Solceller på marken – Att tänka på vid markinstallation av solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller på marken

Det är inte alla som kan eller vill installera sina solceller på taket. Därför finns möjligheten att göra en markinstallation, vilket också fungerar bra.

I denna artikeln går vi igenom hur det fungerar att installera solceller på marken, vad skillnaden är gentemot på taket och såklart dess för- och nackdelar. Följ med för att lära dig mer!

När är solceller på marken ett bättre än på taket?

Det allra vanligaste är att man installerar solpaneler på taket. Om du av någon anledning inte kan eller vill använda taket kan placering på marken vara ett alternativ.

Det kan vara exempelvis om:

 • Ditt tak är skuggat av närliggande träd och/eller byggnader.
 • Du bor i ett område som kräver bygglov för solceller.
 • Du inte vill påverka husets utseende.

Vad krävs för att installera solceller på marken?

solceller på marken

Det finns en del saker som krävs för att installera solceller på marken. Vi vägleder dig nedan!

Solpaneler

Du kan antingen köpa solpaneler var för sig eller att köpa ett färdigt paket där både paneler och installation ingår i form av ett solcellspaket.

Markstativ

Du behöver ha ett markstativ att sätta solpanelerna på. Det är markstativet som oftast gör att det blir dyrare att placera solcellerna på marken istället för på taket.

Markställningar kan se olika ut. Vissa fästs i marken med hjälp av markskruvar eller stavar. Andra gjuts istället fast i marken med betong.

Solföljare (tillval)

Något som inte är ett måste att ha för att installera solceller på marken är solföljare. Däremot är det ett bra tillval eftersom solföljaren kommer hjälpa solcellspanelerna att vända sig efter solens riktning. På det sättet vet man att solpanelerna alltid är vinklade optimalt och lever därmed ut sin fulla potential.

En solföljare är alltså inget måste att investera i när du ska installera solceller på marken. Däremot kan det vara ett bra komplement om du vill maximera den årliga produktionen av solel.

Vad kostar solceller på marken?

En solcellsanläggning på marken kostar vanligtvis mellan 12 000–14 000 kr per installerad kW inklusive det gröna avdraget på 20 % av totalkostnaden.

Snittpriset per installerad kW är cirka 13 200 kr. En normalstor solcellsanläggning på marken på 10 kW kostar vanligtvis 132 000 kr inklusive det gröna avdraget.

Vad är det som påverkar priset för solceller på marken?

De viktigaste faktorerna som påverkar priset är:

 • Hur lång kabeldragning som krävs. Solcellsföretag tar generellt 450 kr/meter.
 • Hur många solceller som ingår i solcellsanläggningen. Ju större anläggningen är desto större blir investeringskostnaden.
 • Vilken typ av ställning du använder för solpanelerna. Vanligtvis är masstillverkade ställningar av stål bäst.
 • Hur markförhållandena är. Om det exempelvis finns stora stenar i marken ökar installationskostnaden.

Hur monterar man solceller på marken?

Generellt går en solcellsmontering på marken till så här:

 1. Solpanelerna fästs i ett montagesystem och monteras i rader. Utrymmet mellan raderna ska vara tillräckligt för att solpanelerna inte ska kunna skugga varandra.
 2. Man gräver hål i marken för montagesystemet och fäster montagesystemet i dessa.
 3. Man gräver ett dike där kablarna som går från solcellerna till elcentralen ska vara.
 4. Solcellerna inspekteras och driftsätts av certifierade elektriker.

Vilken lutning ska solceller på marken ha?

Solceller på marken ska helst ha en lutning på mellan cirka 35–45 grader, och ska helst vara placerade så de vätter åt söder.

Den ideala placeringen för solceller på marken beror främst på var i Sverige solpanelerna ska monteras. Solcellsinstallatören har garanterat koll på hur solpanelerna ska placeras för att hela systemet ska kunna generera som mest el.

Vilka markställningar finns för solceller?

Det finns i huvudsak två typer av markställningar för solceller: markställningar i trä och markställningar i stål. Markställningar i trä är generellt billigare och går att bygga själv, medan markställningar i stål vanligtvis kostar lite mer och levereras färdiga för montering i marken.

En bra sak med markställningar i stål är att de är utformade och testade för att klara av påfrestningar såsom kraftig vind och tunga snölaster. Det är ett säkerställande som försäkringsbolag kräver för att försäkra dina solceller.

