Braskamin eller solceller: Vad ska du välja?

av Peter Ahrberg Uppdaterad april 22, 2024
person som är förvirrad

Att ha en braskamin är något många svenskar haft sedan lång tid tillbaka, medan solceller ökar allt mer i popularitet. Här diskuterar vi både likheter och skillnader – energislagen emellan.

Pris

Pris för braskamin

Normalt sett kostar en braskamin mellan ca. 40 000 och 60 000 kr inklusive installations- och materialkostnad. Snittpriset för en kamin är ca. 30 000 kr.

Totalpriset för en kamin beror främst på hur avancerad installationen är och vilken kamin du väljer.

Pris för solceller

Ett normalt pris för solceller på en genomsnittligt stor villa är generellt 130 000 kr inklusive det gröna avdraget för solceller. 

Installation

Installation av braskamin

Att installera en braskamin kostar oftast omkring 25 000 kr. Om du redan har en kamin som du vill byta ut är installationen av den nya kaminen nästan alltid billigare än om du måste göra en ny installation.

En bygganmälan krävs alltid vid en nyinstallation av en braskamin. Ifall du redan har en skorsten och rökkanal kan du byta ut din gamla kamin själv förutsatt att du först anlitar en skorstensfejare som säkerställer att rökkanal och skorsten fungerar som de ska.

Installation av solceller

Installationen av dina solceller ingår i det totala offertpriset som normalt ligger på 130 000 kr. Du får inte installera dina solceller själv, och generellt krävs inte ett bygglov för solceller så länge solcellspanelerna följer byggnadens form och lutning.

Placering

Ideal placering för braskamin

Om du skaffar en braskamin är en öppen, eller i alla fall relativt öppen planlösning ett krav för att kaminen ska bli en lönsam investering. När kaminen får ”jobba” i en öppen planlösning kan värmen fördelas optimalt, vilket du tjänar pengar på.

Ideal placering för solceller

Skugga och solceller är inte kompisar, så solceller måste placeras skuggfritt för att kunna producera rikligt med solel. Solceller trivs bäst i söderläge, men öst- och västläge fungerar också bra.

Livslängd

Livslängd för braskamin

En braskamin har en livslängd som i regel överstiger 30 år. Men redan efter 15 år brukar det vara lönsamt att investera i en ny braskamin då förbränningstekniken går framåt i en snabb takt.

Livslängd för solceller

En vanlig livslängd för solceller är minst 30 år. De solceller som tillverkas idag ger i regel en effekt som överstiger 80 % av den ursprungliga verkningsgraden efter 30 år.

Miljöpåverkan

Miljöpåverkan för kamin

Att elda i kamin är ganska bra för miljön, särskilt om du jämfört med uppvärmning med olja eller direktverkande el. Men ett stort problem finns, och det är att man släpper ut miljöskadliga ämnen som kväveoxider, stoft och kolväten vid eldning i kamin. 

De kaminer som säljs idag är minskat utsläppen av skadliga ämnen med ca. 70 % sett till de kaminer som fanns för länge sedan. Fast trots att så är fallet är utsläpp av skadliga ämnen i luften fortfarande ett stort problem vid eldning i kamin.

Miljöpåverkan för solceller

Så fort solcellerna finns på ditt tak produceras inga farliga utsläpp. Den enda miljöpåverkan som finns är kopplad till tillverkningen, transporten och installationen av dina solceller. Men trots det är energiåterbetalningstiden för solceller oftast bara mellan 2 och 3 år.

Är solceller eller braskamin bäst?

Både solceller och braskamin är mycket bra energislag och det finns ingen tydlig vinnare. Det bästa är om du har både solceller och braskamin.

Om du har det producerar dina solceller rikligt med solel på sommaren som du säljer till elbolag genom att mata tillbaka överbliven el på elnätet.

Samtidigt väger braskaminen upp för solcellernas mycket lägre produktion av solel på vintern. När det är vinter gör braskaminen som mest nytta, och då sparar du mycket pengar om du exempelvis har direktverkande el som energislag.

Vanliga frågor

Kan solceller producera värme?

Solceller producerar inte direkt värme som braskaminer gör, men solceller kan däremot tillverka el som driver exempelvis en värmepump som värmer upp din bostad. 

Kräver solceller eller braskamin mest underhåll?

Braskaminer kräver betydligt mer underhåll än solceller. En braskamin kräver bland annat askrensning, sotning och städning, medan en solcellsanläggning är i princip helt självgående.

Är solceller eller braskamin mest lönsamt?

Solceller räknas som mer lönsamt än braskamin. Två viktiga anledningar till det är för att du kan sälja solel du inte behöver själv och att värdet på din bostad ökar ifall du skaffar solceller.

Jämför solceller med andra energislag

Skribent:
Dela på sociala medier