Solceller: Allt du behöver veta inför ditt köp

av Jonas Senast uppdaterad juli 10, 2020
Solceller - Allt du behöver veta

Planerar du att köpa solceller för din fastighet är det en del saker som du behöver tänka på så att du får en lönsam solcellsanläggning till ett rimligt pris.

Här i vår kompletta guide hittar du allt du behöver veta inför ditt köp av solceller.

Idag är det tusentals privatpersoner som redan har installerat solceller och därmed blivit helt eller delvis självförsörjande då det kommer till deras fastighets energiförbrukning.

Det innebär att de sparar betydande summor varje år samtidigt som de också bidrar till en bättre miljö.

Genom att köpa solceller till din fastighet kan du också bidra till en bättre miljö men även se fram emot en bra avkastning på din solcellsanläggning under många år framöver.

Klicka på det ämne som du vill läsa mer om:

Kostnaden för solceller

Priset för solceller har sjunkit med nära 80 procent under de senaste åren vilket har bidragit till att även privatpersoner har möjlighet att köpa solceller och själv producera grön el. Priset för solceller kan variera och det som bestämmer priset är framförallt effekt, fabrikat och vilken leverantör du anlitar.

Snittpriset för en solcellsanläggning ligger på cirka 2650 kr per kvadratmeter, räknat efter det statliga solcellsbidraget på 20 procent.

En mindre solcellsanläggning kostar mer per kW än vad en större solcellsanläggning kostar, vilket beror på att omkostnaderna kring en mindre solcellsanläggning är nästan lika stora som för en större. 

För en lite större villa är det vanligt att installera en solcellsanläggning på 10 kW. En solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år.

Priset för en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 150 000 kronor inklusive installation, vilket innebär 15 000 kronor per installerad kW.

För att se priser & återbetalningskalkyler på flera olika typer av solcellsanläggningar, se vårt inlägg om priset för solceller.

Återbetalningstid

Återbetalningstiden för solceller är den tid det tar innan du får dina investerade pengar tillbaka. En större solcellsanläggning har en återbetalningstid på cirka 10 år medan en mindre solcellsanläggning har en återbetalningstid på upp till 15 år.

I samband med att du tar in offerter på solceller så kommer du vanligtvis få en estimerad återbetalningstid utav leverantören.

Därefter kommer du att få en avkastning på dina solceller i ytterligare 10-20 år, beroende på återbetalningstiden, vilket gör din investering i solceller lönsam över lång tid.

Så får du det bästa priset

När du ska köpa solceller är det viktigt att du tar in offerter från flera solcellsleverantörer. Det gör det möjligt för dig att kunna jämföra priser men också andra saker som exempelvis leveransvillkor, garantier och vilken lösning som företagen erbjuder.

Skapa en förfrågan på 2 minuter

Allt du behöver göra för att börja jämföra priser & leverantörer är att skapa en offertförfrågan. Det tar ungefär 2 minuter att fylla i formuläret & sedan sätter vi dig i kontakt med upp till 3 certifierade solcellsleverantörer i din kommun!

Bidrag & avdrag för solceller

Bidrag avdrag solceller

När du ska göra en investering i solceller har du möjlighet att göra ett ROT-avdrag som gör din investering lite billigare och därmed att återbetalningstiden för solcellerna blir kortare.

Tidigare kunde man ta del utav solcellsbidraget på 20%, men då det inte längre finns tillgängligt är det alltså ROT-avdraget som gäller för dig som vill komma undan billigare.

Om ROT-avdraget

Om du väljer att använda dig av ROT-avdraget kan du få tillbaka 30 procent av arbetskostnaden för att installera solcellerna. Eftersom arbetskostnaden ligger på cirka 30 procent av totalpriset innebär det att ett ROT-avdrag motsvarar ett avdrag på cirka 9 procent av din totala investering.

Om du väljer att använda dig av ROT-avdrag kan du be solcellsföretagen att räkna med detta i offerten, så att det istället är solcellsleverantörer som får begära ut ROT-avdraget medan du får detta avräknat direkt på fakturan.

