Statistik & prognos för solceller i Sverige

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller sverige

Idag är det populärt att installera solceller i Sverige för att själv kunna producera sin egen elektricitet. De senaste 7 åren har priset för solceller sjunkit med upp till 80 procent vilket har gjort att även privatpersoner kan investera i en solcellsanläggning.

I denna artikel finner du statistik, information och prognosen för solceller i Sverige.

Hur mycket solceller finns det i Sverige?

I början av 2024 fanns det cirka 252 00 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Det är en ökning med cirka 104 000 nya solcellsanläggningar sedan föregående år. Detta innebar att den totala effekten av solceller i Sverige ökade med hela 66% mellan 2022 och 2023.

Via graferna nedan ger vi dig en snabb sammanfattning över hur många solcellssystem som finns i Sverige, hur många installerade MW alla svenska solcellssystem har och hur många solcellsanläggningar under 20 kW som finns i Sverige procentuellt sett. Längre ner i artikeln går vi igenom alla siffror på ett mer detaljerat sätt.

Antal installerade solcellssystem i Sverige

Som du ser ovan var ökningen av antalet installerade solcellssystem i Sverige särskilt stor mellan 2021 och 2023.

Totaleffekt i MW för alla solcellssystem i Sverige

Den totala effekten från solcellsanläggningar i Sverige uppgår nu till hela 3 973 MW. Den största ökningen av installerade MW såg man mellan 2021 och 2023.

Andel solcellsanläggningar under 20 kW

Andelen mikroproducenter av solel ökar också. 2017 var 84 %. I början av 2024 var den siffran 91 %. Den största procentuella ökningen, alltså från 86 till 91 %, skedde mellan 2021 och 2023.

Den totala årsproduktionen från alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige motsvarar cirka 1,1 % av den totala elproduktionen i Sverige 2022. Detta enligt siffror från Svensk Solenergi.

Statistiken över antal nätanslutna solcellsanläggningar förs utav Energimyndigheten och nedan har vi sammanställt hur utvecklingen sett ut år för år sedan 2017 fram till idag.

Tabeller med statistik om solceller i Sverige

Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2017
Antal nya solcellsanläggningar: 6 100 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2017: 15 300 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 84 %
Effektökning: 90 MW
Total effekt år 2017: 231 MW
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2018
Antal nya solcellsanläggningar: 10 200 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2018: 25 500 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 84 %
Effektökning: 180 MW
Total effekt år 2018: 411 MW
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2019
Antal nya solcellsanläggningar: 19 000 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2019: 44 000 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 86 %
Effektökning: 287 MW
Total effekt år 2019: 698 MW
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2020
Antal nya solcellsanläggningar: 21 800 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2020: 65 800 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 86 %
Effektökning: 391 MW
Total effekt år 2020: 1 089 MW
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2021
Antal nya solcellsanläggningar: 26 560 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2021: 92 360 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 86 %
Effektökning: 504 MW
Total effekt år 2021: 1 593 MW
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2022
Antal nya solcellsanläggningar: 55 331 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2022: 147 691 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 89 %
Effektökning: 791 MW
Total effekt år 2022: 2 384 MW
Antal nätanslutna solcellsanläggningar 2023
Antal nya solcellsanläggningar: 103 935 st
Totalt antal solcellsanläggningar 2022: 251 626 st
Andel solcellsanläggningar under 20 kW: 91 %
Effektökning: 1 589 MW
Total effekt år 2023: 3 973 MW

Total installerad effekt

Den totalt installerade effekten från solcellsanläggningar i Sverige uppgick vid årsskiftet 2023/2024 till 3 973 MW, vilket är en ökning med cirka 66 % från föregående år.

I Sverige är 91 % av alla solcellsanläggningar på mindre än 20 KW, vilket vanligtvis innebär att de har installerats av privatpersoner på privata fastigheter. Under 2024 förväntas den totala effekten från solcellssystem på mindre än 20 kW öka i stadig takt, men förmodligen inte lika fort som 2023.

