Solceller på tak: Vilka taktyper passar bäst för solpaneler?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
Solceller på tak

I denna guide får du reda på allt du behöver veta om att sätta upp solceller på taket. Det är nämligen viktigt att känna till vilka taktyper som lämpar sig bäst för solpaneler, eftersom att kostnaden kan skilja sig stort beroende på förutsättningarna för installationen.

På vilka typer av tak kan man ha solceller?

Man kan ha solceller på de allra flesta typer av tak. Hustaket bör dock vara i gott skick och ha en lutning på mellan 15 och 50 grader och ligga i antingen syd-, väst-, eller östriktning för att anläggningen ska få en optimal elproduktion.

Vilket tak passar bäst för solceller?

De typer av tak som passar bäst för solceller är gjorda utav betongpannor eller plåt. Dessa taktyper är enklast att montera solpanelerna på, vilket innebär att installationskostnaden är lägre i jämförelse med mer svårarbetade tak.

Vilka typer av tak är inte lämpliga för solpaneler?

De typer av tak som inte är lämpliga för solpaneler är främst lertegeltak och eternittak. Lertegeltak går lätt sönder när man skruvar i dem och eternittak är en arbetsmiljöfara.

Taktyper man kan installera solceller på

Här nedanför radar vi upp olika taktyper och hur väl de lämpar sig för solceller:

Betongpannetak

Betongpannetak

Många installerar sina solceller på ett betongpannetak. Det är enkelt att montera panelerna här genom att fästa anläggningen i råspont eller takläkt.

Betongpannor är tåliga och lätthanterliga, vilket gör att många företag föredrar dessa typer av installationer eftersom att de går smidigt och innebär minimal risk för skada på taket.

Plåttak

Plåttak

Det är enkelt att lägga solceller på ett plåttak. Det går snabbt och är ofta prisvänligt. Hur solcellerna monteras beror på vilken typ av plåttak du har:

  • Falsad plåt: Solpanelsfästena kläms fast runt plåtfalsarna. Det är enkelt och kräver inga ingrepp på taket.
  • Korrugerad plåt: Fästet sätts fast med hjälp av långskruv i takstolarna. Det är mer avancerat att installera solceller på denna typen av tak och är ofta något dyrare jämfört med falsad plåt och TP20.
  • TP20: Solpanelsskenorna borras in i TP20-taket med plåtskruv. Monteringen går fort och lämnar knappt några spår.

Tegeltak

Tegeltak

Att fästa solceller på tegeltak är möjligt men installationen är svår. Monteringsanordningen sätts antingen i takläkt eller råspont. Nackdelen med tegelpannor är att de är ömtåliga och svåra att jobba med.

De flesta solcellsföretag tar sig an dessa arbeten, men det blir ofta något dyrare i jämförelse med andra taktyper.

Papptak

Papptak

Det är möjligt att installera solceller på papptak. Installationen kräver dock ofta mer arbete och utrustning från installationsföretaget, vilket påverkar slutkostnaden.

När det kommer till papptak sätter man solcellspanelerna i en metallplatta som därefter fästs på taket. För att hålla fästningen vattentät sätter man en bit papp över metallplattan som sedan bränns fast med hjälp utav en gasolbrännare.

Eternittak

Eternittak

Det går att sätta solceller på eternittak, men det kan vara svårt att hitta installatörer som tar sig an detta jobb. Eternit innehåller asbest och att hantera det är välkänt farligt. För att få arbeta med asbest krävs ett särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Installatören behöver alltså specialkompetens för att montera solpaneler på just eternittak, vilket också gör arbetskostnaden dyrare.

Lertegeltak

Lertegeltak

Det är möjligt att sätta upp en solcellsanläggning på lertegeltak men det är likt ett vanligt tegeltak något mer problematiskt. Även här är problemet att pannorna lätt går sönder då de är ömtåliga att jobba med.

Det finns installatörer som jobbar med detta men det kan vara svårare att hitta jämfört med andra taktyper och kostnaden blir högre.

Så vet du om ditt tak behöver bytas ut före solcellsinstallation

Många undrar om de behöver byta ut sitt tak innan de monterar en solcellsanläggning. Uppfyller ditt hustak inte någon av nedanstående punkter kan du högst troligen behålla ditt nuvarande:

  • Om taket är mer än 40 år gammalt. Har du ett äldre tak som inte kommer hålla många år till (helst ska det hålla åtminstone 25 till 30 år till) bör du troligtvis byta ut ditt tak innan du installerar solceller.
  • Om takets läkt är skadat. Om takets läkt är skadat är det en bra idé att byta tak innan en solcellsinstallation. En skadad läkt syns exempelvis genom ojämnheter i taket.
  • Om du ser ser sprickor eller missfärgningar i taket. Sprickor och missfärgningar i taket är även detta ett tecken på att det är dags att byta tak. Det kan också fungera att reparera sprickorna eller undersöka missfärgningarna och ta hand om det utan att byta ut hela taket.

