Solcellsanläggning: Att tänka på inför ditt köp

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 13, 2021
solcellsanläggning

En solcellsanläggning används för att producera så kallad förnybar el med hjälp av solen. När man köper en solcellsanläggning krävs det en initial investering och därefter är anläggningen i princip helt kostnadsfri, då den kräver minimalt underhåll.

Under de senaste 7-8 åren har priset på solceller sjunkit med cirka 80 procent. Detta har gjort det möjligt även för privatpersoner att köpa och installera solcellspaneler för sina privata fastigheter.

Genom att producera egen elektricitet för sin fastighet bidrar man också till en bättre miljö då inköp av el som produceras med fossila bränslen minskar.

SolcellsOfferter är en tjänst som erbjuder alla som är intresserade av att investera i solceller all den information som de behöver för att kunna fatta ett informerat beslut inför sitt köp.

Via oss kan du också beställa tre offerter från certifierade solcellsföretag på din ort, utan kostnad eller några förpliktelser. Allt du behöver göra är att skapa en offertförfrågan, vilket tar cirka 2 minuter.

Så fungerar en solcellsanläggning

En solcellsanläggning består av ett flertal solpaneler som vanligtvis monteras på fastighetens tak. För att få ut optimal effekt krävs det att solcellerna installeras på taket i söderläge med en lutning på mellan 30-60 grader.

Solpaneler får inte hamna i skugga under dagen från träd eller närliggande fastigheter eftersom detta minskar effekten för hela solcellsanläggningen.

När solen är uppe belyses solcellspanelens framsida vilket gör att det skapas en elektrisk spänning mellan panelens framsida och baksida. Denna spänning fångas upp av en metallwire som är seriekopplad mellan alla solpaneler på taket och förs vidare till en växelriktare.

Växelriktarens uppgift är att konvertera den likström som solcellerna produceras till växelström, som direkt kan användas av fastigheten.

En solcellsanläggning kan inte lagra den el som den produceras så den energi som fastigheten inte använder för stunden går vidare ut på elnätet där den säljs på elmarknaden.

Om man vill öka sin självförsörjandegrad ytterligare kan man installera ett solcellsbatteri. Ett solcellsbatteri kan laddas med det överskott av el som fastigheten inte använder, istället för att sälja den på elmarknaden.

Med ett batteri kan man använda den lagrade elen även under kvällar och nätter, då solen inte är uppe.

Vad kostar en solcellsanläggning?

Priset för en solcellsanläggning har sjunkit mycket under de senaste åren vilket har bidragit till att många privatpersoner nu har råd att investera i solceller. Priserna för en solcellsanläggning blir billigare per kW då man installerar en större anläggning än en mindre.

En solcellsanläggning på 5 kW kostar cirka 80 000 – 100 000 kronor. Återbetalningstiden för en sådan anläggning är på cirka 12-15 år.

För en större anläggning på cirka 10 kW är priset cirka 120 000 – 160 000 kronor. För den större solcellsanläggningen är återbetalningstiden cirka 10-12 år.

Priserna avser en komplett solcellsanläggning inklusive installation och moms. De angivna priserna är före grönt avdrag, som ger 15% av den totala investeringskostnaden tillbaka, direkt på fakturan.

Du kan läsa mer om vad solceller kostar på olika fastigheter i vår artikel om priset för solceller.

Beräkna solcellsanläggning till villa

solpaneler på villatak

Man kan göra noggranna beräkningar för att komma fram till hur stor solcellsanläggning som man kan installera för sin villa för att få ut bästa effekt och bästa lönsamhet.

Man bör beakta var fastigheten ligger belägen, om fastigheten uppfyller alla krav för att få ut optimal effekt, vilken typ av solceller man ska välja och att det finns tillräckligt med takyta.

En generell bedömning är dock att man bör ha en solcellsanläggning som kan producera cirka 50 procent av fastighetens energibehov, för att få en bra lönsamhet. Det innebär att om man har en villa som förbrukar 20 000 kWh per år bör man installera en solcellsanläggning på 10 kW.

En anläggning på 10 kW producerar cirka 10 000 kWh per år vilket gör att man alltså kan spara in nära 50 procent på fastighetens energikostnader.

Vanligtvis ligger återbetalningstiden för en sådan anläggning på cirka 10-12 år och därefter kan man erhålla en avkastning på sin investering i ytterligare 13-18 år genom sänkta energikostnader för fastigheten.

