Solceller i bostadsrättsförening: Så skaffar ni solpaneler till er BRF

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening kan spara in en hel del energikostnader genom att investera i en egen solcellsanläggning.

I denna artikel finner du information om hur man bör tänka när man ska skaffa solceller i en bostadsrättsförening.

Jämför 3 offerter på solceller till er BRF

Hos oss på SolcellsOfferter så kan din bostadsrättsförening begära in upp till 3 offerter helt kostnadsfritt från solcellsföretag i er stad. Det innebär att din bostadsrättsförening får tre olika prisförslag men även förslag på olika lösningar och kostnadsfri rådgivning för föreningens solcellsanläggning.

Hur fungerar solpaneler i en bostadsrättsförening?

solceller på taket av en bostadsrättsförening

I en BRF brukar den gemensamma elförbrukningen användas för bland annat uppvärmning, varmvatten, tvättstuga, trappbelysning, utebelysning och för andra gemensamma ytor.

Fastighetens elförbrukning ingår i månadsavgiften och genom att bostadsrättsföreningen vill investera i solpaneler så kommer det alla hyresgäster tillgodo genom sänkta avgifter.

För de bostadsrättsföreningar som har likvärdiga lägenheter så är det möjligt att koppla samman alla lägenheter i ett och samma el-abbonemang och låta alla bostadsinnehavare betala samma belopp, per kvadratmeter, oavsett hur mycket eller lite el som en lägenhet förbrukar.

Det går även att ansluta lägenheterna till ett genemsamt el-abbonemang och därefter installera en egen elmätare för varje lägenhet som gör det möjligt för lägenhetsinnehavarna att ta del av egenproducerad solel och samtidigt endast betala för den el de använder själva.

I dessa fall kan den el som föreningens solceller producerar även användas för lägenheternas hushållsel.

Vad kostar solceller för bostadsrättsförening?

Priset för att köpa solceller till en bostadsrättsförening varierar självklart beroende på hur stor solcellsanläggning man vill bygga och hur förutsättningarna ser ut på plats.

Nedan kan du se exempel på vad priset blir för att installera en solcellsanläggning i olika storlekar.

Cirkapriser för solceller till bostadsrättsförening:
Solceller inkl. installation, 15 kW (100 m²): 220 000 kr
Solceller inkl. installation, 20 kW (130 m²): 300 000 kr
Solceller inkl. installation, 30 kW (200 m²): 370 000 kr

En enkel tumregel är att att varje installerad kW producerar ungefär 1000 kWh per år under gynsamma förhållanden. Detta innebär att en solcellsanläggning på 15 kW genererar ungefär 15000 kWh per år, 20 kW genererar i sin tur 20000 kWh per år och så vidare.

Om varje lägenhet ansluts till fastighetens gemensamma el-abbonemang så kommer denna besparing även bostadsrättsinnehavarna tillgodo, som får lägre elkostnader för sin hushållsel.

Att tänka på inför solcellsinstallation i en BRF

Vad ska man tänka på när man som bostadsrättsförening undersöker förutsättningarna för att skaffa solceller? Till vår hjälp tog vi solcellsexperten Lars Andrén, som nedan kommer med sina bästa tips till er som är i planeringsfasen.

Lars Andrén berättar för SolcellsOfferter:

Först och främst kan det vara klokt att bilda en solgrupp med en bred kompetensbas som kan driva processen, från idé till färdig anläggning. Inför ett beslut är det en hel del praktiska och ekonomiska saker att sätta sig in i och skaffa beslutsunderlag till.

De praktiska förutsättningarna är avgörande för det tekniska och ekonomiska utfallet. Finns det bra takytor med rätt riktning och lutning eller andra sammanhängande, skuggningsfria placeringsalternativ? Vad har fastigheten för säkringsnivåer och servisledning, och hur är det med anslutningspunkten för solcellsanläggningen? Vilken täckningsgrad kan nås och vad finns det för elhandelsavtal?

