Solel: Så kan du nyttja solens energi i ditt hem

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solel

Solel blir allt mer populärt i Sverige, de senaste åren har andelen som installerat en egen solcellsanläggning växt med mellan 40 – 80 procent per år.

Men hur fungerar det egentligen och kan man ta del utav solens energi utan att äga solceller?

I denna artikeln går vi igenom allt du behöver veta om solel.

Vad är solel?

Solel produceras via solpaneler som är monterade på hustak eller ställningar på marken. När solens strålar träffar dessa solceller produceras solel som antingen kan användas direkt till hushållet eller lagras för senare användning i ett solcellsbatteri.

Hur går man över till solel?

Om du vill gå över till solel hemma finns det 2 möjliga alternativ. Vi berättar här mer om att skaffa solceller för att producera din egen el hemma men också om att byta till ett elavtal med solkraft.

Skaffa en solcellsanläggning

solel genom solpaneler på tak

Att producera sin egen solel genom att installera solceller blir allt vanligare bland husägare. Läs mer om hur det fungerar att köpa solceller i vår enkla steg-för-steg lista nedan.

1. Ta reda på om solceller fungerar på ditt tak.

Det går att installera solceller på de flesta tak. Det ska helst vara helt fritt från skugga och ha en lutning på cirka 15-50 grader. Allra bäst produktion av solel får du om taket är riktat mot syd. De flesta takmaterial fungerar såsom betong, tegel, papp och plåt.

2. Säkerställ att inte bygglov krävs.

Sedan 2018 krävs inte oftast inte bygglov för att installera en solcellsanläggning, men det finns vissa krav som måste uppfyllas. Säkerställ därför att din planerade anläggning faller inom ramen för vad som kan anses vara bygglovsbefriat.

3. Ta in offerter & välj leverantör

Ta in offerter från olika leverantörer för att säkerställa att du väljer det bästa alternativet för dig och din situation. Hos oss på Solcellsofferter.se skapar du en offertförfrågan på endast 2 minuter och får därefter kostnadsfritt offerter levererade från företag i din kommun.

Läs mer om vad du bör tänka på när du ska skaffa solceller i vår kompletta solcellsguide.

Byt till elavtal med solkraft

solel från solkraftverk

Solel producerar du själv via en solcellsanläggning. Solkraft kallas det när ett elbolag säljer elektricitet som producerats av ett solkraftverk som exempelvis en stor solcellspark.

Du kan alltså välja att teckna ett elavtal med solkraft även fast du själv inte har installerat solceller hemma för att producera solel.

Det finns flertalet elbolag som erbjuder elavtal med solkraft, men ofta är den till stor del importerad från länder i sydligare breddgrader som har större solkraftverk än vad som finns i Sverige.

Det finns inget elbolag som kan erbjuda dig som kund 100% solel under årets alla timmar, men genom ett internationellt system för ursprungsgarantier kan elbolaget garantera att ditt hushålls årsförbrukning av el kommer att produceras av solkraft.

Går det verkligen att producera solel i Sverige?

Det är lätt att tro att det inte fungerar speciellt bra att producera solel med hjälp av solceller i Sverige.

Men faktum är att vi har goda förhållanden för produktion av solel, speciellt i södra Sverige som har lika mycket solinstrålning som norra halvan av Tyskland, vilket är världens solcellstätaste land.

Om alla lämpliga tak i Sverige skulle förses med solceller skulle det kunna producera omkring 40 TWh (terawattimmar), det vill säga omkring en tredjedel av den el vi använder idag.

Dock behöver man på vintern kombinera med ett annat elavtal för att producera den mängd el som behövs för hushållet.

Fördelar med solel

Det finns många fördelar med att installera solceller för att producera solel. Vi tar upp ett par av dem nedan:

  • Du sänker dina elkostnader. Du får lägre och jämnare energikostnader från den dagen du installerar solceller och blir oberoende av elmarknadens upp- och nedgångar. Du kan räkna med att ditt solcellssystem är avbetalat efter cirka 10 år.
  • Krävs ytterst lite underhåll. När solcellerna är på plats har du i princip ingenting du behöver göra.
  • Du gör en insats för miljön. Du bidrar till att öka andelen förnybar energi i samhället men inspirerar också andra att ta samma steg.
  • Du höjer värdet på din bostad. Att en bostad inför försäljning är försedd med solceller ses som positivt och höjer marknadsvärdet.

Sälja sin producerade el från solen

Om du installerat en solcellsanläggning är det inte säkert att du kommer använda all den solel som produceras. Den elen som blir över har du därför möjlighet att sälja vidare till elnätet som används av dina medmänniskor, vilket gör dig till en mikroproducent av solel.

Du kan sälja solel för upp till 40 000 kr per år utan att betala inkomstskatt. Kom dock ihåg att för att du ska få betalt för din sålda el behöver du först ha ett elhandelsavtal.

Vi berättar mer om regler, avgifter och skatteplikt i vår artikel om att sälja solel.

Skribent:
Dela på sociala medier