Livslängd på solceller – Så länge håller solpaneler

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Solceller har en förmåga att hållas i gott skick väldigt länge utan att behöva något större underhåll eller reparation.

Men hur lång livslängd har egentligen solceller och vad är det som påverkar hur lång tid solpaneler kan hålla? Det och mycket mer ger vi dig svaren på i denna artikel.

Hur lång livslängd har solceller?

Solceller håller i regel väldigt länge. Man brukar räkna med en livslängd på minst 25-30 år, men det finns rapporter om solcellsanläggningar som fortfarande producerar el efter långt längre tid än så.

Växelriktaren men även solcellsbatterier, om man nu väljer att även investera i ett sådant, har dock en lägre livslängd och kan därför komma att behöva bytas ut efter några år.

Det var under 80-talet som de första solcellerna sattes upp, men faktum är att flera utav dem producerar el än idag.

Solcellerna i sig har alltså väldigt lång livslängd, förmodligen kommer de hålla långt mycket längre än 25 till 30 år men då med en minskad effekt.

Vad innebär effektgaranti?

Effektgaranti innebär att man som solcellsägare har en garanti från tillverkaren som innebär att solpanelerna ska fortsätta generera en viss mängd el efter en viss period, i vanliga fall 25-30 år.

Effekten på en solpanel degraderas under åren. Beroende på kvalitét och modell på solpanelen kan denna komma att variera men omkring 0,3-1% per år.

Efter omkring 20-30 år kommer alltså effekten ha minskats med allt från 15-20% och hamnar därefter någonstans kring 80% utav sin ursprungliga verkningsgrad.

Vad påverkar livslängden på solceller?

Antalet år som dina solpaneler i praktiken fungerar och genererar el kan självklart komma att skilja sig. Flertalet faktorer påverkar livslängden och därför är det ofta svårt att beräkna exakt hur länge en specifik solpanel håller.

Faktorerna nedan har en inverkan på livslängden:

  • Skicket på taket där solcellerna monteras. På ett nyproducerat, välbyggt tak har solceller god chans att hålla länge. Är taket däremot dåligt och riskerar att gå sönder har i sin tur även solcellerna en lägre chans att hålla länge. Du förlänger alltså livslängden på din anläggning om du monterar solpaneler på ett bra tak.
  • Klimatet. Snöiga vintrar med frost och tung snö eller mycket blåst och regn kan i sinom tid komma att skada solpanelerna.
  • Yttre faktorer. Om en gren, taktegel eller andra liknande objekt av misstag skulle lossna och falla på solcellerna kan även detta förminska livstiden.
  • Kvalitét. Är fabrikatet och delarna på solpanelerna av sämre kvalitét kan detta vara en faktor som kan minska livstiden på solcellerna.

Olika solpaneler har varierande livstid

Det finns tre typer av solpaneler: Monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller.

Nedan delger vi den generella livstiden för samtliga:

  • Monokristallina solceller: Minst 25-30 år.
  • Polykristallina solceller: Minst 25-30 år.
  • Tunnfilmssolceller: Ca 10–15 år.

Efter den beräknade generella livslängden brukar i regel verkningsgraden och mängden genererad solel nedgraderas till omkring 80%.

Övriga komponenter i solcellsanläggningen

Förutom själva solpanelerna består även en solcellsanläggning utav en växelriktare och i vissa fall ett solcellsbatteri. Dessa komponenter har en kortare livslängd, vilket du kan läsa mer om nedan.

Livslängd på växelriktare

En växelriktare håller i omkring 10-20 år, alltså behöver denna bytas ut åtminstone en gång under livstiden för en solcellsanläggning.

Växelriktaren utgör omkring 15-25% av totalkostnaden för solcellsinstallation och är samtidigt en av de mest vitala komponenterna till att solcellerna faktiskt kan producera solel.

Växelriktaren är nämligen den komponent som omvandlar likström till växelström som vi sedan kan använda i hushållet.

Livslängd på solcellsbatteri

Ett solcellsbatteri har en livslängd på omkring 10-15 år. Alltså kommer det behöva bytas ut åtminstone en gång under livstiden för en solcellsanläggning.

Solcellsbatterier är dock dyra och är i de flesta fall inte en lönsam investering eftersom det än idag fortfarande är mer prisvärt att sälja sin el och under nattetid köpa den el man behöver.

Utöver prisfaktorn har dock solcellsbatterier också fördelar. Du kan exempelvis använda dig av egenproducerad solel även under nattetid och kan också förse hushållet med el även under strömavbrott.

Så ser du till att dina solceller håller länge

Det finns några hållbarhetsfaktorer som du själv kan styra över när det kommer till livslängden för din anläggning. Nedan listar vi 3 saker som är bra att tänka på.

1. Tänk på placeringen

När du installerar dina solceller är det viktigt att tänka på vart du sätter dem. En solrik placering långt ifrån träd och skorstenar är att föredra.

Har du ett gammalt träd på tomten eller är kanske takpannorna gamla och riskerar att flyga av vid stark vind bör dessa förmodligen säkras eller eventuellt bytas ut innan den nya anläggningen tar plats.

2. En högre kvalitét är att föredra

Ofta är ett något dyrare fabrikat också mer hållbart. En kvalitativ solpanel har delvis en lägre degraderingstakt och genererar därefter mer el längre. Även växelriktaren har ofta längre hållbarhet om man väljer ett bättre fabrikat.

3. Klimatet har en stor inverkan

Mer neutrala väderförhållanden är att föredra när det kommer till solpaneler. Allt för mycket vind, snö, värme eller frost kan komma att skada solpanelerna. Bor man i ett utsatt område med extrema väderförhållanden passar förmodligen en annan egenproducerad förnybar energikälla bättre.

4. Gör egenkontroller med jämna mellanrum

Det är upp till dig som ägare utav en solcellsanläggning att sköta om den och säkerställa att den är fortsatt säker genom enklare egenkontroller.

Om du gör dessa kontroller regelbundet upptäcker du också eventuella fel i tid, vilket kan förlänga din solcellsanläggnings livstid. Du kan läsa mer om hur det fungerar i vår artikel om underhåll av solceller.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna kopplat till solceller & livslängd.

Kan man använda solcellerna efter effektgarantin gått ut?

Ja, ofta håller solceller ännu längre. Det är bara den förväntade elproduktionen som minskar något, utöver det fungerar solcellerna som vanligt.

 

Hur påverkar kallt klimat solceller?

Faktum är att solpaneler trivs bra i kallare klimat såsom i Sverige. I mer milda, neutrala väderförhållanden blir ofta degradering per år mindre och därför håller ofta solceller i dessa klimat längre.

 

Hur påverkar varmt klimat solceller?

I varmare klimat såsom i södra Europa fungerar solcellerna bra. Är det dock extremväder, stekande hetta och väldigt torrt kan solcellerna ta skada av det efter en längre tid. Optimalt väder är helt klart neutrala väderförhållanden med lagom sol och hetta.

 

Hur snabbt degraderas solceller?

Solceller degraderas i normalfallet med ca 0,5–1 % per år. Men det finns också bäst i test-solceller som har en lägre degraderingstakt än så.

 

Kan jag förlänga livslängden för mina solceller?

Ja, du kan förlänga livslängden för dina solceller genom att be en fackman säkerställa att anläggningen fungerar som den ska ca en gång per år och laga eventuella brister.

 

Kan solceller hålla längre än 30 år?

Ja, solceller håller normalt betydligt längre än 30 år, ofta 40–50 år, men solelsproduktionen avtar dock lite år för år.

 
Skribent:
Dela på sociala medier