Installerad effekt år för år
Installerad effekt i Sverige år 2017: 231 MW
Installerad effekt i Sverige år 2018: 411 MW
Installerad effekt i Sverige år 2019: 698 MW
Installerad effekt i Sverige år 2020: 1 089 MW
Installerad effekt i Sverige år 2021: 1 593 MW
Installerad effekt i Sverige år 2022: 2 384 MW
Installerad effekt i Sverige år 2023: 3 973 MW

Solcellsparker i Sverige

Solcellsparker i Sverige

I Sverige finns det 2024 98 stycken solcellsparker som har en effekt på mer än 1 MW. Dessa solcellsparker drivs antingen av stora företag eller som andelsparker, vilket innebär att företag eller privatpersoner kan köpa andelar i solcellparken.

I slutet av 2024 planeras öppnandet av en särskilt stor solcellspark i Studsvik, Nyköpings kommun. Den kommer ha en yta på 23 hektar och en årsproduktion på 25 GWh elektricitet.

Nedan finns en lista på ett flertal driftsatta solcellsparker i Sverige som har en effekt på minst 0,5 MW.

Solcellspark

Ort

Produktion GWh/år

Effekt MW

HSB Solpark

Strängnäs

13

14

Tågra Solcellspark

Sjöbo

5,8

Nya Solevi

Säve

5,5

5

Väla Solpark

Ödåkra

4,5

Östersund Solpark

Östersund

3

3

Solsidan

Varberg

3

2,7

Törneby Solpark

Kalmar

2,3

Karlskrona Solpark

Karlskrona

1,2

1

Apotea

Morgongåva

1,4

1,5

Lindbäcks

Piteå

0,85

1,2

Mega-sol

Arvika

1

Solparken, Västerås

Västerås

1,2

1

Nöbble Solpark

Kalmar

0,6

0,6

Skedala

Halmstad

0,45

0,50

Solinstrålning i Sverige

solinstrålning i Sverige

Solinstrålning används som ett mått på hur mycket energi det finns på en specifik yta under en viss tidsperiod. Normalt brukar man mäta solinstrålningen på en yta av en kvadratmeter under en dag eller under ett år.

Det är tack vare solinstrålningen som solcellerna kan producera energi genom att omvandla solens strålar till elektricitet.

I Sverige var den genomsnittliga solinstrålningen 977 kWh/ m² under år 2021, vilket är lite mindre än året innan. Men sett över ett längre perspektiv ökar solinstrålningen i Sverige år för år.

Mängden solinstrålning skiljer sig lite över Sverige men generellt brukar solinstrålningen ligga på 800 kWh/m² i norra Sverige och upp till 1 200/m², i södra Sverige. I mellersta Sverige brukar solinstrålningen ligga på mellan 1 000 – 1 100 kWh/m² och år.

Nedan ser du data från SMHI som visar genomsnittlig solinstrålning för flertalet platser i Sverige.

Solinstrålning per år
Stockholm: 975 kWh/m²
Göteborg: 1 000 kWh/m²
Lund: 1 000 kWh/m²
Norrköping: 975 kWh/m²
Växjö: 925 kWh/m²
Visby: 1 050 kWh/m²
Öland: 1 050 kWh/m²
Umeå: 950 kWh/m²
Kiruna: 800 kWh/m²
Falsterbo: 1 025 kWh/m²
Falun: 950 kWh/m²

Antal soltimmar

Sverige har relativt många soltimmar per år, vilket är de timmar som solen lyser med en solinstrålning på minst 120W/m².

Under år 2019 var antal soltimmar i Stockholm 1 960 timmar, Luleå hade totalt 2 008 soltimmar, Lund 1 823 soltimmar och Gotland hade hela 2 217 soltimmar under året.

Det innebär att förutsättningar för att få en bra produktion av elektricitet genom solceller är goda över hela landet. Minst soltimmar hade man i Kiruna som kom upp i 1 436 soltimmar under år 2019.

