Solceller på platt tak – Att tänka på

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller platt tak

Det finns en hel del saker som man behöver tänka på då man ska installera solceller för sin fastighet. En solcellsanläggning ska helst installeras på ett tak som vetter mot söder och för att producera maximalt med energi behöver de också ha en viss lutning.

Den optimala lutningen för solceller är mellan 10–50 grader. För solceller med platt tak brukar lutningen vara mellan 15–25 grader. Taket ska heller inte skuggas av träd eller andra byggnader. Vid dessa förhållanden får man ut maximal effekt från sin solcellsanläggning.

Dock finns det fastigheter som inte klarar av att uppfylla de optimala förhållandena som exempelvis platta tak. Men självklart går det att installera solceller på ett platt tak också.

Går det att installera solceller på ett platt tak?

Solceller installerade på platt tak

Det går alldeles utmärkt att installera solceller på ett platt tak, dock blir effekten inte optimal om man inte använder sig av en ställning som gör att solcellerna får en bra lutning.

Man behöver lägga en ställning på taket och sedan montera solcellspanelerna i ställningen så att de får en lutning på cirka 15–25 grader, detta gör att man får maximal effekt av sin solcellsanläggning.

Att installera solcellerna går snabbt och enkelt samtidigt som man kan detaljplanera installationen så att man får ut maximal effekt av solcellerna över hela dagen.

Bygglov för solceller på platt tak

Ofta kan det krävas bygglov för att få installera solceller på ett platt tak, eftersom att det kan tolkas som att anläggningen avviker från byggnadens form när man installerar en ställning att montera solpanelerna på.

I Boverkets bestämmelser står det nämligen följande gällande bygglovsbefriade installationer av solceller:

Solcellerna ska följa byggnadens form och de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.”

Eftersom att det inte finns någon tydlig rättspraxis gällande just denna rekommendation är det hela en tolkningsfråga. Om din solcellsanläggning följer byggnadens form är alltså upp till bygglovshandläggaren själv att avgöra.

Därför rekommenderar vi starkt att du läser på noga gällande bygglov för solceller och sedan kontaktar din kommun för att säkerställa att din installation håller sig inom ramarna för vad som kan anses vara bygglovsbefriat.

Att montera solceller på en ställning

Oavsett om man ska installera solceller på ett platt tak eller inte kan man få ut en bra effekt ändå om man använder sig utav en ställning.

En ställning monteras på taket så att solcellerna sedan kan monteras med en bra vinkel mot söder. Det betyder att alla fastigheter kan installera en solcellsanläggning även om fastigheten har ett platt tak eller en lutning som inte anses vara optimal.

Det är också viktigt att man kontrollerar så att taket inte hamnar i skugga någon gång under dagen från exempelvis träd eller andra byggnader. Detta drar ned effekten på ens solpaneler, vilket dock går att förbättra med hjälp utav en optimerare.

Om inte förutsättningarna för att installera solceller på taket är bra är det istället bättre att montera sina solceller på marken, om man har utrymme över på tomten som inte ligger i skugga.

Fördelar och nackdelar med solceller på platta tak

Fördelar

Gott om utrymme

På platta tak finns det ofta en stor, rymlig och slät yta, alltså en yta som rymmer mycket solceller och som är enkel för installatörerna att arbeta på.

Solcellerna syns inte särskilt väl från marken

Då lutningen på solcellerna generellt är mellan 15–25 grader är det svårt att se dem från marken, alltså när du exempelvis går förbi byggnaden och eller åker bil bredvid byggnaden.

Solpanelernas flackare design gör alltså att solcellerna blir mindre synliga, vilket många uppskattar.

Nackdelar

Problem med skuggning

Skuggning är ett större problem på flacka tak då objekt såsom träd och byggnader lättare skuggar solpanelerna. Skuggning ger i värsta fall en lägre effekt i hela solcellsanläggningen, men en optimerare för solceller är samtidigt en effektiv hjälp mot problem med skuggning.

Problem med vind

Solpaneler som är installerade på platta tak är mer utsatta för vind, så fråga installatören hur stabilitet uppnås trots den ökade känsligheten för vind.

Generellt skapar man vindtunnlar som avlastar vinden på ett idealt sätt, alltså på ett sätt som gör att vinden inte blir något problem.

Problem med snö

Snö faller inte av lika lätt från solpaneler på flacka tak. Det kan bidra till en lägre verkningsgrad då solljus har svårt att tränga igenom snö.

Utöver det bidrar snön på taket till att belastningen på det ökar. Detta då både snön och monteringsanordningarna lägger på en extra vikt på taket.

Säkerställ därför att ditt tak klarar både en extra snölast och den vikt som monteringssystemet bidrar med.

Problem med smuts

Smuts sköljs inte bort lika effektivt när dina solpaneler är monterade mer flackt, vilket de är när du har solceller på platt tak. Detta gör att saker som jord, smuts och pollen oftare kräver manuell rengöring än om du hade installerat solceller på ett tak med normal lutning.

Installationen är oftast lite dyrare

Priset för en solcellsinstallation på platt tak är generellt lite dyrare än en installation av solceller på tak med normal lutning. Värt att veta är samtidigt att prisskillnaden numera oftast är liten, främst då solcellsinstallationer på platta tak blivit mer populärt.

Vanliga frågor

Är platta tak lämpliga för installation av solceller?

