Optimerare till solceller – så fungerar det

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
optimerare

När man installerar solceller på exempelvis ett villatak vill man helst att taket ska vara helt fritt från skugga.

Detta gör att solpanelerna kan producera energi till sin fulla potential, men tyvärr är det inte alltid möjligt på grund av exempelvis träd eller en skorsten.

I denna artikel kan du läsa mer om hur optimerare till solceller fungerar.

Vad gör en optimerare till solceller?

I det fall en eller flera paneler är skymda utav skugga kan det vara bra att investera i optimerare till sina solceller, som hjälper varje solpanel att producera maximalt med elektricitet trots skugga eller installation i sämre väderstreck.

Optimerare är elektroniska komponenter som kan installeras på varje enskild solpanel, eller delar utav anläggningen.

Hur påverkas solpaneler av skugga?

optimerare solceller

En solcellsanläggnings solcellspaneler är seriekopplade vilket innebär att strömmen som alstras i den första anslutna solcellspanelen förs vidare till nästa solcellspanel och så vidare. Dessa seriekopplingar utav paneler kallas för ”strängar.”

När solpanelerna seriekopplas måste samma mängd ström gå igenom samtliga paneler, vilket gör att de blir beroende utav varandra.

Om varje solpanel har en effekt på 200W och det sedan inträffar att en av solcellspanelerna får en försämrad effekt på grund av skugga, i detta exempel går effekten ned till 150W, kommer detta påverka de övriga solpanelerna i strängen.

I det här fallet innebär det att alla de andra panelerna i seriekopplingen också går ned i effekt och bara avger en effekt på 150W vardera.

Resultatet blir att den totala effekten för solpanelerna i seriekopplingen kan gå ned med hela 25%.

Om detta sker ofta, kanske varje dag på grund av att en solcellspanel delvis hamnar i skugga, är det mycket elektricitet som går förlorad.

När förhållande är idealiska finns normalt inte detta problem utan då kan en solcellsanläggning producera elektricitet med full effekt.

Normalt behöver man inte installera optimerare då taket har rätt lutning, vetter mot söder och att inte någon del av anläggningen hamnar i skugga under dagen.

Finns inte dessa förutsättningar kan optimerare vara nödvändigt för att få ut full effekt från sin solcellsanläggning.

Så fungerar en optimerare till solceller

När förhållanden inte är optimala eller då man vill vara säker på att solcellsanläggningen alltid producerar elektricitet med maximal effekt kan optimerare vara en lösning. En optimerare är en komponent som hanterar en del av växelriktarens uppgifter för varje solcellspanel.

Optimerare monteras på varje solcellspanel och reglerar varje panels ström och spänning individuellt. Det gör att inte andra solpaneler berörs om en modul får en minskad effekt på grund av skuggade solceller eller att ett föremål täcker den.

Dessutom möjliggör optimerare att man kan installera solpaneler i flera olika väderstreck samtidigt, då solpaneler i olika vädersträck kommer att producera olika mycket energi. Du kan alltså använda fler takytor för att installera solceller på.

Optimerare ersätter inte växelriktaren, som fortfarande har till uppgift att omvandla likströmmen som alstras av solcellerna till växelström. Dock kompletterar den växelriktarens uppgifter för solcellsanläggningen, att få ut mest effekt från solcellsanläggningen.

En annan fördel med optimerare är att de kommunicerar med växelriktaren. Det innebär att det är enkelt att få information om vilken solcellspanel som inte ger full effekt.

När man har en solcellsanläggning utan optimerare får man bara information om att hela anläggningen har fått minskad effekt, inte vilken solcellspanel som orsakar det.

Olika modeller av optimerare

Det finns ett flertal olika optimerare att välja mellan på marknaden och vilka som passar bäst för sin egen solcellsanläggning beror på de förhållanden som råder.

Det finns flera märken att välja mellan med de två vanligaste och mest populäraste är optimerare från SolarEdge och från Tigo.

SolarEdge

När man köper en växelriktare från SolarEdge får man ett komplett paket som innehåller allt som man behöver för sin solcellsanläggning. Det innebär att det också ingår optimerare som man kan montera på varje eller varannan solcellspanel.

SolarEdge lösning innehåller även kommunikationsmoduler som gör att man kan få information genom en app eller en webbsida i realtid hur varje enskild solcellspanel mår och vilken effekt den presterar.

Produkter från SolarEdge har gett mycket bra resultat i olika tester där det framkommit att solcellsanläggningar med SolarEdge generellt har en mycket bra effekt. Optimerare till SolarEdge är inte kompatibla med andra märken utan fungerar endast med växelriktare från samma företag.

