Solfångare: Pris för solvärme & skillnaden mot solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
Solfångare

Solfångare, som är släkt med solceller, utnyttjar solens strålar för att skapa solenergi. De är byggda för att värma upp anläggningar av olika slag; i huvudsak hus, tappvarmvatten och pooler.

I denna artikeln går vi igenom allt du behöver veta om solfångare; vad det är för något, hur de fungerar, vad det finns för olika typer av solfångare men också skillnaden gentemot solceller.

Häng med i denna artikeln för att lära dig mer!

Vad gör en solfångare?

solfångare på tak

En solfångare är en modul som omvandlar solenergi till värme, det vill säga solvärme. Solvärmen kan sedan nyttjas till varmvatten men också för uppvärmning av pool eller hushållets vatten. Även solceller kan värma pooler.

Många blandar ihop solfångare med solceller, men dessa har två helt skilda användningsområden. Vad skillnaden är kan du läsa mer om längre ned i denna guide.

Hur fungerar solvärme?

Inuti solfångaren finns en substans, vanligtvis en vätska, som värms upp av solens strålar. Vätskan transporteras därefter till en lagringstank där vätskan kan reglera värmen för att exempelvis värma upp dina element, ditt varmvatten eller din pool.

När du använder solfångare för uppvärmning kallas det för solvärme. Solfångare fungerar som allra bäst under sommaren då det är mer sol då än på resterande tid av året.

Under andra årstider behöver solfångare kompletteras med ett annat värmesystem såsom värmepump eller liknande.

Det är lätt att tro att solfångare är en invecklad process men faktum är att det är en relativt enkel process.

1. Solen värmer upp substansen i solfångaren

Det är med solen hela processen börjar. När solens strålar träffar solfångaren värms vätskan som finns inuti solfångaren upp.

2. Vätskan transporteras till lagringstanken

När väskan inuti solfångaren har blivit uppvärmd transporteras den vidare till en tank där den ska lagras. Det kan ske antingen direkt eller via en så kallad värmeväxlare, det beror på vilken solfångare man använder.

3. Värme lagras fram tills den används

När vätskan landat i lagringstanken stannar det där tills det ska användas. Tanken har en bra isolering och kan därmed behålla vätskan varm utan någon större värmeförlust.

Vad är skillnaden mellan solfångare & solceller?

Det är inte alla som vet skillnaden mellan solfångare och traditionella solceller. Det är faktiskt inte lätt att se med blotta ögat eftersom de kan se väldigt lika ut. Faktum är att de bygger på helt olika tekniker och har dessutom olika användningsområden.

Detta är skillnaden mellan de två:

 • Solfångare omvandlar solenergi till värme, det vill säga solvärme. Den kan sedan nyttjas till uppvärmning av hushållet, varmvatten eller exempelvis pool.
 • Solceller omvandlar solenergi till elektricitet, det vill säga solel. Den används i första hand till hushållet på samma sätt som el från det traditionella elnätet.

Vad kostar solfångare?

Vad solfångare kostar beror på vilken typ det är och därefter hur effektiva produkter du vill ha. Du kan räkna med allt mellan 5 000 kr upp till 50 000 kr beroende på typ och storlek på anläggningen.

Nedan kan du se cirkapriser på vad det kan kosta att köpa solfångare inklusive installation till en normalstor villa.

Priser för solfångare:
Plana solfångare: 20 000 – 30 000 kr
Solfångare för pool: 5 000 – 10 000 kr
Luftsolfångare: 10 000 – 15 000 kr

Möjligt att använda ROT-avdrag

När man installerar solfångare kan man använda ROT-avdrag för själva installationsarbetet.

Då kan man dra av 30% av arbetskostnaden (dock max 50 000 kr per person och år). Det finns vissa krav man behöver uppfylla för att få nyttja ROT-avdraget, de finner du på Skatteverkets hemsida.

Det nya avdraget för grön teknik, som bland annat ger 20% i avdrag på totalkostnaden för en solcellsanläggning, gäller alltså inte för solfångare.

Olika typer av solfångare

vakuumsolfångare

Det finns olika typer av solfångare varav de två vanligaste i Sverige är plana solfångare och vakuumrörsolfångare. Vi lär dig mer om dessa två men också andra alternativ nedanför!

Plana solfångare

Plana solfångare är en av de två vanligaste typerna av solfångare i Sverige och har funnits så långt tillbaka som till 80-talet. De har en lång livslängd men har också ett bra pris.

Plana solfångare, som fungerar fint att placera direkt på taket, fungerar ungefär på samma sätt som ett växthus. Detta eftersom den består av en inglasad låda. Inuti denna lådan finns det rör där den vattenbaserade substansen flödar och värms upp.

Vakuumrörssolfångare

Vakuumrörsolfångare, som också är ett vanligt alternativ i Sverige, är bättre isolerade än de plana solfångarna. Det gör att man kan få mer värme under exempelvis vintern och hösten när det är svalare i Sverige.

Vakuumrörsolfångaren fungerar på så sätt att det har ett mindre rör med en vätska som i sin tur omsluts av ett större genomskinligt rör. Emellan dessa rör sugs luften ut för att bilda vakuum, därav namnet på denna solfångaren. Värme har svårt att röra sig i vakuum, därmed hålls vätskan isolerad mycket bra här.

Luftsolfångare

Luftsolfångare är vanligt att man använder i lågenergihus eller energibostäder där luftcirkulationen kan vara bristande.

