Solceller på papptak: Tänk på detta!

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Solceller kan monteras på papptak men det är viktigt att se till att taket är tillräckligt starkt för installationen. På papptak är det också viktigt att välja rätt typ av solceller som passar till taket och dess belastningskapacitet.

Kan man installera solceller på papptak?

Solceller kan installeras på papptak, men det är en tidskrävande och dyr process jämfört med andra taktyper. De flesta solcellsinstallatörer accepterar dock denna typ av installation, förutsatt att taket är i bra skick eftersom solcellerna har en livslängd på minst 25 år.

När man installerar solceller på papptak är det viktigt att välja rätt typ av solceller. Det är även ett måste att installationen utförs av en behörig installatör. Att montera solceller på papptak är lite krångligare jämfört med andra taktyper, vilket är viktigt att känna till.

Den vanligaste metoden för att montera solceller på papptak är att använda så kallade takmonterade system. Solcellerna fäster man på en metallplatta som sedan fästs i taket. Man brukar också lägga en bit papp över plattorna för att undvika att vatten tränger in.

Vad är ett papptak?

Ett papptak är en billig taktyp som består av flera lager material. Det kan användas på de flesta byggnader men främst på tak med lägre lutning eller ingen lutning alls. Papptak har bra isoleringsegenskaper och är ofta smidiga att installera och underhålla.

Många blandar ihop papptak med så kallat takpapp. Innebörden av de båda är däremot densamma. Takpapp eller papptak kan antingen användas ensamstående eller som isoleringsmaterial. Används det som isoleringsmaterial läggs takpappen under exempelvis takpannorna. Ska papptaket användas som takbeklädnad behöver man inte montera några extra takbeklädningar.

Ofta används papptak på flacka tak eller mindre lutande tak. Har du ett flackt tak är rekommendationen att minst lägga två lager av pappen för att säkerställa att fukt och vatten inte tränger in.

Papptak har en något sämre livslängd och de kräver regelbunden underhållning. Allra helst bör papptaket underhållas var tredje till femte år för att maximera dess livslängd. Trots idealt underhåll är den förväntade livslängden dock inte längre än 20 – 30 år vilket är något lägre än många andra taktyper.

Är det en bra idé att installera solceller på papptak?

Det är en bra idé att montera solceller på papptak, däremot finns det vissa saker som är bra att tänka på vid montering. Det viktigaste är att taket i sig måste vara i bra skick eftersom solceller håller i minst 25 år och det bör även papptaket göra.

Den förväntade livslängden på papptak är omkring 20 till 30 år. För att maximera livslängden behöver du underhålla taket regelbundet genom att exempelvis byta ut takpapp som gått sönder eller som läcker. Solceller håller minst 25 år och för att undvika onödiga kostnader och arbete är det en fördel om taket håller minst lika länge.

Då papptak ofta är platta eller har en låg lutning är det relativt enkelt att arbeta på taket och framförallt få upp materialet på taket. Solcellsanläggningen i sig måste däremot ofta installeras på ställningar eftersom solceller genererar mest el vid en lutande position.

Att installera solceller på ett papptak är en god idé men det är viktigt att säkerställa att ditt tak är i gott skick. Det är också viktigt att du väljer en installatör med god erfarenhet som vet vilken typ av anläggning som passar dina förutsättningar bäst.

Vanliga frågor

Vi har sammanställt svar på de mest frekventa frågorna om solceller på papptak nedan.

Finns det papptak med integrerade solceller?

Nej, det finns idag ingen lösning för att bygga ett papptak med integrerade solceller. Däremot kan du välja att montera solpaneler på ditt tak för att på så vis kunna producera egen solel.

Hur installerar man solceller på papptak?

När man installerar solceller på papptak fäster man panelerna i en metallplatta som sedan fästs på taket. För att säkerställa att inget vatten tränger in lägger man också en bit papp över metallplattan, innan solcellerna.

Man kan också placera solpanelerna på en lutande ställning. Detta framförallt om taket i sig är platt eftersom solcellerna genererar mer el när de placeras i en lutande position.

Varför är det dyrare att installera solceller på papptak?

Att installera solceller på papptak tar ofta längre tid, kräver viss specialkunskap från montören samt mer material och därför tenderar kostnaden för installationen att vara något högre jämfört med installation av solceller på andra typer av tak.

Vilken är den förväntade livslängden för solceller på papptak?

Solceller på papptak håller lika länge som solceller på andra typer av tak, alltså minst 25 år.

Är det säkert att montera solceller på papptak?

Ja, det är säkert att montera solceller på papptak, både för montörerna och för solpanelerna.

Hur påverkar papptakets kvalitet installationen av solceller?

Papptaket ska vara av bra kvalitet och inte ha några större fel för att du ska slippa eventuella problem i framtiden. Om papptaket har brister är det viktigt att du lagar dem innan solcellerna installeras.

Exempel på problem som kan uppkomma om papptaket är i dåligt skick är att ett takbyte eller en takreparation blir extra krånglig då det finns solceller på taket, och förmodligen också en metallplatta, som måste monteras av och på igen.

Vad borde jag tänka på innan jag skaffar solceller på papptak?

Tänk i första hand på att taket ska vara i bra skick innan solcellsinstallationen. Du ska även tänka på att bygglov för solceller sannolikt krävs om du har ett papptak som är platt. Läs gärna mer om det i vår artikel om solceller på platta tak.

Kan man installera solceller på papptak utan att skada takmaterialet?

Ja, man installerar alltid solceller på platt tak utan att skada själva taket skadas. Det är vanligast att använda en metallplatta som man installerar solcellerna på. Tack vare det skapas god stabilitet då solcellerna vilar mot en stark metallplatta och inte själva papptaket.

Skribent:
Dela på sociala medier