Solceller på lertegeltak: Är det en bra idé?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 25, 2024
Solceller på lertegeltak

Det går att installera solceller på de allra flesta taktyper idag och många gånger behöver man inte byta ut sitt tak innan installationen påbörjas.

På vissa taktyper, lertegeltak exempelvis, är det dock något svårare att installera solpaneler. Det är däremot inte omöjligt.

I denna artikel berättar vi mer om solceller på lertegeltak där vi bland annat djupdyker i vad det är som försvårar installationen. Vi börjar med att gå igenom om man kan installera solceller på lertegeltak.

Kan man installera solceller på ett lertegeltak?

Ja, du kan installera solceller på ett lertegeltak, men däremot är det inte alltid helt problemfritt. Att sätta upp solceller på ett lertegeltak är ofta krångligare och dyrare än andra taktyper.

Solcellerna behöver bland annat borras fast på taket. Taktegelpannor har dock en tendens att gå sönder och spricka när man arbetar med dem på det viset. Därför krävs en solcellsinstallatör med specialkompetens för att utföra den typen av installation vilket naturligt kostar mer att anlita.

Även om installationen utförs av en installatör med specialkompetens är risken stor att flera av takpannorna måste bytas ut efter installationen. Det är en kostnad du bör ta i beaktning.

Det är inte heller alla solcellsföretag som tar på sig installationer på lertegeltak eftersom det ofta tar lång tid och krävs mycket av installatörerna.

solcellspaneler som är installerade på ett lertegeltak

Vad är ett lertegeltak?

Lertegeltak är består av lertegelpannor är gjorda av naturligt material. De tillverkas av bränd lera som upphettas till höga temperaturer vilket i sin tur ger teglet dess röda klassiska och charmiga färg. Det är ett väldigt hållbart takmaterial som utan problem kan hålla i upp till 100 år om inte mer vilket i sin tur gör det till ett miljövänligt val.

Lertegeltaket är väldigt populärt i Sverige både idag men också för flera tusen år sedan. Faktum är att lertegel kom till Sverige redan på 1100-talet.

Man brukar ofta säga att lertegeltak ger ett hus en väldigt klassisk charm. Dess klassiska utseende uppskattas av många och därför har lerteglet kommit att bli ett av de mest populära materialen att använda på sitt tak.

Lertegeltaket är samtidigt ett av de dyrare takmeterialen att använda. Däremot håller det väldigt länge.

Viktigt att komma ihåg är att lertegelpannorna är väldigt tunga så det är av stor vikt att undersöka att din takkonstruktion klarar av tyngden. Vanligtvis är det just undertaket, alltså bärkonstruktionen, som går sönder först och inte lerteglet.

Finns det solcellsföretag som vill installera på lertegeltak?

Ja, det finns solcellsföretag som installerar solceller på ditt lertegeltak. Det kan dock vara svårare att hitta dessa företag och ofta blir kostnaden för installationen högre än om man exempelvis skaffar solceller på sadeltak.

Det är enbart installatörer med specialkompetens som kan installera solceller på lertegeltak. Installatören behöver nämligen veta hur man arbetar med lertegel på bästa sätt för att minska risken för att pannorna går sönder.

Viktigt att poängtera är också att lertegelpannor väger mycket mer än vanliga takpannor. Även solpanelerna väger en hel del så det är viktigt att installatören i fråga har möjlighet att undersöka om takkonstruktionen verkligen håller för den ytterligare vikt solcellerna adderar.

Fördelar och nackdelar med solceller på lertegeltak

Det finns både för- och nackdelar med solceller på lertegeltak. Nedan går vi igenom vilka.

