Normal elförbrukning för villa: Statistik & information

av Peter Ahrberg Uppdaterad november 30, 2023

Elförbrukning är något som det talas mycket om, speciellt bland villaägare. Elförbrukning hushåll emellan kan nämligen skilja sig en hel del. I denna artikel kommer vi gå igenom mer om elförbrukning där vi bland annat går närmare in på vad som påverkar elförbrukningen mest.

Vad är en normal elförbrukning för villa?

En villa som använder el för att värma hus och vatten använder omkring 20 000 till 25 000 kWh per år och omkring 1 500 kWh i månaden. Används istället fjärrvärme eller exempelvis pellets för att värma upp hus och vatten minskar denna siffra till omkring 5 000 kWh per år.

Uppvärmning är det som drar absolut mest el och därav blir den genomsnittliga siffran mycket lägre när man utesluter just uppvärmning med el.

Talar man om genomsnittlig kostnad per år och månad skiljer sig summan rejält eftersom elpriset har en tendens att både svänga och skilja sig beroende på var i landet man bor.

Snittpriset för el var under januari omkring 269,02 öre/kWh i Mellansverige under slutet av 2022.

Den totala elkostnaden för en villaägare med ett snittpris på 269,02 öre/kWh som använder runt 20.000 kWh/år blev därmed ca. 53 000 kr inklusive elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.

Hur skiljer sig elpriset för en villa över året?

Priset på el för en villa skiljer sig stort över året, där det är billigare på sommaren och dyrare på vintern. Generellt används mer el på vintern än på sommaren när det är varmare ute.

Detta framförallt för de villaägare som använder el som uppvärmning då man vid varmare väder inte behöver lika mycket uppvärmning. Vanor och hur mycket el du förbrukar har också stor inverkan på elpriset över året.

Grafen nedan visar på snittkostnaden för en villaägare som förbrukar omkring 20 000 kWh/år. Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal.

Snittkostnaden för el i en normal villa under året

Hur skiljer elpriset för husägare från år till år?

Elpriset för husägare är ständigt under förändring. Vissa år svänger det mycket medan det under andra perioder håller sig stadigare. Det som påverkar elpriset är tillgång och efterfrågan. Vid stor efterfrågan och sämre tillgång stiger priset och vid mindre efterfrågan och stor tillgång sjunker priset.

Mycket kan påverka tillgången av el. I Sverige används exempelvis kärnkraft i stor utsträckning. Kärnkraften har varit väldigt omtalad i många år och flera av Sveriges egna kärnkraftverk har både stängts ner och minskat produktion vilket i sin tur lett till att efterfrågan blivit större än tillgången eftersom det inte finns någon storskalig elproduktion som kan möta den stora efterfrågan ännu.

Detta tillsammans med många andra faktorer har lett till att priset på el svängt en hel del de senaste åren. Om du är intresserad att läsa om skillnaderna mellan solceller och kärnkraft har vi en bra artikel om det.

De nedanstående graferna ger en inblick i elprisets rörelse år till år och månad till månad. Siffrorna visar kostnaden för öre/kWh.

Elpriset 2017

Elpris under 2017

Elpriset 2018

Elpris under 2018

Elpriset 2019

Elpris under 2019

Elpriset 2020

Elpris under 2020

Elpriset 2021

Elpris under 2021

Elpriset 2022

Elpris under 2022

Elpriset 2023

Uppgifter om elpriset 2023 kommer efter året slut.

Exempel på faktorer som påverkar elkostnaden för din villa

När elpriset är högt är det många villaägare som tänker extra mycket på sin förbrukning. Hur hög elräkningen är varje månad styrs av en mängd faktorer, däribland hur mycket el som använts i hushållet. Ju högre elpriset är desto mer betalar du för el varje månad.

Utöver vanor och elpris styrs elkostnaden i en villa bland annat av:

1. Storleken på hushållet och villan

Är ni många som bor och använder el i samma hus kommer elkostnaden naturligt att bli större då mer el används varje månad. Samma gäller om huset i fråga är väldigt stort.