Antal soltimmar per år 
Stockholm: 1 960 timmar
Norrköping: 1 917 timmar
Göteborg: 1 751 timmar
Kiruna: 1 436 timmar
Visby: 2 217 timmar
Luleå 2 008 timmar
Lund 1 823 timmar

Antal solcellsföretag i Sverige

Det finns idag ett stort antal solcellsföretag spridda över hela Sverige vilket innebär att det går att finna ett installatörer på varje ort runt om i landet.

För tillfället har branschorganisationen Svensk Solenergi 253 stycken medlemmar som är registrerade som solcellsföretag.

Sedan finns det säkerligen minst lika många solcellsinstallatörer till som inte är registrerade som medlemmar hos branschorganisationen.

Genom SolcellsOfferter kommer du enkelt i kontakt med certifierade och kvalitetssäkrade över hela landet för att jämföra offerter.

Fungerar solceller bra i Sverige?

I Sverige finns det mycket goda förutsättning för solceller. Sverige har många soltimmar varje år och en bra solinstrålning vilket är jämförbart med Norra Tyskland. Det betyder att det är lönsamt att investera i en solcellsanläggning i Sverige, oavsett om man bor i norra, mellersta eller södra Sverige.

Bäst förutsättningar finns det längs med havskusten men även inåt land så är förutsättningarna mycket bra. I exempelvis Stockholm har solinstrålning varit på 1002 kWh/m² under år 2019.

Med dagens priser är återbetalningstiden cirka 10-14 år. Därefter kan man erhålla reducerade energikostnader i upp till ytterligare 20 år.

Är solceller lönsamt här?

En av orsakerna till att många privatpersoner väljer att installera solceller för sina fastigheter är att en investering i solceller kan bli mycket lönsam. Man får i princip alltid tillbaka de pengar som man har betalat för sin solcellsanläggning under dess livsstid.

Det innebär att en investering i solceller kan vara ett bra sätt att få en bra avkastning på sitt kapital, jämfört med många andra investeringsformer eller sparandet på banken. Man brukar prata om återbetalningstiden på solceller, vilket är hur lång tid det tar innan du kan räkna hem den initiala investeringen.

Om man har en normalstor villa som har en energiförbrukning på cirka 20 000 kWh per år kan man investera i en solcellsanläggning på 10 kW. En solcellsanläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år.

Det innebär att man har möjlighet att kunna producera hälften av sin fastighets elförbrukning. Totalpriset för en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 150 000 kronor.

Om en solcellsanläggning producerar 10 000 kWh per år och priset per kWh är 1,20 kronor blir besparingen varje år 12 000 kronor.

Det betyder att investeringen på 150 000 kronor blir återbetald inom 12,5 år. Därefter får man en kostnadsbesparing på 12 000 kronor om året i ytterligare 15 – 20 år, vilket ger en bra avkastning totalt på sin investering i en solcellsanläggning.

Lönsamhetskalkyl solcellsanläggning på 10 kW i Sverige
Solceller inklusive installation: 150 000 kr
Årlig elproduktion: 10 000 kWh
Elpris per kWh: 1,20 kr
Total nedsättning av energikostnader/år:  12 000 kr
Uppskattad återbetalningstid 12,5 år

Dessutom är chanserna stora att en fastighet som har en solcellsanläggning installerad ökar i värde. Det innebär att man kan få ut mer för sin fastighet i samband med en framtida försäljning.

En annan vinst, som inte kan räknas i kronor, är att man också bidrar till en bättre miljö då man använder sig av förnybar energi.

Dessutom så blir man även leverantör av grön el då man säljer sin solel på elmarknaden. Det gör att man också bidrar till att andra får tillgång till grön el.

Prognos för solenergi i Sverige

Energimyndigheten släpper två gånger årligen en kortsiktsprognos för Sveriges energianvändning och energitillförsel. I denna prognos nämns också solenergi, vilket du kan läsa mer om nedan.

