Solceller till bostadsrättsförening: Så skaffar ni solpaneler till er BRF

av Jonas Persson juni 11, 2019
Solceller till bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan spara in en hel del energikostnader för de lägenheter som finns inom föreningen genom att investera i en egen solcellsanläggning. I denna artikel finner du information om hur man bör tänka när man ska skaffa solceller för en bostadsrättsförening.

Normalt är att en bostadsrättsförening använder egenproducerad el till fastighetens elförbrukning eftersom man annars behöver ansluta alla lägenheter till samma elnät alternativt installera en elmätare för varje lägenhet.

Fastighetens elförbrukning används för bland annat uppvärmning, varmvatten, tvättstuga, trappbelysning, utebelysning och för en del andra gemensamma ytor. Fastighetens elförbrukning ingår i månadsavgiften och genom att bostadsrätten investerar i solceller så kan det komma alla hyresgäster tillgodo genom sänkta avgifter.

För de bostadsrättsföreningar som har likvärdiga lägenheter så är det möjligt att koppla samman alla lägenheter i samma elnät och låta alla hyresgäster betala samma belopp, per kvadratmeter, oavsett hur mycket eller lite el som en lägenhet förbrukar.

Det går även att ansluta lägenheterna till fastighetens elnät och därefter installera en egen elmätare för varje lägenhet som gör det möjligt för lägenhetsinnehavarna att ta del av egenproducerad el och samtidigt endast betala för den el de använder själva. I dessa fall så kan den el som föreningens solceller producerar även användas för lägenheternas hushållsel.

Hos oss på SolcellsOfferter så kan din bostadsrättsförening begära in upp till 3 offerter helt kostnadsfritt från certifierade solcellföretag i er stad. Det innebär att din bostadsrättsförening får tre olika prisförslag men även förslag på olika lösningar och kostnadsfri rådgivning för föreningens solcellsanläggning.

Hur fungerar solceller i en BRF?

Precis som för privatpersoner och för företag så är en investering i solceller för bostadsrättsförening en mycket lönsam investering som innebär att man minskar bostadsrättföreningens behov av att köpa el för fastighetens förbrukning.

Det innebär i sin tur att bostadsrättsföreningen minskar sina energikostnader, vilket kan komma alla lägenhetsinnehavare tillgodo genom sänkta avgifter.

Normalt så brukar en förening endast ansluta solcellerna till fastighetens elnät, vilket innebär att man producerar el som används för uppvärmning och elektricitet för gemensamma ytor, och inte för hushållselen i lägenheterna.

Ett alternativ är att alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät och att varje lägenhet har en egen elmätare. Det skulle möjliggöra för varje lägenhet att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och fortsättningsvis bara betala för den el som varje lägenhet förbrukar.

När man planerar att installera solceller så kan det vara ide att även se över möjligheten att bostadsrättsföreningen samlar alla lägenheter inom ett elnät.

Det gör det möjligt för en bostadsförening att enkelt ansluta alla lägenheter till en solcellsanläggning samtidigt som varje lägenhet behåller en undermätare som mäter varje lägenhets elförbrukning. På så sätt så behöver inte lägenhetsinnehavarna ha egna elavtal med elbolagen utan alla avtal sägs upp och istället så är det föreningen som tecknar ett elavtal.

Det gör att föreningen och lägenhetsinnehavarna sparar in upp till 1 500 kronor per lägenhet och år för de fasta kostnaderna för varje enskilt abonnemang. Samtidigt kan föreningen förhandla om lägre elpriser, vilket också kommer varje bostadsrättsinnehavare tillgodo.

Hur mycket el förbrukar en bostadsförening?

En elektriker

För en mindre bostadsrättsförening som består av en fastighet med två trappuppgångar och totalt 18 lägenheter så är fastighetens totala årsförbrukning av el cirka 60 000 kWh.

