Solenergi: Så fungerar det samt fördelar & nackdelar

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
fördelar nackdelar med solenergi

Många privatpersoner och företag har sett vinsterna i att nyttja solenergi då det bland annat ger en bra avkastning i form av minskade energikostnader för den elektricitet som fastigheterna använder.

Men hur fungerar egentligen solenergi och vilka kända för- och nackdelar finns det? I denna artikel kan du lära dig mer om hur det fungerar.

Hur fungerar solenergi?

Solenergin kommer från solens bestrålning och är helt gratis att ta emot och använda för att producera elektricitet eller värme. Solens strålar belyser jordens yta med cirka 1 kW per timme och kvadratmeter. Med hjälp av solceller eller solfångare kan man fånga upp denna förnybara energikälla och nyttja den i sin fastighet.

En solpanel på en kvadratmeter klarar av att fånga upp cirka 17-23 procent av solens bestrålning vilket innebär att varje kvadratmeter med solceller kan producera mellan 150-200 watt per timme.

Tyvärr så kan man endast fånga upp solenergi under de timmar på dygnet som solen strålar. Det innebär att när solen har gått ned så produceras ingen elektricitet eller värme förrän solen går upp igen nästa morgon.

Hur utvinns solenergi?

De två vanligaste sätten att utvinna solenergi är med hjälp utav antingen solceller eller solfångare. Nedan kan du läsa mer om hur de fungerar och vad skillnaden mellan de två alternativen är.

Solceller

solceller solenergi

Solceller placeras oftast på din fastighets tak och omvandlar solens energi till elektricitet som kan användas utav din fastighet i realtid.

Elektriciteten som solcellerna producerar används direkt utav din fastighet och om du inte investerar i ett solcellsbatteri så förs överskottselen vidare ut på elnätet, vilket du som mikroproducent också får betalt för. Detta kallas för att sälja sin överskottsel.

Solceller har blivit ett väldigt populärt sätt för många fastighetsägare att minska sina elkostnader, framför allt då det finns ett fördelaktigt grönt avdrag som ger dig 20% tillbaka på din totalinvestering i en solcellsanläggning.

Solfångare

solfångare

Även solfångare placeras i regel på fastighetens tak, men istället för att producera elektricitet så skapas värme utav solens strålar. Denna solvärme används för att värma upp fastigheten eller som varmvatten i kranen eller poolen.

Med hjälp utav solfångare kan du som fastighetsägare alltså minska dina kostnader kopplat till uppvärmning, men inte dra någon fördel utav egenproducerad elektricitet.

Fördelar med solenergi

Fördelarna med solenergi är många och är därför ett mycket bra alternativ för att producera elektricitet, jämfört med fossila bränslen.

Nedan finner du några fördelar med att ta tillvara på och använda sig av solenergin.

1. Oändligt med solenergi

Solen beräknas lysa i minst flera miljarder år framåt vilket innebär att vi kan ta emot oändligt med solenergi under en lång tid framöver.

Dessutom så är solenergi helt gratis att använda sig av och kräver inte som fossila bränslen gruvdrift, borra efter olja eller gas, vilket också kräver stora investeringar. Fossila bränslen kommer, till skillnad mot solenergi, att ta slut en dag.

2. Miljövänligt

Att använda sig av solenergi när man producerar elektricitet är miljövänligt. Det finns inga utsläpp av farliga ämnen i samband med att solpaneler omvandlar solens strålar till solel.

Beräkningar visar att de utsläpp som sker i samband med att man tillverkar solpaneler jämnar ut sig efter att man använt solceller under cirka 4 år. Därefter så är solceller lika rent och miljövänligt alternativ som vattenkraft eller vindkraft.

Läs gärna vår jämförelse av vindkraftverk och solceller för att få mer information inom ämnet.

3. Skapar möjligheter för alla

Solenergi ger alla, både privatpersoner och företag, möjligheten att kunna producera sin egen elektricitet på ett miljövänligt sätt. Genom att investera i en solcellsanläggning för sin bostad eller för annan fastighet så kan vi alla bidra till en grönare miljö.

Dessutom så är varje investering i solceller lönsamt vilket gör att solceller är en mycket bra investering för de som vill få en bra avkastning över tid.

4. Solceller ger bekymmerfri egenproducerad elektricitet

Genom att utföra en solcellsinstallation på sin fastighet så kommer man att kunna producera en stor del av fastighetens behov av elektricitet själv. Den elektricitet som man inte själv använder säljer man på elmarknaden, vilket innebär att man bidrar till att fler använder grön el.