Effekten från solenergi kommer att öka rejält. Från dagens nivåer på omkring 2,4 TWh kommer Sverige producera 5,4 TWh 2025 enligt Energimyndighetens senaste rapport som släpptes mars 2023. Effekten från en annan förnybar energi. Alltså bland annat vindkraften, kommer också att öka kraftigt fram till 2025. 

2024 års lite lägre elpriser är en av de faktorer som tyder på att lite färre solcellsanläggningar kommer installeras 2024 jämfört med 2023.

Energimyndigheten tror att 65 000 solcellsinstallationer kommer att utföras 2024. Det är drygt 30 % färre än 2023, men samtidigt klart fler installationer än 2022.

Energimyndigheten säger själva att viktiga faktorer som påverkar deras prognos är Sveriges inflation, kriget i Ryssland och skiftande elpriser i Sverige och resten av Europa.

Att fler installerat solceller än man tidigare har prognostiserat beror till viss del på att kravet på bygglov har avskaffats, att alla från och med januari 2023 kan erhålla ett grönt avdrag på 20% av totalkostnaden för solcellsanläggningen och att priserna för solceller fortsätter att sjunka.

En annan faktor är att det har visat sig vara lönsamt att investera i solceller då man får en bra avkastning under en lång tid framöver. Dessutom har fler fastighetsägare blivit mer miljömedvetna vilket också är en bidragande orsak till att flera personer installerar solceller för att producera egen grön elektricitet.

Vanliga frågor

Ger svenska staten bidrag för solceller?

Ja, idag får du en skattereduktion för grön teknik som medför att du får ett prisavdrag på 20 % av totalkostnaden för din solcellsanläggning.

Två viktiga krav för att få bidraget är att du ska ha en beskattningsbar inkomst att dra av bidraget från, och att du ska äga den fastighet där solcellerna ska installeras.

Klarar solceller av den svenska vintern?

Ja, solceller klarar av den svenska vintern. Men att ha solceller på vintern betyder samtidigt att produktionen av solel är lägre än normalt. Då vintrarna i Sverige är mörka är produktionen av solel som högst under vår, sommar och höst.

Är det värt det att skaffa solcellsbatteri i Sverige?

Det beror på. Om du tänkt att lagra egenproducerad solel i solcellsbatteriet är det generellt inte värt det, men tecknar du dig för en nätutjämningstjänst som CheckWatt är det i regel värt det att skaffa solcellsbatteri.

Som reglerna ser ut idag får du ett grönt avdrag på 50 % om du installerar ett solcellsbatteri för eget bruk, men om du installerar ett solcellsbatteri för att använda det med en nätutjämningstjänst får du inget avdrag alls.

Vilka underhållskrav har solceller i Sverige?

Underhållskravet för solceller på svenska villatak är minimalt. Vanligtvis försvinner snö från solcellerna tack vare solcellernas lutning, och smuts och skräp försvinner generellt tack vare regnet. En ha en fackman som kontrollerar hela solcellssystemet med jämna mellanrum är samtidigt en bra idé.

Kan man ha solceller off grid i Sverige?

Ja, det är tekniskt möjligt men vanligtvis både dyrt och osmidigt. För att ha solceller off grid året runt krävs starka solcellsbatterier som klarar av att lagra rikligt med solel, och idealt även ett reservaggregat som kan producera el när det är mörkt och kallt, exempelvis på vintern.

När man bor i Sverige är det bäst att ha en nätansluten solcellsanläggning som innebär att du både kan köpa och sälja solel av nätägaren.

Hur miljövänligt är solceller jämfört med Sveriges andra energislag?

Jämför du med Sveriges alla energislag är solceller ungefär lika miljövänligt som vindkraft och vattenkraft. Det är betydligt mer miljövänligt än naturgas, olja och kol. Allt som allt är solceller ett av Sveriges mest miljövänliga energislag.

Skribent:
Dela på sociala medier