Solceller eller bergvärme: Vad är bäst?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
solceller och ett bergvärmesystem

Solceller och bergvärme är två populära tekniker för att utvinna energi som du kan använda i din villa. Men är det bäst att investera i solceller eller bergvärme? Den frågan och fler svarar vi på nu.

Är solceller eller bergvärme bäst?

Både solceller och bergvärme är två mycket bra energislag som är både effektiva och miljövänliga. Vad som är bäst beror på vilka förutsättningar du har, och hur stort energibehov du måste täcka. 

Har du behov av att täcka ett stort energibehov på både sommar och vinter är bergvärme sannolikt det bästa valet. Men med solceller kan du samtidigt sälja all el du inte gör av med i din egen villa, så om du har råd att kombinera solceller och bergvärme är det en bra idé att göra det.

Jämförelse av solceller och bergvärme

Priset

Vanligtvis ligger priset för ett komplett bergvärmesystem med allt inkluderat, alltså bland annat borrning och bergvärmepump, på cirka 170 000 kr för en normalstor villa. Priset för solceller är normalt ca. 130 000 kr för en normalstor villa.

I de prisuppgifter vi ger dig ovan är statliga avdrag inräknade såsom det gröna avdraget för solceller. Prisuppgifterna ovan skiftar beroende på bland annat elpris, förutsättningar vid installationen och skatteregler.

Installationen

Du får inte installera solceller själv, och detsamma gäller för bergvärmesystem. Auktoriserade elektriker behöver anlitas för att installera solceller, och auktoriserad byggpersonal och elektriker krävs vid installation av bergvärme.

Bygglov för solceller krävs normalt inte om solcellerna följer takets lutning och form. Däremot krävs alltid tillstånd för att borra för bergvärme. Detta tillstånd ansöker du om hos din kommuns miljökontor, och tillståndet kostar mellan ca. 1 000 och 5 000 kr.

Vad påverkar hur mycket energi du får?

För solceller är det främst skuggfrihet, ett väder med mycket solsken och ljus och en solcellsanläggning av god kvalitet som krävs för att du ska kunna tillverka rikligt med solel.

För bergvärme är det i huvudsak kvaliteten och dimensioneringen av bergvärmepannan, och berggrundens mängd lagrade solenergi och värmeledningsförmåga som avgör hur mycket energi du får.

Hållbarhet och löpande kostnader

Livslängden för en solcellsanläggning är vanligtvis minst 30 år, men solcellspaneler som är tillverkade idag håller sannolikt betydligt längre än så.

Den första (och enda) rörliga delen som behöver bytas ut i solcellssystemet är växelriktaren som i regel behöver bytas ut var 15 år. En växelriktare för solceller av bra kvalitet kostar cirka 25 000 kr.

Själva borrhålet (med kablage och byggmaterial inräknat) i ett bergvärmesystem håller nästan alltid i minst 100 år, medan värmepannan vanligtvis håller i ca. 20 år. En ny värmepanna för ett bergvärmesystem kostar ca. 90 000 kr.

Övriga likheter och skillnader

  • Du kan sälja el som du inte klarar av att göra av med själv om du har ett solcellssystem. Du kan inte sälja vidare el direkt från ett bergvärmesystem.
  • Solceller är mer väderberoende än bergvärme. Därför fungerar bergvärme bättre än solceller på vintern.
  • Både solceller och bergvärmesystem tillverkar el med hjälp av solenergi. Bergvärmen tar lagrad solenergi från berggrunden, medan solceller tar energi från solens strålar och omvandlar den till solel.

Jämför solceller med andra energislag

Exempel på en kombination av solceller och bergvärme

Låt oss förutsätta att din villa har en förbrukning på exempelvis 20 000 kWh per år. Bergvärmen och solcellerna skapar tillsammans 22 000 kWh energi.

I detta fall kan du sälja de extra 2 000 kWh du skapat genom att mata ut den energin på elnätet, samtidigt som både solcells- och bergvärmesystemet ger dig billig el som du kan använda i villan.

Vanliga frågor

Vilka krav på din tomt finns för installation av solceller kontra bergvärme?

För att kunna installera bergvärme krävs ett berg under tomtmarken som systemet ska kunna hämta värme och kyla från. För att installera solceller krävs fri takyta som helst ska vara skuggfri och ha en lutning åt söder och/eller öst/väst.

Kräver solceller eller bergvärme mest underhåll?

Underhållskravet för solceller är generellt lägre än för bergvärme. När du har solceller försvinner snön vanligtvis tack vare solcellernas lutning, och smuts försvinner vanligtvis med hjälp av regnet. Bergvärme har också låga underhållskrav, men lite tätare besök av fackmän krävs då man måste hålla koll på vätskenivån i bergvärmesystem.

Vad installerar man snabbast: solceller eller bergvärme?

En solcellsinstallation går nästan alltid snabbare än en bergvärmeinstallation. Solceller installeras generellt på några dagar medan bergvärme oftast tar minst en vecka att installera. En tidskrävande uppgift vid bergvärmeinstallationer är borrningen av hålet till värmeslingan.

Skribent:
Dela på sociala medier