Solceller Jordbruksfastighet: Information & priser

av Peter Ahrberg Uppdaterad mars 03, 2021
Solceller på taket av en jordbruksfastighet

Att installera solceller har blivit mycket populärt idag och ett stort antal privatpersoner, företag och fastighetsägare har valt att investera i en solcellsanläggning för att minska sina fastigheters kostnader för elförbrukningen. I denna artikel får du mer information om att installera solceller på en jordbruksfastighet.

Att investera i solceller för jordbruksfastighet kan bli mycket lönsamt och dessutom leda till att solcellerna klarar av att producera en större del av verksamhetens energibehov.

Ofta har jordbruksfastigheter stora takytor där du kan installera en större solcellsanläggning så att du kan producera dels den el som jordbruksfastigheten förbrukar men även elektricitet för försäljning.

Det innebär att en investering i solceller för en jordbruksfastighet kan bli mycket lönsam.

Hos oss på SolcellsOfferter kan du få hjälp med att ta in och jämföra upp till 3 offerter ifrån certifierade solcellsföretag som arbetar med solcellsanläggningar på jordbruksfastigheter.

Vad kostar solceller för en jordbruksfastighet?

Solceller på taket av en lada

Kostnaden för att installera solceller på en jordbruksfastighet varierar självklart beroende på hur stor solcellsanläggning man väljer att installera.

Priset för solceller har sjunkit mycket de senaste åren och gör det möjligt för den som vill installera en större solcellsanläggning att erhålla mycket bra priser.

En solcellsanläggning på cirka 20 kW kan du hitta för cirka 200.000 kronor och en solcellsanläggning på upp till 50 kW kan du köpa för drygt 400.000 kronor.

I regel så är återbetalningstiden snabbare ju större anläggning du installerar och därefter kan du erhålla en bra avkastning i form av lägre elkostnader för verksamheten men också intäkter för försäljningen av den elektricitet som man själv inte använder.

Du måste dock betala energiskatt om du säljer el för mer än 30.000 kronor per år och även inkomstskatt om försäljningen övergår 40.000 kronor per år.

Läs mer om beskattningskonsekvenser för den som har solceller på en jordbruksfastighet på Skattverkets hemsida.

Om du väljer att bli en producent av grön el där du planerar att sälja större delen av den elektricitet som du producerar så kan du installera en större solcellsanläggning.

Trots skatter och andra avgifter så kan det ändå bli en mycket lönsam affär att investera i en stor solcellsanläggning, som samtidigt bidrar till att du kan täcka upp stora delar utav din egen energiförbrukning.

Vilka bidrag finns det att söka?

Eftersom solcellsbidraget sedan den 7:e Juli 2020 inte längre går att söka finns det istället möjlighet att få stöd ifrån Jordbruksverket för dig som vill investera i förnybar energi, vilket du kan läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida.

Stödet vänder sig till jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag, eller ett annat företag på landsbygden. Företaget får högst omsätta 10 miljoner Euro per år och ha högst 50 anställda.

Via Jordbruksverkets investeringsstöd kan du få upp till 40% av din investeringskostnad i solceller tillbaka, förutsatt att din investering är 100.000 kronor eller mer.

Varför installera solceller för en jordbruksfastighet?

På ett jordbruk så brukar det finnas flera fastigheter uppförda som exempelvis lador, magasin men även bostadsfastigheter.

Det innebär att lantbrukare ofta har mycket stora takytor att tillgå vilket gör att det går att installera större solcellsanläggningar som kan producera en stor del av verksamhetens elförbrukning.

Ofta ligger jordbruksfastigheter i områden som har många soltimmar och en bra solbestrålning, vilket innebär att det går att få ut maximal effekt av solcellerna. Dessutom så är det sällan som jordbruksfastigheter ligger i skugga från andra fastigheter eller skog.

Det blir allt vanligare med jordbruk som har valt att installera solceller på sina fastigheter för att dels bidra till en bättre miljö men framför allt för att sänka sina kostnader kopplat till elförbrukning.

Desto större solcellsanläggning som du väljer att investera i desto billigare blir solcellsanläggningen per kW och därmed desto större avkastning på det investerade kapitalet.

Att investera i solenergi kan bli mycket lönsamt

ett soligt fält

Oavsett om man väljer att installera solceller för en privatbostad, en näringsfastighet eller för en jordbruksfastighet så är det en investering som alltid betalar sig, över tid.

Hur stor avkastning man får på sin investering kan dock variera men generellt så gäller att desto mer el som du förbrukar av den elektricitet som du producerar desto mer lönsamt blir din investering.

