Solcellsbidrag 2020: vad vi vet just nu

av Peter Ahrberg Senast uppdaterad september 09, 2020
Så ansöker du om solcellsbidraget

Den sista dagen för att ansöka om solcellsbidraget var den 7:e Juli 2020, vilket innebär att du som ansöker efter detta datum automatiskt kommer få din ansökan avslagen.

Som tur är förväntas ett nytt grönt avdrag på 15% att träda i kraft från och med 2021, slutgiltigt besked om detta förväntas komma under hösten.

Om du vill köpa solceller till reducerad kostnad redan nu kan du istället nyttja ROT-avdraget när du köper en solcellsanläggning inklusive installation.

ROT-avdraget ger dig 30% tillbaka på arbetskostnaden, vilket enligt en schablon från branschorganisationen Svensk Solenergi ger dig totalt 9% tillbaka av kostnaden när du köper solceller inklusive installation.

Det betyder att om din totalkostnad för solcellerna inklusive arbetskostnader, projektering och moms hamnar på 100 000 kronor så kan du göra ett ROT-avdrag på cirka 9000 kronor.

Innehållet i denna artikel:

Det nya gröna avdraget

Regeringen bestämde i början utav Juni att den sista dagen för att ansöka om solcellsbidrag var den 7:e Juli 2020. De som ansökt om bidraget i tid och får sitt bidrag beviljat måste färdigställa installationen senast den 30:e Juni 2021.

Samtidigt behandlas just nu ett förslag om grönt avdrag, vilket föreslås träda i kraft den 1:a Januari 2021. Förslaget innefattar att privatpersoner kommer kunna göra ett skatteavdrag på 15% när de köper solceller inklusive installation.

Förslaget nämner ingenting om företag eller bostadsrättsföreningar, vilket kritiserats utav många inom branschen.

Det gröna avdraget är ännu inte beslutat, men är remitterat och är en del utav Januariavtalet. Beslut förväntas komma under hösten.

ROT-avdraget ger dig cirka 9% tillbaka

Ansökan om solcellsbidrag

Eftersom solcellsbidraget inte längre existerar kan man vid installationstillfället istället ansöka om ett ROT-avdrag som ger 30% av arbetskostnaden tillbaka, dock maximalt 50 000 kronor.

Eftersom arbetskostnaden motsvarar cirka 30% av totalinvesteringen så innebär det att du erhåller cirka 9% i avdrag på din totala kostnad för solcellsanläggningen inklusive material och installation.

Läs mer om ROT-avdraget på skatteverkets hemsida

Fördelen med ROT-avdraget är att du till skillnad från solcellsbidraget slipper vänta på att få det beviljat, samt att det dras av direkt på fakturan ifrån solcellsinstallatören.

Varför solceller är en bra investering

För privatpersoner så kan en investering i solceller bli mycket lönsam men det kan också finnas tillfällen då det inte är lämpligt att installera solceller, om man till exempel inte har möjlighet att installera under rätt förutsättningar.

Det krävs att solceller installeras med fri sikt och med rätt lutning i sydläge för att kunna leverera maximalt med el och därmed göra investeringen mest lönsam. Det går förstås också att få ut en del energi från solceller om man använder sig av andra planlösningar, även om det då inte blir lika lönsamt.

Man brukar uppskatta att en investering i solceller brukar återbetala sig på 10-15 år, beroende på storleken på anläggningen och läget på installationen.

Därefter så kan man se fram emot minst ytterligare 10 år av nedsatta energikostnader vilket sammantaget gör att privatpersoner kan få en bra avkastning på sin investering i solceller, både med och utan ROT-avdrag.

Så mycket kostar solceller

Hur stor kostnaden blir då man ska installera solceller beror på olika faktorer som bland annat hur stor solcellsanläggning man vill investera i, effekten på solcellerna och att man tar in offerter från flera oberoende solcellsföretag som är certifierad inom området.

Offerter kan du begära in hos oss på SolcellsOfferter. Här får du kostnadsfritt tre offerter från professionella företag på din ort vilket ger dig möjligheten att kunna få det bästa priset för dina solceller.