Du kan varje år göra ROT-avdrag på maximalt 50 000 kronor. Är ni två som äger fastigheten så är istället ROT-avdraget på maximalt 100 000 kronor.

För att kunna använda dig av ROT-avdraget så behöver du ha en inkomst där din inbetalda skatt minst uppgår till det belopp som du vill dra av som ROT-bidrag.

Det finns en del andra kriterier som måste vara uppfyllda, som att fastigheten där installationen sker ska vara minst 5 år gammal.

Läs mer om villkor för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.

Om solcellsbidraget

Solcellsbidraget delades ut till både privatpersoner och företag som installerade en solcellsanläggning för sin fastighet. Solcellsbidraget låg på 20% och delades ut från en pott som varje år fördelades ut utav Energimyndigheten.

Sedan den 7:e Juli 2020 är det ansökningsstopp för solcellsbidraget, men ett förslag behandlas också om att införa ett nytt grönt avdrag från och med Januari 2021.

Beslut om det gröna avdraget, som kommer ge privatpersoner 15% tillbaka på sin solcellsinvestering, förväntas komma under hösten 2020.

Bygglov för solceller

Solceller bygglov, vad säger reglerna?

Tidigare krävdes det alltid bygglov för att installera solceller på sin fastighet men sedan den 1 augusti år 2018 så är en installation utav solceller i de allra flesta fall bygglovsbefriad.

Vad säger reglerna?

Att installera solceller på din fastighets tak eller fasad är i många fall bygglovsbefriat, så länge som solcellsanläggningen följer ursprungliga takets eller fasadens utformning.

Om du ska installera en solcellsanläggning på tomten så behöver du ansöka om bygglov. Om din fastighet är kulturmärkt eller ligger i ett område som har en detaljplanering behöver du också ansöka om bygglov.

För att vara helt säker på att din planerade anläggning lever upp till reglerna för att slippa bygglov, gå vidare till denna artikel på boverkets hemsida.

Installation utav solceller

Att köpa och installera solceller är ganska okomplicerat idag då både myndigheter, solcellsinstallatörer och elbolag har fungerande rutiner för att kunna hantera installationer av solcellsanläggningar snabbt och enkelt.

Dock är det några saker som du behöver tänka på när du har bestämt dig för att köpa och installera solceller för din fastighet.

Att tänka på inför din solcellsinstallation (checklista)

1. Bygglov. Normalt krävs inte bygglov för att installera solceller. Är du osäker bör du först kontrollera med Byggnadsnämnden i din kommun om vad som gäller för din fastighet.

2. Jämför offerter. Begär därefter in offerter från flera olika solcellsleverantörer på din ort. När du erhållit offerterna kan du sedan enkelt jämföra de olika lösningarna som solcellsleverantörerna erbjuder dig men också priser, leveransvillkor och garantier för dina solceller. Det gör att du snabbt kan välja den solcellsleverantör som kan erbjuda dig de bästa villkoren och det förmånligaste priset för dina solceller.

3. ROT-avdrag. Se över så att du är berättigad till ett ROT-avdrag när du köper solceller inklusive installation. Exempelvis så måste din fastighet vara minst 5 år gammal, men det finns vissa andra kriterier som måste uppfyllas. Du kan sedan be solcellsföretaget att göra avdraget direkt på slutfakturan.

4. Föranmälan till elbolaget. Om du är nöjd med ditt nuvarande elbolag behöver du kontakta dessa för att göra en föranmälan om att du kommer att installera solceller för din fastighet. Du har dock möjlighet att byta elbolag innan installationen av solceller. Då kanske du kan hitta en elleverantör som dels har bättre elpriser men som också betalar bättre för det överskott av elektricitet som du i framtiden kommer att sälja på elmarknaden.

5. Påbörja solcellsinstallation. Nu kan installationen av dina solceller påbörjas och normalt tar det bara någon vecka att installera en solcellsanläggning på din fastighet. Innan du påbörjar en solcellsinstallation ska du kontrollera så att ditt tak är i bra skick. I det fall det krävs behöver du först lägga om taket innan du installerar dina solceller, så du slipper göra det efter installationen.

