Solceller till bostadsrättsförening: Så skaffar ni solpaneler till er BRF

av Peter Ahrberg Senast uppdaterad november 10, 2020
Solceller till bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan spara in en hel del energikostnader för de lägenheter som finns inom föreningen genom att investera i en egen solcellsanläggning.

I denna artikel finner du information om hur man bör tänka när man ska skaffa solceller för en bostadsrättsförening.

Jämför 3 offerter på solceller till er BRF

Hos oss på SolcellsOfferter så kan din bostadsrättsförening begära in upp till 3 offerter helt kostnadsfritt från certifierade solcellföretag i er stad. Det innebär att din bostadsrättsförening får tre olika prisförslag men även förslag på olika lösningar och kostnadsfri rådgivning för föreningens solcellsanläggning.

I en BRF brukar den gemensamma elförbrukningen användas för bland annat uppvärmning, varmvatten, tvättstuga, trappbelysning, utebelysning och för andra gemensamma ytor.

Fastighetens elförbrukning ingår i månadsavgiften och genom att bostadsrättsföreningen investerar i solceller så kan det komma alla hyresgäster tillgodo genom sänkta avgifter.

För de bostadsrättsföreningar som har likvärdiga lägenheter så är det möjligt att koppla samman alla lägenheter i samma elnät och låta alla bostadsinnehavare betala samma belopp, per kvadratmeter, oavsett hur mycket eller lite el som en lägenhet förbrukar.

Det går även att ansluta lägenheterna till fastighetens elnät och därefter installera en egen elmätare för varje lägenhet som gör det möjligt för lägenhetsinnehavarna att ta del av egenproducerad el och samtidigt endast betala för den el de använder själva.

I dessa fall så kan den el som föreningens solceller producerar även användas för lägenheternas hushållsel.

Vad kostar solceller för bostadsrättsförening?

Om en bostadsrättsförening, som i exemplet nedan, väljer att investera i en solcellsanläggning på 20 kW så blir det totala kostnaden för solcellerna cirka 240 000 kronor, exklusive mervärdesskatt. I det priset så ingår även arbetskostnader och projektering.

Det betyder att en bostadsrättsförening betalar cirka 12 000 per kW, exklusive moms.

Kostnad för solceller 20 kW på BRF inklusive alla kringkostnader och moms:
Inköp av solcellsanläggning, inklusive arbete och projektering: 240 000 kr
Förväntad årlig produktion: 20 000 kWh
Årlig besparing (räknat på 1,45kr/kWh): 29 000 kr
Återbetalningstid 8,2 år

Genom att solcellerna producerar cirka 20 000 kWh per år så betyder det att solcellsanläggningen i detta exempel har en återbetalningstid på knappt 8,2 år.

Om varje lägenhet ansluts till fastighetens elnät så kommer denna besparing även bostadsrättsinnehavarna tillgodo, som får lägre elkostnader för sin hushållsel.

Solcellsbidrag för BRF

Tidigare kunde även bostadsrättsföreningar ansöka om det statliga solcellsbidraget, men sedan den 7:e Juli 2020 går detta bidrag inte att ansöka om längre.

Om ni vill söka investeringsstöd för solceller till er BRF kan ni istället vända er till Klimatklivet, som är ett statligt investeringsstöd som riktar sig till företag, föreningar och kommuner som vill göra en fysisk investering som minskar på samhällets klimatpåverkan.

Ansökan om Klimatklivet görs via Naturvårdsverkets E-tjänst.

Hur fungerar solceller i en BRF?

Precis som för privatpersoner och för företag så är en investering i solceller för bostadsrättsförening en mycket lönsam investering som innebär att man minskar bostadsrättsföreningens behov av att köpa el för fastighetens förbrukning.

Det innebär i sin tur att bostadsrättsföreningen minskar sina energikostnader, vilket kan gynnar alla lägenhetsinnehavare genom sänkta avgifter.

Normalt så brukar en förening endast ansluta solcellerna till fastighetens elnät, vilket innebär att man producerar el som används för uppvärmning och elektricitet för gemensamma ytor, och inte för hushållselen i lägenheterna.

Ett alternativ är att varje lägenheter ansluts till fastighetens elnät och förses med en egen elmätare. Detta möjliggör för varje lägenhet att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och bara betala för den el som lägenheten förbrukar.

På så sätt så behöver inte lägenhetsinnehavarna längre ha egna elavtal, utan man kan gemensamt i föreningen förhandla till sig ett gemensamt elavtal med sitt elbolag, vilket ofta innebär reducerade kostnader för alla i bostadsrättsföreningen.

Hur mycket el förbrukar en bostadsförening?

