Solceller för bostadsrättsförening: Så skaffar ni solpaneler till er BRF

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solceller bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan spara in en hel del energikostnader genom att investera i en egen solcellsanläggning.

I denna artikel finner du information om hur man bör tänka när man ska skaffa solceller för en bostadsrättsförening.

Jämför 3 offerter på solceller till er BRF

Hos oss på SolcellsOfferter så kan din bostadsrättsförening begära in upp till 3 offerter helt kostnadsfritt från solcellsföretag i er stad. Det innebär att din bostadsrättsförening får tre olika prisförslag men även förslag på olika lösningar och kostnadsfri rådgivning för föreningens solcellsanläggning.

I en BRF brukar den gemensamma elförbrukningen användas för bland annat uppvärmning, varmvatten, tvättstuga, trappbelysning, utebelysning och för andra gemensamma ytor.

Fastighetens elförbrukning ingår i månadsavgiften och genom att bostadsrättsföreningen investerar i solceller så kommer det alla hyresgäster tillgodo genom sänkta avgifter.

För de bostadsrättsföreningar som har likvärdiga lägenheter så är det möjligt att koppla samman alla lägenheter i ett och samma el-abbonemang och låta alla bostadsinnehavare betala samma belopp, per kvadratmeter, oavsett hur mycket eller lite el som en lägenhet förbrukar.

Det går även att ansluta lägenheterna till ett genemsamt el-abbonemang och därefter installera en egen elmätare för varje lägenhet som gör det möjligt för lägenhetsinnehavarna att ta del av egenproducerad solel och samtidigt endast betala för den el de använder själva.

I dessa fall kan den el som föreningens solceller producerar även användas för lägenheternas hushållsel.

Vad kostar solceller för bostadsrättsförening?

Priset för solceller till en bostadsrättsförening varierar självklart beroende på hur stor solcellsanläggning man vill bygga och hur förutsättningarna ser ut på plats.

Om en bostadsrättsförening, som i exemplet nedan, väljer att investera i en solcellsanläggning på 20 kW så blir den totala kostnaden för solcellerna cirka 300 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. I det priset så ingår även arbetskostnader och projektering.

Kostnad för solceller 20 kW på BRF inklusive alla kringkostnader och moms:
Inköp av solcellsanläggning, inklusive arbete och projektering: 300 000 kr
Förväntad årlig produktion: 20 000 kWh
Årlig besparing (räknat på 1,20kr/kWh): 24 000 kr
Återbetalningstid 12,5 år

Genom att solcellerna producerar cirka 20 000 kWh per år så betyder det att solcellsanläggningen i detta exempel har en återbetalningstid på knappt 12,5 år, exklusive finansiella kostnader.

Om varje lägenhet ansluts till fastighetens gemensamma el-abbonemang så kommer denna besparing även bostadsrättsinnehavarna tillgodo, som får lägre elkostnader för sin hushållsel.

Att tänka på inför solcellsinstallation i en BRF

Vad ska man tänka på när man som bostadsrättsförening undersöker förutsättningarna för att skaffa solceller? Till vår hjälp tog vi solcellsexperten Lars Andrén, som nedan kommer med sina bästa tips till er som är i planeringsfasen.

Lars Andrén berättar för SolcellsOfferter:

Först och främst kan det vara klokt att bilda en solgrupp med en bred kompetensbas som kan driva processen, från idé till färdig anläggning. Inför ett beslut är det en hel del praktiska och ekonomiska saker att sätta sig in i och skaffa beslutsunderlag till.

De praktiska förutsättningarna är avgörande för det tekniska och ekonomiska utfallet. Finns det bra takytor med rätt riktning och lutning eller andra sammanhängande, skuggningsfria placeringsalternativ? Vad har fastigheten för säkringsnivåer och servisledning, och hur är det med anslutningspunkten för solcellsanläggningen? Vilken täckningsgrad kan nås och vad finns det för elhandelsavtal?

Det gäller också att vara uppmärksam på elsäkerhetslagen, bygglovskrav, försäkringsbolagets önskemål och villkor, entreprenadsform och vilka garantivillkor som gäller. Ett bra tips är att skaffa Energimyndighetens solcellsguide för flerbostadshus, eller någon liknande upphandlingmanual som kan sökas via nätet.

I samband med solinvesteringen det kan också vara intressant att undersöka möjligheterna till inköp av laddstolpar och batterilager då det kan vara kostnadseffektivt att göra samtidigt.

