Solceller återbetalningstid: Så ser genomsnittet ut

av Jonas Senast uppdaterad juli 18, 2019
Solceller återbetalningstid

Solceller har blivit mycket populärt hos privatpersoner då dessa dels kan bidra till en grönare miljö samtidigt som de också kan erhålla en bra avkastning på sin investering. Det har gjort att priserna de senare åren har sjunkit mycket vilket i sin tur betyder att det är än mer lönsamt att investera i solceller i dag. I den här artikeln försöker vi reda ut hur återbetalningstiden för solceller ser ut i Sverige.

Som privatperson så kan man också erhålla ett solcellsbidrag som täcker upp 20 procent av sin totalkostnad för solcellsanläggningen. Bidraget erhålls från Energimyndigheten med delas ut av länsstyrelsen i varje län, dit du också vänder dig med din ansökan om solcellsbidrag.

Idag så kan man finna solcellsföretag på alla orter runt om i Sverige vilket gör att man snabbt och enkelt kan få sina solceller installerade.

Hos oss på SolcellsOfferter så kan du erhålla tre stycken kostnadsfria offerter från certifierade solcellsföretag på din ort. Det innebär att du enkelt kan jämföra olika lösningar men också de priser som solcellsbolagen vill ha. Det betyder att du snabbt kan lägga upp en kalkyl och se hur lång tid dina solcellers återbetalningstid blir.

Vad är en normal återbetalningstid på solceller?

Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10 till 14 år. Nedan kan du se en kalkyl där vi räknat på en genomsnittlig solcellsanläggning och dess återbetalningstid.

Återbetalningstid för en solcellsansläggning på 5kW:
Inköp av solcellsanläggning, inklusive solcellsbidrag: 80 000 kr
Förväntad besparing per år: 7500 kr
Antal år innan återbetalning (80.000 / 7.500): 10,6 år

Hur lång tid det tar innan en investering i solceller betalar sig beror på flera olika omständigheter. Saker som vilken typ av solceller som du köper, var någonstans i Sverige du har din fastighet och takets lutning kan påverka vilken effekt som du får ut från dina solceller och därmed solcellernas återbetalningstid.

Om du köper en solcellsanläggning på 5 kW till en fastighet som är belägen i mellersta eller södra Sverige där solbestrålningen överlag är mycket bra så kommer du att kunna få ut minst 5 000 kWh per år från denna solcellsanläggning.

Normalt så förbrukar en fastighet cirka 40-50 procent av den el som dina solceller producerar. Den överskottsel som solcellsanläggningen producerar kan du sedan sälja tillbaka till ditt elbolag.

Det innebär att du själv kommer att använda cirka 2 500 kWh elektricitet för din egen fastighet. Det betyder att din årliga kostnad för elförbrukningen sjunker med cirka 3750 kronor, om elpriset är 1,50 per kWh, vilket kan skilja såg åt mellan olika elbolag.

De övriga cirka 2 500 kWh elektricitet som du produceras säljs av ditt elbolag på elmarknaden. Priset då får för den el som du säljer motsvarar nästan samma pris som du själv betalar vilket innebär att du kommer att få totalt 3 750 kronor från ditt elbolag och efter skattereduktion.

Det betyder att du får 3 750 kronor i minskade elkostnader och 3 750 kronor, inklusive skattereduktion, från den överskottsel du säljer på elmarknaden.

Totalt så kommer din solcellsanläggning på 5 kW i detta exempel att ge dig totalt 7 500 kronor per år.

Om solcellerna ger dig en besparing och en intäkt motsvarande 7 500 kronor per år så kommer dina solcellers återbetalningstid ligga på 10,6 år.

Det innebär att efter cirka 11 år så kommer en solcellsanläggning enligt ovan exempel att ha återbetalt sig själv, därefter har du ytterligare 20 år av elproduktion ifrån din anläggning.

Hur du investerar i solceller med bra återbetalningstid

Till att börja med så behöver du undersöka vilka möjligheter du har att installera solceller till din fastighet. Dels behöver du ett tak som vetter mot söder och som har en lutning på mellan 10-40 grader. Taksidan som du ska installera solcellerna får inte ligga i skugga från exempelvis träd eller andra fastigheter.

Allt detta kan du få hjälp med av en certifierat solcellsföretag på din ort. Dessa har expertkunskap och kan därmed erbjuda olika lösningar som innebär att även du kan installera solceller och erhålla maximal effekt från solens strålar.

Ett solcellsföretag kan också föreslå olika modeller av solceller som ger en hög effekt till bra priser så att du får en maximal avkastning och en snabb återbetalningstid på din investering i solceller.

När du begär tre kostnadsfria offerter från oss på SolcellsOfferter så kommer du, utöver att kunna jämföra priser och lösningar, även erhålla kostnadsfri rådgivning kring din investering i solceller med kort återbetalningstid.

Vad kostar solceller?

En solcellsanläggning installerad på marken

Kostnaden för en solcellsanläggning varierar lite beroende på om du ska köpa en mindre solcellsanläggning på 5 kW, som ger cirka 5 000 kWh per år, eller en större på exempelvis 10 kW, som ger cirka 10 000 kWh per år.