Om du har en jordbruksfastighet och investerar i en solcellsanläggning på 30 kW, vilket vid optimala förutsättningar producerar cirka 30.000 kWh per år, så kommer du med stor sannolikhet ha en stor del av dina elbehov täckta.

Dock beror det till stor del på när din jordbruksfastighet använder mest elektricitet, vilket normalt är under dagtid, vilket är de tider som din solcellsanläggning producerar elektricitet.

Eftersom du inte kan lagra överskottet av den el som du producerar utan ett större batteri så behöver du därför köpa elektricitet från ditt elbolag för att hantera den förbrukning som krävs under kvällen och nattetid, vilket oftast handlar om belysning och eventuellt uppvärmning.

Om din jordbruksfastighet förbrukar 70 procent av den energi som du själv producerar så innebär det att du sparar cirka 21 000 kronor varje år, om elpriset ligger på cirka 1 krona.

Det överskott av elektricitet som du själv inte förbrukar, cirka 9 000 kWh per år i exemplet kan sälja på elmarknaden vilket ger dig intäkter som tillsammans med en skattereduktion näst intill motsvarar de kostnader som du har för den elektricitet som du köper.

Det betyder att du får cirka 9 000 kronor tillbaka från ditt elbolag varje år för den elektricitet som du säljer.

Det gör att din totala besparing varje år blir cirka 30.000 kronor för en solcellsanläggning på 30 kW.

Med en avkastning på 30.000 kronor per år i form av minskade energikostnader så kommer din solcellsanläggning att vara återbetald inom 10-12 år. Du kan därefter se fram emot minskade energikostnader i ytterligare minst 15-20 år.

Att tänka på inför din investering

Det kan vara något krångligare att investera i solceller för en jordbruksfastighet som är en del av en näringsverksamhet än vad det är för en privatperson.

Det är bland annat viktigt att utreda att de solceller som du installerat faller under ramen för mikroproduktion eller om solcellsanläggning är att anse som en del av näringsverksamheten.

När du planerar att installera solceller på din jordbruksfastighet så kan det vara bra att ta in offerter från lokala solcellsföretag så att du dels kan få en uppfattning om vad kostnaden kommer att hamna på men också för att få tips och råd på hur du bäst ska gå tillväga inför din investering.

Vi vände oss till solcellsexperten Lars Andrén och frågade honom om hans bästa råd till dig som är intresserad av att skaffa solceller till ditt lantbruk:

Lars Andrén berättar för SolcellsOfferter:

Det första och viktigaste är att ta ett samtal med revisorn för att få en bild över skatteffekter, avdrags- och avskrivningsmöjligheter och eventuella bidragsmöjligheter via Jordbruksverket. Det finns stora möjligheter att få en riktigt god lönsamhet i den här typen av investeringar.

Vid sidan av de ekonomiska förutsättningarna är naturligtvis de tekniska och praktiska betingelserna avgörande för anläggningens lämplighet och lönsamhet. Vissa verksamheter har ett elbehov som är större på sommaren än på vintern och där blir det extra intressant med solceller. Ofta finns stora sammanhängande tak att tillgå vilket är en stor fördel, bara dom inte ligger allt för långt från anslutningspunkten. Det är alltid intressant att besöka anläggningar i drift, gärna någon som har en verksamhet som liknar den egna.

Många investererare letar idag mark att arrendera för att anlägga solelsparker. Det kan skapa ett helt nytt affärsområde! Se över maskinparken och se vad som kan elektrifieras. Att kunna ladda fordon, maskiner och verktyg med egenproducerad el ger inte bara ett stort klirr i kassan utan även en stor vinst för miljön och klimatet. Som en extra bieffekt stärker solenergin på ett intressant sätt verksamhetens miljöprofilering.

Lars AndrénFörfattare & föreläsare inom solenergi Lars Andrén har tidigare varit ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi men arbetar idag som författare & föreläsare. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och framför allt om solenergi.

Vanliga frågor om solceller till jordbruksfastighet

Krävs det byggnadslov för att installera solceller?

Normalt så behövs inget byggnadslov för att installera solceller på en jordbruksfastighet. Om din jordbruksfastighet är kulturskyddad eller ligger inom ett skyddsklassat område så kan det krävas byggnadslov.

Det är därför lämpligt att du innan installationen kontrollerar med berörda myndigheter angående eventuellt byggnadslov.

Kan man få investeringsstöd för solceller på en jordbruksfastighet?

Ja, det finns möjlighet att få stöd ifrån Jordbruksverket för dig som vill investera i förnybar energi, vilket du kan läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida.

Dela på sociala medier