Så fungerar det med nätavgift för solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad december 15, 2023

I denna artikel får du all information du behöver om hur det fungerar med nätavgift för solceller. Du får bland annat reda på vad det är och varför avgiften finns.

Vad är nätavgift för solceller?

Nätavgift för solceller är en skatt på solceller elbolagen tar ut för de kostnader de har för att du matar ut solel på det allmänna elnätet. Bland de saker som kostar finns mätning av hur mycket solel du matar ut och administrativa kostnader såsom att skicka uppgifter om din solelsförsäljning till Skatteverket.

Varför var nätavgiften för solceller reducerad?

Nätavgiften för solceller var reducerad för att få fler svenskar att skaffa solceller på taket. Med en lägre nätavgift för mikroproducenter av solel blev det mer lönsamt att producera solel, och således blev det fler som fick upp ögonen för solcellstekniken.

Varför är nätavgiften inte längre reducerad?

Nätavgiften för solceller är inte reducerad för att EU beslutat att den svenska nätavgiftssänkningen för solelsproducenter inte stämmer överens med EU:s elmarknadsförordning.

Detta då EU säger att hushåll utan solceller tvingas betala för sänkningen, och att det är viktigt att alla elproducenter betalar för sina egna kostnader.

Det är i sammanhanget viktigt att känna till att EU:s lagar går före svensk lag. Vad Sveriges ellag säger är alltså underordnat det som står i EU:s elmarknadsförordning, vilket i detta fall påverkar nätavgiften för solceller.

När togs den reducerade nätavgiften för solceller bort?

I mars 2023 gjorde Energimarknadsinspektionen (Ei) en ny bedömning gällande hur nätavgifter för elproduktion ska fördelas mellan elproducenter. Ei sa då att alla producenter måste dela lika på de kostnader som finns för utmatning av solel på det allmänna elnätet.

Svenska elbolag kommer successivt införa den nya nätavgiften för solelsproducenter under 2023. Hur nätavgiften för mikroproducenter av solel kommer se ut i framtiden är dock inte helt avgjort, men om elbolagen går efter Ei:s tolkning av lagen kommer den höjas.

Hur hög den nya nätavgiften blir för solelsproducenter i mindre skala är ännu inte känt.

Vanliga frågor

Påverkas nätnyttoersättningen av förändringarna för nätavgiften?

Nej, nätnyttan påverkas inte. Som du kan läsa i vår artikel om nätnytta är det en procentuell ersättning du solelsproducent får då du gör nytta på elnätet. Den nytta du gör är att nätföretaget tjänar på att köpa el från dig då din anläggning redan finns på elnätet.

Hur mycket betalar jag i nätavgift för mina solceller?

Hur mycket du betalar i nätavgift för dina solceller beror främst på huvudsäkringens storlek, hur mycket solel du säljer och vilket elbolag du säljer din solel till. Om du inte matar in någon solel på det allmänna elnätet betalar du ingen nätavgift.

Så om du har solceller off grid eller solceller på din båt behöver du inte betala någon nätavgift då du använder 100 % av din solel själv.

Hur betalar jag in min nätavgift?

Själva administrationen och storleksbestämningen av nätavgiften sköter elnätsbolaget, så din nätavgift för solceller är inget du behöver räkna ut och betala in manuellt.

Är det fortfarande lönt att köpa solceller?

Ja, det är fortfarande lönt att skaffa solceller även om reglerna för nätnottoersättningen förändrats. Det är bättre att köpa solceller nu snarare än senare, bland annat då flera viktiga statliga avdrag och rabatter fortfarande finns kvar.

Skribent:
Dela på sociala medier

1 Kommentarer

Ställ en fråga

Din e-postadress publiceras inte publikt, utan används för att skicka dig en notis när vi svarat på din fråga.