Solceller återbetalningstid: Så ser genomsnittet för lönsamhet ut

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller återbetalningstid

Solceller har blivit mycket populärt hos privatpersoner då dessa dels kan bidra till en grönare miljö samtidigt som de också kan erhålla en bra avkastning och lönsamhet på sin investering. Med hjälp utav en enkel kalkyl kan man räkna ut hur lång återbetalningstid solceller har.

I denna artikel kommer du lära dig hur man räknar ut återbetalningstiden på solceller, samt hur den idag ser ut i snitt i Sverige.

Med hjälp utav det nya gröna avdraget för solceller blir lönsamheten på dina solceller ännu bättre, då din initiala kostnad minskar med 20%.

Vänligen notera att kalkyler och antaganden i detta inlägg är baserat på tidigare, mer stabila elpriser. Dagens elpriser skiljer sig stort beroende på vilket elområde du bor i och vilket elavtal du har.

Vad är en normal återbetalningstid på solceller?

Återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger i snitt på mellan 10 till 14 år. Nedan kan du se en grov kalkyl där vi räknat på en genomsnittlig solcellsanläggning och dess återbetalningstid.

Återbetalningstid för en solcellsansläggning på 5kW:
Inköp av solcellsanläggning, efter grönt avdrag (20%):  85 000 kr
Förväntad besparing per år: 7500 kr
Antal år innan återbetalning (80.000 / 7.500): 11,3 år

Skapa en kostnadsfri förfrågan här på SolcellsOfferter för att jämföra priser & förväntade återbetalningstider på solcellsanläggningar från 3 lokala solcellsföretag.

Hur beräknar man återbetalningstiden?

Man kan enkelt beräkna återbetalningstiden på solceller genom att ta den totala kostnaden för solcellsanläggningen delat på de intäkter din solcellsanläggning kommer generera dig per år.

När du tar in offerter ifrån solcellsföretag medföljer alltid en återbetalningskalkyl, så detta är egentligen ingenting du själv behöver räkna ut i samband med att du installerar solceller.

Räkna ut återbetalningstid på solceller

Låt oss gå igenom exempelkalkylen ovan lite mer detaljerat:

Om du installerar en solcellsanläggning på 5 kW på ett tak i söderläge som är belägen i mellersta eller södra Sverige där solbestrålningen överlag är mycket bra så bör du kunna få ut runt 5 000 kWh per år från denna solcellsanläggning.

Normalt så förbrukar en fastighet cirka 40-50 procent av den el som dina solceller producerar. Den överskottsel som solcellsanläggningen producerar kan du sedan sälja tillbaka till ditt elbolag.

Det innebär att du själv kommer att använda cirka 2 500 kWh elektricitet för din egen fastighet. Det betyder att din årliga kostnad för elförbrukningen för din villa sjunker med cirka 3750 kronor, om elpriset är 1,50 per kWh, vilket kan skilja såg åt mellan olika elbolag.

De övriga cirka 2 500 kWh elektricitet som du producerar säljer du till ditt elbolag. Priset du får för den el som du säljer motsvarar nästan samma pris som du själv betalar vilket innebär att du kommer att få totalt 3 750 kronor från ditt elbolag efter skattereduktion.

Det betyder att du får 3 750 kronor i minskade elkostnader och 3 750 kronor, inklusive skattereduktion, från den överskottsel du säljer på elmarknaden.

Totalt så kommer din solcellsanläggning på 5 kW i detta exempel att generera totalt 7 500 kronor per år.

Om solcellerna som kostade dig 85 000 kronor ger dig en besparing och en intäkt motsvarande 7 500 kronor per år och så kommer dina solcellers återbetalningstid alltså ligga på 11,3 år.

(85 000 / 7 500 = 11,3)

Det innebär att efter 11,3 år så kommer en solcellsanläggning enligt ovan exempel att ha återbetalt sig själv, därefter har du ytterligare cirka 15-20 år av elproduktion ifrån din anläggning.