Fördelar

  • Det är möjligt att installera solceller på lertegeltak. Förutsatt att du hittar en installatör med rätt kompetens.
  • Lertegelpannor håller länge. Underhåller du taket rätt kan det utan problem hålla i 100 år, eller till och med mer.
  • Enklare installation på lertegeltak än eternittak. Eternittak är i regel mycket svårare att installera solceller på än lertegeltak. Detta på grund utav de många hälsorisker som tillkommer i och med att arbeta med eternit.
  • Går lertegelpannor sönder vid installation kan de enkelt bytas ut. Ofta är det bra att investera i ett par extra pannor så du enkelt kan byta ut de pannor som går sönder.
  • Takkonstruktioner som används vid lertegeltak är ofta väldigt robusta. Lertegelpannor är tunga och så även solpaneler. Tyngden som tillkommer när man installerar solceller på lertegeltak är ofta inga problem att klara av för takkonstruktionen då den redan är förberedd för att klara av tyngre vikter.
  • Du höjer värdet på din bostad. Har du solceller installerat på taket, oavsett taktyp, kommer det med största sannolikhet höja värdet på din bostad.

Nackdelar

  • Installatören måste ha specialkompetens. Det kan både vara svårt att hitta installatör men också göra att kostnaden för installationen blir högre.
  • Det kan vara svårt att hitta ett solcellsföretag att ta sig an uppdraget. Det tar längre tid och kräver mer kompetens att installera solceller på ett lertegeltak. Det är därför inte alla solcellsföretag som vill ta sig an uppdraget.
  • Ofta måste flera takpannor bytas ut. När man borrar och arbetar med lertegelpannor är risken stor att de spricker och går sönder. Av den anledningen måste du i regel alltid byta ut en eller flera takpannor under en installation av solpaneler vilket även det är en kostnad att ta i beaktning.

Ska man byta sitt lertegeltak innan man installerar solceller?

Det kan vara en bra idé att byta ut ditt lertegeltak till ett mer lättarbetat tak om du går i tankarna att installera solceller på ditt tak. Detta speciellt om ditt tak är äldre och inom en kort period troligtvis ändå hade behövt bytas ut.

Det är ofta inte lertegelpannorna i sig som går sönder av sig självt utan ofta grunden under pannorna (pappen + takkonstruktionen). Då lertegel är ett naturmaterial är det mer poröst och är då inte grunden lagd korrekt eller går sönder måste taket bytas ut. Annars riskerar fukt att tränga in.

Detta är ofta problematiken kring lertegeltak, att grunden måste bytas ut. Är det fallet för dig är det ofta bättre att byta ut hela taket till ett mer lättarbetat material och därefter installera solceller.

Vissa solcellsföretag kan till och med erbjuda specifika paket och specialerbjudanden där både byte av tak och installation av solceller ingår.

Är ditt lertegeltak relativt nylagt och korrekt byggt kan du installera solceller direkt på taket utan att byta ut det innan. Det viktigaste är att du säkerställer att ditt tak håller i minst 20 – 30 år framöver då ditt solcellssystem har en längre för solpaneler.

Passar röda solceller på lertegeltak?

Ja, röda solceller passar på lertegeltak, och är faktiskt riktigt snygga på denna typ av tak. Men du ska bara skaffa röda solceller på ditt lertegeltak om du har svårt att få bygglov.

Röda solceller har en lägre verkningsgrad, ett högre pris och en kortare livslängd än svarta och svartblåa solceller.

Vanliga frågor

Krävs speciella monteringsskenor vid solcellsinstallation på lertegeltak?

Ja, oftast krävs speciella monteringsskenor vid solcellsinstallation på lertegeltak för att takpannorna inte ska skadas. 

Är det dyrt att installera solceller på lertegeltak?

Nej, det är generellt inte mycket dyrare att installera solceller på lertegeltak än på andra typer av tak. De monteringsskenor som krävs och eventuella takpannor som måste bytas ut kan kosta lite extra, men i normalfallet märker du ingen större prisskillnad.

Klarar lertegeltak av solcellernas vikt?

Ja, absolut, med rätt monteringsskenor är den extra vikten inga problem. 

Vad händer om en takpanna går sönder vid solcellsintallationen?

Det är ingen större fara om en takpanna går sönder vid installationen, men se till att byt ut takpannan snabbt så vatten inte kan tränga in under taket. 

Skribent:
Dela på sociala medier