Solceller på valmat tak: Allt du behöver veta

av Peter Ahrberg Uppdaterad december 15, 2023
Solceller på valmat tak

Att installera solceller på sitt tak är ofta väldigt fördelaktigt. Det kan dels sänka dina el- och värmekostnader, men det är också ett miljövänligt val. Dessutom slipper du oroa dig för det varierande (ofta höga) elpriset.

Det går idag installera solceller på de allra flesta tak. Däremot behöver man för vissa tak anpassa installationen något.

I denna artikel tänkte vi gräva oss djupare i solceller på valmat tak.

Kan man installera solceller på ett valmat tak?

Ja, det går mycket bra att installera solceller på ett valmat tak. Den viktigaste anledningen till det är att valmade tak är ofta slittåliga och därför håller länge, förutsatt att det installerats på rätt sätt. Är ditt tak äldre och slitet kan det dock vara bra att renovera det innan du placerar solceller på det.

Ett valmat tak har fyra takfall. Det är möjligt att placera solceller på alla takets sidor men däremot är det oftast snyggast att enbart placera solceller på långsidorna. Detta eftersom kortsidorna på ett valmat tak är mindre och triangelformade medan solcellerna är rektangulära.

En fördel är också om du har möjlighet att placera dina solceller i en sydlig riktning. Detta eftersom det är där solen skiner som längst vilket medför att ditt tak producerar mer solel.

Även om det bara en liten del av ditt hus och tak som står i sydlig riktning är det ändå bättre att prioritera att placera ett fåtal av solcellerna där. Då gärna några med högre verkningsgrad för att du ska ha möjlighet att producera så mycket solel som möjligt.

Vad är ett valmat tak?

Ett valmat tak är en takform med fyra takfall, ett på varje sida. Det särskiljer ett valmat tak mot exempelvis sadeltak som endast har två takfall.

Ett valmat tak täcker en större del av huset eftersom taket även beklär kortsidorna. Det ger bland annat fördelen att huset som stort är mer skyddat mot vind och regn.

Sammanlagt finns det två olika typer av valmade tak:

 • Det traditionellt valmade taket, som har ett takfall på alla fyra sidor och dessa sträcker sig ända ner till takfoten.
 • Det delvis valmade taket, som har ett takfall på alla fyra sidor men kortsidorna faller inte hela vägen ned till takfoten.

ett hus med ett valmat tak i bra skick

Finns det solcellsföretag som vill installera på valmade tak?

Ja, det är inte svårt att hitta ett solcellsföretag som installerar solceller på valmade tak. Det finns nämligen vanligtvis inga hinder eller krav på specialkunskaper när det kommer till att installera solceller på ett valmat tak. Men det finns det däremot vid exempelvis installation av solceller på eternittak.

En solcellsinstallation på ett valmat tak är vad man brukar kalla en “standardinstallation”. Så av den anledningen ser de alla flesta solcellsföretagen inga hinder med en sådan typ av installation förutsatt att taket i övrigt är helt och hållbart.

Fördelar och nackdelar med solceller på valmade tak

Som med så mycket annat finns det både för- och nackdelar med solceller på valmat tak, även om fördelarna oftast överväger nackdelarna. Nedan går vi igenom vilka för- och nackdelar det finns.

Fördelar

 • Bygglov krävs sällan. Oftast kan solcellerna installeras så de följer takets form och då krävs inget bygglov.
 • Solceller på valmat tak ses som en standardinstallation. Ofta kan solceller installeras utan dyra tillägg och specialkunskaper vilket sänker priset.
 • De fyra takfallen ger fler valmöjligheter. Solceller kan placeras på alla takfall även om du oftast får snyggast solceller om de installeras på långsidan.
 • Valmade tak är ofta beklädda med takpannor. Takpannor går utmärkt att installera solceller på vilket är en fördel.
 • Solceller på ditt valmade tak kommer sänka dina energikostnader. Solceller, oavsett taktyp, kommer hjälpa dig sänka dina elkostnader avsevärt.
 • Höjer ofta värdet på ditt hus. Är ditt tak beklätt med solceller kommer det med största sannolikhet öka värdet på ditt hus.

Nackdelar

 • Vissa anser att det förstört takets charm. Ett valmat tak är triangelformat medan solpanelerna kvadratiska. Det gör att solcellerna på taket får ett speciellt utseende som inte alla gillar.
 • Mindre plats att installera solcellerna. När du exempelvis installerar solceller på sadeltak har du större yta att installera panelerna på. Det medför att du ofta behöver investera i dyrare solceller med högre verkningsgrad vid solcellsinstallation på valmade tak.
 • Det kan ta tid att nollställa kostnaden för installationen. Har du enbart möjlighet att placera ett fåtal solceller på taket kan det ta längre tid att återvinna investeringen jämfört med om du skulle ha ett större tak med fler solceller.

Behöver man byta ut sitt valmade tak innan en solcellsinstallation?

Du behöver väldigt sällan byta ut ditt valmade tak för att ha möjlighet att installera solceller på det. Ett valmat tak fungerar tvärtom ofta utmärkt att placera solceller på, speciellt om det i något takfall vätter mot söder.

Vissa valmade tak har mindre yta att placera solceller på men oftast går det bra ändå. En del anser också att solceller förstör charmen på taket och huset som stort , men det är egentligen bara en smaksak. Fördelarna du får ut genom att installera solpanelerna på det valmade taket överväger nästan alltid de få nackdelarna.

Viktigt att poängtera är dock att det är viktigt att undersöka så att taket inte är alltför slitet innan du installerar solcellerna på det. Solceller håller oftast betydligt längre än 30 år och har en effektgaranti på minst 25 år. Det är därför viktigt att se till att ditt tak även håller under den tiden för att slippa göra om hela installationen.

Skribent:
Dela på sociala medier