Solcellsinstallation: Att tänka på innan du skaffar solceller

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solcellsinstallation

Går du och funderar på att installera solceller för att själv producera din egen elektricitet så kan du här få information som hjälper dig att komma igång med ditt projekt och även vad du behöver tänka på inför din solcellsinstallation.

Solceller är en bra investering som betalar sig på sikt. Genom att installera rätt solceller så finns det möjlighet att i framtiden få en bra avkastning på sin investering genom minskade elförbrukningskostnader.

Att göra en solcellsinstallation kan vara ett bra komplement till den vanliga elförsörjningen som också innebär att du kan spara betydande summor för dina energikostnader.

I denna artikel får du råd om vad du ska tänka på inför en solcellsinstallation.

På SolcellsOfferter.se kan du ta emot 3 offerter på solceller ifrån certifierade branschaktörer i din kommun. Att skapa en förfrågan är kostnadsfritt & tar endast 2 minuter!

Att planera inför din solcellsinstallation

Installation av solceller på tak

När du ska investera i solceller så behöver du planera. Dels behöver du se till att du har plats för att installera solceller i ett läge där solen ger mest effekt och dels så behöver du bestämma hur stor solcellsanläggning du ska investera i.

Här på SolcellsOfferter kan du begära tre offerter kostnadsfritt från olika solcellsföretag. I samband med det så kan du få kostnadsfri rådgivning och hjälp från det företag som kontaktar dig.

När du ska installera solceller så har du möjlighet att göra ett Grönt avdrag på både arbetskostnaden och materialet. Det innebär att du får 15 % reducerat på totalpriset.

Genom att använda sig av avdraget så blir en investering i solceller än mer lönsam och därmed så får man snabbare tillbaka de pengar som man har betalat.

Nedan har vi skapat en checklista du kan följa inför din solcellsinstallation.

Checklista inför att installera solceller:

1. Är ditt tak i gott skick eller behövs en renovering? Om ditt tak har ett renoveringsbehov kan det vara bäst att utföra renoveringen innan du installerar solceller, då anläggningen kommer sitta kvar på taket under minst 25-30 år.

2. Kontrollera åt vilket väderstreck ditt tak vetter mot. Tak som vetter åt syd lämpar sig bäst för solceller, men även väst- och östvända tak fungerar bra. Du bör även kontrollera taklutningen, då det optimala är att ha en lutning på mellan 15 och 60 grader. Det är också bra om taket är relativt skuggfritt.

3. Vad har du för taktyp? Kontrollera även om det finns utrymme för byggnadsställning eller kranbil intill ditt hus, så att installationen kan göras så smidigt som möjligt.

4. Hur stor är din elanvändning per år? Ta också reda på hur stor din huvudsäkring är. Detta behövs för att avgöra hur stor anläggning som passar din fastighet.

5. Du bör kontrollera om det krävs bygglov för din solcellsanläggning. Normalt så krävs inget bygglov men det kan finnas undantag i vissa bostadsområden som gör att du kan behöva ansöka om byggnadslov. Kontakta din kommun och fråga för att vara på den säkra sidan.

6. Se även till att du har rätt att ta del utav Grönt avdrag i samband med din installation. Exempelvis så måste du eller dina föräldrar äga fastigheten. Du behöver också ha betalt in motsvarande belopp i skatt. Läs mer om regler för det gröna avdraget på Skatteverkets hemsida.

7. Ta in och jämför minst 3 offerter. Energimyndigheten rekommenderar att du ska jämföra minst 3 offerter, vilket du enkelt och kostnadsfritt kan göra via vår tjänst. Allt du behöver göra är att skapa en offertförfrågan.

Att installera solceller

Själva solcellsinstallationen tar inte så lång tid efter att allt det praktiska är klart. Normalt sett så får man sina solceller monterade på ett par dagar, beroende på storleken, och därefter så ska solcellsanläggningen kopplas in på elnätet, vilket hanteras av ditt elbolag.

Det innebär att det går relativt fort att få en solcellsanläggning installerad på sin fastighet och att man ganska snabbt kan komma igång med att producera egen el och därmed minska sina energikostnader men också bidra till en bättre miljö.

Solceller: Så fungerar det

Solceller har sitt ursprung från olika rymdprojekt under 1960-talet där sonder och satelliter som sändes ut i rymden förseddes med solceller som skulle ge elektroniken energi som producerades av solen.

På den tiden så var det mycket kostsamt att producera energi med hjälp av solceller. Idag så har man tagit fram nya lösningar och solceller som använder alternativa material vilket har bidragit till att priset för solceller har sjunkit drastiskt, så att även privatpersoner idag kan investera i egna solceller för att producera sin egen el.