Ja, platta tak är lämpliga för installation av solceller. Så länge en ställning används som lutar solcellerna på rätt sätt kan du tillverka rikligt med solel även om du har ett platt tak.

Hur påverkar solcellernas vinkel effektiviteten hos solceller på platta tak?

Solceller på platta tak har en lite lägre lutning än vad som är optimalt, men det gör inte så mycket då solcellerna får en vinkel åt söder vilket är klart bäst. 

Solceller som sitter på platta tak har generellt en ställning som ger dem en lutning på mellan 15–25 grader åt söder. Lutningen på 15–25 grader är alltså lite lägre än det optimala värdet som är 40 grader, men som vi sa ovan gör det inte mycket.

Vilka är de största utmaningarna med att installera solceller på platta tak?

Två stora utmaningar är att få bygglov och att installationskostnaden förmodligen blir lite högre än om taket hade lutat normalt.

Bygglov är ofta svårare att få då de ställningar som används riskerar påverka byggnadens form, vilket kan leda till att ett bygglov från kommunen nekas. Fast värt att tänka på är att solcellsinstallatörerna har ställningar för platta tak som är så pass diskreta att de ofta godkänns av kommunernas bygglovsnämnder.

Installationskostnaden för solceller på platta tak blir lite högre än normalt, främst då de ställningar som krävs kostar pengar i både inköp och i form av ökad personalkostnad. Samtidigt är de ställningar som används massproducerade och solcellsmontörerna vet hur man installerar ställningarna på ett tidseffektivt sätt.

Hur monteras solceller på platta tak?

Solceller på platta tak installeras med hjälp av ställningar. Generellt går det själv bestämma hur ställningarna ska luta efter att monteringen är utförd, så i många fall kan man installera ställningen först och bestämma den exakta lutningen efter det.

Behöver jag bygglov för att installera solceller på ett platt tak?

Ja, det behöver du oftast. Följer solcellsanläggningen byggnadens form behöver du i regel inte det, men sticker solcellsanläggningen ut för mycket behöver du generellt ett bygglov.

Hör alltid av dig till kommunens byggnadsnämnd och påpeka tydligt varför din solcellsanläggning förtjänar ett beviljat bygglov. Nästan alla solcellsinstallatörer kan hjälpa dig med en bra motivering som du kan framföra till kommunens byggnadsnämnd.

Hur påverkar takmaterialet installationen av solceller på platta tak?

Takmaterialet har en lägre påverkan än normalt då installation av solceller på platt tak kräver ställningar som fästs i takmaterialet. Det viktigaste är att taket är i bra skick, vad det är för typ av tak spelar inte alls lika stor roll som normalt.

Kan solceller installeras på ett gammalt platt tak?

Ja, det är tekniskt möjligt men det är samtidigt en dålig idé att installera solceller på ett gammalt tak som snart behöver bytas ut.

Om du installerar solceller på ett platt tak som är i dåligt skick blir det krångligt och dyrt att byta ut taket. Vid ett takbyte måste ställningarna monteras loss, solpanelerna ska ställas undan och förvaras, och slutligen ska både ställningar och solpaneler installeras igen på det nya taket.

Det bästa är alltså att installera solceller på ett tak som redan är i bra skick. Det sparar du både tid och pengar på.

Vilken typ av underhåll krävs för solceller på platta tak?

Underhållskravet för solceller på platt tak är i princip samma som om du hade installerat solceller på ett tak med normal lutning.

Ett ökat underhållskrav med solcellsinstallation på platt tak är dock att solcellernas flackare lutning gör att regn inte sköljer bort smuts, vägdamm, jord och pollen lika effektivt som om solpanelerna hade haft en högre lutning.

Hur effektiva är solceller på platta tak jämfört med lutande tak?

Solceller på platta tak är lika effektiva som solceller som installeras på ett tak med normal lutning.

solceller som är bäst i test för installation på vanliga tak är också bäst i test för installation på platta tak. Ställningarnas kvalitet och solcellernas lutning är mest avgörande för vilken verkningsgrad du får ut.

Hur hanterar man snö och is på solceller på platta tak?

Snö och is är mer besvärligt för solceller på platta tak än för solceller på tak med normal lutning. Tung snö faller inte av lika lätt på platta tak då lutningen nästan alltid är lägre än lutningen för solpaneler på tak med normal lutning.

Likaså är det svårare att skotta snö på tak med solceller som är monterade på platta tak då ställningarna riskerar att vara i vägen vid skottningen. Snö kan också lägga sig under ställningarna vilket gör att skottningen tar längre tid.

Är skuggning ett problem för effektiviteten för solceller på platta tak?

Ja, skuggning är generellt ett större problem för solceller på platta tak än för solceller på tak med normal lutning.

När solcellerna har en mer flack positionering är det nämligen vanligare att skuggning från objekt i närheten som byggnader, träd och skorstenar ställer till problem för din solcellsanläggning.

Hur maximerar jag energiproduktionen från solceller på mitt platta tak?

Du maximerar energiproduktionen på bäst sätt genom att välja en solcellsinstallatör som gör rätt från början. När solcellerna redan finns på ditt platta tak kan du inte längre effektivitetsmaximera, för då är alla viktiga val redan gjorda.

Genom att jämföra solcellsofferter från flera olika företag, som du kan göra hos oss, maximerar du din möjlighet att hitta en solcellsinstallatör som installerar solceller på ditt platta tak på det bästa sättet enligt de förutsättningar du har.

Skribent:
Dela på sociala medier