En elektriker

För en mindre bostadsrättsförening som består av en fastighet med två trappuppgångar och totalt 18 lägenheter så är fastighetens totala årsförbrukning av el cirka 60 000 kWh.

Av dessa 60 000 kWh så avser 65 procent uppvärmning av fastigheten, 25 procent uppvärmning av vatten och 10 procent elektricitet för tvättstuga och andra gemensamma utrymmen.

Hushållselen betalar alla lägenhetsinnehavarare själva och ligger i genomsnitt på cirka 12000 kWh per år och lägenhet.

En bostadsrättsförening med 18 normalstora lägenheter har oftast en takyta som gör det möjligt att installera en solcellsanläggning på åtminstone 20 kW.

Det skulle innebära att bostadsrättsföreningen skulle kunna producera el motsvarande cirka 20 000 kWh per år, vilket motsvarar drygt 30 procent av fastighetens energiförbrukning.

Om bostadsrättsföreningen också ansluter alla lägenheter till fastighetens elnät och installerar en elmätare för varje lägenhet så kan den el som solcellerna producerar även användas för hushållsel.

Detta skulle sannolikt innebära att det inte skulle bli någon överskottsel att sälja utan att all el som solcellerna producerar kommer att användas utav fastigheten och lägenhetsinnehavarna.

Hur går man tillväga för att besluta om solceller?

Föreningsmöte i en BRF

Att vilja använda sig av miljövänlig el är inget som en lägenhetsinnehavare kan besluta om utan i en bostadsrättsförening så är det styrelsen som fattar ett beslut om ifall bostadsrättsföreningen ska investera i solceller.

Dock så kan varje lägenhetsinnehavare lämna in ett förslag till bostadsrättsföreningen som sedan tar upp detta på ett styrelsemöte för beslut.

Inför beslutet om att investera i solceller så behöver styrelsen även besluta om ifall man ska investera i en solcellsanläggning som enbart förser fastigheten med egenproducerad el eller om även varje lägenhetsinnehavare också ska erhålla egenproducerad el för sin hushållsel.

För att kunna erbjuda alla lägenheter i en bostadsförening egenproducerad el så krävs det att alla lägenhetsinnehavare ansluter sig till fastighetens elnät och därmed säga upp alla individuella elavtal som de har idag.

För att detta ska vara möjligt och genomförbart så krävs det ett beslut från styrelsen att alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät.

Att ansluta alla lägenheter till föreningens elnät innebär stora fördelar för varje lägenhetsinnehavare.

Dels så blir det möjligt för varje lägenhetsinnehavare att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och därmed minska sina energikostnader.

Det innebär också att lägenhetsinnehavarna inte längre behöva betala fasta kostnader för sina elabonnemang. Istället för fasta kostnader för varje enskilt elabonnemang, så är det bara föreningen som har ett elabonnemang och därmed så betalas endast fasta kostnader för ett abonnemang.

Dessutom så får föreningen bättre elpriser genom de företagsavtal som de har med elbolagen.

Dessa kan dessutom omförhandlas ytterligare då man ökar sitt köp av el, vilket innebär att varje lägenhetsinnehavare i snitt kan spara upp till 1 500 kronor per år, bara genom att ansluta sig till fastighetens elnät.

Se även denna informationsvideo från Energimyndigheten om en bostadsrättsförening som skaffat solceller:

Fördelar med solceller i en BRF

Att installera solceller för bostadsrättsförening innebär många fördelar, både för föreningen men även för varje lägenhetsinnehavare.

Fastighetens elförbrukning

Genom att installera solceller för bostadsrättsföreningen så kan en förening spara in mellan 20 upp till 30 procent av sina elkostnader varje år.

Det innebär dels att återbetalningen för solcellerna ligger på endast 10 år men också att föreningen kan se fram emot lägre elkostnader under de nästkommande 20 åren.

Lägenheternas elförbrukning

Om alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät så innebär det stora vinster för varje lägenhetsinnehavare. Dels så får lägenhetsinnehavaren tillgång till föreningens lägre elpriser, dels så slipper lägenhetsinnehavaren att betala några fasta avgifter för abonnemanget. 

De får också tillgång till kostnadsfri, egenproducerad solenergi.

Miljövänlig el

Genom att installera solceller för bostadsrättsförening så producerar man en del av den el som man förbrukar själv, på ett miljövänligt sätt. Det innebär att föreningen är med och bidrar till en bättre miljö och samtidigt medverkar till att minska klimathotet.

Det är dessutom många som är miljömedvetna idag vilket också skulle bidra till att föreningens lägenheter blir mer attraktiva på marknaden. Samtidigt så innebär en investering i egenproducerad och miljövänlig el att fastighetens värde ökar.

Dela på sociala medier