Solceller Jordbruksfastighet: Information & priser

av Peter Ahrberg Uppdaterad december 16, 2020
Solceller på taket av en jordbruksfastighet

Att installera solceller har blivit mycket populärt idag och ett stort antal privatpersoner, företag och fastighetsägare har valt att investera i en solcellsanläggning för att minska sina fastigheters kostnader för elförbrukningen. I denna artikel får du mer information om att installera solceller på en jordbruksfastighet.

Att investera i solceller för jordbruksfastighet kan bli mycket lönsamt och dessutom leda till att solcellerna klarar av att producera en större del av verksamhetens energibehov.

Ofta har jordbruksfastigheter stora takytor där du kan installera en större solcellsanläggning så att du kan producera dels den el som jordbruksfastigheten förbrukar men även elektricitet för försäljning.

Det innebär att en investering i solceller för en jordbruksfastighet kan bli mycket lönsam.

Hos oss på SolcellsOfferter kan du få hjälp med att ta in och jämföra upp till 3 offerter ifrån certifierade solcellsföretag som arbetar med solcellsanläggningar på jordbruksfastigheter.

Vad kostar solceller för en jordbruksfastighet?

Solceller på taket av en lada

Kostnaden för att installera solceller på jordbruksfastighet kan istället räknas som en investering, om man väljer att installera en större solcellsanläggning som täcker upp en större del av jordbruksfastighetens energiförbrukning.

Det innebär att det går att spara in betydande pengar då det kommer till jordbruksfastighetens elförbrukning.

Ofta så brukar en jordbruksfastighet ha stora takytor vilket innebär att det går att installera en större solcellsanläggning på upp till 50 kW.

Priset för solceller har sjunkit mycket de senaste åren och gör det möjligt för den som vill installera en större solcellsanläggning att erhålla mycket bra priser.

En solcellsanläggning på cirka 20 kW kan du hitta för cirka 200 000 kronor och en solcellsanläggning på upp till 50 kW kan du köpa för drygt 400 000 kronor.

Det innebär att återbetalningstiden för en solcellsanläggning hamnar kring cirka 10 år och därefter så kan du erhålla en bra avkastning i form av lägre elkostnader för jordbruksfastigheten men också intäkter för försäljningen av den elektricitet som du själv inte använder.

Du måste dock betala energiskatt om du säljer el för mer än 30 000 kronor per år och även inkomstskatt om försäljningen övergår 40 000 kronor per år.

Läs mer om beskattningskonsekvenser för den som har solceller på en jordbruksfastighet på Skattverkets hemsida.

Om du väljer att bli en producent av grön el där du planerar att sälja större delen av den elektricitet som du producerar så kan du installera en större solcellsanläggning.

Trots skatter och andra avgifter så kan det ändå bli en mycket lönsam affär att investera i en stor solcellsanläggning, som samtidigt bidrar till att du kan täcka upp stora delar utav din egen energiförbrukning.

Bidrag för solceller till en jordbruksfastighet

Eftersom solcellsbidraget sedan den 7:e Juli 2020 inte längre går att söka, kan man som ägare utav jordbruksfastighet istället vända sig till Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.

Stödet är till för alla förutom privatpersoner, vilket innebär att exempelvis lantbrukare och bostadsrättsföreningar har rätt att ansöka om stödet.

Det finns även möjlighet att få stöd ifrån Jordbruksverket för dig som vill investera i förnybar energi, vilket du kan läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida.

Varför installera solceller för en jordbruksfastighet?

På ett jordbruk så brukar det finnas flera fastigheter uppförda som exempelvis lador, magasin men även bostadsfastigheter.

Det innebär att ett jordbruk har mycket stora takytor att tillgå vilket betyder att det går att installera större solcellsanläggningar som kan bli mycket lönsamma snabbt.

Ofta ligger jordbruksfastigheter i geografiska områden som har många soltimmar och en bra solbestrålning, vilket innebär att det går att få ut maximal effekt av solcellerna. Dessutom så är det sällan som jordbruksfastigheter ligger i skugga från andra fastigheter eller skog.