Lars AndrénFörfattare & föreläsare inom solenergi Lars Andrén har tidigare varit ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi men arbetar idag som författare & föreläsare. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och framför allt om solenergi.

Minskade kostnader för elförbrukning

Precis som för privatpersoner och företag är en investering i solceller även för bostadsrättsföreningar ofta en lönsam investering som innebär att man minskar behovet av att köpa el för fastighetens förbrukning.

Det innebär i sin tur att bostadsrättsföreningen minskar sina energikostnader, vilket kan gynnar alla lägenhetsinnehavare genom sänkta avgifter.

Normalt så brukar en förening endast ansluta solcellerna till fastighetens elförbrukning, vilket innebär att man producerar el som används för uppvärmning och elektricitet för gemensamma ytor, och inte för hushållselen i lägenheterna.

Ett alternativ är att varje lägenheter ansluts till ett gemensamt el-abbonemang och förses med en egen elmätare. Detta möjliggör för varje lägenhet att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och bara betala för den el som lägenheten förbrukar.

På så sätt så behöver inte lägenhetsinnehavarna längre ha egna elavtal, utan man kan gemensamt i föreningen förhandla till sig ett gemensamt elavtal med sitt elbolag, vilket ofta innebär reducerade kostnader för alla i bostadsrättsföreningen.

Att installera solceller är ett gemensamt beslut

Föreningsmöte i en BRF

Att producera egen solel på taket är inget som en lägenhetsinnehavare kan besluta om utan i en bostadsrättsförening så är det styrelsen som fattar ett beslut om ifall bostadsrättsföreningen ska investera i solceller.

Dock så kan varje lägenhetsinnehavare lämna in ett förslag till bostadsrättsföreningen som sedan tar upp detta på ett styrelsemöte för beslut.

Inför beslutet om att investera i solceller så behöver styrelsen även besluta om ifall man ska investera i en solcellsanläggning som enbart förser fastigheten med egenproducerad el eller om även varje lägenhetsinnehavare också ska erhålla egenproducerad el för sin hushållsel.

För att kunna erbjuda alla lägenheter i en bostadsförening egenproducerad el så krävs det att alla lägenhetsinnehavare ansluter sig till fastighetens elnät och därmed säga upp alla individuella elavtal som de har idag.

För att detta ska vara möjligt och genomförbart så krävs det ett beslut från styrelsen att alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät.

Att ansluta alla lägenheter till ett gemensamt el-abbonemang innebär stora fördelar för varje lägenhetsinnehavare.

Dels så blir det möjligt för varje lägenhetsinnehavare att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och därmed minska sina energikostnader.

Det innebär också att lägenhetsinnehavarna inte längre behöva betala fasta kostnader för sina el-abonnemang. Istället för fasta kostnader för varje enskilt elabonnemang, så är det bara föreningen som har ett elabonnemang och därmed så betalas endast fasta kostnader för ett abonnemang.

Dessutom så får föreningen bättre elpriser genom de företagsavtal som de har med elbolagen.

Se även denna informationsvideo från Energimyndigheten om en bostadsrättsförening som skaffat solceller:

Fördelar med solceller i en BRF

Att installera solceller för bostadsrättsförening innebär många fördelar, både för föreningen men även för varje lägenhetsinnehavare.

Fastighetens elförbrukning

Genom att installera solceller för bostadsrättsföreningen så kan en förening spara in mellan 20 upp till 30 procent av sina elkostnader varje år, vilket gynnar alla lägenhetsinnehavare genom minskade kostnader.

Lägenheternas elförbrukning

Om alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät så innebär det stora vinster för varje lägenhetsinnehavare. Dels så får lägenhetsinnehavaren tillgång till föreningens lägre elpriser, dels så slipper lägenhetsinnehavaren att betala några fasta avgifter för abonnemanget. 

De får också tillgång till kostnadsfri, egenproducerad solenergi.

Miljövänlig el

Genom att installera solceller för bostadsrättsförening så producerar man en del av den el som man förbrukar själv, på ett miljövänligt sätt. Det innebär att föreningen är med och bidrar till en bättre miljö och samtidigt medverkar till att minska klimathotet.

Det är dessutom många som är miljömedvetna idag vilket också skulle bidra till att föreningens lägenheter blir mer attraktiva på marknaden. Samtidigt så innebär en investering i egenproducerad och miljövänlig el att fastighetens värde ökar.

Dela på sociala medier