Solceller på eternittak: Går det att installera solpaneler på eternit?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 05, 2024
Solceller på ett eternittak

Äger du ett eget hus så har du säkert funderat på att installera solceller på taket. Faktum är att de allra flesta tak passar för solceller. I alla fall så länge taket är i relativt gott skick och inte riskerar att falla sönder inom de närmsta åren.

Det finns ett par taktyper som är vanligare än andra idag och vissa av dessa passar bättre att installera solceller på.

Ett typ av tak som inte är så vanligt men som fortfarande förekommer är eternittaket. I denna artikeln kommer vi berätta mer om solceller på eternittak. Vi går bland annat igenom vilka för- och nackdelar det kommer med.

Kan man installera solceller på eternittak?

Ja, likt de allra flesta andra tak är det möjligt att installera solceller även på eternittak. Viktigt att poängtera är dock att inte alla installatörer tar sig an uppdraget. Det beror på hälsofaran i och med asbesten.

Alla solcellsinstallatörer har inte den kompetens och utbildning som krävs för att säkert arbeta med asbest. Har de inte det kan de inte utföra installationen på ett säkert sätt.

Vad är ett eternittak?

Ett eternittak är ett typ av tak vars material består av cement och asbest. Eterniten är ofta uppbyggt som plattor vilka både kan användas till fasad och tak.

Eternittaket kom till Sverige redan i början på 1900-talet och det användes flitigt redan från start. Ett speciellt uppsving fick eterniten efter andra världskriget då den blev standard på många nybyggda hus.

Anledningen till att eternitplattorna och eternittaket kom att bli så populärt beror på att det är så hållbart. Det är ett slitstarkt material som utan problem kan hålla i upp till 50 år. Eterniten har också ett väldigt karakteristiskt utseende vilket många kommit att uppskatta genom åren.

På 70-talet gjordes upptäckten att asbesten i eterniten var hälsofarlig. Det ledde till att byggmaterialet helt förbjöds att både producera och använda ett tag därefter, närmare bestämt 1982.

Ett-gammalt-hus-med-eternittak-som-är-slitet-och-innehåller-asbest

Eternittak innehåller skadliga ämnen

Upptäckten att asbesten i eternitplattorna var farliga ledde till stor oro. Framförallt för de som ägde ett hus byggt med materialet. Även de som arbetat med att producera materialet upplevde stor oro.

Det visade sig att om man andas in asbest under en längre tid kan det skada lungorna. I värsta fall till den grad att det slutar i andningssvårigheter. Det visade sig också vara en cancerrisk.

På senare tid har det dock upptäckts att eternittaket och material byggda med eternit inte är hälsofarliga (så länge det inte går sönder och börjar damma). Har ett hus eternittak är det alltså ingen fara att behålla taket. Först när taket ska bytas, eller om det går sönder, kan det vara en hälsorisk om det inte behandlas säkert.

Du kan läsa mer om riskerna med asbest på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Finns det solcellsföretag som vill installera på eternittak?

Det är inte omöjligt att hitta ett solcellsföretag som vill installera solceller på ett eternittak. Det är däremot svårt och det kräver ofta mer efterforskning.

Att de flesta solcellsföretag inte vill utföra installationer på eternittak har med riskerna att göra. Trots att du kan påvisa att ditt tak är i gott skick och inte riskerar att gå sönder kan det vara svårt att hitta en installatör att utföra arbetet.

När solceller installeras på ett tak finns alltid risken att plattorna, oavsett om de är i eternit, betong eller plåt, kan gå sönder. Går en betongplatta sönder vid installation är det ingen fara då den bara kan bytas ut. Går däremot en eternitplatta sönder kan farligt damm i form av asbest uppkomma. Asbest kommer med en stor hälsofara, man ska inte andas in det eller vistas i miljöer med det.

Är det dyrare att installera solceller på eternittak?

Ja, det är dyrare att installera solceller på ett eternittak. Hälsorisken är en stor faktor till varför solcellsföretag väljer att avböja solcellsinstallationer på eternittak, men så även lönsamheten.

Har du ett litet tak ses det ofta som en mindre installation för ett solcellsföretag. En sådan installation genererar inte så mycket pengar för installationsföretaget. Är det dessutom ett eternittak installationen ska ske på väljer många installatörer att avböja förfrågan.

