Solcellspark – Så fungerar en solpark

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solcellspark

Solcellsparker som installeras på marken har funnits i Sverige i 10 år och blir allt mer vanliga att bygga. Kanske du är markägare eller lantbrukare och funderar på att utnyttja din mark till att bygga en solcellspark? Eller kanske du bara vill lära dig lite mer om ämnet.

I denna artikeln går vi igenom mer om solparker, vad det är för något, vem som kan bygga solcellspark och annan användbar information!

Vad är en solcellspark?

En solcellspark

En solcellspark, eller solpark som det också kan kallas, är ett stort solkraftverk som installeras på marken och används för kommersiellt bruk. Oftast placeras den på en stor äng eller åker.

Solcellsparken består av ett stort antal solpaneler som omvandlar solens strålar till solel. Tack vare den stora mängd energi solparkerna kan utvinna är de lönsamma att bygga och kommersiellt görbara. Detta gör att stora företag och statliga instanser ser dem som en attraktiv investering.

Kan vem som helst bygga en solpark?

Solcellsparker behöver byggas på ett stort område, vilket den som ska bygga en solpark behöver ha tillgång till. Det kan vara antingen ett stort företag, statliga insatser men också privatpersoner som driver verksamhet och vill producera eller sälja sin solel.

Oftast är det större företag eller statliga insatser som bygger solparker som en investering.

Vad krävs för att bygga en solcellspark?

Det finns ett par grundläggande saker som behöver uppfyllas för att det ska vara möjligt att bygga en solcellspark. De två viktigaste är tillgång till stor yta och närhet till elnät som klarar den höga belastningen.

Stor yta

Du behöver ha en stor yta för att kunna bygga en solcellspark. Det kan till exempel vara en stor äng eller åker. Ju större yta du har, desto mer solceller kan du ha och desto mer solenergi kan du producera.

Närhet till elnät som klarar den höga belastningen

Det är viktigt att kontrollera att elnätet vid platsen klarar den höga belastningen av en solpark. Det kan man kontakta elnätsägaren för att ta reda på. Om du inte kollar upp detta innan kan du behöva förstärka elnätet vilket kan bli väldigt kostsamt.

Det är också bra om sträckan mellan solcellsanläggningen till inkopplingspunkten inte är för lång, detta eftersom det kan generera höga anslutningskostnader.

Tre kända solcellsparker i Sverige

I Sverige finns det idag ett närmare tjugotal aktiva solcellsparker. Nedan kan du läsa mer om tre utav dem.

HSB Solpark, Strängnäs

hsb solcellspark

HSB är en kooperativ bostadsrörelse som ville bygga en solcellspark för att kunna erbjuda sina bostadsrättsföreningar solel till ett förmånligt pris. Såklart ville de också bidra till omställningen till förnybar energi.

I april 2020 påbörjades bygget av HSB Solcellspark. Efter 20 veckor var parken färdigställd och den blev hela 35 hektar (350 000 kvadratmeter).

  • Installerad effekt: 14 Megawatt

Tågra Solcellspark, Sjöbo

sjöbo solcellspark

På en yta av ungefär 16 fotbollsplaner ligger Tågra Solcellspark, i Sjöbo kommun. Solcellsparken är byggd i privat regi av solcellsföretaget Svea Solar.

Anledningen till att parken byggdes just i Sjöbo beror på bra markförhållanden, rätt solnedstrålning och att markägaren Karl-Axel Dahlgren är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.

  • Installerad effekt: 5.8 Megawatt

Nya Solevi, Säve

nya solevi solcellspark

Ett av Sveriges största solcellspark, Nya Solevi, ligger bredvid den nedlagda flygplatsen Säve i Göteborg. Parken har byggts i samarbete mellan Serneke, Svea Solar, ABB och Göteborg Energi.

Något unikt med parken är att en del av den är avsatt till privatpersoner. Du som privatperson kan där hyra solcellspaneler och därmed vara med i den förnybara omställningen även fast du inte har ett tak att sätta solceller på.

  • Installerad effekt: 5 Megawatt

Vanliga frågor

Vad kostar en solcellspark?

En solcellspark kostar ungefär 13 miljoner kronor per installerad MW enligt en kostnadsrapport publicerad av Energimyndigheten. En solpark på 5 MW har därmed en kostnad på ca 65 miljoner kr.

Vilka är det som bygger solparker?

Det är generellt stora energiföretag och statliga organisationer som investerar i solparker. Riktigt stora solcellsparker kräver i normalfallet många större investerare.

Hur stor yta kräver en solpark?

En solpark med en produktionseffekt på 1 MW kräver i regel en markyta på 1 hektar. En solpark på 5 MW och 10 MW kräver ungefär 5 respektive 10 hektar i markyta.

Kräver en solcellspark bygglov?

Nej, så länge solparken inte ska ligga på detaljplanerat området krävs inget bygglov. Transformatorn kräver dock bygglov ifall en sådan behövs. En bygganmälan till länsstyrelsen krävs också. 

Vilken är världens största solpark?

Det är Bhadlar Solar Park i Indien som är världens största solpark. Den solparken har en maxeffekt på 2,25 GW (2 250 MW) och den byggdes 2017. Solparken byggs ut regelbundet, så sannolikt får den en ännu högre toppeffekt i framtiden.

Du kan se en lista på fler solcellsparker och annan statistik i vårt inlägg om solceller i Sverige.

Skribent:
Dela på sociala medier