Solcellsbidrag 2020: Så ansöker du om bidraget enklast

av Jonas Senast uppdaterad april 05, 2020
Så ansöker du om solcellsbidraget

Går du i tankarna att investera i solceller så kan du här få en tips om hur du enklast ansöker om solcellsbidraget, men även hur du kan hitta en prisvärd solcellsanläggning inklusive installation med relevanta garantier.

Ett solcellsbidrag innebär att du får ett statligt stöd för att täcka upp en del av dina kostnader som du har då du köper och installerar solceller för din fastighet. Tidigare var det statliga stödet på 30 procent men från den 8:e maj år 2019 så har stödet sjunkit till att motsvara 20 procent av dina totalkostnader.

Det betyder att om din totalkostnad för solcellerna, inklusive arbetskostnader, projektering och moms, hamnar på 100 000 kronor så kan du erhålla ett solcellsbidrag på 20 000 kronor. Det gör att din investering blir än mer lönsam och att återbetalningstiden blir kortare.

Solcellsbidraget ligger år 2020 fortsättningsvis på 20 procent. Det finns två olika sätt att ansöka om det statliga stödet, vilka du kan läsa mer om nedan. Du kan även ta hjälp utav oss för att jämföra offerter på solceller helt kostnadsfritt.

Så ansöker du:

Ansökan om solcellsbidrag för privatpersoner ska göras senast 6 månader efter påbörjad solcellsinstallation och det finns två sätt att ansöka på.

Bidraget delas ut av Energimyndigheten och du kan enkelt ansöka om ett solcellsbidrag hos Boverkets e-tjänst. Om du använder dig utav Boverkets e-tjänster så kan du följa ditt ärende direkt och se när det har blivit behandlat.

Du kan också ladda ned denna blankett som du fyller i och skickar in till din länsstyrelse. På sida 3 finner du tydliga anvisningar om hur du fyller i blanketten korrekt.

Om du företräder ett företag, organisation eller en förening så kan du också ta hjälp av en utomstående, exempelvis en solcellsleverantör, för att ansöka om ett solcellsbidrag. I detta fall så behöver du först skicka in en fullmakt som ger din partner möjlighet att ansöka om ett solcellsbidrag för din räkning.

Bra att veta om solcellsbidraget

Ansökan om solcellsbidrag

Om man inte har företag, där en ansökan om solcellsbidrag ska lämnas in före man påbörjar sitt solcellsprojekt, så ska ansökan lämnas in senast 6 månader efter att man har påbörjat sitt solcellsprojekt. Då får man en köplats hos Länsstyrelsen som behandlar alla ansökningar.

Kötiden för solcellsbidrag är lång och idag finns det nära 20 000 personer som står i kö. Pengar för solcellsbidrag delas ut av Energimyndigheten som betalar ut dessa portionsvis under året till Länsstyrelsen, som därför endast behandlar ansökningar då det finns pengar att dela ut i solcellsbidrag.

Det betyder att det kan dröja en lång tid innan man får sitt solcellsbidrag utbetalt.

Man kan vid installationstillfället ansöka om ett ROT-avdrag som ger dig 30 procent av arbetskostnaden tillbaka, dock maximalt 50 000 kronor. Eftersom arbetskostnaden motsvarar cirka 30 procent av totalinvesteringen så innebär det att du kan erhålla 9 procent i avdrag för din totala kostnad.

ROT-avdraget är ett skatteavdrag på din inbetalda skatt vilket betyder att du får pengarna utbetalda som en skatteåterbäring från Skatteverket.

Om du senare får ditt solcellsbidrag beviljat så behöver du dock betala tillbaka ROT-avdraget innan du får ditt solcellsbidrag utbetalt. Det innebär att du inte kan erhålla både solceller bidrag och ett ROT-avdrag för din solcellsanläggning.

Kan vara en god investering

För privatpersoner så kan en investering i solceller bli mycket lönsam men det kan också finnas tillfällen då det inte är lämpligt att installera solceller, om man till exempel inte har möjlighet att installera under rätt förutsättningar.

Det krävs att solceller installeras med fri sikt och med rätt lutning i sydläge för att kunna leverera maximalt med el och därmed göra investeringen mest lönsam. Det går förstås också att få ut en del energi från solceller om man använder sig av andra planlösningar, även om det då inte blir lika lönsamt.

Man brukar uppskatta att en investering i solceller brukar återbetala sig på 10-15 år, beroende på storleken på anläggningen och läget på installationen.

Därefter så kan man se fram emot minst ytterligare 10 år av nedsatta energikostnader vilket sammantaget gör att privatpersoner kan få en bra avkastning på sin investering i solceller, både med och utan solcellsbidrag.

Så mycket kostar solceller

Hur stor kostnaden blir då man ska installera solceller beror på olika faktorer som bland annat hur stor solcellsanläggning man vill investera i, effekten på solcellerna och att man tar in offerter från flera oberoende solcellsföretag som är certifierad inom området.

Offerter kan du begära in hos oss på SolcellsOfferter. Här får du kostnadsfritt tre offerter från professionella företag på din ort vilket ger dig möjligheten att kunna få det bästa priset för dina solceller.

För en mindre villa så kan de i många fall räcka med en solcellsanläggning som har en total effekt på 5 kW, vilket producerar upp till 5 000 kWh el per år. Det motsvarar normalt cirka 25 procent av en mindre villas elförbrukning per år. Kostnaden för en solcellsanläggning på 5 kW är cirka 100 000 kronor, vilket också inkluderar arbetskostnaden och moms.

