Solceller på plåttak: Hur fungerar det?

av Peter Ahrberg Uppdaterad december 15, 2023

Plåttak är en vanlig taktyp för installation av solceller, då de är slitstarka och ger möjlighet att generera egen, förnybar energi. Det är dock viktigt att se till att installationen görs på ett korrekt sätt och att det finns en stabil grund för att maximera livslängden på solcellerna.

Kan man installera solceller på plåttak?

Ja, man kan utan problem installera solceller på plåttak. Plåttak är en av de mest lämpliga takmaterialen för solcellsinstallationer eftersom det både är hållbart och har en jämn yta som gör det enkelt att montera solpaneler på. Men det är viktigt att installationen görs på ett korrekt sätt.

Installationen involverar vanligtvis att man fäster solpanelerna på taket med hjälp av speciella fästen eller ställningar som är utformade att passa på plåttak. Det är viktigt att fästena är starka nog för att hålla dem på plats även under extrema väderförhållanden.

Exempel på vanliga typer av plåttak

Det finns flera olika typer av plåttak som används i olika sammanhang. Vissa av dessa är mer populära än andra när det gäller installation av solceller.

Falsat plåttak

Ett falsat plåttak är ett typ av tak som består av två eller flera lager av plåt som är fastsatta på varandra med en luftspalt mellan dem. Den övre plåten är oftast plan och den undre plåten profilerad. Luftspalten mellan plåtskikten fungerar som en isolerande barriär och bidrar till att minska värmeförlusten genom taket.

Falsade plåttak är lätta, hållbara och har goda isoleringsegenskaper. De är också relativt lätta att installera och kräver inte mycket underhåll. Många anser också att de är estetiskt tilltalande. Det går också att beställa taket i många olika färger och utföranden beroende på din preferens.

Ett falsat plåttak är utmärkt att installera solceller på då det är slitstarkt och hållbart.

Klicktak i plåt

Klicktak i plåt är ett typ av tak som består av plåtar som har en ”klick”-mekanism som gör att det enkelt kan sättas ihop. Det monteras genom att man “klickar” plåtarna i varandra. Man behöver sällan specialverktyg eller specialkompetens för att montera denna typ av tak vilket kan ses som en fördel.

Klicktak i plåt kan användas på såväl bostadshus som industribyggnader tack vare dess goda hållbarhet och låga underhållskrav.

Bra att känna till är att klicktak i plåt är väldigt brandmotståndskraftigt vilket innebär att det kan motstå höga temperaturer utan att ge vika.

Klicktak i plåt kommer även i många färger vilket gör det möjligt att anpassa taket så det passar din preferens och stil. Det kan också kombineras med andra material såsom tegel eller trä för att skapa en unik och modern design.

Det passar även utmärkt att installera solceller på tack vare dess slitstarka konstruktion.

Granulerad takplåt

Granulerad takplåt är en typ av takbeläggning som består av plåt med ett ytskikt av små granuler. Granulerna är vanligtvis tillverkade av sten eller mineraler som ger taket ett naturligt utseende och skyddar plåten från väder och vind.

En fördel med granulerad takplåt är att det är relativt lätt att installera och kräver inte mycket underhåll. Det är dessutom slitstarkt och brandmotståndskraftigt.

Takplåt med granulat liknar ofta betongpannor i utseendet och har en estetiskt tilltalande yta tack vare granulatet. Det finns möjlighet att välja mellan flera olika färger för att takplåten ska passa in och matcha ditt hus utseende.

Granulerad takplåt är ett vanligt typ av tak som används för solcellsinstallationer eftersom den har en jämn yta och är robust nog att bära solpanelerna.

Tak i trapetsplåt

Trapetsplåt är en vanlig typ av tak som består av stålplåtar med en karakteristisk trapetsformad profil och vågigt utseende. Denna profil ger taket en hög grad av robusthet, slitstyrka och hållbarhet.

En fördel med tak i trapetsplåt är att det är relativt billigt att installera och det kräver inte mycket underhåll. Trapetsplåten går också att välja i en mängd olika utföranden och färger.

Att lägga tak med trapetsplåt är vanligt och ett populärt val men vissa väljer även att klä in fasader och väggar i plåtmaterialet.  Dock oftast i industriella miljöer och exempelvis garage.

Tak i trapetsplåt ett bra val för dig som vill ha ett billigt, robust tak som både är slitstarkt, hållbart och enkelt att installera. Taket är också robust nog att bära solceller.

Finns det plåttak med integrerade solceller?

Det finns plåttak med integrerade solceller som kallas solcellstak. Integrerade solceller är mer motståndskraftiga mot väder och vind än traditionella solpaneler och tillåter mer takyta att användas för elproduktion. Det ger också ett mer enhetligt utseende på taket.

Viktigt att poängtera är att integrerade solceller på plåttak vanligtvis är mycket dyrare att installera än traditionella takplåtar med solpaneler. Därför är det viktigt att överväga kostnaderna och fördelarna innan du bestämmer dig för att installera ett solcellstak i plåt.

Vanliga frågor

För att hjälpa dig har vi svarat på de mest vanligt förekommande frågorna om solceller på plåttak nedan.

Kan jag ha solceller på ett gammalt plåttak?

Ja, det är möjligt att installera solceller på ett äldre plåttak. Det är dock viktigt att säkerställa att taket håller minst lika länge som solcellssystemet för att slippa renovera taket när solcellerna redan är på plats. Solceller håller i minst 25 år.

Är plåttak ett bra tak för solceller?

Ja, plåttak är ett bra tak för solceller eftersom det är slitstarkt, hållbart och har en jämnt yta. Det är enkelt att installera solceller på plåttak.

Måste jag ha bygglov för att installera solceller på mitt plåttak?

Vanligtvis krävs inte bygglov för att installera solceller på ett plåttak, så länge de inte sticker ut över takets kant eller påverkar byggnadens utseende. Men det kan vara bra att kontrollera med din kommun för att se till att du följer de lokala byggreglerna och bestämmelserna.

Skribent:
Dela på sociala medier