Tigo

Tigo erbjuder optimerare som kan sättas på varje enskild solcellspanel eller på ett urval av solcellspaneler.

Dessutom är optimerare från Tigo kompatibla med olika växelriktare vilket innebär att man kan välja en prisvärd växelriktare för att använda tillsammans med optimerare från Tigo.

Fördelar & nackdelar

solpaneler skugga

Det finns både fördelar och nackdelar med optimerare för solceller. Optimerare är ett bra komplement om en solcellsanläggnings förhållanden inte är optimala. Då det finns en risk att en eller flera solcellspaneler tenderar att gå ned i effekt kan optimerare vara en mycket bra lösning.

Om en solcellsanläggning dock är installerad under optimala förhållanden gör inte optimerarna någon större nytta, trots att vissa väljer att installera dessa ändå, för säkerhets skull.

Fördelar med optimerare

  • Solcellsanläggningen blir mindre känslig för skugga eller andra skymmande föremål. Man kan fortfarande få ut maximal effekt av en solcellsanläggning även om en solcellspanel är skadad eller skymd av exempelvis snö.
  • Då optimerare kommunicerar med växelriktaren går det att få information om vilken solcellspanel som är skadad eller skymd. Detta gör att man snabbt kan åtgärda problemet.
  • Man får information och statistik för varje enskild solcellspanel vilket gör att man kan följa varje solpanels effekt över tid.
  • Man kan installera solceller även i andra väderstreck eller med en lutning som är mindre än rekommenderat och ändå få ut en bra effekt från solcellspanelerna.
  • Optimerare bidrar till att reglera spänningen i varje enskild solcellspanel vilket gör att en solcellspanel inte riskerar att skadas av värmen om det inte fungerar fullt ut.
  • När man ska arbeta med solcellspanelerna så bidrar optimerarna till att spänningen snabbt minskar då växelriktaren stängs av. Detta minskar risken för att den som arbetar med solceller skadas av spänningen.

Nackdelar med optimerare

  • Kan vara en dyrbar investering för solcellsanläggningar som har optimala förhållanden och därmed inte behöver optimerare.
  • Ytterligare en komponent som kan vara upphov till felkälla och som kan kräva underhåll.
  • Det finns alternativ till optimerare som är mindre kostsamma och som gör att man inte behöver individuella optimerare för varje solcellspanel.
  • Det finns rapporter om att optimerare kan störa ut radiomaster och antenner i närområdet.

Rapporter om störningar kopplat till optimerare

Före år 2019 var det aldrig någon som klagade på att solcellsanläggningar kunde störa ut annan elektrisk utrustning som exempelvis radiomaster.

Men sedan hände något i samband med att man började installera optimerare för solcellsanläggningar. Detta har lett till att det kommit in ett stort antal klagomål till Elsäkerhetsverket där man kunnat konstatera att solceller med optimerare stör ut radiotrafik och kan påverka mobilnätet.

Skälet till att optimerare kan störa ut radiotrafiken är att både optimerare och växelriktare har dc/dc-omvandlare respektive dc/ac-omvandlare vilket är komponenter som är kända för att ge upphov till störningar. Normalt påverkar inte detta omgivningen då dessa komponenter användes med korta dc-kablar.

Men då de används för solceller så är det långa dc-kablar som används vilket gör att dessa förvandlas till en jätteantenn som kan störa ut radiomaster och antenner på långt håll.

Exempelvis kan de skicka ut signaler på frekvenser som används av radioamatörer, mobiloperatörer men även radiostationer och försvarets radiokommunikation.

Det finns förvisso olika lösningar för att hantera detta men då enbart i samband med installation av en ny solcellsanläggning. För befintliga solcellsanläggningar kan det krävas att solcellsanläggningen behöver monteras ned och kablar rivas upp, vilket är en kostsam process.

Vanliga frågor

Är det lönsamt att skaffa solcellsoptimerare?

Nej, för personer med solceller på taket som inte är skuggade är det regel inte lönsamt med optimerare.

Kräver optimerare mycket underhåll?

Nej, solcellsoptimerare är i princip helt underhållsfria. En snabb översyn räcker när du ändå tittar igenom resten av solcellsanläggningen.

Kan man installera optimerare i en driftsatt solcellsanläggning?

Ja, det går bra att installera en optimerare i en solcellsanläggning som redan driftsatts. Solcellsanläggningen måste slås av vid installationen, och allt elarbete måste utföras av certifierade elektriker.

Skribent:
Dela på sociala medier