Solkraft – Så fungerar olika typer av solkraftverk

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solkraft

Vill du lära dig mer om solkraft och solkraftverk? Då har du kommit helt rätt. I denna artikeln går vi igenom allt du behöver veta och lite till.

Vad är solkraft?

Solkraft är storskalig och kommersiell produktion av el med hjälp av solenergi. Solkraft skapar el med hjälp av solpaneler, solfångare eller termisk solkraft.

Ett begrepp i kontrast till solkraft är solel som främst syftar på mikroproducerad el från privatpersoner som har solceller på taket.

Olika typer av solkraftverk

Det finns tre typer av solkraftverk som används i störst utsträckning. Dessa tre är solpaneler, solfångare och termisk solkraft. Här nedanför kan du läsa mer om vardera.

Solpaneler

solcellsanläggning solkraftverk

Ett större solkraftverk bestående av solpaneler monteras ofta på en stor yta på marken. Denna typ av solkraftverk kallas även för solcellsparker. Vanligtvis byggs dessa utav kommersiella företag i syfte att sälja de stora mängder solel som produceras.

Solfångare

solfångare som producerar solkraft

Solenergi kan användas till att värma upp varmvatten men också inomhusluft, detta med hjälp av en solfångare. Solfångaren innehåller ett medium, som vanligtvis är vatten eller glykol. Detta medium värms upp av solen och tar sig sedan till en så kallad ackumulatortank via en värmeväxlare.

Termisk solkraft

termisk solkraft

Termisk solkraft använder optiska speglar eller linser för att rikta en stor mängd solenergi till en mindre koncentrerad yta. Det kan användas till att producera förnybar värme, kyla och elektrisk energi.

Går det att ha elavtal med solkraft?

Om du inte vill producera solenergi själv kan du teckna ett elavtal med solkraft. Då kommer solkraften från en solcellspark som fångar in solens strålar och därefter omvandlar dem till el.

Det är inte svårt att teckna ett elavtal med solkraft. När du tecknar ett elavtal hos en elleverantör kan du helt enkelt välja solkraft som energikälla. Detta är något du kan göra hos de allra flesta leverantörer.

Det kan dock vara bra att veta att många svenska elbolag erbjuder en mix av olika kraftslag. Därför finns det inte alltid garantier för att det endast är elektricitet från solkraft som kommer via ditt eluttag. Detta är något du behöver säkerställa med din elleverantör.

Går det att producera solkraft i Sverige?

Det går absolut att producera solkraft med hjälp utav solceller i Sverige. I mellersta Sverige går solinstrålningen faktiskt att jämföra med länder som Tyskland och Belgien, den enda nackdelen är att vi har väldigt mörka vintrar.

Faktum är att branschorganisationen Svensk solenergi menar att solel skulle kunna stå för 10% av Sveriges elförsörjning, något som går att läsa om i en nyproducerad artikel i tidningen Energi.

Det är många som tror att det krävs ständigt strålande solsken för att det ska vara möjligt att producera solkraft. Men så är inte fallet. Faktum är att dagsljus är allt som krävs.

Hur effektivt anläggningen är planerad har stor betydelse, till detta hör exempelvis i vilket väderstreck och lutning den är installerad i.

En välplanerad solcellsanläggning eller solkraftverk i norra Sverige, som i teorin har sämre förutsättningar, kan producera mer solkraft än en sämre planerad anläggning längs kusterna och på Öland och Gotland som har desto bättre förutsättningar.

Fördelar & nackdelar med solkraft

Fördelarna med solkraft är helt klart fler än nackdelarna. Men med detta sagt finns det ändå, som med så mycket annat, även väsentliga nackdelar man som konsument bör ha vetskap om.

Nedan kan du ta del av både fördelarna och nackdelarna.

Fördelar

  • Inga växthusgaser eller andra utsläpp släpps ut under drift.
  • Solen är en förnybar energikälla.
  • Solen är en gratis resurs till skillnad från exempelvis olja och kol.
  • Inga restprodukter genereras av solpanelerna när de är i drift.
  • Solkraft har en mycket liten påverkan på den biologiska mångfalden.

Nackdelar

  • Solcellsparker som placeras på marken tar mycket plats.
  • När solen inte är lika aktiv, under vintermånaderna, är elproduktionen mycket lägre.
  • Solkraft går bara att använda när det är ljust och varierar därmed i och med den globala solinstrålningen.

Vanliga frågor

Kan man ha ett eget solkraftverk hemma?

Ja! Genom att köpa solpaneler och installera dem på ditt tak kan du ha ett eget solkraftverk hemma. Faktum är att fler svenskar än någonsin investerar i en egen solcellsanläggning just nu och därmed sänker sina energikostnader.

Hur mycket solkraft produceras i Sverige?

Under förra året producerades strax under 1% av Sveriges energiförbrukning av nätanslutna solkraftverk. Framtiden för solkraft ser dock ljus ut och de närmsta åren förväntas denna andel öka markant.

Är solkraft bättre än vindkraft?

En mix av förnyelsebara energikällor är att föredra. Det ger en mer stabil produktion. Sol- och vindkraft kompletterar varandra bra, både över året och dygnet.

Är solkraft dyrare än andra energikällor?

Det beror på hur man ser det. Det är idag dyrare för kommersiella aktörer att bygga solkraft gentemot exempelvis vindkraft, men priset för solkraft sjunker hela tiden världen över.

Om du installerar ett eget solkraftverk hemma i form av en solcellsanläggning är det däremot billigare, då du slipper betala exempelvis elnätsavgift och skatt på all el du köper. Du producerar istället delar av ditt hushålls energibehov själv och sänker därmed din elräkning.

Är solkraft en hållbar energikälla?

Ja, solkraft är en hållbar energikälla. El man tillverkar med solkraft bidrar inte med några växtgasutsläpp när de väl är monterade där de ska vara. Det finns en viss miljöpåverkan vid tillverkningen av solceller och annan hårdvara som behövs, samt vid transporten och installationen. Men allt som allt är solkraft en mycket hållbar energikälla som är betydligt bättre än exempelvis kol, olja och naturgas.

Är solkraft samma sak som solel?

Både solkraft och solel syftar på el som man tillverkar med hjälp av solenergi. Men med solkraft syftar man på storskalig produktion av el med hjälp av solenergi, medan man med solel syftar på mikroproduktion av el med hjälp av solenergi.

Kan solkraft användas i bostäder?

Ja, du kan användaa solkraft i din bostad. I princip alla elbolag erbjuder gröna elavtal där du bara köper in el som kommer från solkraft.

Hur påverkas solkraft av geografisk plats och klimat?

Ju mer solinstrålning en plats har desto bättre förutsättningar har man för att använda solkraft. I Sverige är solinstrålningen relativt hög, men i länder med stora öknar är förutsättningarna än bättre för exempelvis termisk solkraft som idealt ska ha stark och konstant solinstrålning.

Vilka är de senaste innovationerna inom solkraftsteknik?

Inom solkraftsteknik är en av de största innovationerna att det ska bli mer effektivt att lagra den el som produceras. Andra viktiga innovationer är att det ska gå att tillverka mer el med hjälp av samma mängd solceller som tidigare, och att solceller ska kunna massproduceras på ett ännu mer effektivt sätt.

Hur bidrar solkraft till att minska koldioxidutsläpp?

Solkraft bidrar med minskade koldioxidutsläpp då man tillverkar el utan vare sig buller, rök eller utsläpp. Att exempelvis elda med kol eller olja är rena mardrömmen för klimatet då man således släpper ut mycket växthusgaser.

Skribent:
Dela på sociala medier