Solceller på platt tak – Att tänka på

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 26, 2023
solceller platt tak

Det finns en hel del saker som man behöver tänka på då man ska installera solceller för sin fastighet. En solcellsanläggning ska helst installeras på ett tak som vetter mot söder och för att producera maximalt med energi behöver de också ha en viss lutning.

Den optimala lutningen för solceller är mellan 15-50 grader. Taket ska heller inte skuggas av träd eller andra byggnader. Vid dessa förhållanden får man ut maximal effekt från sin solcellsanläggning.

Dock finns det fastigheter som inte klarar av att uppfylla de optimala förhållandena som exempelvis platta tak. Men självklart går det att installera solceller på ett platt tak också.

Går det att installera solceller på ett platt tak?

Solceller installerade på platt tak

Det går alldeles utmärkt att installera solceller på ett platt tak, dock blir effekten inte optimal om man inte använder sig av en ställning som gör att solcellerna får en bra lutning.

Man behöver lägga en ställning på taket och sedan montera solcellspanelerna i ställningen så att de får en lutning på cirka 10-40 grader, detta gör att man får maximal effekt av sin solcellsanläggning.

Att installera solcellerna går snabbt och enkelt samtidigt som man kan detaljplanera installationen så att man får ut maximal effekt av solcellerna över hela dagen.

Bygglov för solceller på platt tak

Ofta kan det krävas bygglov för att få installera solceller på ett platt tak, eftersom att det kan tolkas som att anläggningen avviker från byggnadens form när man installerar en ställning att montera solpanelerna på.

I Boverkets bestämmelser står det nämligen följande gällande bygglovsbefriade installationer av solceller:

Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.”

Eftersom att det inte finns någon tydlig rättspraxis gällande just denna rekommendation är det hela en tolkningsfråga. Om din solcellsanläggning följer byggnadens form är alltså upp till bygglovshandläggaren själv att avgöra.

Därför rekommenderar vi starkt att du läser på noga gällande bygglov för solceller och sedan kontaktar din kommun för att säkerställa att din installation håller sig inom ramarna för vad som kan anses vara bygglovsbefriat.

Att montera solceller på en ställning

Oavsett om man ska installera solceller på ett platt tak eller inte kan man få ut en bra effekt ändå om man använder sig utav en ställning.

En ställning monteras på taket så att solcellerna sedan kan monteras med en bra vinkel mot söder. Det betyder att alla fastigheter kan installera en solcellsanläggning även om fastigheten har ett platt tak eller en lutning som inte anses vara optimal.

Det är också viktigt att man kontrollerar så att taket inte hamnar i skugga någon gång under dagen från exempelvis träd eller andra byggnader. Detta drar ned effekten på ens solpaneler, vilket dock går att förbättra med hjälp utav en optimerare.

Om inte förutsättningarna för att installera solceller på taket är bra är det istället bättre att montera sina solceller på marken, om man har utrymme över på tomten som inte ligger i skugga.

Skribent:
Dela på sociala medier