Att köpa och installera solceller är idag en ganska enkel process som också går relativt snabbt. Efter att man har valt ut en leverantör av sina solceller så går installationen fort, oftast inom några veckor, och därefter så kan man direkt producera sin egen elektricitet, efter att elbolaget har bytt ut elmätaren till en elmätare som fungerar med solceller.

Det krävs inget arbete, underhåll eller någon administration för att producera sin egen elektricitet med solceller. Hela systemet sköter sig själv. Solpanelerna är underhållsfria och det enda som man behöver göra är att sopa bort löv eller snö för att få ut maximal effekt av den solenergi som belyser solcellerna.

Nackdelar med solenergi

Nackdelarna med solenergi är få vilket gör solenergi till ett mycket bra alternativ till att producera elektricitet, till skillnad mot fossila bränslen.

Nedan följer dock några nackdelar med solenergi:

1. Utsläpp kopplat till tillverkning av solpaneler

I samband med att man fångar upp solens bestrålning så krävs det att man använder sig av solpaneler som sedan förvandlar solens strålar till elektricitet.

Att producera elektricitet med hjälp av solenergi är miljövänligt och ger inga farliga utsläpp. Dock så sker en del utsläpp i samband med tillverkningen av solceller då de länder som massproducerar solceller använder sig av fossila bränslen som kol och olja för att producera den energi som krävs för att tillverka solpaneler. Solpaneler innehåller dessutom en del tungmetaller som silver, tenn och bly.

2. Fungerar endast när solen skiner

En annan fallgrop med solceller är att produktionen av solel endast sker under de tider på dygnet som solen lyser. På kvällar och nätter då solen är nere så produceras ingen elektricitet.

Det finns möjlighet att lagra elektricitet som produceras med solceller i ett solcellsbatteri, men det är fortfarande kostsamt då man producerar el i mindre skala.

Vanliga frågor

Är solenergi verkligen miljövänligt?

Ja, att använda solenergi för att skapa solel är miljövänligt. Att använda solens strålar för att skapa el är mycket mer miljövänligt än att använda olja, kol och naturgas.

Solenergi är ungefär lika miljövänligt som vattenkraft och vindkraft, vilket är en riktigt bra prestation.

Kan jag använda solenergi i mitt hem utan att vara ansluten till elnätet?

Ja, du kan använda solenergi i ditt hem utan att vara ansluten till elnätet. Det kallas att ha solceller off-grid, och det finns både för- och nackdelar med det.

Kan solenergi lagras?

Ja, solenergi som du gör om till solel kan lagras i solcellsbatterier. Att lagra den solel som tillverkas i ett solcellsbatteri är generellt lönsamt, i synnerhet om man använder en nätutjämningstjänst såsom CheckWatt.

Är solenergi ett pålitligt alternativ till traditionell energi?

Ja, att använda solenergi är ett pålitligt alternativ till traditionell energiframställning via exempelvis vedeldning, pelletseldning och jordvärme. Återbetalningstiden för solceller är relativt kort, och när solen skiner tillverkar du solel utan att du själv behöver göra något.

Vilka är de senaste teknologiska framstegen inom solenergi?

Två av de mest tydliga framstegen inom solenergi är att solceller blivit både billigare att tillverka och mer effektiva än tidigare. De solceller som är bäst i test klarar i regel av att omvandla cirka 23 % av solenergin till solel.

Vad menas med direkt och indirekt solenergi?

Direkt solenergi är solstrålar som färdas direkt från solen till jordens yta. Indirekt solenergi är i stället solstrålar som går från solen, via något hinder såsom ett träd eller en byggnad, som efter det når jordytan.

Det finns också diffus solenergi som är solstrålar som färdats genom exempelvis moln eller dimma, och därför generellt inte är lika stark som direkt solenergi.

Vilket sätt är bäst för att utvinna solenergi?

Det bästa sättet att utvinna solenergi är att använda solceller. Du kan också använda solfångare och termisk solkraft för att utvinna solenergi, men för privatpersoner som vill ha lägre elräkningar passar solceller klart bäst.

Vad är termisk solkraft?

Termisk solkraft är ett sätt att omvandla stora mängder solenergi till stora mängder solel. Rent tekniskt använder man speglar för att rikta solljus mot en behållare med ett medium såsom vatten. När vattnet kokar driver man en turbin som i sin tur producerar elektricitet.

Termisk solkraft fungerar bara i stor skala, så att ha ett termiskt solkraftverk i exempelvis trädgården går inte.

Skribent:
Dela på sociala medier