6. Efteranmälan till elbolaget. Efter att installationen av solcellsanläggning på din fastighet är klar behöver du på nytt kontakta elbolaget och göra en efteranmälan. Det innebär att ditt elbolag kommer ut till din fastighet för att byta ut elmätaren. Det kan ta upp till två veckor att få den nya elmätaren monterad men så fort detta är klart kan du direkt börja producera din egen miljövänliga elektricitet för din fastighet.

Solceller på taket eller markinstallation?

solceller på tak vs solceller på marken

Att installera solceller på taket är vanligast den bästa lösningen. Solcellerna ska installeras på ett tak som vetter mot söder och som har en lutning på 30-60 procent för att få ut mest effekt av solcellerna.

Om taket är plant så går det att installera en ställning på taket där sedan solcellspanelerna monteras utifrån de förutsättningarna. Det är också viktigt att taket inte hamnar i skugga från omgivna träd eller byggnader.

Om förutsättningarna för att installera solceller på din fastighets tak är dåliga kan du istället installera solceller på din tomt. Det kräver att du har utrymme på tomten och att du kan välja en plats som inte är skuggad av träd eller byggnader. En installation av solceller på marken kan kräva att du behöver ansöka om bygglov.

Installera själv eller anlita företag?

Som med allting annat kan man förstås utföra allt hantverksarbete på sin egen fastighet själv. När det gäller solceller så är det dock viktigt att arbetet blir korrekt utfört så att solcellsanläggningen kan producera elektricitet på högsta effekt.

Därför bör du alltid anlita yrkesmän för att installera solceller. Dessutom krävs det att alla elarbeten för din solcellsanläggning utförs av en certifierad elektriker så att du minimerar riskerna för effektförluster och framtida elolyckor.

Om solceller & deras funktion

Solceller fångar upp energin från solen och förvandlar den till elektricitet. När solen belyser solcellernas framsida bildas en elektrisk ström mellan solcellspanelens framsida och baksida.

Denna ström fångas upp av en metallwire, som är seriekopplad mellan alla solcellspaneler på taket. Därefter förs strömmen vidare till en växelriktare, som omvandlar likströmmen till växelström som sedan direkt kan användas av fastigheten eller säljas på elmarknaden.

Solen har en globalstrålning på cirka 1000 kWh per kvm. Av denna solinstrålning kan solceller fånga upp cirka 15-20 procent av solens energi, vilket innebär att solceller kan producera 150-200 W per kvadratmeter och timme då solen är uppe.

Det finns olika typer av solceller på marknaden och vilken typ som passar dig bäst får du hjälp med hos din solcellsleverantör.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller har en blå-svart färg och består av tunna kiselskivor från enkristall kiselblock.

Monokristallina solceller har funnits längst på marknaden och är fortfarande den solcellstyp som får ut högst effekt från solens strålar, även under sämre solljusförhållanden.

Monokristallina kostar lite mer än polykristallina solceller, även om det idag är marginellt.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller är en nyare typ av solceller som består av flera mindre kiselkristaller i varje solcell.

Det gör att tillverkningen av polykristallina solceller är mindre kostsam vilket också innebär att polykristallina solceller är något billigare än monokristallina solceller.

Polykristallina solceller kan få ut en maximal effekt på upp till 20 procent från solens instrålning, vilket är något sämre än monokristallina solceller. Polykristallina solceller har en blå mosaikskimrande färg.

Tunnfilmsolceller

Tunnfilmsolceller består av en metallbaksida som har ett tunt lager med kisel och en framsida som består av glas eller plast.

Skillnaden mellan tunnfilmsolceller och de övriga två typerna ovan är att det går att forma tunnfilmsolceller bättre.

Det innebär att det är vanligt att tunnfilmsolceller används för mindre produkter, som exempelvis en batteriladdare för mobiltelefonen.

Tunnfilmsolceller har endast en effekt på 10 procent vilket gör att denna typ av solceller inte lämpar sig för fastigheter utan istället för små solcellsprodukter för exempelvis båten, sommarstugan eller på campingen.

