Solcellsinstallation: Att tänka på innan du skaffar solceller

av Jonas Senast uppdaterad november 12, 2019

Går du och funderar på att installera solceller för att själv producera din egen elektricitet så kan du här få information som hjälper dig att komma igång med ditt projekt och även vad du behöver tänka på inför din solcellsinstallation.

Solceller är en bra investering som betalar sig på sikt. Genom att installera rätt solceller så finns det möjlighet att i framtiden få en bra avkastning på sin investering genom minskade elförbrukningskostnader.

Om man bor i mellersta eller södra Sverige så kan en solcellsinstallation vara ett bra komplement till den vanliga elförsörjningen som också innebär att du kan spara betydande summor för dina energikostnader.

Det går förstås även att installera solceller i norra Sverige men du kommer inte få ut samma höga avkastning av din solcellsinstallation som de som bor i södra Sverige.

På SolcellsOfferter.se kan du ta emot 3 offerter på solceller ifrån certifierade branschaktörer i din kommun. Att skapa en förfrågan är kostnadsfritt & tar endast 2 minuter!

Att planera inför din solcellsinstallation

Installation av solceller på tak

När du ska investera i solceller så behöver du planera. Dels behöver du se till att du har plats för att installera solceller i ett läge där solen ger mest effekt och dels så behöver du bestämma hur stor solcellsanläggning du ska investera i. Mycket av planeringen kan du få hjälp med av experter på solceller.

Här på denna sida så kan du begära tre offerter kostnadsfritt från olika solcellsföretag. I samband med det så kan du få kostnadsfri rådgivning och hjälp från det företag som har valt att lämna offerter.

När du ska installera solceller så har du möjlighet att erhålla ett solcellsbidrag på 20 procent från Energimyndigheten. Detta bidrag gäller för hela totalkostnaden som du har för din investering.

Du bör ansöka om ett solcellsbidrag innan du påbörjar installationen av dina solceller. Normalt så ska alla som ansöker om ett solcellsbidrag och installerar solceller få detta beviljat dock så finns det en pott vilket innebär att pengarna kan ta slut och därmed så uteblir bidraget.

I de fall som man inte får ett solcellsbidrag så kan man istället göra ett ROT-avdrag, vilket uppgår till 30 procent av den arbetskostnad som man har betalat för i samband med solcellsinstallationen. Arbetskostnaden för solceller brukar normalt uppgå till 30 procent av totalkostnaden, vilket innebär att du omräknat kan få tillbaka 9 procent av totalkostnaden.

Genom att använda sig av bidrag för solceller så blir en investering i solceller än mer lönsam och därmed så får man snabbare tillbaka de pengar som man har betalat för sina solceller.

Nedan följer några punkter som du behöver tänka på då du ska installera solceller:

1. Lämna in anmälan om solcellsbidrag. Detta är ett bidrag som ger dig 20 procent tillbaka av din totalkostnad för din solcellsinvestering.

2. Du bör kontrollera om det krävs bygglov för din solcellsanläggning. Normalt så krävs inget bygglov men det kan finnas undantag i vissa bostadsområden som gör att du kan behöva ansöka om byggnadslov.

3. Gör en föranmälan till din elleverantör att du ska installera solceller så att ditt elbolag kan förbereda att byta ut din gamla elmätare.

4. Därefter så är det dags att fatta ett slutgiltigt beslut om de offerter som du har begärt in och välja ut en leverantör av solceller som kan erbjuda dig den bästa lösningen men också ett bra pris.

Att installera solceller

Själva solcellsinstallationen tar inte så lång tid efter att allt det praktiska är klart. Normalt sett så får man sina solceller monterade på ett par dagar, beroende på storleken, och därefter så ska solcellsanläggningen kopplas in på elnätet, vilket hanteras av ditt elbolag.

Det innebär att det går relativt fort att få en solcellsanläggning installerad på sin fastighet och att man ganska snabbt kan komma igång med att producera egen el och därmed minska sina energikostnader men också bidra till en bättre miljö.

Solceller: Så fungerar det

Solceller har sitt ursprung från olika rymdprojekt under 1960-talet där sonder och sateliter som sändes ut i rymden förseddes med solceller som skulle ge elektroniken energi som producerades av solen.

På den tiden så var det mycket kostsamt att producera energi med hjälp av solceller. Idag så har man tagit fram nya lösningar och solceller som använder alternativa material vilket har bidragit till att priset för solceller har sjunkit drastiskt, så att även privatpersoner idag kan investera i egna solceller för att producera sin egen el.

Solceller i rymden

En solcell är tillverkat i kristallint kisel. Genom att tillverka solpaneler med monokristallina kiselsolceller så har man lyckats få ned kostnaden för tillverkningen ordentligt. Solceller består av en framsida och en baksida och när solen träffar framsidans yta så uppstår en spänning mellan både dessa ytor som fångas upp av metallkontakter där det bildas likström.