Så köper du solceller med bra lönsamhet

För att få så bra lönsamhet som möjligt för dina solceller behöver du maximera förutsättningarna för att producera solel. Till att börja med så behöver du undersöka vilka möjligheter du har att installera solceller på din fastighet.

Dessa är faktorer som påverkar återbetalningstiden mest på solceller:

  • Lutning på taket. Du ska helst ha ett tak som vetter mot söder och som har en lutning på mellan 15-40 grader.
  • Skugga. Taksidan som du ska installera solcellerna får inte ligga i skugga från exempelvis träd eller andra fastigheter.
  • Solpanelernas effekt. Solpanelerna du installerar bör ha så hög effekt som möjligt per kvadratmeter, då detta ger snabbast lönsamhet.
  • Kostnaden för anläggningen. Vad solcellerna kostar är den största faktorn när man pratar om lönsamhet, därför bör du jämföra offerter och erbjudanden för att försäkra dig om att du gör den bästa affären.

Allt detta kan du få hjälp med av det solcellsföretag som du anlitar. Dessa har expertkunskap och kan därmed erbjuda olika lösningar som innebär att även du kan installera solceller och erhålla maximal effekt från solens strålar.

Ett solcellsföretag kan också föreslå olika modeller av solpaneler som ger en hög effekt till bra priser så att du får en maximal avkastning och en snabb återbetalningstid på din investering.

Vanliga frågor

Vad menas med återbetalningstid för solceller?

Återbetalningstiden för solceller är den brytpunkt som finns när din ursprungliga investering i solceller är återbetald och då solcellerna ger dig vinst på din investering.

Om du skaffar solceller för 130 000 kr är återbetalningstiden nådd när du fått en avkastning på 130 000 kr med hjälp av dina solceller.

Hur beräknas återbetalningstiden för solceller?

Uträkningen för återbetalningstiden för solceller är: totalkostnaden / avkastningen per år = återbetalningstiden räknat i år.

Kan statliga bidrag och subventioner förkorta återbetalningstiden?

Ja, statliga bidrag såsom det gröna avdraget på 20 % förkortar återbetalningstiden för dina solceller. Alla statliga bidrag och subventioner som minskar investeringskostnaden kommer leda till att återbetalningstiden förkortas.

Påverkar den geografiska placeringen återbetalningstiden för solceller?

Ja, solcellernas fysiska plats kommer att påverka återbetalningstiden. Den största geografiska faktorn som påverkar återbetalningstiden är att solinstrålningen är olika hög i olika delar av Sverige. Solinstrålningen i Visby är generellt betydligt högre än i Umeå för att nämna ett exempel.

Vilken roll spelar elpriset för återbetalningstiden?

Då den egentillverkade elen blir mer värd, både när du använder den själv och när du säljer den till ditt elbolag, kommer återbetalningstiden för dina solceller förkortas ifall elpriset går upp.

Hur påverkar underhålls- och driftskostnader återbetalningstiden för solceller?

Ja, om exempelvis din växelriktare går sönder i förtid och det inte går på garantin kommer kostnaden för ny hårdvara bidra till att återbetalningstiden förlängs.

Värt att veta är samtidigt att växelriktare nästan aldrig går sönder i förtid och att de garantier du får vanligtvis täcker eventuella fel som uppstår.

Hur påverkar solcellernas livslängd återbetalningstiden?

Solcellernas livslängd påverkar den totala avkastning du får av hela systemet och inte avbetalningstiden. Detta då återbetalningstiden för solceller är mellan 10–14 år, och livslängden för solceller oftast är över 30 år.

Hur påverkas återbetalningstiden av framtida teknologiska framsteg inom solceller?

Vårt antagande är att ju högre verkningsgrad solcellerna får och ju billigare de kan produceras, desto lägre blir återbetalningstiden för solcellerna.

En sak som skulle motverka den effekten är ett slopande av det gröna avdraget, vilket kan bli verklighet om staten anser att solcellstekniken är mogen nog att inte längre behöva bidrag och subventioner.

Skribent:
Dela på sociala medier