Huvudsäkring för solceller: Guide och information

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024

Huvudsäkringar är en viktig del av ett solcellssystem och deras storlek spelar en avgörande roll för systemets kapacitet och drift. I den här artikeln går vi bland annat in på betydelsen av huvudsäkringar för solcellsanläggningar och hur de påverkar strömförsörjningen.

Vad är en huvudsäkring?

En huvudsäkring är en viktig elektronisk komponent som förhindrar överbelastning och bestämmer den maximala mängd ström som kan användas i ett hushåll eller i en byggnad.

Den hjälper till att skydda elektriska kretsar och minskar både skaderisken och brandrisken för solceller.

Varför är huvudsäkringen viktig för solceller?

Huvudsäkringen är viktig för solcellsanläggningar då storleken påverkar kapacitet och strömförsörjning.

För svag säkring kan leda till strömavbrott i din solcellsanläggning, medan en överdimensionerad säkring innebär onödiga nätavgiftskostnader. En rätt dimensionerad huvudsäkring ger en kostnadseffektiv drift av dina solpaneler.

Vilken huvudsäkring har jag?

Vilken huvudsäkring du har finns vanligtvis angivet på din elräkning.

Huvudsäkringen anges i ampere (A) och representerar den maximala strömmängden som din elanslutning kan hantera utan att överbelastas. Typiska värden för huvudsäkringar i bostäder ligger mellan 16 och 35 A.

Hur stor huvudsäkring måste jag ha för mina solceller?

Huvudsäkringens storlek är avgörande för att bestämma kapaciteten på ditt solcellssystem. Ju större solcellspaket du installerar, desto kraftigare huvudsäkring behövs.

Med hjälp av diagrammet nedan kan du jämföra kravet på huvudsäkringens dimension i ampere (längst ner) med anläggningens maximala effekt i kW (till vänster).

En vanlig solcellsanläggning är på mellan cirka 5 och 15 kW, så att uppgradera huvudsäkring är inte alltid nödvändigt när du är mikroproducent av solel.

Så räknar du ut hur stor huvudsäkring du behöver

För att beräkna hur mycket solceller din elcentral kan hantera med nuvarande huvudsäkring kan du använda följande formel:

230 V x 3 faser x storleken på huvudsäkringen = effekten på solcellerna som din bostad klarar av. 230 V är den vanligaste spänningen för hushållsel i Sverige. 3 faser refererar till en typ av eldistributionssystem som används för att leverera elektricitet till byggnader.

Storleken på huvudsäkringen, uttryckt i ampere (A), indikerar den maximala strömmängden som ditt elsystem kan hantera utan överbelastning.

Hur väljer jag rätt storlek på huvudsäkringen?

För att bestämma rätt storlek på din huvudsäkring rekommenderas det att konsultera en behörig elektriker eller installatör. De kan utföra en noggrann bedömning baserat på dina solcellers specifikationer och de regler som finns inom området.

Att ha en för liten huvudsäkring kan leda till frekventa strömavbrott. Det är därför viktigt att du har en tillräckligt stor huvudsäkring för dina solcellspaneler.

Det är alltså viktigt att dimensionera huvudsäkringen korrekt innan du installerar solceller för att således kunna säkerställa en stabil och säker drift av din solcellsanläggning.

Hur ändrar jag storlek på min huvudsäkring?

För att säkerställa en korrekt och säker ändring av huvudsäkringen är det viktigt att anlita en erfaren och behörig elektriker. Elektrikern kommer att bedöma ditt elsystem och rekommendera rätt storlek på huvudsäkringen.

Kom ihåg att ändringen kan leda till förändrade elavgifter. En högre huvudsäkring medför högre fasta kostnader för ditt el-abonnemang, vilket du borde ta med i beräkningarna när du tillverkar solel.

Vanliga frågor

Vilket avgift har de vanligaste huvudsäkringarna?

Nedan berättar vi vad olika huvudsäkringar har för genomsnittlig avgift per år. Uppgifterna är hämtade och sammanställda från 5 svenska elbolag. 

  • En huvudsäkring på 16 A har en generell abonnemangsavgift på ca 4 000 kr.
  • En huvudsäkring på 20 A har en generell abonnemangsavgift på ca 5 500 kr.
  • En huvudsäkring på 25 A har en generell abonnemangsavgift på ca 7 000 kr.
  • En huvudsäkring på 35 A har en generell abonnemangsavgift på ca 10 000 kr.
  • En huvudsäkring på 50 A har en generell abonnemangsavgift på ca 14 500 kr.
  • En huvudsäkring på 63 A har en generell abonnemangsavgift på ca 18 500 kr.

Påverkar huvudsäkringen solcellsanläggningens effektivitet?

Nej, huvudsäkringen påverkar inte solcellsanläggningens effektivitet, men om huvudsäkringen är underdimensionerad blir det ofta strömavbrott vilket minskar elproduktionen. 

Vad händer om solcellsanläggningen får huvudsäkringen att gå?

Om din solcellsanläggning ofta får huvudsäkringen att gå kan det vara dags att uppgradera effekten för huvudsäkringen, men det kan lika gärna vara något annat elfel. Kontakta en elektriker så hjälper hon dig hitta orsaken till problemet.

Behöver jag uppgradera min huvudsäkring ifall jag skaffar fler solceller?

Om du bygger ut din nuvarande solcellsanläggning med fler solceller kan du mycket väl bli tvungen att uppgradera huvudsäkringen på grund av den ökade maxeffekten. 

Skribent:
Dela på sociala medier