Solpaneler & solcellstak, vad är skillnaden?

Solpaneler vs solcellstak

En solpanel har en storlek på vanligtvis 1,6 m x 1 m och monteras plant ovanpå det befintliga takunderlaget. En vanlig solpanel har ett ytskikt som är blått eller svart vilket innebär att du snabbt kan se att en fastighet har en solcellsanläggning monterad på taket.

Ett solcellstak innebär att solceller istället är integrerade i takmaterialet. Det gör att solcellerna finns monterade i tegelpannorna eller i takplåten.

Det betyder att du kan få solceller som går i samma färg som taket i övrigt men också att du inte direkt kan se att det finns solceller monterade på en fastighets tak.

Solcellspaneler är bäst för befintliga fastigheter, om du inte planerar att samtidigt byta ut takets ytskikt. Då kan du välja om du vill ha solcellspaneler eller köpa ett tak som har integrerade solceller.

Annars är solcellstak ett bra alternativ då man bygger nytt hus eftersom det ger dig många fler valmöjligheter men också ett mycket snyggare tak. Priset för integrerade solceller, ett solcellstak, kan bli billigare än vad priset är för att först lägga ett nytt tak och sedan installera vanliga solpaneler.

De flesta integrerade solceller är betydligt mindre än en vanlig solcellspanel, eftersom takpannorna har ett mindre mått. Det innebär att det blir många solceller på taket och därmed också många kopplingspunkter.

Desto fler kopplingspunkter desto större blir risken för att det ska uppstå något fel eller att solcellsanläggningen ska tappa effekt.

Dessutom så är integrerade solceller ganska nytt och det kommer att dröja många år innan det går att säga hur de kommer att fungera efter cirka 20 års användning.

Du kan läsa mer om integrerade solceller i vår artikel om solcellstak.

Överskottsel

När du producerar egen elektricitet så har din solcellsanläggning vanligtvis ingen lagringsförmåga.

Det innebär att du inte kan producera elektricitet och sedan spara den för användning under dygnets mörka timmar, då solcellerna inte producerar någon elektricitet.

Den elektricitet som din solcellsanläggning producerar används direkt av din fastighet i realtid.  Med den överskottsel som din fastighet inte utnyttjar finns det två saker att göra: sälja den eller lagra den.

Så fungerar det när man säljer överskottsel

Du behöver ha ett avtal med ditt elbolag om att sälja det överskott av elektricitet som din solcellsanläggning producerar.

Därefter kommer all elektricitet som din fastighet inte använder för stunden att gå vidare ut på elnätet för att säljas på elmarknaden. Det är ditt elbolag som hanterar ditt överskott av elektricitet vilket innebär att du kommer att få betalt för din elektricitet av elbolaget.

Om du har ett elbolag som betalar bra för din elektricitet är chansen stor att du kommer att få lika mycket betalt för din elektricitet, inklusive skattereduktionen för din producerade el, som du betalar själv för din elektricitet.

Att sälja solel är ungefär som att använda elnätet som lagringsplats för din elektricitet som du inte använder för stunden. När solcellerna slutar producera el för natten köper du tillbaka din elektricitet från ditt elbolag.

Lagra el i solcellsbatteri

Vill du bli helt självförsörjande behöver du lagra din elektricitet som du producerar och inte använder i realtid. För att lagra elektricitet behöver du investera i batterier som du kan ladda upp med ditt överskott av elektricitet. Batteriet direktkopplas ofta till solcellsanläggningen, så att ingen energi går till spillo.

Batterier för att lagra större mängder elektricitet kan vara en kostsam investering då batterierna fortfarande är relativt dyra.

Dock så möjliggör lagring av elektricitet att du kan använda din egenproducerade elektricitet även under kvällen och natten, då dina solceller inte producerar någon elektricitet.

Det gör att du blir mindre beroende av ditt elbolag samtidigt som du får ut den bästa avkastningen på din totala investering i solceller.