Av dessa 60 000 kWh så avser 65 procent uppvärmning av fastigheten, 25 procent uppvärmning av vatten och 10 procent elektricitet för tvättstuga och andra gemensamma utrymmen. Hushållselen betalar alla lägenhetsinnehavarare själva och ligger i genomsnitt på cirka 3000 kWh per år.

En bostadsrättsförening med 18 normalstora lägenheter har oftast en takyta som gör det möjligt att installera en solcellsanläggning på åtminstone 20 kW. Det skulle innebära att bostadsrättsföreningen skulle kunna producera el motsvarande cirka 20 000 kWh per år, vilket gör att föreningen själv kan producera el som motsvarar drygt 30 procent av fastighetens energiförbrukning.

Om bostadsrättsföreningen också ansluter alla lägenheter till fastighetens elnät och installerar en elmätare för varje lägenhet så kan den el som solcellerna producerar även användas för hushållsel.

Detta skulle sannolikt innebära att det inte skulle bli någon överskottsel att sälja utan att all el som solcellerna producerar kommer att användas av fastigheten.

Om man ansluter alla lägenheter till solcellsanläggningen så blir det totala behovet av el cirka 110 000 kWh per år, vilket gör att man med en solcellsanläggning på 20 kW kan täcka upp nära 20 procent av fastighetens totala elförbrukning.

Det skulle innebära att en investering i solceller för bostadsrättsförening skulle bli lönsam både för föreningen och för bostadsrättsinnehavarna.

Vad kostar solceller för bostadsrättsförening?

Om en bostadsrättsförening, som i exemplet ovan, väljer att investera i en solcellsanläggning på 20 kW så blir det totala kostnaden för solcellerna cirka 240 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. I det priset så ingår även arbetskostnader och projektering.

Det betyder att en bostadsrättsförening betalar cirka 12 000 per kW, exklusive moms. En bostadsrättsförening har också rätt att ansöka om ett statligt bidrag, ett så kallat solcellsbidrag, som ger bostadsrättsföreningen 20 procent av den totala kostnaden tillbaka.

Det betyder i sin tur att den totala investeringen för solceller för bostadsrättsförening endast blir 192 000 kronor, eller 9 600 kronor per kW.

Kostnad för solceller på BRF inklusive alla kringkostnader och moms:
Inköp av solcellsanläggning, inklusive arbete och projektering: 240 000 kr
Solcellsbidrag på 20 procent av totalpriset: – 48 000 kr
Totalt pris efter solcellsbidrag: 192 000 kr

Genom att solcellerna producerar cirka 20 000 kWh per år så betyder det att solceller för bostadsrättsförening har en återbetalningstid på knappt 10 år. Det gör att en investering i solceller för bostadsrättsförening på 192 000 kronor ger en avkastning på upp till 400 000 kronor över solcellernas livstid.

Om varje lägenhet ansluts till fastighetens elnät så kommer denna besparing även bostadsrättsinnehavarna tillgodo, som får lägre elkostnader för sin hushållsel men även bättre elpriser samtidigt som de slipper de fasta avgifterna.

Solcellsbidrag

Även bostadsrättsföreningar kan ansöka om ett solcellsbidrag hos Länsstyrelsen vilket innebär att ni får tillbaka 20 procent av er totalkostnad. För att vara berättigad till ett solcellsbidrag så krävs det att föreningen lämnar in en ansökan om solcellsbidrag innan föreningen påbörjar installationen av solcellsanläggningen.

Idag är kötiden för solcellsbidrag lång och det kan dröja över ett år innan bidraget betalas ut.

Om du begär in kostnadsfria offerter från tre stycken certifierade solcellsföretag hos oss på SolcellsOfferter så kan du utöver bra priser även ta del av kostnadsfri rådgivning av de företag som lämnar offerterna.

Dessa företag kan också hjälpa till med föranmälan till elbolaget och med ansökan om solcellsbidrag. Dessutom är det alltid tryggt att kunna få råd från kunnigt fackfolk då man ska fatta beslut om man ska investera i solceller.

