Installera solceller själv: Får privatpersoner montera solpaneler?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024

Många privatpersoner ser över möjligheten att installera solceller själv, för att spara in kostnader kopplat till själva installationsarbetet. I den här artikeln går vi igenom vad du får göra och inte göra på egen hand i en solcellsinstallation.

Får man installera solceller själv?

Ja, du får hjälpa till vid installationsarbetet, men utan rätt behörighet får du inte sköta något moment som har med elarbete att göra. Typiska saker du får göra är projektledning och montering av arbetsställning, och typiska saker du inte får göra är driftsättning och hopkoppling av solpaneler.

Detta får du göra själv vid installation av solceller

Du får alltså göra vissa delar av arbetet själv när du installerar solceller. Här nedanför går vi igenom vilka delar du får göra själv som kan göra att du sparar pengar på din solcellsinstallation.

 • Beställa solpaneler och växelriktare. Trots att du inte får installera solcellerna själv kan du fortfarande beställa både solpaneler och växelriktare på egen hand. Det kan du antingen göra online eller via fysisk butik. Se till att jämföra olika alternativ för att säkerställa att du väljer rätt produkter för dig, ditt behov och ditt tak.
 • Planera och dimensionera anläggningen. Solceller behöver planeras och dimensioneras för att säkerställa maximal elproduktion. Hur mycket solceller du behöver till ditt hus beror på hushållets normala elförbrukning per år, plats på taket och storlek på huvudsäkringen. Det är också viktigt att montera solcellerna i optimal lutning och i rätt väderstreck. Därför väljer många att ta hjälp med planering och dimensionering utav solcellsanläggnigen, trots att det är något man får göra helt själv.
 • Fästa monteringsutrustning på taket. För att solpanelerna ska sitta stadigt på taket behövs monteringsutrustning. Utrustningen består av fästen och skenor vilka ser olika ut beroende på ditt tak. Detta är något du kan förbereda själv om du vill och har möjlighet.

Detta får du inte göra själv vid installation av solceller

Montering av solceller utav företag

Det finns flera moment man inte får göra själv vid installation av solceller. Nedan reder vi ut de saker du inte får göra:

 • Koppla ihop solpanelerna. Att koppla ihop solpaneler är ett elarbete som kräver en auktoriserad elektriker. Detta är alltså inget du får göra själv om du inte är elektriker.
 • Installera växelriktare. När man installerar en växelriktare kopplar man in de seriekopplade solcellspanelerna för att därefter koppla växelriktare till ditt elbolags elmätare. Även detta behöver göras av en behörig elektriker för att arbetet ska bli korrekt utfört och uppfylla de krav som finns för elinstallationer.
 • Driftsätta & ansluta anläggningen till elnätet. Du får heller inte driftsätta anläggningen eller ansluta den till elnätet. Även detta behöver göras av en elfirma som är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen “elproduktionsanläggningar”.

Är det straffbart att göra en solcellsinstallation själv?

Det är olagligt och straffbart med fängelse i upp till 1 år att göra en solcellsinstallation själv, detta enligt 27 § elsäkerhetslagen (2016:732):

Det finns också regler elföretaget du anlitar behöver efterleva såsom att ha minst en auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad, ha egenkontrollprogram och vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Varför du inte bör installera solpaneler på egen hand

Man och barn tittar på solceller

Det är inte bara av anledningen att det är olagligt och straffbart du inte bör installera solceller själv. Det finns fler anledningar till att det inte är en bra idé. Här nedanför går vi igenom varför du inte bör installera solceller på egen hand:

 • Det kan orsaka allvarliga elfel. Om elinstallationer inte görs på rätt sätt kan det orsaka allvarliga elfel. Det kan medföra fara för både fastigheten och de människor som uppehåller sig i den. En behörig elektriker har utbildning och erfarenhet inom området och säkerställer att det inte kommer uppstå allvarliga elfel.
 • Du går miste om installationsgarantier. När du tar hjälp att installera solceller får du både installationsgaranti och produktgaranti. Garantierna är i hög grad standardiserade i branschen men kan skilja sig något beroende på leverantör. En vanlig installationsgaranti ligger på fem år medan produktgaranti för paneler brukar vara minst 10 år med effektgaranti på 20 år.
 • Det kan påverka försäkringsvillkor. Din hemförsäkring täcker i de flesta fall en installation av solceller. Vid en skada som exempelvis orsakats av brand, storm, hagel, snötryck eller installationsskador ersätts anläggningen enligt försäkringsvillkoren. Skulle du installera solcellerna själv täcks inte detta av försäkringen.
 • Det är svårt att dimensionera anläggningen korrekt själv. Det krävs mycket planering för att dimensionera solcellsanläggningen på ett korrekt sätt själv. Du behöver planera och se till att elproduktionen räcker till för ditt hushålls elförbrukning. Detta är svårt att göra själv om du inte har någon erfarenhet och något som är bättre att få hjälp med från ett certifierat solcellsföretag.
 • Du har inte rätt till gröna avdraget om du monterar själv. Det gröna avdraget för solceller ger dig som privatperson 20% tillbaka när du köper en anläggning inklusive installation från ett och samma företag. Avdraget går du miste om när du installerar solcellerna själv.

Vanliga frågor

Nedan besvarar vi de vanligaste frågorna vi får om att installera solceller själv.

Hur mycket kan man spara på att installera solceller själv?

Du sparar ungefär 25% av den totala kostnaden på att installera solceller själv, förutsatt att du har behörighet att arbeta med elinstallationer.

Får man hjälpa ett solcellsföretag vid installation av solceller?

Ja, du får hjälpa solcellsföretaget med allt förutom själva elarbetet. Detta kan innefatta exempelvis byggande av ställning intill huset, planering utav solcellsanläggningen eller att fästa monteringsskenor på taket.

Får man ansöka om bygglov till solceller själv?

Ja, du får ansöka om bygglov till solceller själv. Det är dock inte alltid installation av solceller kräver bygglov. I de flesta fall krävs det inte.

Får man montera solceller själv på en husvagn?

Ja, om du installerar en mindre solcellsanläggning där spänningen är ofarlig för människor får du montera den själv på din husvagn.

Vilka verktyg behövs för att hjälpa till vid installationen?

Verktyg som behövs för att genomföra godkända moment är främst borrmaskin, skruvmejslar och skruvdragare.

Vilka risker finns med att själv installera solceller?

Om du gör det du får göra är fallskador och felmonterade solcellspaneler två tydliga risker. Men om du gör det du inte får göra, alltså elarbete, finns det risk för att få en livsfarlig elstöt.

Skribent:
Dela på sociala medier