Solceller på jordbruksfastighet: Information & priser

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller jordbruksfastighet

Att installera solceller har blivit mycket populärt idag och ett stort antal privatpersoner, företag och fastighetsägare har valt att investera i en solcellsanläggning för att minska sina fastigheters kostnader för elförbrukningen.

I denna artikel får du mer information om att installera solceller på en jordbruksfastighet.

Är det lönsamt med solceller för lantbruk?

Att investera i solceller för jordbruksfastighet kan bli mycket lönsamt och dessutom leda till att solcellerna klarar av att producera en större del av verksamhetens energibehov.

Ofta har jordbruksfastigheter stora takytor där du kan installera en större solcellsanläggning så att du kan producera dels den el som jordbruksfastigheten förbrukar men även elektricitet för försäljning.

Det innebär att en investering i solceller för en jordbruksfastighet kan bli mycket lönsam.

Hos oss på SolcellsOfferter kan du få hjälp med att ta in och jämföra upp till 3 offerter ifrån certifierade solcellsföretag som arbetar med solcellsanläggningar på jordbruksfastigheter.

Vad kostar solceller för en jordbruksfastighet?

solpaneler på en jordbruksfastighet

Kostnaden för att installera solceller på en jordbruksfastighet varierar självklart beroende på hur stor solcellsanläggning man väljer att installera.

Priset på solcellsmoduler har sjunkit kraftigt under senare år och gör det möjligt för den som vill installera en större solcellsanläggning att uppnå en bra lönsamhet.

Nedan kan du se exempel på solcellsanläggningar i olika storlekar och vad de skulle kosta inklusive installation.

Cirkapriser för solceller på jordbruksfastighet:
Solcellsanläggning, 15 kW (100 m²): 220 000 kr
Solcellsanläggning, 20 kW (130 m²): 300 000 kr
Solcellsanläggning, 30 kW (200 m²): 370 000 kr

I regel är återbetalningstiden kortare ju större anläggning du installerar. Du får genom detta bra avkastning på satsat kapital i form av lägre elkostnader för verksamheten men också intäkter för försäljningen av den elektricitet som man själv inte använder.

Du bör även läsa på om beskattningskonsekvenser för den som har solceller på en jordbruksfastighet på Skattverkets hemsida.

Om du väljer att bli en producent av grön el där du planerar att sälja större delen av den elektricitet som du producerar så kan du installera en större solcellsanläggning.

Trots skatter och andra avgifter kan det ändå bli en lönsam affär att investera i en stor solcellsanläggning, som samtidigt bidrar till att du kan täcka upp stora delar utav din egen elanvändning.

Varför installera solceller för en jordbruksfastighet?

På ett jordbruk brukar det finnas flera fastigheter uppförda som exempelvis lador, magasin men även bostadsfastigheter.

Det innebär att lantbrukare ofta har stora takytor att tillgå vilket gör att det går att installera större solcellsanläggningar som kan producera en stor del av verksamhetens elförbrukning.

Ofta ligger jordbruksfastigheter i områden som har många soltimmar och en bra solbestrålning, vilket innebär att det går att få ut maximal effekt av solcellerna. Dessutom så är det sällan som jordbruksfastigheter ligger i skugga från andra fastigheter eller skog.

Det blir allt vanligare med jordbruk som har valt att installera solceller på sina fastigheter, dels för att bidra till en bättre miljö men framför allt för att sänka sina energikostnader.

Desto större solcellsanläggning som du väljer att investera i desto billigare blir solcellsanläggningen per kW vilket därmed ger desto större avkastning på det investerade kapitalet.

Att tänka på inför din investering

Det kan vara något krångligare att investera i solceller för en jordbruksfastighet som är en del av en näringsverksamhet än vad det är för en privatperson. Ett bra tips är att ta kontakt med din revisor för att ta reda på vilka skatte- och avdragsmöjligheter investeringen kan innebära.

Det är bland annat viktigt att utreda att de solceller som du installerat faller under ramen för mikroproduktion och om solcellsanläggning är att anse som en del av näringsverksamheten.

När du planerar att installera solceller på din jordbruksfastighet kan det vara bra att ta in offerter från lokala solcellsföretag så att du dels kan få en uppfattning om vad kostnaden kommer att hamna på men också för att få tips och råd på hur du bäst ska gå tillväga inför din investering.

Vi vände oss till solcellsexperten Lars Andrén och frågade honom om hans bästa råd till dig som är intresserad av att skaffa solceller till ditt lantbruk:

Lars Andrén berättar för SolcellsOfferter:

Det första och viktigaste är att ta ett samtal med revisorn för att få en bild över skatteffekter, avdrags- och avskrivningsmöjligheter och eventuella bidragsmöjligheter via Jordbruksverket. Det finns stora möjligheter att få en riktigt god lönsamhet i den här typen av investeringar.

Vid sidan av de ekonomiska förutsättningarna är naturligtvis de tekniska och praktiska betingelserna avgörande för anläggningens lämplighet och lönsamhet. Vissa verksamheter har ett elbehov som är större på sommaren än på vintern och där blir det extra intressant med solceller. Ofta finns stora sammanhängande tak att tillgå vilket är en stor fördel, bara dom inte ligger allt för långt från anslutningspunkten. Det är alltid intressant att besöka anläggningar i drift, gärna någon som har en verksamhet som liknar den egna.

Många investererare letar idag mark att arrendera för att anlägga solelsparker. Det kan skapa ett helt nytt affärsområde! Se över maskinparken och se vad som kan elektrifieras. Att kunna ladda fordon, maskiner och verktyg med egenproducerad el ger inte bara ett stort klirr i kassan utan även en stor vinst för miljön och klimatet. Som en extra bieffekt stärker solenergin på ett intressant sätt verksamhetens miljöprofilering.

Lars AndrénFörfattare & föreläsare inom solenergi Lars Andrén har tidigare varit ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi men arbetar idag som författare & föreläsare. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och framför allt om solenergi.

Vanliga frågor om solceller till jordbruksfastighet:

Krävs bygglov för att installera solceller på lantbruk?

Normalt så behövs inget bygglov för att installera solceller på en jordbruksfastighet. Om din jordbruksfastighet är kulturskyddad eller ligger inom ett skyddsklassat område så kan det krävas byggnadslov.

Det är därför lämpligt att du innan installationen kontrollerar med berörda myndigheter angående eventuellt byggnadslov.

Kan man få investeringsstöd för solceller på en jordbruksfastighet?

Nej, i dagsläget finns det inget investeringsstöd att söka för dig som vill investera i en solcellsanläggning genom din näringsverksamnhet.

Skribent:
Personer som har bidragit till denna artikel:
Dela på sociala medier