Hur går man tillväga för att besluta om solceller?

Föreningsmöte i en BRF

Att vilja använda sig av miljövänlig el är inget som en lägenhetsinnehavare kan besluta om utan i en bostadsrättsförening så är det styrelsen som fattar ett beslut om ifall bostadsrättsföreningen ska investera i solceller.

Dock så kan varje lägenhetsinnehavare lämna in ett förslag till bostadsrättsföreningen som sedan tar upp detta på ett styrelsemöte för beslut.

Inför beslutet om att investera i solceller så behöver styrelsen även besluta om ifall man ska investera i en solcellsanläggning som enbart förser fastigheten med egenproducerad el eller om även varje lägenhetsinnehavare också ska erhålla egenproducerad el för sin hushållsel.

För att kunna erbjuda alla lägenheter i en bostadsförening egenproducerad el så krävs det att alla lägenhetsinnehavare ansluter sig till fastighetens elnät och därmed säga upp alla individuella elavtal som de har idag.

För att detta ska vara möjligt och genomförbart så krävs det ett beslut från styrelsen att alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät.

Att ansluta alla lägenheter till föreningens elnät innebär stora fördelar för varje lägenhetsinnehavare. Dels så blir det möjligt för varje lägenhetsinnehavare att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och därmed minska sina energikostnader.

Det innebär också att lägenhetsinnehavarna inte längre behöva betala fasta kostnader för sina elabonnemang. Istället för fasta kostnader för 19 olika abonnemang, som i exemplet ovan, så är det bara föreningen som har ett elabonnemang och därmed så betalas endast fasta kostnader för ett abonnemang.

Dessutom så har föreningen bättre elpriser genom de företagsavtal som de har med elbolagen. Dessa kan dessutom omförhandlas ytterligare då man ökar sitt köp av el, vilket innebär att varje lägenhetsinnehavare i snitt kan spara upp till 1 500 kronor per år, bara genom att ansluta sig till fastighetens elnät.

Det gör att lägenhetsinnehavaren slipper fasta avgifter för elabonnemanget, får bättre elpriser samtidigt som varje lägenhet också kan använda sig av den el som föreningens solceller producerar.

Det innebär att varje lägenhetsinnehavare kommer att minska sina energikostnader med upp till 50 procent, vilket kan bli upp till ett par tusen kronor varje år.

Fördelar med solceller i en BRF

Att installera solceller för bostadsrättsförening innebär många fördelar, både för föreningen men även för varje lägenhetsinnehavare.

Fastighetens elförbrukning

Genom att installera solceller för bostadsrättsföreningen så kan en förening spara in mellan 20 upp till 30 procent av sina elkostnader varje år. Det innebär dels att återbetalningen för solcellerna ligger på endast 10 år men också att föreningen kan se fram emot lägre elkostnader under de nästkommande 20 åren.

Lägenheternas elförbrukning

Om alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät så innebär det stora vinster för varje lägenhetsinnehavare. Dels så får lägenhetsinnehavaren tillgång till föreningens lägre elpriser, dels så slipper lägenhetsinnehavaren att betala några fasta avgifter för abonnemanget.  Utöver det så kan lägenhetsinnehavarna erhålla egenproducerad el som täcker upp till 20 procent av lägenhetens totala elförbrukning varje år.

Miljövänlig el

Genom att installera solceller för bostadsrättsförening så producerar man en del av den el som man förbrukar själv, på ett miljövänligt sätt. Det innebär att föreningen är med och bidrar till en bättre miljö och samtidigt medverkar till att minska klimathotet.

Det är dessutom många som är miljömedvetna idag vilket också skulle bidra till att föreningens lägenheter blir mer attraktiva på marknaden. Samtidigt så innebär en investering i egenproducerad och miljövänlig el att fastighetens värde ökar.

Dela på sociala medier