Har du däremot ett större hus likt en lada, lantbruksfastighet eller liknande kan det vara lättare att hitta en installatör villig att ta sig an uppdraget. Det är dyrare att installera solceller på eternittak då det kräver viss specialkompetens. Är det däremot ett större projekt kan solcellsföretaget se en större lönsamhet i det och därmed vilja utföra en sådan installation.

Fördelar och nackdelar med solpaneler på tak av eternit

Det finns både för- och nackdelar med att installera solceller på eternittak. Nedan går vi igenom vilka:

Fördelar

 • Eternittaket är slitstarkt. Har du ett tak utan skador behöver du oftast inte byta ut taket innan du installerar solceller. Eternit är ett hållbart material som utan problem kan hålla i upp till 50 år.
 • Solceller är i princip underhållsfria. Oftast håller solceller i upp till 15 år utan att du behöver utföra någon form av underhållsarbete. Effektgarantin är ofta 25 år.
 • Har ditt tak en lutning i söderriktning behöver du oftast bara installera ett fåtal solceller. Har du istället ett tak med lutning mot väst och öst kan det mest fördelaktiga vara att installera solceller på båda sidor av taket.
 • Du kan bli självförsörjande på el. Det innebär i sin tur att du kan skonas från de höga elpriserna.
 • Generera el även i sämre väder. Solceller behöver inte direkt solljus för att generera el. Även under molniga dagar kan panelerna producera solel.
 • Ökar värdet på din bostad. Är solceller installerade på ditt hus kommer det bli mer attraktivt och många gånger öka det totala värdet på huset.
 • Det är ett miljövänligt val. Solenergi är grön el. Genom att installera solceller på ditt hus minskar du din miljöpåverkan avsevärt.

Nackdelar

 • Det är svårt att hitta en installatör att ta sig an uppdraget. Detta i och med de potentiella hälsoriskerna förknippade med eternittak och asbest.
 • Det är ofta dyrare att installera solceller på eternittak. Installatören behöver specialkompetens för att arbeta med eternit vilket kostar mer att anlita.
 • Går taket sönder vid installation kan det innebära en hälsorisk. Det är först när eternitplattorna går sönder hälsofaran kan uppkomma. Men, vid en installation av solceller på tak finns det alltid en risk att en eller flera plattor eller pannor går sönder.
 • Ofta behöver taket bytas ut innan installation av solceller kan ske. Eftersom det sedan 1982 varit olagligt att bygga med eternit är tak med detta material äldre. Det är därför vanligt att man först behöver byta ut taket till ett annat material (på grund av dess skick) vilket kan bli dyrt.
 • Det tar många år innan solcellerna är återbetalda. Eternittak är den taktyp det är dyrast att installera solceller på. Det tar ofta omkring 10 till 15 år innan solcellerna helt är avbetalda och du kan njuta av gratis energiproduktion.

Kan man byta ut ett eternittak till ett solcellstak?

Du kan även byta ut ditt eternittak mot ett så kallat integrerat solcellstak. Ett solcellstak är ett tak med inbyggda solceller i takpannorna. Solcellstaket är något dyrare än traditionella tak, men det kommer med en fördel. Taket i sig blir mer estetiskt tilltalande då det knappt syns att du har solceller installerade på taket.

Ska man byta ut sitt eternittak innan en solcellsinstallation?

Det är ofta fördelaktigt att byta ut sitt eternittak innan man utför en installation av solceller. Viktigt att komma ihåg är dock att det krävs stor försiktighet när man handskas med eterniten.

Att byta ut ett eternittak och istället lägga andra plattor är relativt enkelt men det kräver stor försiktighet vid nedmontering. Detta eftersom plattorna kan gå sönder. Går plattorna sönder kan det hälsofarliga dammet uppkomma vilket är skadligt att både andas in och handskas med. Av den anledningen krävs det mycket skyddsutrustning. Du bör anlita kompetenta takläggare för att utföra arbetet.

Ska du byta ut eternittak bör du med fördel välja ett mer konventionellt takmaterial. Takpapp, plåt eller pannor av betong eller tegel är ofta att föredra. Väljer du tegelpannor bör du först säkerställa att takkonstruktionen klarar den extra bärvikt tegelpannor medför.

Är en markinstallation av solcellerna en bra idé?

Ja, att installera solcellerna på marken är ett bra alternativ till att installera dem på ett eternittak. Då undviker man att skada taket samtidigt som markinstallationen blir relativt billig jämfört med installationskostnaden för solceller på ett eternittak.

Skribent:
Dela på sociala medier