Skatt på solenergi och solpaneler (Guide!)

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024

I Sverige finns det både skatteregler och incitament som påverkar dig som producerar egen solel via solpaneler. I denna artikel går vi igenom vad som gäller utifrån olika förutsättningar.

Måste du betala skatt på solenergi?

Huruvida du behöver betala skatt på egenproducerad solenergi eller inte beror på hur mycket du producerar och säljer. Mikroproducerar du solel för under 40 000 kr per år behöver du inte betala någon skatt. Du betalar dock inkomstskatt på all solel du säljer över 40 000 kr per år.

Har du en väldigt stor anläggning på 500 kW eller mer behöver du betala både energiskatt och moms för dina solceller.

3 skatter vid solelsförsäljning

I Sverige finns det tre huvudsakliga skatter som kan vara relevanta vid försäljning av solel.

Energiskatt på såld solel

Energiskatten är en skatt på elproduktion och elanvändning. Om du producerar överskottsel med dina solpaneler och matar in den i elnätet kan du dock vara befriad från att betala energiskatt för överskottselen.

Detta är en fördel som gör det mer attraktivt att sälja solel som blir över till elnätet, och fördelen ser också till att minska återbetalningstiden för dina solceller.

Endast de som genererar solenergi i en eller flera solcellsanläggningar med en sammanlagd toppkapacitet över 500 kW är skattepliktiga.

Vanligtvis har mikroproducenter av solel solcellsanläggningar på 3 – 25 kW, så nästan inga privatpersoner betalar energiskatt för den solel som matas ut på elnätet.

Kapitalskatt på såld solel

Försäljning av solenergi från privat solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst enligt reglerna för produkter från privatbostad. Vanligtvis är skatten dock 0 kr, eftersom du som privatperson i Sverige är berättigad ett schablonavdrag på 40 000 kr per år.

Skulle dina totala inkomster däremot överskrida 40 000 kr per år blir mellanskillnaden mellan den totala inkomsten och de 40 000 kr skattepliktiga som inkomst av kapital. Den skattesats du som privatperson i dessa fall är skyldig att betala är 30 %.

Moms på såld solel

I vissa situationer kan privatpersoner vara förpliktade att anmäla sig för moms och införa momsplikt för sin sålda solel som förs in på elnätet. Momsbeloppet utgör 25 % av intäkterna från såld solel och gäller när försäljningsvärdet av solel överskrider 80 000 kr per år.

Skulle däremot intäkten av din sålda solel inte överskrida 80 000 kr per år behöver du varken momsdeklarera eller betala någon moms på det du tjänar på din sålda solel.

3 skatteavdrag för solceller

Det finns tre olika skatteavdrag du som privatperson kan dra nytta av när du installerar solceller och producerar solel.

Avdraget för grön teknik

Det finns en skattereduktion på 20 % för installation av viss grön teknik, inklusive solceller. Denna skattereduktion ges på den totala kostnaden för installationen, däribland arbetskostnader och materialkostnader för installationen.

Skattereduktionen för solceller kallas för det gröna avdraget.

Skattereduktion för såld solel

Det finns även en skattereduktion för såld överskottsel. Denna skattereduktion ligger på 60 öre per kWh (kilowattimme) och den innebär att du får en skattereduktion på din skatt för varje kWh solel du matar ut på elnätet. Reduktionen betalas ut årligen i form av en skattereduktion på din skatt.

Skatteavdrag vid husförsäljning

Vid husförsäljning i Sverige finns det möjlighet till skatteavdrag för installation av solceller. Avdraget i sig är kopplat till ROT-avdraget, som är en form av skatteavdrag för arbetskostnader vid renoveringar och förbättringar av bostäder, inklusive installation av solcellsanläggningar.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får kopplat till skatt till solenergi och solpaneler.

Är solskatt och energiskatt samma sak?

Ja, solskatt och energiskatt innebär i praktiken samma sak. Energiskatten för solceller idag ligger på 49 öre per kWh inklusive moms.

Måste jag deklarera inkomster från såld solel till Skatteverket?

Ja, du är skyldig att rapportera de inkomster du får via såld solel till Skatteverket. Däremot sker själva rapporteringen ofta automatiskt från ditt elbolag.

Behöver jag F-skatt för att sälja solel?

Nej, som mikroproducent och privatperson behöver du inte registrera dig för F-skatt.

Påverkar solceller taxeringsvärdet för min fastighet?

Nej, solceller påverkar inte taxeringsvärdet för din fastighet. 

Skribent:
Dela på sociala medier