Solceller och strömavbrott: Vad händer då?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
strömlöst hus utan solceller

Uppstår ett strömavbrott kan flera saker hända med dina solceller beroende på hur systemet är konfigurerat. Vi går igenom allt som har med strömavbrott och solceller att göra nedan.

Fungerar solceller vid strömavbrott?

En vanligt konfigurerad solcellsanläggning fungerar inte när det uppstår ett strömavbrott. Solceller som är installerade och anslutna mot elnätet slutar producera och leverera solel, och stängs av likt andra eldrivna maskiner. Även växelriktaren slås av på grund av säkerhetsskäl.

Om ett strömavbrott skulle inträffa på elnätet kommer solcellerna även då koppla bort sig från elnätet automatiskt. Detta för att förhindra att den producerade elektriciteten matas tillbaka in i elnätet. Det är en säkerhetsåtgärd för att skydda arbetsstyrkan som arbetar med att reparera strömfelet.

Så även om solcellerna fortsätter att generera elektricitet under ett strömavbrott, kommer den inte att användas i ditt hem eftersom den inte kan matas tillbaka till elnätet under denna tid.

Kan solcellerna skadas av elavbrott?

Om ett strömavbrott inträffar behöver du i princip aldrig oroa dig för att dina solpaneler ska ta skada. Den enda gång solceller kan skadas vid ett strömavbrott är om de inte är korrekt installerade.

De flesta solcellssystem är dock installerade korrekt och påverkas därför inte av händelser som elavbrott. I Sverige är det olagligt att installera solceller själv, så risken för att dina solceller skulle vara felkopplade är mikroskopisk.

Vad händer med solcellssystemet efter elavbrottet?

Efter avbrottet återaktiveras dina solceller automatiskt och börjar producera och leverera solel som vanligt. Inga manuella åtgärder krävs, och om solcellssystemet är korrekt installerat fungerar det sömlöst och återgår till normal drift efter strömavbrottet.

Detta krävs för att solceller ska fungera vid strömavbrott

För att använda din egenproducerade solel under strömavbrott krävs särskilda tillägg och utrustning till dina solpaneler. Solceller fungerar normalt inte under elavbrott, men med vissa extrafunktioner kan de ändå leverera solenergi som du kan nyttja i ditt hus som vanligt.

Nedan radar vi upp vad som krävs för att solceller ska fungera vid strömavbrott.

Växelriktare som fungerar med solcellsbatterier

För att kunna nyttja solel även under strömavbrott behöver du installera en växelriktare som fungerar med solcellsbatterier. En sådan växelriktare kallas normalt för hybridväxelriktare och fungerar precis som en vanlig växelriktare men den är också kompatibel med solcellsbatterier.

Frånskiljare och jordtag

Utöver en hybridväxelriktare behöver du också en frånskiljare och ett jordtag. Dessa tillägg behöver du eftersom det finns specifika krav på anläggningar med ödrift. Dina solpaneler måste uppfylla samma krav som en reservkraftsanläggning och därmed innehålla både en frånskiljare och ett jordtag.

Frånskiljaren och jordtaget kopplar bort dina solpaneler från elnätet som en säkerhetsåtgärd. Frånskiljaren kan antingen installeras separat eller som en del i växelriktaren. Jordtaget måste installeras som en separat komponent.

Solcellsbatteri

För att kunna använda solel även under ett strömavbrott behöver du utrusta dina solpaneler med ett solcellsbatteri. Ett solcellsbatteri hjälper dig lagra solel och för en normalstor villa behöver du ett batteri på omkring 10 kWh.

Det är dock viktigt att förstå att även med ett solcellsbatteri kan du normalt sett inte driva hela huset under en längre tid. Ett normalstort solcellsbatteri kan försörja huset med el i några timmar, men vid längre strömavbrott behöver du prioritera vilka enheter som du ”har råd” att använda.

Är det värt det att ha solceller som funkar vid strömavbrott?

Det är generellt inte värt att investera i solceller som fungerar vid strömavbrott. Detta eftersom den extrautrustning som måste installeras kostar väldigt mycket. Idag är också solcellsbatterier för dåliga för att du ska kunna förlita dig på att de ska fungera under en längre period.

I Sverige är också vårt elnät väldigt tillförlitligt och strömavbrott förekommer sällan. För de allra flesta är det därför onödigt att lägga pengar på ett speciellt strömavbrottssäkert system som ändå sällan kommer användas.

Vad kostar ett backupsystem för solceller?

Ett backupsystem som klarar av ett strömavbrott kostar cirka 20 000 kr exklusive solcellsbatteriet. Priset på ett solcellsbatteri är cirka 7 600 kr per kWh. Ett normalstort solcellsbatteri på 10 kWh kostar omkring 76 000 kr. Med det gröna avdraget blir dock kostnaden lägre, omkring 39 000 kr.

Utbudet av solcellsbatterier är ännu inte speciellt stort och kostnaden trots dess relativt dåliga prestanda är fortfarande hög. En normalstor villa behöver också ett batteri på minst 10 kWh för att kunna försörja hushållet med el ett par timmar.

Nedan hittar du en prisindikation på vad priset skulle bli för en installation av ett backupsystem + priset för ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 10 kWh.

  • Ett solcellsbatteri från Sungrow har normalt ett pris på 5 100 kr per installerad kWh. Prisindikation inkl. avdrag för grön teknik + backupsystem blir 45 500 kr.
  • Ett solcellsbatteri från Growatt har normalt ett pris på 6 500 kr per installerad kWh. Prisindikation inkl. avdrag för grön teknik + backupsystem blir 52 500 kr.
  • Ett solcellsbatteri från LG har normalt ett pris på 7 600 kr per installerad kWh. Prisindikation inkl. avdrag för grön teknik + backupsystem blir 58 000 kr.
  • Ett solcellsbatteri från Solax har normalt ett pris på 7 700 kr per installerad kWh. Prisindikation inkl. avdrag för grön teknik + backupsystem blir 58 500 kr.
  • Ett solcellsbatteri från Sommen har normalt ett pris på  13 600 kr per installerad kWh. Prisindikation inkl. avdrag för grön teknik + backupsystem blir 88 000 kr.

Vanliga frågor

Varför fungerar inte de flesta solcellsanläggningar vid strömavbrott?

De flesta solcellsanläggningar fungerar inte vid strömavbrott för att de är kopplade mot elnätet, och för att el således riskerar att bakmatas ut på nätet vid strömavbrott. När el bakmatas på elnätet är det farligt att reparera elnätet för de som arbetar med det.

Är det värt pengarna att ha en solcellsanläggning som fungerar vid strömavbrott?

Nej, normalt är det inte ekonomiskt försvarbart att skaffa en solcellsanläggning som fungerar vid strömavbrott. Har du inte ett kraftfullt solcellsbatteri, rätt växelriktare och rätt utrustning som möjliggör ödrift kostar det från ca 60 000 för att din solcellsanläggning ska fungera vid strömavbrott. Det är nästan hälften av vad en normalstor och komplett solcellsanläggning kostar.

Producerar mina solceller el vid strömavbrott?

Ja, om du har en solcellsanläggning som fungerar vid strömavbrott producerar solcellerna solel när det är strömavbrott. Ju högre verkningsgrad solcellerna har desto mer solel fyller de på batteriet med vid strömavbrott.

Men vanligtvis producerar dina solceller inte solel vid strömavbrott då de i normalfallet stängs av automatiskt när anläggningen tappar kontakt med elnätet.

Skribent:
Dela på sociala medier