Har du markställningar i trä måste du själv beräkna och argumentera för att solcellspanelerna klarar av kraftig vind och snölaster.

Krävs bygglov för solceller på marken?

För att installera solceller på marken krävs i de allra flesta fall inget bygglov. Oftast är även solceller på tak fritt från bygglov men det finns vissa bostadsområden där det kan det krävas. Det kan också behövas om du vill vinkla panelerna.

För att slippa ansöka om bygglovet för solceller väljer därför många husägare att installera dem på marken istället för på taket.

För- och nackdelar med markinstallation av solceller

Det finns som med allt annat både fördelar och nackdelar med solceller på marken. Låt oss presentera dem nedan.

Fördelar

 • Du behöver inte ansöka om bygglov. Däremot kan det i vissa fall krävas tillstånd för fristående solceller, men det är ytterst ovanligt.
 • Påverkar inte husets utseende. Kanske du inte tycker om utseendet av solceller på hustaket. Genom att bygga solceller på marken slipper du ha dem på taket.
 • Undvik skuggning. Ditt tak kan vara skuggat av närliggande byggnader eller träd. Installerar du solcellerna på marken har du valfrihet kring placeringen vilket gör det enkelt att undvika skuggade områden.
 • Mindre begränsning av placering, riktning och vinkling. Du får själv välja vilken riktning och lutning panelerna ska installeras i. På det sättet kan du installera solcellerna i optimalt väderstreck och lutning. I Sverige är det optimala 15 – 50 grader, sydlig riktning.

Nackdelar

 • Större stöldrisk. När solceller installeras på marken är det större stöldrisk jämfört med om de installeras på taket.
 • Du behöver ha en större yta. Vid installation av solceller på taket behöver du bara erhålla ditt tak. Ska du installera på marken behöver du ha en relativt stor yta tillhanda.
 • Det är dyrare. Att installera solceller på marken är dyrare jämfört med på taket. Detta eftersom du behöver köpa ett stativ eller montage.
 • Tar upp utrymme. En solcellsanläggning på ett villatak är inte i vägen i och med att taket sällan nyttjas. Trädgården däremot använder du förmodligen desto mer.

Vanliga frågor

Kan jag installera solceller på marken själv?

Det är inte tillåtet att installera solceller helt själv, varken på mark eller tak. Du kan bygga ihop montageställningen, däremot får du inte utföra elarbetet såsom kabeldragning. Det behöver en certifierad elektriker göra.

Ska jag installera solceller på marken eller taket?

Vad som är bäst för dig beror på dina förutsättningar. Om ditt tak är skuggat av närliggande träd eller byggnader eller om du bor i ett område som kräver bygglov för solceller på taket kan det vara ett bättre alternativ att installera dem på marken. Det är däremot dyrare.

Är det dyrare att installera solceller på marken än på taket?

Ja, eftersom att du behöver ha ett stativ att sätta solcellerna på, ett markstativ. Det är oftast det som gör det dyrare jämfört med att installera solceller på taket där du bara behöver monteringsskenor.

Kan jag arrendera bort mark till energiföretag?

Ja, du kan arrendera bort mark till energiföretag som i sin tur använder den för att montera solceller på marken. En stor yta med solceller på marken kallas för solcellspark. För att ett energiföretag ska vara intresserad av din mark krävs normalt minst 10 hektar skuggfritt område och mark som inte är för hård eller för stenig.

Kan jag ha solceller på odlings- eller betesmark?

JJa, det går bra att ha solceller på odlings- eller betesmark. Ifall du har betesdjur på marken är det bäst att installera solpanelerna vertikalt för att de ska ta upp så lite yta som möjligt.

Vilka markställningar finns för solceller?

Det finns i huvudsak två typer av markställningar för solceller: markställningar i trä och markställningar i stål. Markställningar i trä är generellt billigare och går att bygga själv, medan markställningar i stål vanligtvis kostar lite mer och levereras färdiga för montering i marken.

Vilka energiförluster finns vid lång kabeldragning?

När du har solceller på marken är överföringsförlusten lägre än 1 % ifall avståndet mellan solpanelerna och elcentralen är lägre än 100 meter. Att ha en överföringsförlust som är lägre än 1 % är mycket bra. Förutom längden på eldragningen påverkar också kablarnas tjocklek och spänning energiförlusten i kabeldragningen.

Skribent:
Dela på sociala medier