Det gäller också att vara uppmärksam på elsäkerhetslagen, bygglovskrav, försäkringsbolagets önskemål och villkor, entreprenadsform och vilka garantivillkor som gäller. Ett bra tips är att skaffa Energimyndighetens solcellsguide för flerbostadshus, eller någon liknande upphandlingmanual som kan sökas via nätet.

I samband med solinvesteringen det kan också vara intressant att undersöka möjligheterna till inköp av laddstolpar och batterilager då det kan vara kostnadseffektivt att göra samtidigt.

Lars AndrénFörfattare & föreläsare inom solenergi Lars Andrén har tidigare varit ordförande för branschorganisationen Svensk Solenergi men arbetar idag som författare & föreläsare. Under årens lopp har han byggt upp en unik kunskap kring förnybar energi och framför allt om solenergi.

Minskade kostnader för elförbrukning

Precis som för privatpersoner och företag är en investering i solceller även för bostadsrättsföreningar ofta en lönsam investering som innebär att man minskar behovet av att köpa el för fastighetens förbrukning.

Det innebär i sin tur att bostadsrättsföreningen minskar sina energikostnader, vilket kan gynnar alla lägenhetsinnehavare genom sänkta avgifter.

Normalt så brukar en förening endast ansluta solcellerna till fastighetens elförbrukning, vilket innebär att man producerar el som används för uppvärmning och elektricitet för gemensamma ytor, och inte för hushållselen i lägenheterna.

Ett alternativ är att varje lägenheter ansluts till ett gemensamt el-abbonemang och förses med en egen elmätare. Detta möjliggör för varje lägenhet att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och bara betala för den el som lägenheten förbrukar.

På så sätt så behöver inte lägenhetsinnehavarna längre ha egna elavtal, utan man kan gemensamt i föreningen förhandla till sig ett gemensamt elavtal med sitt elbolag, vilket ofta innebär reducerade kostnader för alla i bostadsrättsföreningen.

Att installera solceller är ett gemensamt beslut

Föreningsmöte i en BRF

Att producera egen solel på taket är inget som en lägenhetsinnehavare kan besluta om utan i en bostadsrättsförening så är det styrelsen som fattar ett beslut om ifall bostadsrättsföreningen ska investera i solceller.

Dock så kan varje lägenhetsinnehavare lämna in ett förslag till bostadsrättsföreningen som sedan tar upp detta på ett styrelsemöte för beslut.

Inför beslutet om att investera i solceller så behöver styrelsen även besluta om ifall man ska investera i en solcellsanläggning som enbart förser fastigheten med egenproducerad el eller om även varje lägenhetsinnehavare också ska erhålla egenproducerad el för sin hushållsel.

För att kunna erbjuda alla lägenheter i en bostadsförening egenproducerad el så krävs det att alla lägenhetsinnehavare ansluter sig till fastighetens elnät och därmed säga upp alla individuella elavtal som de har idag.

För att detta ska vara möjligt och genomförbart så krävs det ett beslut från styrelsen att alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät.

Att ansluta alla lägenheter till ett gemensamt el-abbonemang innebär stora fördelar för varje lägenhetsinnehavare.

Dels så blir det möjligt för varje lägenhetsinnehavare att använda sig av den elektricitet som föreningens solceller producerar och därmed minska sina energikostnader.

Det innebär också att lägenhetsinnehavarna inte längre behöva betala fasta kostnader för sina el-abonnemang. Istället för fasta kostnader för varje enskilt elabonnemang, så är det bara föreningen som har ett elabonnemang och därmed så betalas endast fasta kostnader för ett abonnemang.

Dessutom så får föreningen bättre elpriser genom de företagsavtal som de har med elbolagen.

Se även denna informationsvideo från Energimyndigheten om en bostadsrättsförening som skaffat solceller:

Fördelar med solceller i en BRF

Att installera solceller för bostadsrättsförening innebär många fördelar, både för föreningen men även för varje lägenhetsinnehavare.