2. Val av uppvärmning

När direktverkande el används för uppvärmning stiger naturligt kostnaden rejält eftersom det krävs mycket el för just uppvärmning och då stiger även kostnaden. Att skaffa solceller på taket är ett bra komplement till direktverkande el för att nämna ett exempel.

3. Isolering av villan

Vid uppvärmning respektive nedkylning är isolering viktigt. Är ett hus dåligt isolerat kan värmen respektive kylan läcka ut vilket i sin tur leder till att mer el måste användas för att bibehålla ett behagligt klimat inomhus.

4. Val av belysning

Används äldre belysning i form av glödlampor och liknande dras långt mycket mer el än vid användning av lågenergilampor eller LED-lampor.

5. Var i landet du bor

I de norra delarna av Sverige är elpriset ofta lägre än i söder. Det är däremot kallare i norr än söder vilket i sin tur kan leda till större elanvändning.

6. Elnätsavgifter där du bor

Är avgifterna höga påverkar även detta kostnaden.

7. Ditt elavtal

Det elavtal du har påverkar i stor omfattning ditt hushålls kostnad för el varje månad.

Hur mycket påverkar elavtalet villans elkostnad?

När kostnaden för el är hög är det många som funderar över sitt elavtal och huruvida det är bra eller inte. Vilket elavtal du har kan påverka elkostnaden för dig avsevärt och därmed är det av stor vikt att du väljer att teckna ett avtal som passar dig och dina förutsättningar.

Det finns enormt många elhandelsföretag idag och det kan vara svårt att veta vilket företag och avtal man ska välja. Av den anledningen är det av stor vikt att jämföra olika erbjudanden och elhandelsföretag sinsemellan för att hitta det alternativ som passar dig bäst.

Det finns en mängd olika parametrar att tänka över när det kommer till elavtal. Vilken typ av el du vill använda och köpa är bara en av dessa. När det kommer till elavtal kan du nämligen välja vad man kallar för elavtal med grön el. Detta innebär att den el du köper produceras från förnybara källor såsom vatten, sol och vind.

Tillgång och efterfrågan styr priset på denna typ av el. Alltså kan priset för ett grönt elavtal vara något högre än ett avtal där du tillsammans med elhandelsföretaget kommit överens om att elen inte behöver komma från någon specifik energikälla. Med ett grönt elavtal påverkar din elanvändning däremot miljön mindre vilket kan tala för att det är ett bättre alternativ.

En annan viktig parameter att tänka på när det kommer till elavtal är huruvida du ska välja ett avtal med fast eller rörligt elpris. Väljer du ett fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela avtalsperioden och väljer du ett rörligt avtal följer elpriset elbörsen och det kan därmed komma att svänga en hel del.

För att vara säker på att du gör ett välinformerat val av elavtal som passar dig och dina förutsättningar är det av stor vikt att du både jämför elavtal sinsemellan men också elhandelsföretag. Det är också rekommenderat att du noggrant läser på vilka villkor ditt avtal har och vad som förväntas av dig. Väljer du rätt elavtal för dig kan du verkligen tjäna på det på lång sikt.

Vanliga frågor

Jag och grannen har olika stora elräkningar, varför är det så?

Att du och din granne betalar olika beror på en mängd olika anledningar. Avtal, vanor, val av uppvärmning och storlek på hushållet är bara några av de faktorer som påverkar elkostnaden varje månad. Att ni betalar olika är helt naturligt.

Hur får jag en lägre elkostnad för min villa?

Att se över uppvärmning och vanor kan ha stor inverkan på vad du betalar för el varje månad. Väljer du exempelvis installera solceller eller en annan källa för uppvärmning såsom bergvärme eller värmepump kan du spara mycket pengar.

Att göra energismarta och miljövänliga uppgraderingar på din villa kan också öka värdet på ditt hus avsevärt.

Är villor med direktverkande el energisnåla?

Nej, villor med direktverkande el är inte energisnåla utan drar tvärtom mycket el och bör antingen bytas ut eller kompletteras med andra uppvärmningskällor exempelvis i form av en kamin, bergvärme eller en värmepump.

Skribent:
Dela på sociala medier