Nytt grönt avdrag för solceller: Få 20% tillbaka från och med 2024

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
Grönt avdrag

För dig som vill investera i solceller finns det nu en helt ny skattereduktion som du kan använda och som ersätter det tidigare solcellsbidraget och det vanliga ROT-avdraget.

Den nya skatteavdraget för solceller går under namnet grönt avdrag och ger dig som privatperson 20% tillbaka när du köper solceller, vilket dras av direkt på fakturan.

Fördelen med det nya avdraget är att du till skillnad mot det tidigare solcellsbidraget slipper den komplicerade ansökningsprocessen och väntetiden på att få dina pengar utbetalda.

Din skattereduktion på 20% dras av direkt på fakturan och solcellsföretaget sköter det administrativa på egen hand med Skatteverket.

Skatteavdraget låg tidigare på 15%, men har från och med den 1:a Januari 2023 höjts.

På grund av det nya avdraget är det väldigt högt tryck hos solcellsföretagen just nu, så vill du få din anläggning installerad inom kort bör du skapa en offertförfrågan redan nu!

För vad gäller det nya skatteavdraget?

Det nya gröna avdraget som börjar gälla från och med den 1 januari år 2023 kan användas vid köp av följande grön teknik:

  • Solcellsanläggning (20% avdrag)
  • Solcellsbatteri  (50% avdrag)
  • Laddbox till elbil  (50% avdrag)

Oavsett typen av grön investering är maxbeloppet för avdrag 50.000 kr per år, förutsatt att du betalt motsvarande belopp i skatt.

Vid köp utav en solcellsanläggning uppgår skattereduktionen till 20% av både material- och arbetskostnader, med andra ord 20% av din totalinvestering.

Det gröna avdraget gäller inte bara för solceller utan också för installation av lagringskapacitet som exempelvis ett solcellsbatteri. I detta fall kan du erhålla 50% i grönt avdrag för både arbete och material.

Slutligen gäller även den nya skattereduktionen för installation av laddbox, så att du kan ladda din elbil hemma vid bostaden. När du installerar en laddstolpe kan du erhålla ett avdrag på 50% av den totala kostnaden, alltså både för arbete och för material.

Det nya avdraget för grön teknik avser i dagsläget enbart privatpersoner, till skillnad från det tidigare bidraget som även bostadsrättsföreningar och företag kunde ansöka om.

Så nyttjar du det gröna avdraget

När du ska vill installera en solcellsanläggning behöver du först välja den leverantör som ska leverera solceller och installera dessa.

Enklast och säkrast är att kostnadsfritt begära in upp till tre stycken offerter från certifierade solcellsföretag på din ort genom oss på SolcellsOfferter.

När du har fått offerter från upp till tre stycken solcellsföretag bör du jämföra dessa för att hitta det företag som kan erbjuda dig den bästa lösningen till det bästa priset. Du bör jämföra bland annat leveransvillkor, garantier, betalningsvillkor och priser.

När du sedan har valt ut den leverantör som kan ge dig de mest förmånligaste villkoren och priset kan du gå vidare och få din solcellsanläggning installerad.

När installationen är klar och du har besiktigat och godkänt installationen kommer du att få en faktura från leverantören där ditt skatteavdrag på 20% är avdraget på fakturan.

Detta gör att du slipper ligga ute med pengarna men också att leverantören sköter om all administration med Skatteverket.

Så säger Skatteverket

Grönt avdrag solceller skatteverket

För att kunna använda dig av det gröna avdraget i samband med att du köper solceller, laddstolpe eller solcellsbatterier behöver du välja en leverantör som uppfyller de krav som Skatteverket har.

Kravet är att leverantören dels innehar F-skattesedel och dels att leverantörer gör avdraget direkt på fakturan.

Det finns också krav som du som privatperson behöver uppfylla för att kunna använda dig av det nya skatteavdraget.

Bland annat ska du vara myndig, du ska äga fastigheten där installationen sker vilket kan vara ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt.

Du ska också ha betalt in minst motsvarande belopp i skatt och ha utrymme kvar av de totalt 50 000 kronor som fördelas på varje fastighetsägare varje år.

Det är endast material och arbete som ger rätt till avdrag, vilket innebär att kostnader för utrustning och resor som installationsföretaget har i samband med arbetet inte ger någon rätt till avdrag.

Läs mer på Skatteverket.se

Vad skiljer grönt avdrag från ROT-avdrag?

Tidigare har du kunnat använda dig av ett ROT-avdrag då du installerade solceller vilket gjorde att du kunde göra ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaderna.

Eftersom arbetskostnaderna vid en installation av solceller är cirka 30% av totalkostnaden motsvarade ett ROT-avdrag 9% av den totala investeringen.

Den nya gröna avdraget kan endast användas för grön teknik, som exempelvis vid en investering i solceller, och medger ett skatteavdrag på 20% av hela totalkostnaden, både arbete och material. Det gör att det gröna avdraget ger ett större skatteavdrag.

Det finns en del skillnader men också likheter mellan ROT-avdrag och det nya gröna avdraget. Båda avdragen avser en skattereduktion vilket betyder att du behöver ha betalt in minst lika mycket i skatt som du ska göra i avdrag.

Det maximala beloppet du kan göra avdrag på är 50.000 kronor per år, vilket är detsamma för båda avdragen.

Skillnaderna är att ett ROT-avdrag endast kan användas på fastigheter som är äldre än 5 år medan det nya gröna avdraget även kan användas på nya hus, även de som är under uppbyggnad.

En annan skillnad är att du även kan göra avdrag om du är köpare av den gröna tekniken men att dina föräldrar står som ägare till fastigheten.

Precis som ROT-avdrag ska även det gröna avdraget göras på fakturan och sedan administreras av leverantören.

Om det tidigare solcellsbidraget

grönt avdrag solceller

Tidigare fanns det också ett solcellsbidrag, eller ett investeringsbidrag, som gjorde att du kunde få ett bidrag motsvarande 20 procent av din totalinvestering, på ett belopp upp till 1,2 miljoner kronor.

Solcellsbidraget var inget skatteavdrag utan ett investeringsstöd som delades ut till privatpersoner och företag som valt att installera solceller.

Till skillnad mot grönt avdrag, som du får avdraget direkt på fakturan, så behövde du ansöka om att erhålla solcellsbidrag hos Länsstyrelsen.

Hos Länsstyrelsen hanterades och godkändes ansökningarna då det fanns pengar tilldelade från Energimyndigheten.

Eftersom det var många som ansökte om solcellsbidrag var kön lång innan man fick besked, ofta över ett år, samtidigt som risken också fanns att pengarna skulle ta slut, så att man fick vänta tills nästa gång som Länsstyrelsen fick nya pengar att fördela ut. Under tiden var du också tvungen att ligga ute med pengarna till leverantören.

Det nya gröna avdraget gäller endast för privatpersoner medan det gamla solcellsbidraget gällde både för privatpersoner, kommuner, bostadsrättsföreningar och för företag.

Skribent:
Dela på sociala medier