Är det så att du behöver byta ditt tak kan du både byta taket och installera nya solceller samtidigt. Många solcellsinstallatörer jobbar både med att lägga tak och montera solceller. Ofta kan du få ett förmånligt paketspris om du genomför båda investeringarna samtidigt med en och samma leverantör.

Solpaneler på olika takutformningar

Du kan sätta solceller på olika takutformningar, såväl platt tak som valmat- och sadeltak. Här nedanför beskriver vi hur väl solpaneler lämpar sig på vardera takutformning.

Platt tak

Det går att installera solceller på platt tak men det kräver att man först sätter upp en ställning. Fördelen med denna ställning är att man kan påverka väderstreck och taklutning för att maximera effekten i anläggningen.

Vanligtvis riktar man solcellspaneler på ett platt tak i sydlig riktning med en lutning på cirka 20-45 grader. Det är en högre installationskostnad för platta tak jämfört med andra taktyper eftersom arbetet innefattar fler moment.

Valmat tak

Det är fullt möjligt att lägga solceller på valmat tak. Vad som sticker ut med ett valmat tak är att solpanelerna ska placeras i en triangelformat yta, vilket ofta inte blir snyggt eftersom att de är kvadratiska.

Det är därför vanligt att man enbart installerar solceller på långsidan utav ett valmat tak, då det ofta blir mer estetiskt tilltalande.

Sadeltak

Ett sadeltak har stort utrymme för solpaneler i och med dess stora yta utan förändringar i vinklar. Solceller på sadeltak sätts ofta upp på den sida av taket som vetter mot söder, för att maximera verkningsgraden på solpanelerna.

Om taket istället vetter mot öst och väst är det vanligt att man fyller hela taket med solpaneler. Skorstenar, takstegar, takfönster och ventilation kan vara hinder när du monterar solceller på sadeltak.

Vanliga frågor

Här nedanför besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om solceller på taket.

Hur många solpaneler får plats på mitt tak?

Du kan ofta fylla omkring 80 till 85 procent av taket med solpaneler. Ett vanligt villatak brukar rymma omkring 40 till 60 kvadratmeter solceller. Hur många solcellspaneler just du får plats med beror på tillgänglig takyta, panelernas storlek och eventuella hinder på taket såsom ventilationsrör.

Kan man byta ut taket mot solceller?

Ja, du kan byta ut ditt tak mot solceller, detta kallas ofta för ett solcellstak. Det är helt enkelt ett tak med inbyggda solceller i takpannorna, men kostar mycket mer än en vanligt traditionell solcellsanläggning bestående av paneler som fästs på takets utsida.

Kan man installera solceller på röda tak?

Ja, du kan installera solceller på röda tak. Att taket är rött förhindrar inte en solcellsinstallation. Däremot är det vanligt att man i kulturmärkta områden får avslag på bygglov för att installera solceller då det är få leverantörer som erbjuder röda solpaneler.

Vad gör man om man inte kan montera solpaneler på sitt tak?

Kan du inte installera solceller på taket kan du istället ha dem på marken. Då installeras solcellspanelerna på en ställning på marknivå och panelerna riktas mot det optimala väderstrecket för elproduktion.

Vad gör man om man inte kan montera solpaneler på sitt tak?

Kan du inte installera solceller på taket kan du istället ha dem på marken. Då installeras solcellspanelerna på en ställning på marknivå och panelerna riktas mot det optimala väderstrecket för elproduktion.

Hur mycket solceller får plats på mitt tak?

Du kan ha solceller på maximalt 85 % av takytan. Viktiga anledningar till det är för att solcellsanläggningen ska klara av kraftiga vindar och stormar, och för att solcellerna inte får vara i vägen för exempelvis ventilationsrör. Ett normalstort tak rymmer ca 40–45 solcellspaneler.

Kräver solceller på tak att jag skaffar en ny hemförsäkring?

Inte nödvändigtvis, men du borde säkerställa att den hemförsäkring du har idag ger dig ersättning för eventuella skador på dina solceller,

Skribent:
Dela på sociala medier