För en mindre villa så kan de i många fall räcka med en solcellsanläggning som har en total effekt på 5 kW, vilket producerar upp till 5 000 kWh el per år. Det motsvarar normalt cirka 25 procent av en mindre villas elförbrukning per år. Kostnaden för en solcellsanläggning på 5 kW är cirka 100 000 kronor, vilket också inkluderar arbetskostnaden och moms.

Har man en större villa så kan man istället välja att köpa en solcellsanläggning på 10 kW, vilket ger producerad el motsvarande 10 000 kWh per år, beroende på vart i Sverige man bor. En solcellsanläggning på 10 kW kostar totalt cirka 170 000 kronor, vilket innebär att man kan få tillbaka sin investering än snabbare.

Om du sedan nyttjar ROT-avdraget blir din investering cirka 9% billigare, 91 000 respektive 154 700 kronor.

Finansiera inköp av solceller

Om man har ett eget kapital så kan en investering i solceller ge en bättre avkastning än om man placerar sina pengar i olika sparfonder eller på banken. Därför så kan det vara bättre att investera i solceller med sina egna pengar istället för att låna. Om man istället väljer att låna pengar så kan man belåna en del av huset, vilket oftast ger en årlig totalkostnad som understiger den besparing som man gör på det minska elinköpet varje år.

Det betyder att en investering i solceller blir lönsam redan från år 1 men på bekostnad av att besparingen man gör över tid blir mindre.

Det finns även andra låneformer som man kan använda sig av som exempelvis privatlån. Ofta så kan även certifierade återförsäljare av solceller kunna erbjuda olika finansieringsalternativ som fortfarande gör det möjligt att kunna erhålla en del avkastning på sin investering.

Hur mycket pengar kan man spara per år?

Förnybar energi såsom solceller eller vindkraft.

Hur mycket pengar man sparar varje år genom att installera solceller är individuellt och beror på dels förutsättningarna för att kunna få ut maximal effekt av sina solceller men också hur stor solcellsanläggning man har och hur den har finansierats.

Nedan följer ett exempel på hur stor avkastning man får då man investerar i en solcellsanläggning på 5 kW.

Kostnad för en solcellsanläggning, med ROT-avdrag:
Solcellsanläggning, 5kW: 100 000 kr
ROT-avdrag på 9%: – 9 000 kr
Total investeringskostnad:   91 000 kr

En solcellsanläggning håller i minst 25 till 30 år. Du kommer dock behöva göra en investering i en ny växelriktare efter cirka 12 år, till en kostnad på cirka 10 000 kronor. Solcellerna är i övrigt helt underhållsfria.

Förväntad avkastning på en solcellsanläggning 5kW :
Elbesparing på 12 år: 72 000 kr
Byta växelriktare: – 10 000 kr
Total avkastning: 62 000 kr

Den totala avkastningen på dina investerade 91 000 kronor blir cirka 62 000 kronor på 12 år. Det finns också många andra vinster med att investera i solceller som bland annat att man höjer huset värde men också att man bidrar till en bättre miljö.

Om man istället väljer att investera i en större solcellsanläggning på exempelvis 10 kW så blir avkastningen än bättre och återbetalningstiden några år kortare.

Att tänka på när man ska investera i solenergi

Det finns några saker som man behöver tänka igenom innan man beslutar sig för att investera i en egen solcellsanläggning. Man behöver bland annat undersöka att man har plats på taket för sina solceller och att taket har en bra lutning så att solceller kan fånga upp maximalt av solbestrålningen.

Detta kan man få hjälp av hos de företag som säljer solceller. Hos oss så kan du begära in tre kostnadsfria offerter från certifierade solcellsförsäljare. Då kan du även erhålla kostnadsfri rådgivning.

Tänk på att ta in offerter från flera olika solcellsföretag så att du kan jämföra de olika anbuden och därigenom få bästa priset men också den bästa lösningen för din solcellsanläggning. När du har begärt in en offert från ett solcellsföretag så kan du även kontakta detta företag för att få råd och tips kring din investering i en solcellsanläggning.

Dela på sociala medier