Solceller i rymden

En solcell är tillverkat i kristallint kisel. Genom att tillverka solpaneler med monokristallina kiselsolceller så har man lyckats få ned kostnaden för tillverkningen ordentligt. Solceller består av en framsida och en baksida och när solen träffar framsidans yta så uppstår en spänning mellan både dessa ytor som fångas upp av metallkontakter där det bildas likström.

Denna likström omvandlas sedan till växelström genom en växelriktare som sedan kan användas av fastigheten. En solpanel har en yta på cirka 1 m x 1,5 m och genom att seriekoppla flera solpaneler så kan man skapa en stor yta sammantaget som producerar el genom att solpanelerna belyses av solen.

När man installerar solceller så kan man endast använda den el som dessa solceller producerar i realtid. Det går inte att lagra el för att använda vid en senare tidpunkt, om man inte installerar batterier, vilket gör att det blir betydligt mer kostsamt.

Eftersom solcellerna inte klarar av att producera el för alla timmar på dygnet så behöver man fortfarande vara ansluten till en energileverantör som levererar den el som man saknar. I gengäld så kan man också sälja överskottet av sin elproduktion till sitt energibolag. Detta innebär att ingen el som man producerar går förlorad, det man inte använder själv säljer man på elmarknaden.

Solens strålar ger upp till 1 000 w per kvadratmeter och totalt cirka 1 000 kWh per år och kvadratmeter. Eftersom en solpanel på 1 kvadratmeter endast kan utvinna cirka 15 procent av solens energi så producerar varje kvadratmeter med solceller cirka 150 kWh per år.

Om man väljer att installera en solcellsanläggning på 30 kvadratmeter så kan man få ut el motsvarande upp till 5 000 kWh per år. En solcellsanläggning på 30 kvadratmeter kan därmed producera el som motsvarar cirka 20 procent av en normalvillas elförbrukning varje år.

Har man plats så kan man också investera i en större solcellsanläggning vilket blir än mer lönsamt på sikt. En solcellsanläggning på 60 kvadratmeter producerar cirka 10 kWh per år, vilket innebär att man kan få ned sina energikostnader med 40 procent per år.

En investering för framtiden

Svensk natur

Normalt så är solcellerna underhållsfria och om någonting inte fungerar som det ska så har du oftast en effektgaranti som gäller i 25 år. Det innebär att dina solceller har en minsta livslängd på 25 år, och sannolikt betydligt längre än så.

Om du bor i en normalstor villa som har en elförbrukning på 25 000 kWh per år så är det lämpligt att investera i en solcellsanläggning på 5 kW, vilket ger dig cirka 5 000 kWh per år, eller 10 kW, vilket ger dig cirka 10 000 kWh per år.

Priset för dessa solcellsanläggningar är på cirka 100 000 respektive 170 000 kronor.

Exakt pris kan du erhålla då du begär offerter från tre stycken solcellsleverantörer hos oss på denna sida.

Om din fastighet förbrukar 25 000 kWh per år, vilket kostar cirka 25 000 kronor per år i energikostnader, så kan du spara in 20-40 procent av den kostnaden varje år, beroende på vilken storlek du väljer att installera.

Det betyder att du sparar mellan 5 000 kronor upp till 10 000 kronor om året på dina energikostnader genom att producera egen el.

Det innebär att en investering i solceller kan betala sig mycket fort. Om man väljer att installera en mindre solcellsanläggning på 5kW, vilket har en yta på cirka 30 kvadratmeter så kommer man behöva investera ungefär 100 000 kronor.

Med en kostnadsbesparing på 5 000 kronor per år så tar det 14 år innan man har fått tillbaka de pengar som man har investerat. Därefter så får man en kostnadsbesparing på 5 000 kronor om året i minst 15 år till.

Väljer man istället den större solcellsanläggningen på 10 kW, 60 kvadratmeter, så kostar den cirka 170 000 kronor.

Med en kostnadsbesparing på 10 000 kronor om året så har denna investering betalat sig inom 12 år.

Den resterande livslängden på cirka 15-20 åren kommer sedan att ge dig en avkastning på 10 000 om året, i form av minskade elkostnader, eller totalt cirka 150 000-200 000 kronor för den resterande livslängden.

Det finns många incitament till att producera sin egen el med hjälp av solceller, utöver att det kan bli en mycket bra investering som betalar sig ordentligt med tiden. Man bidrar också till att minska utsläppen och därmed till en förbättrad miljö.

Dela på sociala medier