Har man en större villa så kan man istället välja att köpa en solcellsanläggning på 10 kW, vilket ger producerad el motsvarande 10 000 kWh per år, beroende på vart i Sverige man bor. En solcellsanläggning på 10 kW kostar totalt cirka 170 000 kronor, vilket innebär att man kan få tillbaka sin investering än snabbare.

Om du ansöker om och beviljas ett solcellsbidrag på 20 procent så blir din investering hela 20 procent billigare, 80 000 respektive 136 000 kronor.

Finansiera inköp av solceller

Om man har ett eget kapital så kan en investering i solceller ge en bättre avkastning än om man placerar sina pengar i olika sparfonder eller på banken. Därför så kan det vara bättre att investera i solceller med sina egna pengar istället för att låna. Om man istället väljer att låna pengar så kan man belåna en del av huset, vilket oftast ger en årlig totalkostnad som understiger den besparing som man gör på det minska elinköpet varje år.

Det betyder att en investering i solceller blir lönsam redan från år 1 men på bekostnad av att besparingen man gör över tid blir mindre.

Det finns även andra låneformer som man kan använda sig av som exempelvis privatlån. Ofta så kan även certifierade återförsäljare av solceller kunna erbjuda olika finansieringsalternativ som fortfarande gör det möjligt att kunna erhålla en del avkastning på sin investering.

Hur mycket pengar kan man spara per år

Förnybar energi såsom solceller eller vindkraft.

Hur mycket pengar man sparar varje år genom att installera solceller är individuellt och beror på dels förutsättningarna för att kunna få ut maximal effekt av sina solceller men också hur stor solcellsanläggning man har och hur den har finansierats.

Nedan följer ett exempel på hur stor avkastning man får då man investerar i en solcellsanläggning på 5 kW.

Kostnad för en solcellsanläggning, med erhållet bidrag:
Solcellsanläggning, 5kW: 100 000 kr
Erhållet solcellsbidrag på 20%: – 20 000 kr
Total investeringskostnad:   80 000 kr

En solcellsanläggning håller i minst 25 till 30 år. Du får hos de flesta solcellsföretag en effektgaranti som gäller i 25 år, vilket garanterar dig att du kommer att kunna producera el under dessa 25 år.

Du kommer att behöva göra en investering i en växelriktare efter cirka 12 år, till en kostnad på 10 000 kronor. Solcellerna är i övrigt helt underhållsfria.

Förväntad avkastning på en solcellsanläggning 5kW :
Elbesparing på 12 år: 72 000 kr
Byta växelriktare: – 10 000 kr
Total avkastning: 62 000 kr

Den totala avkastningen på dina investerade 80 000 kronor blir cirka 62 000 kronor över 25 år. Det finns också många andra vinster med att investera i solceller som bland annat att man höjer huset värde men också att man bidrar till en bättre miljö.

Om man istället väljer att investera i en större solcellsanläggning på 10 kW så blir avkastningen än bättre och återbetalningstiden några år kortare.

Att tänka på när man ska investera i solenergi

Det finns några saker som man behöver tänka igenom innan man beslutar sig för att investera i en egen solcellsanläggning. Man behöver bland annat undersöka att man har plats på taket för sina solceller och att taket har en bra lutning så att solceller kan fånga upp maximalt av solbestrålningen.

Detta kan man få hjälp av hos de företag som säljer solceller. Hos oss så kan du begära in tre kostnadsfria offerter från certifierade solcellsförsäljare. Då kan du även erhålla kostnadsfri rådgivning.

Som privatpersoner så behöver du ansöka om solcellsbidrag senast sex månader efter att du påbörjade installationen av solceller. Väntetiden är ganska lång samtidigt som ansökningar och utbetalningar endast sker i perioder, då Länsstyrelsen har pengar att betala ut.

Om du inte beviljas solcellsbidrag eller om du vill erhålla ett stöd i väntan på solcellsbidrag så kan du göra ett ROT-avdrag. Det innebär att du kan erhålla totalt 30 procent av arbetskostnaden tillbaka på skatten, vilket totalt innebär ett stöd som motsvarar 9 procent av din totalinvestering.

Om du erhåller ett ROT-avdrag och sedan beviljas ett solcellsbidrag så behöver du dock betala tillbaka ROT-avdraget innan du kan få ditt solcellsbidrag utbetalt.

Tänk på att ta in offerter från flera olika solcellsföretag så att du kan jämföra de olika anbuden och därigenom få bästa priset men också den bästa lösningen för din solcellsanläggning. När du har begärt in en offert från ett solcellsföretag så kan du även kontakta detta företag för att få råd och tips kring din investering i en solcellsanläggning.

Vanliga frågor

Hur mycket ligger solcellsbidraget på 2020?

Från och med den 8:e maj 2019 har du rätt att få ett solcellsbidrag på 20% av dina totalkostnader när du investerar i solceller. Bidraget delas ut av Energimyndigheten och du ansöker hos Boverket, antingen genom deras e-tjänst eller via en blankett.

När ska man ansöka om bidraget?

Som privatperson ska man ansöka om solcellsbidrag senast 6 månader efter påbörjad solcellsinstallation. Som företag måste du ansöka om bidrag innan du påbörjar installationen.

Hur lång är kötiden?

Kötiden för solcellsbidrag är lång & det kan ta lång tid innan du får ditt bidrag utbetalt. Många väljer istället att först nyttja ROT-avdraget, som idag ligger på 30% utav installationskostnaden. Om du sedan får ditt solcellsbidrag beviljat så betalas ROT-avdraget tillbaka. Det innebär att du inte kan få både ROT-avdrag och solcellsbidrag på samma installation.

Dela på sociala medier