Om du behöver hjälp med att beräkna vilken typ av solcellsanläggning som passar din fastighet så kan du besöka Solelportalen eller begära in offerter från lokala solcellsföretag genom vår tjänst.

Du kan läsa mer om hur du undersöker din fastighets förutsättningar för solenergi i vår kompletta guide för solceller.

Solcellsanläggning med batteri

När solpanelerna på din fastighet producerar elektricitet används denna ström i realtid av din fastighet och den ström som blir över säljs ut på elmarknaden. Detta innebär alltså att din anläggning inte kan lagra någon elektricitet om du inte köpt en solcellsanläggning med batteri.

När man har ett solcellsbatteri så kommer det överskott av el som produceras att lagras i batteriet istället för att säljas på elmarknaden.

I samband med att det blir ett strömavbrott kommer fastigheten inte att kunna använda el från solcellerna då även solcellerna slutar leverera el i samband med elavbrott av säkerhetsskäl.

Man kan dock ha ett batteri som går att användas under ett strömavbrott vilket gör att man har tillgång till elektricitet även då el från fastighetens solceller och elbolaget har stängts av. Det gör att man blir mindre känslig i samband med elavbrott på grund av elfel från exempelvis väder och vind.

Att köpa ett solcellsbatteri är relativt dyrt idag. Det billigaste batterierna är blybaserade och kostar cirka 20 000 kronor för en kapacitet på 4 kWh.

Med tanke på den lilla prisskillnaden som råder mellan köpt el och såld el, tack vare skattereduktionen, blir det i dagsläget inte särskilt lönsamt att installera en solcellsanläggning med batteri.

Dock finns det andra fördelar med att ansluta ett batteri till sin solcellsanläggning som bland annat att man har tillgång till el då det är strömavbrott och att man inte berörs så mycket av elprishöjningar.

När man installerar ett solcellsbatteri kan man också få en bättre energiklassning av sin fastighet vilket ger andra förmåner som möjligheten att erhålla grönt bolån med bra räntor. Dessutom bidrar en högre energiklassning till att höja fastighetens värde.

Checklista inför din solcellsinstallation

När man ska installera solceller för sin fastighet är det några saker som man behöver tänka på så att allt går rätt till. Nedan har vi sammanställt en lista på viktiga punkter som du bör vara klar över innan du sätter igång.

Bygglov

Normalt krävs inte längre bygglov för solceller när man installerar på en privat fastighet. Om din fastighet är kulturmärkt eller om fastigheten ligger i ett detaljplanerat område kan det dock krävas bygglov för att montera solceller.

Du kan vända dig till din kommun för att erhålla mer information om bygglov där du bor. Om det krävs bygglov får du inte påbörja installationen förrän efter att ditt bygglov är beviljat, vilket kan ta några veckor beroende på vart i Sverige fastigheten är belägen.

Begära in offerter

När du har bestämt dig för att investera i solceller behöver du beställa in offerter. Du bör beställa in flera offerter från olika solcellsföretag så att du kan jämföra dessa för att hitta den mest förmånligaste lösningen.

Hos oss kan du kostnadsfritt och utan förpliktelser beställa tre offerter från solcellsföretag på din ort. Det innebär att du har ett bra underlag så att du kan jämföra offerter för att kunna välja den bästa lösningen för din solcellsanläggning.

Anmälan till elbolaget

Innan installationen påbörjas behöver du göra en föranmälan till ditt elbolag. I samband med att man ska installera solceller kan det vara bra om man jämför olika elbolags priser, både för den el man köper men också för den el som man framöver kommer att sälja.

Priserna kan skilja stort mellan de olika elbolagen vilket gör att man kan få en ännu bättre lönsamhet när man ska sälja solel om man väljer rätt elbolag.

Installation av solceller

När du har accepterat en offert kommer solcellsföretaget att installera dina solceller enligt överenskommelse. Installationen av en mindre solcellsanläggning tar normalt bara några få dagar och därefter ska solcellerna anslutas till elnätet av en behörig elektriker.

Efteranmälan

När installationen är klar behöver du göra en efteranmälan till ditt elbolag så att dessa kan komma ut och installera en ny elmätare till din fastighet. Detta tar normalt några dagar upp till ett par veckor innan detta är klart. Därefter kan du sedan direkt påbörja produktionen av din egen, gröna, miljövänliga elektricitet.

Dela på sociala medier