1. Fastighetens elförbrukning

Genom att installera solceller för bostadsrättsföreningen så kan en förening spara in mellan 20 upp till 30 procent av sina elkostnader varje år, vilket gynnar alla lägenhetsinnehavare genom minskade kostnader.

2. Lägenheternas elförbrukning

Om alla lägenheter ansluts till fastighetens elnät så innebär det stora vinster för varje lägenhetsinnehavare. Dels så får lägenhetsinnehavaren tillgång till föreningens lägre elpriser, dels så slipper lägenhetsinnehavaren att betala några fasta avgifter för abonnemanget. 

De får också tillgång till kostnadsfri, egenproducerad solenergi.

3. Miljövänlig el

Genom att installera solceller för bostadsrättsförening så producerar man en del av den el som man förbrukar själv, på ett miljövänligt sätt. Det innebär att föreningen är med och bidrar till en bättre miljö och samtidigt medverkar till att minska klimathotet.

Det är dessutom många som är miljömedvetna idag vilket också skulle bidra till att föreningens lägenheter blir mer attraktiva på marknaden. Samtidigt så innebär en investering i egenproducerad och miljövänlig el att fastighetens värde ökar.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi vanliga frågor vi får kopplat till solceller i bostadsrättsföreningar.

Kan en bostadsrättsförening få investeringsstöd för solceller?

Nej, i dagsläget finns det inte längre något investeringsstöd för bostadsrättsföreningar som vill investera i solceller. Däremot har bostadsrättsföreningar som betalar skatt rätt till skattereduktion på såld överskottsel. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kWh, upp till 18000 kronor per år.

Behöver man bygglov för solceller till en BRF?

I de flesta fall krävs inget bygglov för att installera solceller, med undantag för exempelvis kulturmärkta byggnader och i de fall solcellsanläggningen inte följer byggnadens form. För att vara på den säkra sidan rekommenderas det att först kontakta er kommun för att se att inget bygglov krävs för er fastighet.

Är det lönsamt med solceller till bostadsrättsförening?

Att installera solceller är nästan alltid en lönsam affär, även för en bostadsrättsförening. Med minskade årliga kostnader för elförbrukning kan man relativt enkelt räkna ut återbetalningstiden på sina solceller. När man tar in offerter på solceller medföljer alltid en återbetalningskalkyl baserad på just era förutsättningar.

Kan lägenhetsinnehavare ta del av den solel som tillverkas?

Ja, finns ett system för individuell mätning och debitering (IMD) får de boende ta del av den solel som tillverkas. Din BRF har i detta fall ett gemensamt elnät som alla boende får ta ström ifrån.

Hur mycket solceller behöver en BRF?

I normalfallet behöver en bostadsrättsförening solceller som täcker energibehovet för de boende. Fler solceller än så är det ovanligt att man installerar då BRF:er tjänar som mest på att de boende använder den solel som tillverkas i stället för att den matas ut på elnätet.

Hur kan en bostadsrättsförening finansiera sina solceller?

Vanliga finansieringsalternativ är att låna pengar till solcellsanläggningen, att leasa solcellsanläggningen eller att skaffa ett Power Purchase Agreement (PPA-avtal). Vid ett PPA-avtal äger någon annan solcellerna, men din BRF får köpa in den solel som tillverkas. Det mest lönsamma är om din BRF äger solcellerna själv utan leasing- eller PPA-avtal.

Vad är återbetalningstiden för solceller för BRF?

En normal återbetalningstid för solceller för BRF är 4–12 år. Kortast återbetalningstid har bostadsrättsföreningar med individuell mätning och debitering (IMD), en stor solcellsanläggning och en solcellsanläggning som precis täcker behovet av el för de boende.

Måste BRF:er med solceller betala energiskatt?

Nej, i princip inga BRF:er med solceller behöver betala energiskatt. För att en BRF ska betala energiskatt för sina solceller krävs en solcellsanläggning på över 500 kW som tar upp en yta på 2,3 kvadratkilometer.

Skribent:
Personer som har bidragit till denna artikel:
Dela på sociala medier