Underhåll & rengöring av solceller: Hur gör man?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
rengöra solceller

När du fått en solcellsanläggning installerad går ansvaret över till dig som ägare att sköta om och underhålla dina solceller. Underhållsarbetet som krävs är inte alls stort, men det finns en del saker du behöver göra för att garantera din produktion av solel.

I denna artikeln går vi igenom allt du behöver veta om just det.

Behöver solceller underhåll?

Solcellsanläggningar är generellt i stort sett självgående och underhållet som krävs av dig som ägare är väldigt liten. Med jämna mellanrum behöver du däremot kontrollera dina solceller så att anläggningen fortsatt är säker och producerar el som den ska.

Behöver man rengöra solceller?

Normalt behöver du inte rengöra solcellerna från smuts för elproduktionens skull. Faktum är att i Sverige regnar det tillräckligt ofta för att man inte ska behöva rengöra solcellerna, smuts sköljs därmed bort naturligt. Även snö kan ha en rengörande effekt.

Om du trots det ser ett behov av att rengöra solcellerna kan du spola av panelerna med vatten med lågt tryck, men det är inget som rekommenderas att göra eftersom du då riskerar att få kalkavlagringar.

Så underhåller du din solcellsanläggning

Underhåll och kontroll av solceller

När du får din anläggning överlämnad ska du få drifts- och skötselanvisningar från solcellsinstallatören. Beroende på hur stor din anläggning är kan kraven på hur du ska underhålla din solcellsanläggning skilja sig.

Det bästa är därmed att titta i den dokumentation du fått av leverantören. Enligt de lagar och regler som finns är nämligen du som innehavare av anläggningen skyldig att fortlöpande kontrollera den som en säkerhet gentemot person- och sakskada.

Några av punkterna att kontrollera kan vara att:

  • Titta efter synliga skador på solcellerna.
  • Vara uppmärksam på skador efter vintern.
  • Se till att alla kablar är hela. Var uppmärksam på sprickor eller skador från exempelvis djur.
  • Se över larmindikatorer på växelriktaren regelbundet.
  • Titta efter tecken på att vatten läcker in i modulerna.
  • Titta efter missfärgningar på solpanelerna.
  • Se över att eventuella jordfelsbrytare fungerar.
  • Titta efter alger längst ned på modulerna, om det finns kan du torka bort dem med en lätt fuktad trasa.
  • Testa att funktionen är intakt på berörda komponenter (om krav finns från tillverkaren).

Oftast kan du digitalt följa upp att solcellsanläggningen producerar solel som den ska via en mobil applikation. Om du inte har denna funktion kan du kontakta din leverantör för att se om den finns tillgänglig.

För att göra en mer omfattande kontroll av din anläggning bör du anlita ett behörigt elinstallationsföretag. En mer omfattande kontroll behöver du däremot inte genomföra lika ofta som de egna kontrollerna.

Vanliga frågor

Ansvarar solcellsinstallatören för att mina solceller underhålls?

Nej, så fort solcellsanläggningen är färdiginstallerad är det du som ägare som ansvarar för underhållet av den. Men då solcellsanläggningar är i stort sätt självgående krävs inte mycket underhåll från din sida.

Vem berättar hur jag underhåller min solcellsanläggning?

Din solcellsinstallatör borde (inte måste) ge dig underhållningsinstruktioner i samband med att anläggningen driftsätts, så se till att du fått all information du behöver gällande underhållet innan du godkänner installationen.

De bruksanvisningar du får för bland annat solcellerna och växelriktaren innehåller instruktioner om hur underhållet ska utföras. De är ett bra komplement till installatörens instruktioner.

Vad händer om solcellsanläggningen är skadad?

Om du märker att någon del av solcellsanläggningen är skadad ska du kontakta ett företag med behörighet att utföra solcellsreparationer såsom en lokal elfirma eller en lokal solcellsinstallatör.

Om ärendet faller inom garantin ska du höra av dig till den solcellsinstallatör som installerade systemet för att kunna nyttja garantin.

Hur ofta bör man göra en omfattande kontroll av sina solceller?

Det är bra att göra en omfattande kontroll av hela systemet med hjälp av en fackman ca en gång per år. Emellan detta behöver du själv göra dina egna, enklare kontroller.

Måste jag klättra upp på taket för att göra egenkontroll av mina solceller?

Nej, en översiktlig kontroll från marken är oftast tillräcklig. Om du ska ta dig upp på taket behöver du göra en riskbedömning. Solcellerna kan vara strömförande, hala och det finns dessutom en fallrisk. Om du ser ett behov kan du kontakta en elinstallatör för att genomföra en mer omfattande kontroll.

Skribent:
Dela på sociala medier