktare

Växelriktare till solceller

En växelriktare krävs för att kunna omvandla den likström som skapas av solpanelerna till växelström, som sedan direkt kan användas av din fastighet.

En växelriktare har också ytterligare en uppgift och det är att belasta solcellerna så de optimeras och därmed levererar maximal effekt från solens strålar, vilket ger än mer producerad elektricitet.

Växelriktaren är en vital del i en solcellsanläggning och därför så är det viktigt att du väljer en växelriktare som klarar av den mängd elektricitet som dina solpaneler levererar. Växelriktare finns som enfas och trefas och vilken storlek du behöver för din solcellsanläggning kan din solcellsleverantör informera dig om.

Det är också viktigt att en växelriktare är anpassad för de solceller som du installerar så att den inte läcker elektricitet. Verkningsgraden på en växelriktare är cirka 95 procent vilket innebär att du normalt tappar 5 procent av den elektriciteten som du producerar.

Har du fel växelriktare så kan tappet bli mycket större, vilket är onödigt. Du bör också kontrollera att den växelriktare som du ska använda inte har för stor störningsprocent.

Fabrikat på växelriktare föreslås alltid i samband med att du tar in offerter på solceller, men de populäraste modellerna kommer från: SolarEdge, Sungrow, Fronius, Delta, Huawei och ABB.

Lagring av el i solcellsbatteri

Vill du bli helt självförsörjande behöver du lagra din elektricitet som du producerar och inte använder i realtid. För att lagra elektricitet behöver du investera i ett solcellsbatteri som du kan ladda upp med ditt överskott av elektricitet. Batteriet direktkopplas ofta till solcellsanläggningen, så att ingen energi går till spillo.

Batterier för att lagra större mängder elektricitet kan vara en kostsam investering då batterierna fortfarande är relativt dyra.

Dock så möjliggör lagring av elektricitet att du kan använda din egenproducerade elektricitet även under kvällen och natten, då dina solceller inte producerar någon elektricitet.

Det gör att du blir mindre beroende av ditt elbolag samtidigt som du får ut den bästa avkastningen på din totala investering i solceller.

Tyvärr är lagringskapaciteten av din elektricitet begränsad till några dagar, vilket betyder att du inte kan producera elektricitet under sommaren som du sedan kan lagra till vintern.

Dock pågår just nu många projekt kring att lagra elektricitet som produceras genom solceller och inom en snar framtid kommer det säkerligen finnas billigare lösningar för att lagra egenproducerad elektricitet.

Optimerare

Optimerare för solceller är en elektronisk komponent som effektiviserar en solcellsanläggnings effekt då en solcell inte producerar elektricitet på grund av att den delvis hamnat i skugga.

Med hjälp av optimerare kan man få ut maximal effekt av sin solcellsanläggning även då en del av taket hamnar i skugga eller då det är lite molnigt. En solcellsanläggning fungerar förstås även utan optimerare och kan under de mest gynnsamma förhållanden uppnå maximal effekt ändå.

Det finns också flera växelriktare på marknaden som har en eller flera optimerare. Om en växelriktare har flera optimerare kan man ansluta solcellspanelerna i grupper, vilket ökar effekten än mer.

Att installera en solcellsanläggning med optimerare brukar resultera i en prisökning på cirka 5-10%.

Man bör dock konsultera sitt solcellsföretag om ens solcellsanläggning är i behov av optimerare då det inte alls är säkert att det ger en ökad effekt.

3. Kostnaden för solceller & val av leverantör

Priset för solceller har sjunkit med nära 80 procent under de senaste åren vilket har bidragit till att även privatpersoner har möjlighet att köpa solceller och själv producera grön el. Priset för solceller kan variera och det som bestämmer priset är framförallt effekt, fabrikat och vilken leverantör du anlitar.

Cirkakostnader för solceller inkl. installation
Sommarstuga (20 kvm, 3kW): 68 250 kr*
Liten villa (30 kvm, 5kW): 91 000 kr*
Stor villa (60 kvm, 10kW): 145 600 kr*
Jordbruksfastighet (100 kvm,15 kW): 220 000 kr
Bostadsrättsförening (130 kvm, 20 kW): 300 000 kr
*Efter grönt avdrag på 15% av totalkostnaden

Snittpriset för en solcellsanläggning på 30 kvm ligger på cirka 3000 kr per kvadratmeter.

En mindre solcellsanläggning kostar mer per kW än vad en större solcellsanläggning kostar, vilket beror på att omkostnaderna kring en mindre solcellsanläggning är nästan lika stora som för en större. 

För att få ett skräddarsytt prisförslag baserat på just dina förutsättningar, skapa en offertförfrågan så sätter vi dig i kontakt med våra noggrant utvalda samarbetspartners.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden för solceller är den tid det tar innan du får dina investerade pengar tillbaka. En större solcellsanläggning har en återbetalningstid på cirka 10-14 år medan en mindre solcellsanläggning har en återbetalningstid på upp till 15-20 år.

Formeln för att räkna ut återbetalningstid är att ta inköpskostnaden för solcellsanläggningen delat på den årliga avkastningen.