Det finns redan idag ett flertal jordbruk som har valt att installera solceller på sina jordbruksfastigheter för att dels bidra till en bättre miljö men framför allt för att sänka sina kostnader för jordbrukets elförbrukning.

Desto större solcellsanläggning som du väljer att investera i desto billigare investering och därmed desto större avkastning på det investerade kapitalet.

Att investera i solenergi kan bli mycket lönsamt

ett soligt fält

Oavsett om man väljer att installera solceller för en privatbostad, en näringsfastighet eller för en jordbruksfastighet så är det en investering som alltid betalar sig, över tid.

Hur stor avkastning man får på sin investering kan dock variera men generellt så gäller att desto mer el som du förbrukar av den elektricitet som du producerar desto mer lönsamt blir din investering.

Om du har en jordbruksfastighet och investerar i en solcellsanläggning på 30 kW, vilket producerar i cirka 30 kWh per år, så kommer du ha en stor del av dina elbehov täckta.

Dock beror det till stor del på när din jordbruksfastighet använder mest elektricitet, vilket normalt är under dagtid, vilket är de tider som din solcellsanläggning producerar elektricitet.

Eftersom du inte kan lagra överskottet av den el som du producerar utan ett större batteri så behöver du därför köpa elektricitet från ditt elbolag för att hantera den förbrukning som krävs under kvällen och nattetid, vilket oftast handlar om belysning och eventuellt uppvärmning.

Om din jordbruksfastighet förbrukar 70 procent av den energi som du själv producerar så innebär det att du sparar cirka 21 000 kronor varje år, om elpriset ligger på cirka 1 krona.

Det överskott av elektricitet som du själv inte förbrukar, cirka 9 000 kWh per i exemplet, säljer du på elmarknaden, vilket ger dig intäkter, som tillsammans med en skattereduktion, näst intill motsvarar de kostnader som du har för den elektricitet som du köper.

Det betyder att du får cirka 9 000 kronor tillbaka från ditt elbolag varje år för den elektricitet som du säljer.

Det gör att din totala besparing varje år blir cirka 30 000 kronor för en solcellsanläggning på 30 kW.

Med en avkastning på 30 000 kronor per år, i form av minskade energikostnader, så kommer din solcellsanläggning att vara betalt inom 10-12 år. Du kan därefter se fram emot minskade energikostnader i ytterligare minst 15-20 år, vilket ger dig en total avkastning på cirka 450 000 kronor för din investering i solceller.

Dessutom så bidrar du till en bättre miljö samtidigt som du kan erhålla grön el till andra elförbrukare på elmarknaden.

Vanliga frågor vid solceller på jordbruksfastighet

Det kan vara något krångligare att investera i solceller för en jordbruksfastighet än det är då man som privatperson väljer att installera solceller för en bostad.

Det som man behöver ha kontroll över är om de solceller som man installerar faller under ramen för microproducent eller om solcellsanläggning är att anse som en del av näringsverksamheten.

När du planerar att installera solceller på din jordbruksfastighet så ska du alltid rådgöra med ett certifierat solcellsbolag som kan ge tips och råd hur du går tillväga med din investering.

Hos oss på SolcellsOfferter så kan du erhålla tre kostnadsfria offerter från certifierade solcellsbolag på din ort. Utöver att du kan jämföra priser och olika lösningar så kan du också erhålla kostnadsfri rådgivning.

Det gör att din investering blir både säkrare och tryggare samtidigt som du får korrekt information som gör att du får en maximal avkastning på din investering.

Se även denna informationsvideo från Energimyndigheten om solceller för lantbrukare:

Krävs det byggnadslov för att installera solceller?

Normalt så behövs inget byggnadslov för att installera solceller på en jordbruksfastighet. Om din jordbruksfastighet är kulturskyddad eller ligger inom ett skyddsklassat område så kan det krävas byggnadslov. Det är därför lämpligt att du innan installationen kontrollerar med berörda myndigheter angående eventuellt byggnadslov.

Kan man erhålla investeringsstöd för solceller på en jordbruksfastighet?

Ja, du kan genom Klimatklivet ansöka om investeringsstöd för solceller till en jordbruksfastighet. Du ansöker om stödet via Natuvårdsverkets E-tjänst.

Dela på sociala medier