Tunnfilmssolceller: Fakta, Pris och Information

av Peter Ahrberg Uppdaterad september 25, 2023
hus med tunna solceller fastmonterade

Tunnfilmssolceller har blivit ett mer populärt val bland konsumenter. I denna artikel går vi igenom allt som har med tunnfilmssolceller att göra, däribland vilka för- och nackdelar de kommer med.

Vad är tunnfilmssolceller?

Tunnfilmssolceller är en typ av solceller som tillverkas genom att använda tunna skikt som absorberar ljus. De utmärker sig främst genom att vara mer flexibla jämfört med traditionella kiselsolceller.

Dessa solceller kan konstrueras med olika material för ljusabsorption såsom CdTe, CIGS eller A-Si.

Fördelar och nackdelar med tunnfilmssolceller

Det finns både för- och nackdelar med tunnfilmssolceller. Vi går igenom vilka nedan.

Fördelar

  • De är smidigare. Dess böjbara egenskaper gör dem flexibla.
  • De kan installeras på olika ytor. Däribland fönster och takpannor.
  • De anses som mer tilltalande utseendemässigt. De används därför ofta i soltak.
  • De är mer miljövänliga än majoriteten av alla andra energislag. Detta eftersom de inte kräver så mycket material vid tillverkning.

Nackdelar

  • De är dyrare. Detta jämfört med mono- och polykristallina solceller.
  • De har en lägre verkningsgrad än kiselsolceller. Som mest är verkningsgraden 16 %, men oftast är den lägre än så.
  • De är svåra att få tag på i Sverige. Det är enklare att få tag på mono- eller polykristallina solceller. 
  • De har kortare livslängd än kiselsolceller. Oftast är livslängden inte längre än 15 år.
  • De är ofta svårare att massproducera. Därför är de ofta dyrare och svårare att få tag på.

Det finns 3 typer av tunnfilmssolceller

Beroende på vilket ämne som används vid tillverkningen namnges tunnfilmssolcellerna efter det. Vid tillverkning av tunnfilmssolceller kan tre olika typer av teknologier och ämnen användas: CdTe, CIGS och A-si.

Vi berättar närmare om de olika typerna av tunnfilmssolceller som finns nedan.

CdTe-solceller

När man tillverkar CdTe-solceller används de ovanliga ämnena kadmium och tellur. Ämnena bildar tillsammans det ljusabsorberande lagret som kan uppta solstrålarna.

CdTe-solceller är den vanligaste typen av tunnfilmssolceller men trots detta är de svåra att massproducera. Detta på grund av två anledningar: Kadmium är giftigt och metallerna är ovanliga vilket gör dem svåra att anskaffa.

CIGS-solceller

CIGS-solceller tillverkas av koppar, indium, gallium och selen vilka tillsammans bildar det ljusabsorberande lagret. CIGS-solceller finns att beställa som konsument och är vanligast för takintegrerade solceller.

Det finns ett par nackdelar med CIGS-solceller, däribland att ämnena gallium och indium är svåra att få tag på och framställa. Indium används också i mycket annan teknik vilket i sin tur gör den till en metall med hög efterfrågan.

Sammantaget bidrar detta till att CIGS-solceller blir svåra att massproducera, vilket gör dem till ett dyrare val än kiselsolceller.

Amorfa solceller

A-Si-solceller, eller Amorfa solceller som de också kallas, tillverkas på amorft kisel. De amorfa solcellerna har fördelen med att de inte innehåller några miljöfarliga metaller och att kisel, metallen som används, är vanlig och enklare att anskaffa. Detta medför att de är något enklare att massproducera.

Amorfa solceller har funnits längst på marknaden och de används därav traditionellt sett i relativt stor utsträckning. Detta har dock kommit att ändras i och med det faktum att de har en låg verkningsgrad på omkring 7 %, vilket är sämre än alla andra alternativ av tunnfilmsolceller.

Vad kostar tunnfilmssolceller till villan?

För en normalstor villa kostar en installation av takintegrerade tunnfilmssolceller med 9 kW kapacitet normalt 150 000 – 500 000 kr, förutsatt att taket är förberett. Behöver du renovera eller göra ett takbyte innan installationen ökar kostnaden med minst 100 000 kr.

Att installera takintegrerade tunnfilmsceller är dyrare än att installera vanliga mono- eller polykristallina solceller. Priset för att installera ”vanliga” solceller ligger på omkring 125 000 kr för 10 kW. Av den anledningen är vanliga solceller fortfarande det vanligaste alternativet för konsumenter idag.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om tunnfilmssolceller.

Vilka är det som tillverkar tunnfilmssolceller?

De främsta tillverkarna är First Solar, Midsummer och Soltech.

First Solar är en amerikansk tillverkare som både erbjuder solcellslösningar för företag och konsumenter. De tillverkar främst tunnfilmssolceller av formen CdTe.

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag med inriktning på solcellstak. De har även tillverkning i Sverige. Deras främsta fokus ligger på tillverkning av CIGS-tunnfilmssolceller .

Soltech är även det ett svenskt företag inom solenergi som erbjuder helhetslösningar inom solceller, både för företag och konsumenter. De erbjuder bland annat tunnfilmssolceller av typen CdTe.

Vilken färg har tunnfilmssolceller?

Tunnfilmssolceller kan tillverkas i olika färger, däribland lila, grön, blå och svart. De vanligaste färgerna är dock blå och svart.

Kan tunnfilmssolceller användas i solpaneler?

Ja, det är dock vanligare att de används som solcellstak, alltså som en integrerad lösning i takpannorna.

Skribent:
Dela på sociala medier