I samband med att du tar in offerter på solceller så kommer du vanligtvis få en estimerad återbetalningstid utav leverantören, baserat på din förväntade elproduktion.

Val av solcellsleverantör

När du ska köpa solceller är det viktigt att du tar in offerter från flera solcellsleverantörer. Det gör det möjligt för dig att kunna jämföra priser men också andra saker som exempelvis leveransvillkor, garantier och vilken lösning som företagen erbjuder.

Energimyndigheten rekommenderar att du ska jämföra minst 3 leverantörer, vilket du enkelt och kostnadsfritt kan göra via vår tjänst.

När du jämför solcellsföretag och deras solpaneler är det viktigt att du inte bara går efter pris, utan även ser över följande:

  • Installationsgaranti
  • Produktgaranti
  • Effektgaranti
  • Allmänna villkor
  • Referenser & omdömen

Nu när du vet allt om hur man ska tänka när man jämför offerter på solceller kan du gå vidare och skapa en offertförfrågan här på SolcellsOfferter, så matchar vi dig med upp till 3 solcellsleverantörer som är verksamma i din kommun.

4. Överskottsel, garantier & solcellers livslängd

Efter installationen av din solcellsanläggning är det bra om du är klar över hur du ska sälja din överskottsel, vilka garantier som gäller och hur länge dina solceller förväntas hålla.

Sälja överskottsel

sälja överskottsel

När du producerar egen elektricitet så har din solcellsanläggning ingen egen lagringsförmåga.

Om du inte investerar i ett solcellsbatteri så innebär det att du inte kan producera elektricitet och sedan spara den för användning under dygnets mörka timmar, då solcellerna inte producerar någon elektricitet.

Den elektricitet som din solcellsanläggning producerar används direkt av din fastighet i realtid. Med den överskottsel som din fastighet inte utnyttjar finns det två saker att göra: sälja den eller lagra den.

Du behöver ha ett avtal med ditt elbolag om att sälja det överskott av elektricitet som din solcellsanläggning producerar.

Därefter kommer all elektricitet som din fastighet inte använder för stunden att gå vidare ut på elnätet för att säljas på elmarknaden. Det är ditt elbolag som hanterar ditt överskott av elektricitet vilket innebär att du kommer att få betalt för din elektricitet av elbolaget.

Om du har ett elbolag som betalar bra för din elektricitet är chansen stor att du kommer att få lika mycket betalt för din elektricitet som du betalar själv för din elektricitet, efter skattereduktionen på 60 öre per kWh.

Att sälja solel är ungefär som att använda elnätet som lagringsplats för din elektricitet som du inte använder för stunden. När solcellerna slutar producera el för natten köper du tillbaka din elektricitet från ditt elbolag.

Du kan också läsa mer om att sälja solel på Energimarknadsbyråns hemsida.

Garantier på solceller

Det är viktigt att du redan i samband med att du får offerter kontrollerar vilka garantier som gäller för din offererade solcellsanläggning så att du har ett bra skydd för en lång tid framåt.

När du köper solceller kommer du att få en produktgaranti som gäller om dina solceller är trasiga eller av andra skäl inte fungerar som utlovat.

En produktgaranti för solceller brukar normalt vara på mellan 10-15 år. Skulle en solcellspanel sluta fungera under garantitiden har du rätt att erhålla en ny solcellspanel utan några extra kostnader.

Utöver att du får en produktgaranti kommer du också erhålla en så kallad effektgaranti. Det innebär att du har garantier för att dina solceller inte kommer att producera elektricitet med en försämrad effekt på maximalt 10-15 procent efter ett visst antal år.

En effektgaranti brukar vara på upp till 25 år vilket innebär att du kan vara säker på att du kommer att kunna producera elektricitet med en maximal effektförlust på högst 10-15 procent efter 25 år.

Slutligen brukar installatören lämna en installationsgaranti på ett antal år, som täcker eventuella fel som gjorts i samband med solcellsinstallationen.

Solcellers livslängd

Solceller har normalt en livslängd på minst 25 år. Det innebär att du kommer att kunna producera elektricitet i minst 25 år framåt med en liten effektförlust under de senare åren.

De flesta tillverkare erbjuder en så kallad effektgaranti på 25 år, vilket innebär att dem garanterar att solcellerna kommer producera minst 85-90% av sin ursprungliga toppeffekt efter denna tidsperiod.

Detta gör att du kan vara säker på att din solcellsanläggning kommer att vara lönsam under hela solcellsanläggningens livslängd. Dock är det troligt att dina solceller kommer att kunna producera elektricitet i mer än 25 år, sannolikt i minst 30 år framåt.

Jämför offerter på solceller

Genom vår tjänst kan du enkelt & kostnadsfritt jämföra offerter från upp till 3 solcellsföretag på din ort. Allt du behöver göra är att skapa en offertförfrågan, så förmedlar vi den vidare till våra noggrant utvalda samarbetspartners. Titta på videon nedan för att se hur vår tjänst fungerar!