Verkningsgrad för solceller: Så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad maj 03, 2021
verkningsgrad solceller

När du ska installera solceller bör du dels kontrollera solcellernas verkningsgrad men också se till att solcellerna installeras korrekt för att ge maximal effekt. Utvecklingen av solceller har gått framåt de senaste åren vilket innebär att verkningsgraden har förbättrats betydligt.

Desto högre verkningsgrad desto bättre effekt ger solcellerna vilket därmed bidrar till bättre produktion av elektricitet och i slutändan en högre lönsamhet.

Vad innebär verkningsgrad för solceller?

Verkningsgrad är den andel energi som solcellerna kan ta upp från solens instrålning och omvandla till elektricitet. Man räknar ut verkningsgraden genom att dela solens tillförda energi med den utvunna solelen som solpanelen genererar.

Monokristallina solceller har i regel en något högre verkningsgrad än polykristallina solceller men kostar också något mer.

Dock kan det bli mer lönsamt i längden att köpa solceller med högre verkningsgrad då du får ut en högre effekt och därmed också mer elektricitet.

När solens strålar träffar solcellerna så kommer en viss procent av denna energi att kunna konverteras till elektricitet. Den övriga energin som kommer från solens strålar och som inte tas upp av solcellerna omvandlas istället till värme.

Har du ont om plats på taket så är det viktigare att installera solceller med så hög verkningsgrad som möjligt för att få ut bästa effekt. Finns det däremot gott om plats kan du istället välja billigare solceller men får då i gengäld installera fler solceller för att få ut samma effekt.

Verkningsgraden behöver inte vara det viktigaste att tänka på då du installerar solceller då pris, utseende, utrymme och andra saker också kan vara saker som du prioriterar. Vill du dock få ut maximal effekt av din solcellsanläggning är hög verkningsgrad viktigt tillsammans med att flera andra förutsättningar uppfylls.

Vad påverkar verkningsgraden?

solpaneler på ett tak

Dagens solceller har normalt en verkningsgrad som ligger på mellan 15 till 23 procent av solens instrålning, detta under perfekta förhållanden.

Om solcellerna inte skulle få en optimal installation, exempelvis att de delvis skuggas under dagen eller att de inte installeras i rätt väderstreck så kommer verkningsgraden för solcellerna att försämras.

Väderstreck

Även om du kan installera solceller i flera olika väderstreck som öst, väst och söder så krävs det att om du vill få ut maximal effekt av solcellerna så ska de installeras mot söder.

Om du installerar solceller i ett annat väderstreck än söder bör du också installera optimerare så att du kan få ut mer effekt av dina solceller även om någon solcellspanel inte producerar elektricitet.

Taklutning

För att solcellerna ska kunna fånga upp maximalt av solens instrålning behöver de installeras på ett tak som har en lutning på mellan 15-45 grader. Har fastigheten ett platt tak kan du istället montera solcellspanelerna i en lutande ställning för att få ut en högre effekt.

Skugga

Det är viktigt att solcellspanelerna installeras så att de inte hamnar i skugga från exempelvis träd eller närliggande byggnader. Det kan också vara bra att känna till att även om endast en solcellspanel hamnar i skugga så kan denna solcellspanel dra ned effekten för hela solcellsanläggningen.

Det beror på då solcellspanelerna är seriekopplade så kan en solcellspanel som fått minskad effekt, på grund av exempelvis skugga, dra ned efterföljande solcellspaneler till samma låga effekt.

Om solcellspanelerna riskerar att hamna i skugga under någon del av dagen kan det vara bra att installera optimerare. En optimerare frikopplar den solcellspanel som inte fungerar så att den inte påverkar de andra solcellspanelerna i anläggningen.

På så sätt kan du vara säker på att du alltid får ut maximal effekt från solcellerna även om någon del hamnar i skugga.

Verkningsgrad för olika typer av solpaneler

När du ska göra en solcellsinstallation bör du alltid välja solceller med hög verkningsgrad om du har ont om plats, för att få ut maximal effekt på en mindre yta. Om du istället har gott om plats kan du istället välja en billigare solcellspanel som har en lägre verkningsgrad.

Dock behöver du köpa fler solcellspaneler för att komma upp i samma effekt som de solceller som har en högre verkningsgrad.

Monokristallina

Monokristallina solceller är den typ av solceller som privatpersoner främst föredrar på grund av att den har högst verkningsgrad, vilket gör sig bättre på mindre ytor. En annan fördel med dessa solceller är att de klarar av att producera elektricitet även då soljuset inte är så starkt.

Monokristallina solceller är dyrare än andra typer av solceller vilket dock vägs upp av dess högre verkningsgrad, upp till 23%, som gör de mer effektivare i mindre solcellsanläggningar.

Verkningsgraden för monokristallina solceller är i genomsnitt 19%.

Livslängden för monokristallina solceller uppskattas till 25-30 år. Efter 25 år har effekten från solcellerna sjunkit med cirka 15-20%.

Polykristallina

Polykristallina solceller är de solceller som är vanligast att företag eller jordburk väljer då de har större ytor att installera sin solcellsanläggning på.

Polykristallina solceller har en lägre verkningsgrad är monokristallina, vanligtvis upp till 19%, och kräver fler solcellspaneler för att kunna producera samma mängd elektricitet som monokristallina solceller.

Dock är solcellerna billigare att köpa vilket kan göra att det blir mer lönsamt att investera i polykristallina solceller om man har gott om utrymme.

Verkningsgraden för polykristallina solceller är i genomsnitt 17%.

Polykristallina solceller beräknas ha samma livslängd som monokristallina solceller, cirka 25 år. Effektminskningen efter 25 år beräknas till cirka 20%.

Tunnfilmsolceller

Denna typ av solceller är vanligast för mobilt solcellsanvändandet som exempelvis på husvagnen, båten, då man campar eller för användning på sommarstugan.

Tunnfilmssolceller är böjbara vilket gör att man kan placera solcellerna nästan överallt. Det går också att limma fast tunnfilmssolceller direkt på takpannorna. Verkningsgraden är dock mycket låg, vanligtvis mellan 10-15%.

Tunnfilmssolceller har en genomsnittlig verkningsgrad på 12%.

Livslängden för tunnfilmssolceller är betydligt kortare än för kristallina solceller. Den korta livslängden tillsammans med den låga verkningsgraden gör att denna typ av solceller inte lämpar sig för privata fastigheter. Dock är det många som väljer denna solcellstyp till sina små sommarstugor.

Dela på sociala medier