Faktum är att en dålig luftcirkulation kan leda till både allergier och andra sjukdomar vilket gör att en luftsolfångare verkligen fyller en viktig funktion. Detta genom att skapa ett bättre inomhusklimat genom att öka luftfuktigheten och luftcirkulationen.

Solfångare för pool

Denna typen av solfångare, som nyttjas för att värma upp pooler, är ofta väldigt enkelt utformade. För att uppvärmningen ska bli effektiv behöver solfångarens yta motsvara i alla fall 50 – 75 % av poolens yta.

Fördelar med solfångare

Det finns många fördelar med solfångare. Funderar du över att installera solfångare kommer du förmodligen inte ändra dig nu. Några av fördelarna med solfångare är följande:

 • Låga driftskostnader. Energiutvinningen sker utan tillskott av energi. Den enda energin som behövs är för att driva cirkulationen som förflyttar värme från solfångaren dit den ska, såsom till din bostad eller pool. Därmed är driftskostnaderna väldigt låga, i princip obefintliga. Det finns faktiskt inte många värmekällor som kan slå solfångarens låga driftskostnader.
 • Spara pengar. Det är såklart inte gratis att installera din solfångare men när den väl är på plats har du möjlighet att spara mycket pengar, eftersom att solvärme hjälper dig att minska elförbrukningen i din villa.
 • Låg miljöpåverkan. Solfångare ger i princip inga utsläpp och kräver inte energi för att i sin tur utvinna energi, därmed har de en mycket liten påverkan på miljön.

Nackdelar med solfångare

Det finns desto fler fördelar med solfångare jämfört med nackdelar. Men såklart är det viktigt att inte bara titta på fördelarna utan också nackdelarna som finns innan man bestämmer sig för att installera en solfångare.

 • Kan påverka miljön indirekt. Som vi tog upp som en fördel så ger solfångare i princip inga utsläpp och kräver heller inte energi för att i sin tur utvinna energi. Däremot kan de påverka miljön indirekt genom exempelvis tillverkning och transport.
 • Kräver komplettering under andra årstider än sommaren. Under andra årstider än sommar i Sverige behöver solfångare normalt kompletteras med ett annat värmesystem såsom värmepump eller liknande. Speciellt för ett hushåll med en genomsnittlig användning.

Hur installerar man solfångare?

Det finns ett par olika tillvägagångssätt för att installera en solfångare på rätt sätt. Vilket sätt som bör användas beror egentligen på vilka förutsättningar det finns på platsen där du tänkt placera solfångaren.

 • Infälld installation. Delar av teglet på bostaden plockas bort och ersätts istället med solfångaren. Detta är en av de vanligaste metoderna eftersom många ser den som mest estetiskt tilltalande.
 • Utanpåliggande installation. I denna installationen monteras solfångaren utanpå takmaterialet. Den är ofta mer prisvärd jämfört med en infälld installation.
 • Installation på väggställning. Denna metod lämpar sig bäst för platta tak eller för väggmontering på stora fastigheter. Solfångarna installeras på en ställning som sedan vinklas upp för att möta solens strålar.
 • Fristående installation. Om ingen av ovanstående installationsmetoder lämpar sig, vilket exempelvis kan vara på grund av att takets läge, så kan en fristående installation användas. Det kan göras på olika sätt men ofta via en fristående ställning på marken.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de allra vanligaste frågorna vi får kopplat till solfångare och solvärme.

Skiner solen tillräckligt i Sverige för att använda solfångare?

Solfångare fungerar som allra bäst under sommaren i Sverige då det är mer sol än resterande årstider. Under resterande tid under året behöver solfångare vanligtvis kompletteras med ett annat värmesystem såsom värmepump.

Är solfångare och solceller samma sak?

Nej, det är faktiskt inte samma sak. Solfångare producerar solvärme som du kan använda till exempelvis varmvatten medan solceller producerar solel, det vill säga el du kan använda i ditt hushåll.

Varför installera solfångare?

Det är ypperligt för dig som vill producera solvärme antingen för exempelvis varmvatten till bostaden eller till din pool. I genomsnitt sänker du också dina driftkostnader genom att installera en solfångare.

Vilken är den vanligaste typen av solfångare?

I Sverige är de vanligaste typerna av solfångare plana solfångare och vakuumrörsolfångare. Utöver det finns det solfångare för pool och luftsolfångare men de är inte lika vanliga i Sverige, inte än iallafall.

Vad har solfångare för verkningsgrad?

Solfångare har en verkningsgrad på mellan cirka 60–80 %. Det är betydligt mer än verkningsgraden för solceller som vanligtvis ligger på mellan 18–22 %. Sen går det inte att jämföra verkningsgraden rakt av då solfångare tillverkar värme och solceller tillverkar el.

Finns det några statliga bidrag för att installera solfångare?

Ja, du får använda ROT-avdraget för att installera solfångare. Det gröna avdraget gäller bara för solceller, solcellsbatterier och laddningsboxar.

Vad har solfångare för underhållskrav?

Solfångare har ett lågt underhållskrav. Det du behöver göra är att rengöra systemet med jämna mellanrum och ta bort eventuella föremål som blockerar vattenflödet.

Hur länge håller en solfångare?

En solfångare håller vanligtvis i minst 25 år innan man märker av att anläggningens effekt har blivit märkbart lägre.

Skribent:
Dela på sociala medier