Tyvärr är lagringskapaciteten av din elektricitet begränsad till några dagar, vilket betyder att du inte kan producera elektricitet under sommaren som du sedan kan lagra till vintern.

Dock pågår just nu många projekt kring att lagra elektricitet som produceras genom solceller och inom en snar framtid kommer det säkerligen finnas billigare lösningar för att lagra egenproducerad elektricitet.

Garantier & livslängd

När du köper solceller kommer du att erhålla olika typer av garantier för din solcellsanläggning. Du kommer att få en garanti på det utförda arbetet, vilket normalt brukar vara på 2 år.

Du kommer även att få en garanti för dina solcellsprodukter, som exempelvis solpaneler och växelriktare. Slutligen kommer du också att få en effektgaranti för din solcellsanläggning.

Det är viktigt att du redan i samband med att du får offerter kontrollerar vilka garantier som gäller för din offererade solcellsanläggning så att du har ett bra skydd för en lång tid framåt.

Garantier på solceller

När du köper solceller kommer du att få en produktgaranti som gäller om dina solceller är trasiga eller av andra skäl inte fungerar som utlovat.

En produktgaranti för solceller brukar normalt vara på mellan 10-15 år. Skulle en solcellspanel sluta fungera under garantitiden har du rätt att erhålla en ny solcellspanel utan några extra kostnader.

Utöver att du får en produktgaranti kommer du också erhålla en så kallad effektgaranti. Det innebär att du har garantier för att dina solceller inte kommer att producera elektricitet med en försämrad effekt på maximalt 10-15 procent efter ett visst antal år.

En effektgaranti brukar vara på upp till 25 år vilket innebär att du kan vara säker på att du kommer att kunna producera elektricitet med en maximal effektförlust på högst 10-15 procent efter 25 år.

Solcellers livslängd

Solceller har normalt en livslängd på 25 år. Det innebär att du kommer att kunna producera elektricitet i minst 25 år framåt med en liten effektförlust under de senare åren.

Det gör att du kan vara säker på att din solcellsanläggning kommer att vara lönsam under hela solcellsanläggningens livslängd.

Dock är det troligt att dina solceller kommer att kunna producera elektricitet i mer än 25 år, sannolikt i minst 30 år framåt.

Solceller i Sverige

Sverige har mycket goda förutsättningar för att producera elektricitet genom solceller. I Sverige är det många soltimmar varje år, förhållandevis bra med soltimmar under vintern också, vilket gör att en investering i solceller kan bli mycket lönsam, beroende på var i Sverige din fastighet är belägen.

Statistik ifrån Energimyndigheten visar att installationen utav nätanslutna solcellsanläggningar har ökat kraftigt de senaste åren. Anledningen till detta tros vara att solceller blivit billigare och effektivare i kombination med att staten erbjuder sitt investeringsstöd.

Antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige

Solinstrålningen i Sverige

Sverige har många soltimmar per år, vilket är den tid som solens belyser marken med minst 120 watt per kvadratmeter.

I södra och mellersta Sverige är det en solinstrålning som är jämförbar med solinstrålningen i Tyskland och i många andra länder i Europa. Det betyder att förutsättningarna för att producera elektricitet med hjälp av solceller är mycket goda i Sverige.

Solinstrålningen i Sverige, den så kallade globalstrålningen, ligger på mellan 700-1300 kWh per kvm och år. Det gör att Sverige har en genomsnittlig globalstrålning på cirka 1100 kWh per kvadratmeter och år.

Det betyder att du kan installera en solcellsanläggning i princip vart som helst i Sverige och få lönsamhet på din investering. Lönsamheten blir förstås störst i mellersta och södra Sverige men även i norra Sverige är det en bra investering, både ekonomiskt men också för miljön.

Ta hjälp utav experter

Är du intresserad av att investera i solceller till din fastighet? Vår kostnadsfria tjänst har hjälpt tusentals svenskar att få bäst solceller till ett bra pris. Allt du behöver göra är att skapa en offertförfrågan, så matchar vi dig med tre solcellsföretag som verkar i din kommun.

Dela på sociala medier