Denna likström omvandlas sedan till växelström genom en växelriktare som sedan kan användas av fastigheten. En solpanel har en yta på cirka 1 m x 1,5 m och genom att seriekoppla flera solpaneler så kan man skapa en stor yta sammantaget som producerar el genom att solpanelerna belyses av solen.

När man installerar solceller så kan man endast använda den el som dessa solceller producerar i realtid. Det går inte att lagra el för att använda vid en senare tidpunkt, om man inte installerar batterier, vilket gör att det blir betydligt mer kostsamt.

Eftersom solcellerna inte klarar av att producera el för alla timmar på dygnet så behöver man fortfarande vara ansluten till en energileverantör som levererar den el som man saknar. I gengäld så kan man också sälja överskottet av sin elproduktion till sitt energibolag. Detta innebär att ingen el som man producerar går förlorad, det man inte använder själv säljer man på elmarknaden.

Solens strålar ger upp till 1 000 w per kvadratmeter och totalt cirka 1 000 kWh per år och kvadratmeter. Eftersom en solpanel på 1 kvadratmeter endast kan utvinna cirka 15 procent av solens energi så producerar varje kvadratmeter med solceller cirka 150 kWh per år.

Om man väljer att installera en solcellsanläggning på 30 kvadratmeter så kan man få ut el motsvarande upp till 5 000 kWh per år. En solcellsanläggning på 30 kvadratmeter kan därmed producera el som motsvarar cirka 20 procent av en normalvillas elförbrukning varje år.

Har man plats så kan man också investera i en större solcellsanläggning vilket blir än mer lönsamt på sikt. En solcellsanläggning på 60 kvadratmeter producerar cirka 10 kWh per år, vilket innebär att man kan få ned sina energikostnader med 40 procent per år.

En investering för framtiden

Svensk natur

Efter att du har betalat kostnaden för din solcellsanläggning så krävs det inga ytterligare utlägg för dina solceller.

Normalt så är solcellerna underhållsfria och om någonting inte fungerar som det ska så har du en garanti som gäller i 25 år. Det innebär att dina solceller har en minsta livslängd på 25 år, och sannolikt betydligt längre än så.

Om du bor i en normalstor villa som har en elförbrukning på 25 000 kWh per år så är det lämpligt att investera i en solcellsanläggning på 30 kvadratmeter, vilket ger dig cirka 5 000 kWh per år, eller 60 kvadratmeter, vilket ger dig cirka 10 000 kWh per år.

Priset för dessa solcellsanläggningar är på cirka 100 000 kronor till 170 000 kronor, beroende på takyta och styrka i solcellsanläggningen.

Exakt pris kan du erhålla då du begär offerter från tre stycken solcellsleverantörer hos oss på denna sida.

Om din fastighet förbrukar 25 000 kWh per år, vilket kostar cirka 25 000 kronor per år i energikostnader, så kan du spara in 20-40 procent av den kostnaden varje år, beroende på vilken storlek du väljer att installera.

Det betyder att du sparar mellan 5 000 kronor upp till 10 000 kronor om året på dina energikostnader genom att producera egen el.

Det innebär att en investering i solceller kan betala sig mycket fort. Om man väljer att installera en mindre solcellsanläggning på 30 kvadratmeter så kommer man behöva investera 100 000 kronor. Efter avdrag för solcellsbidrag så kommer det totala investeringen att hamna på 70 000 kronor.

Med en kostnadsbesparing på 5 000 kronor per år så tar det 14 år innan man har fått tillbaka de pengar som man har investerat. Därefter så får man en kostnadsbesparing på 5 000 kronor om året i minst 15 år ytterligare, vilket gör att den totala vinsten för att investera i solceller på 30 kvadratmeter blir 75 000 kronor.

I dagsläget så är det en bättre avkastning än den man kan få om man sparar pengarna på banken.

Väljer man istället den större solcellsanläggningen på 60 kvadratmeter som kostar cirka 170 000 kronor så blir den totala investeringen 119 000 kronor. Med en kostnadsbesparing på 10 000 kronor om året så har denna investering betalat sig inom 12 år.

Den resterande livslängden på cirka 15-20 åren kommer sedan att ge dig en avkastning på 10 000 om året, i form av minskade elkostnader, eller totalt cirka 150 000-200 000 kronor för den resterande livslängden.

Det finns många incitament till att producera sin egen el med hjälp av solceller, utöver att det kan bli en mycket bra investering som betalar sig ordentligt med tiden. Man bidrar också till att minska utsläppen och därmed till en förbättrad miljö.

Dela på sociala medier