Priset för en solcellsanläggning på 5 kW ligger på strax under 100 000 kronor medan en solcellsanläggning på 10 kW kostar cirka 170 000 kronor. Det innebär att om man gör en investering i en större solcellsanläggning så blir priset billigare per kW samtidigt som återbetalningstiden blir kortare.

Ovanstående cirkapriser i exemplet ovan är före solcellsbidraget. Om du ansöker om ett solcellsbidrag och får det beviljat, om det fortfarande finns pengar kvar, så får du ett bidrag motsvarande 20 procent av din totala investering.

Ett solcellsbidrag ska du ansöka om innan du påbörjar installationen och senast innan installationen är klar. Det är ganska lång kötid idag då hundratusentals svenska privatpersoner har ansökt om solcellsbidrag.

Därför är det lämpligt att vara ute i god tid med ansökan så att du inte behöver vänta så länge efter installationen innan du får dina pengar.

Om man inte skulle få ett solcellsbidrag beviljat, på grund av exempelvis att pengarna är slut, så kan man använda sig av ROT-avdraget.

ROT-avdraget ger dig en skattereducering motsvarande 20 procent av arbetskostnaden, vilket i sin tur motsvarar cirka 20 procent av investeringen för din solcellsanläggning. Det gör att du istället får ett bidrag motsvarande 9 procent av din totalinvestering.

Du kan läsa mer om kostnader för solceller och se kalkyler här »

Hur fungerar solceller?

De billigare solcellerna som främst säljs till privatpersoner är tillverkare i kisel. De största leverantörerna av solceller finner man i främst Kina, USA och Tyskland. En solpanel är cirka 1 meter x 1,60. Det innebär att det krävs en takyta på cirka 30 kvadratmeter för att installera en solcellsanläggning på 5 kW.

En solpanel består av en framsida, som belyses av solen, och en baksida. Framsidan klarar av att ta upp cirka 10-15 procent av solens bestrålning, som normalt är 1 kWh per kvadratmeter.

Denna solbestrålning behandlas mellan solpanelens framsida och baksida där den förvandlas till likström som tas upp av en metallkabel, som seriekopplar ett flertal solpaneler. Likströmmen förs sedan vidare till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström som sedan kan användas direkt i fastigheten.

En solcellsanläggning producerar elektricitet men den kan inte lagra någon elektricitet. Det innebär att den elektricitet som solcellerna producerar förbrukas direkt av fastigheten och överskottet av el går ut på elnäten för försäljning.

Solcellerna producerar mest elektricitet under dagtid då solen är som starkast och mindre el under kvällstid, då man kanske behöver en hel del elektricitet. Det innebär att du fortfarande behöver köpa en del av den el som fastigheten förbrukar.

Beroende på vad som drar el i hemmet och hur stor solcellsanläggning man har så är en normal fördelning att fastigheten förbrukar cirka 40 procent av den el som solcellerna producerar.  Resterande överskottsel på cirka 60 procent säljs av elbolaget på elmarknaden.

Att tänka på då du ska investera i solceller

För att din investering i solceller med kort återbetalningstid ska bli så lyckad som möjligt så är det några saker som du bör ha i åtanke då du planerar köp av solceller.

Ta in flera offerter

När du har bestämt dig för att investera i solceller så bör du alltid börja med att ta in offerter från flera olika solcellsföretag så att du kan granska deras priser och därmed lägga upp en kalkyl för din investering.

En annan fördel med att vara tidigt ute med att begära in offerter är att du kan erhålla kostnadsfri rådgivning från de företag som har lämnat offerterna. Här hos SolcellsOfferter kan du begära in tre offerter kostnadsfritt från certifierade solcellsföretag på din ort.

Bygglov

Normalt så krävs det inte byggnadslov för att installera solceller. Om din fastighet är skyddsklassad eller ligger i ett bostadsområde där du kanske av estetiska skäl inte kan förändra fastighetens utseende så bör du kontrollera med kommunen om du behöver ansöka om byggnadslov för dina solceller.

Föranmälan till ditt elbolag

Skicka in en föranmälan till ditt elbolag om att du kommer att installera solceller på din fastighet. Då kan ditt elbolag förbereda sig så att de efter att installationen är klar kan komma ut och byta ut din elmätare så att du också kan sälja överskottet av den el som du producerar. Det krävs också en efteranmälan då installationen av solcellerna är slutförd.

Ansök om solcellsbidraget

Hos Länsstyrelsen så kan du ansöka om ett solcellsbidrag på 20 procent av din totala investeringskostnad. För att ha rätt att erhålla ett solcellsbidrag så behöver du skicka in en ansökan till Länsstyrelsen per post, eller göra en ansökan elektroniskt hos Boverkets hemsida, senast innan installationen av solcellerna är färdigställda.

Ett tips är att skicka in ansökan så fort som möjligt så att du får ett könummer, då det idag är tusentals privatpersoner som har valt att installera solceller och som står före i kön att erhålla solcellsbidrag.

Ansök om elcertifikat

När installationen är klar och en ny elmätare är installerad så kan du ansöka om ett elcertifikat för din solcellsanläggning hos Energimyndigheten, vilket dock kräver att du registrerar dig för moms.

Du kan erhålla ett elcertifikat för varje 1 kWh som du producerar och säljer på elnätet. Elcertifikatet visar att du är en certifierad säljare av grön elektricitet. Elcertifikaten kan också säljas till ditt elbolag för en engångssumma.

Dela på sociala medier