Väderstreck & lutning på solceller – Vad är optimalt?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
lutning & verkningsgrad solceller

För att din nya installation av solceller på taket eller marken ska ha en så effektiv produktion av solel som möjligt är det några få punkter som är viktiga att ha koll på innan solpanelerna installeras.

Två av dessa är åt vilket väderstreck man bör placera solcellerna men också vilken lutning dem bör ha.

I denna artikeln går vi igenom de optimala förhållandena när det kommer till både väderstreck och taklutning för dina solceller. Häng med och låt oss förklara närmare hur dessa faktorer kan påverka effekten för dina nya solpaneler.

Vad är det bästa väderstrecket för solceller?

Det bästa väderstrecket att placera solceller emot är söderläge. Även sydväst och sydost fungerar bra, det är enbart nordlig riktning som inte rekommenderas då elproduktionen blir så pass negativt påverkat att det inte anses vara lönsamt.

Installerar man en solcellsanläggning i öst- eller västlig riktning kan man räkna med en effektförlust på cirka 10-25%, i jämförelse med att ha dem riktade rakt mot söder.

Vid 180 grader vänt mot syd har solpanelerna den bästa förutsättningen för att kunna generera maximalt med solel.

Vad är den bästa lutningen för solceller?

lutande solpaneler på tak

För att dina solceller ska få den bästa möjliga verkningsgraden bör solcellsanläggningen ha en lutning på cirka 40-45 grader. Så länge solcellsanläggningen har en lutning på mellan 15-50 grader kommer den producera bra med solel, med en marginell effektförlust gentemot den optimala lutningen.

Faktum är att den optimala taklutningen varierar beroende på vart i Sverige du befinner dig. I södra Sverige är den bästa lutningen runt 40 grader och i norra cirka 45 grader.

När man installerar solceller kommer installatören i sin projektering hjälpa dig finna den lämpligaste placeringen efter de förutsättningar som finns på plats.

Skulle man däremot ha ett tak som har en lutning som avviker från vad som är rekommenderat är ofta det bättre alternativ att istället göra en markinstallation eftersom denna är lättare att reglera.

Vad gör man om taket är platt?

Om du ska installera solceller på ett platt tak kan installatören montera dem på en ställning, vilket gör att man kan vinkla solpanelerna i optimal lutning och riktning. I vissa fall kan ett platt tak vara att föredra, då det ger möjlighet att få full kontroll över hur solpanelerna är vinklade.

Nackdelen med denna typ utav installationer är att det kan krävas bygglov, då solceller i regel är bygglovsbefriade endast om anläggningen följer byggnadens form.

Olika taklutning & väderstreck påverkar elproduktionen

Den lutning och väderstreck som dina solpaneler installeras i har alltså en inverkan på den mängd solel som de kan producera.

Vid rätt väderförhållanden, en lutning på 40-45 grader och placering mot det sydliga väderstrecket så har dina solceller störst chans att generera solel på sin angivna toppeffekt.

Nedan kan du se en tabell som visar den ungefärliga effekten solpaneler kan uppnå av sin totala verkningsgrad i olika lutningar och väderstreck.

tabell över elproduktion i olika väderstreck och taklutningar

Bild: Jamtkraft.se

Vanliga frågor

Måste solcellerna vara riktade mot söder?

Nej, att ha solcellerna riktade mot öst/väst fungerar också bra. Sanningen är att solceller mot öst/väst tillverkar som mest solel när elen är som dyrast att köpa in, alltså på morgon och kväll.

Men trots den fördelen är det bäst att ha solcellerna riktade åt söder om ditt villatak ger möjlighet till det.

Går det att byta vinkel och lutning på solcellerna automatiskt?

Ja, det går om du skaffar en solföljare som ser till att dina solceller följer solens riktning. Elproduktionen ökar i sådana fall med omkring 30 %, men tänk på att solföljare normalt inte är lönsamma i Sverige, främst då inköpskostnaden är för hög.

Kan jag själv byta vinkel på solcellerna?

Ja, det kan du, men det kräver speciella monteringsanordningar och mycket springande upp och ner från taket från din sida. Det är för dyrt, för krångligt och för tidskrävande att själv byta vinkel på solcellerna, även om produktionen av solel blir lite högre än vanligt.

Kan man ha solceller utan lutning?

Ja, det finns solceller på platta tak som inte har någon lutning alls, men i regel vill man ha en lutning på minst 10 grader oavsett taktyp. En ideal lutning för solceller är ca 40-45 grader.

Skribent:
Dela på sociala medier