Verkningsgrad för solceller: Så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
verkningsgrad solceller

När du ska installera solceller bör du dels kontrollera solcellernas verkningsgrad men också se till att solcellerna installeras korrekt för att ge maximal effekt. Utvecklingen av solceller har gått framåt de senaste åren vilket innebär att effekten har förbättrats betydligt.

I denna artikel lär vi dig mer om hur solcellers verkningsgrad fungerar och vad du bör tänka på.

Vad betyder verkningsgrad för solceller?

Verkningsgrad är den andel energi som solcellerna kan ta upp från solens instrålning och omvandla till elektricitet. Man räknar ut verkningsgraden genom att dela solens tillförda energi med den utvunna elen som solpanelen genererar.

Dagens solpaneler som säljs i Sverige har i regel en verkningsgrad på mellan 15-22%.

Det kan bli mer lönsamt i längden att köpa solceller med högre verkningsgrad då du får ut en högre effekt och därmed också mer elektricitet.

Har du ont om plats på taket så är det viktigare att köpa solceller med så hög verkningsgrad som möjligt för att få ut bästa effekt. Finns det däremot gott om plats kan du istället välja billigare solceller men får då i gengäld installera fler solceller för att få ut samma effekt.

Verkningsgraden behöver inte vara det viktigaste att tänka på då du installerar solceller. Även faktorer som pris, utseende och garantier kan spela in. Vill du dock få ut maximal effekt av din solcellsanläggning är hög verkningsgrad på dina solpaneler viktigt, förutsatt att förutsättningarna ser rätt ut på plats.

Vad påverkar verkningsgraden?

solpaneler på ett tak

För att få så hög verkningsgrad på dina solceller som möjligt bör du försöka installera dem under optimala förutsättningar. Om dina solceller delvis skuggas under dagen eller inte installeras i rätt väderstreck kommer påverka deras effekt och verkningsgrad.

Detta är de faktorer som påverkar verkningsgraden på solpaneler allra mest:

Väderstreck

Även om du kan installera solceller i flera olika väderstreck som öst, väst och söder så krävs det att om du vill få ut maximal effekt av solcellerna så ska de installeras mot söder.

Om du installerar solceller i ett annat väderstreck än söder bör du också installera optimerare så att du kan få ut mer effekt av dina solceller även om någon solcellspanel inte producerar elektricitet.

Taklutning

För att solcellerna ska kunna fånga upp maximalt av solens instrålning behöver de installeras på ett tak som har en lutning på mellan 15-50 grader. Har fastigheten ett platt tak kan du istället montera solcellspanelerna i en lutande ställning för att få ut en högre effekt.

Skugga

Det är viktigt att solcellspanelerna installeras så att de inte hamnar i skugga från exempelvis träd eller närliggande byggnader. Det kan också vara bra att känna till att även om endast en solcellspanel hamnar i skugga så kan denna solcellspanel dra ned effekten för hela solcellsanläggningen.

Det beror på då solcellspanelerna är seriekopplade så kan en solcellspanel som fått minskad effekt, på grund av exempelvis skugga, dra ned efterföljande solcellspaneler till samma låga effekt.

Om solcellspanelerna riskerar att hamna i skugga under någon del av dagen kan det vara bra att installera optimerare. En optimerare frikopplar den solcellspanel som inte fungerar så att den inte påverkar de andra solcellspanelerna i anläggningen.

På så sätt kan du vara säker på att du alltid får ut maximal effekt från solcellerna även om någon del hamnar i skugga.

Verkningsgrad för olika typer av solpaneler

När du ska göra en solcellsinstallation bör du alltid välja solpaneler med hög verkningsgrad om du har ont om plats, för att få ut maximal effekt på en mindre yta. Om du istället har gott om plats kan du istället välja en billigare solcellspanel som har en lägre verkningsgrad.

Dock behöver du köpa fler solcellspaneler för att komma upp i samma effekt som de solceller som har en högre verkningsgrad.

Monokristallina

Monokristallina solceller är den typ av solceller som privatpersoner främst föredrar på grund av att den har högst verkningsgrad, vilket gör sig bättre på mindre ytor. En annan fördel med dessa solceller är att de klarar av att producera elektricitet även då soljuset inte är så starkt.

Monokristallina solceller är dyrare än andra typer av solceller vilket dock vägs upp av dess högre verkningsgrad, upp till 23%, som gör de mer effektivare i mindre solcellsanläggningar.

Verkningsgraden för monokristallina solceller är i genomsnitt 19%.

Livslängden för monokristallina solceller uppskattas till 25-30 år. Efter 25 år har effekten från solcellerna sjunkit med cirka 15-20%.

Polykristallina

Polykristallina solceller är de solceller som är vanligast att företag eller jordburk väljer då de har större ytor att installera sin solcellsanläggning på.

Polykristallina solceller har en lägre verkningsgrad är monokristallina, vanligtvis upp till 19%, och kräver fler solcellspaneler för att kunna producera samma mängd elektricitet som monokristallina solceller.

Dock är solcellerna billigare att köpa vilket kan göra att det blir mer lönsamt att investera i polykristallina solceller om man har gott om utrymme.

Verkningsgraden för polykristallina solceller är i genomsnitt 17%.

Polykristallina solceller beräknas ha samma livslängd som monokristallina solceller, cirka 25-30 år. Effektminskningen efter 25 år beräknas till cirka 20%.

Tunnfilmsolceller

Denna typ av solceller är vanligast för mobilt solcellsanvändande som exempelvis solceller på husvagnen, solceller på båten, solceller då man campar eller för användning på sommarstugan.

Tunnfilmssolceller är böjbara vilket gör att man kan placera solcellerna nästan överallt. Det går också att limma fast tunnfilmssolceller direkt på takpannorna. Verkningsgraden är dock mycket låg, vanligtvis mellan 10-15%.

Tunnfilmssolceller har en genomsnittlig verkningsgrad på 12%.

Livslängden för tunnfilmssolceller är betydligt kortare än för kristallina solceller. Den korta livslängden tillsammans med den låga verkningsgraden gör att denna typ av solceller inte lämpar sig för privata fastigheter. Dock är det många som väljer denna solcellstyp till sina små sommarstugor.

Vanliga frågor

När är det bra att ha solceller med hög verkningsgrad?

Solceller med hög verkningsgrad klarar av att tillverka mycket solel på en liten yta. De passar därför bäst när du har ont om plats på taket och måste tillverka så mycket solel du kan på den yta som finns.

När är det bra att ha solceller med låg verkningsgrad?

Om du får solpanelerna billigt, och det finns mycket plats på taket, kan det vara en bra idé att skaffa solceller med en lite lägre verkningsgrad.

Hur påverkar klimatet verkningsgraden på dina solceller?

Ett kallare klimat höjer verkningsgraden för dina solceller. Solceller vill helst ha ett kallt klimat med hög solinstrålning.

Kan man öka verkningsgraden när solcellerna är installerade?

Nej, du kan inte öka verkningsgraden för dina solceller när de redan är installerade. Du kan däremot bygga ut din solcellsanläggning så solcellsanläggningen kan tillverka mer solel än förut.

Skribent:
Dela på sociala medier